Transgraniczny Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w ZgorzelcuII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 24 maja 2017r.5 lat Platformy Wiedzy... - Wrocław 20 marca 2017r.


Więcej o Konferencji przeczytasz tutaj

Stąd pobierzesz prezentację V lat Platformy Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów


II Debata Opieka medyczna dolnośląskich seniorów. - Wrocław 16 listopada 2016r.


W II Debacie, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Wpjewództwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa, nt. opieki medycznej seniorów dolnośląskich, ze strony Stowarzyszenia TUTW uczestniczyły prezes zarządu Anna Sliwińska i sekretarz Elżbieta Derecka oraz przedstawiciel Rady Miasta i Urzędu Mi9asta Zgorzelec.

W Debacie poruszono następujące tematy:

 1. Stan opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku - referował wojewódzki konsultantds. geriatrii dr Zbigniew Machaj,
 2. Finansowanie leczenia osób powyżej 65. NFZ dla seniorów. Jakość życia seniorów - referowali przedstawiciele NFZ na Dolnym Śląsku.

Dyskusję na powyższe tematy zakończono wnioskami zgłoszonymi przez uczestników, min. stwierdzając o konieczności kontynuowania debaty 3 razyu w roku. Jest to związane z zainteresowaniem seniorów, dla których istotną jest opieka medyczna wpływająca na ich jakość życia.

sporządziła Elżbieta Derecka
TUTW Zgorzelec

Więcej na http://www.umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualnosci/artykul/ii-debata-opieka-medyczna-dolnoslaskich-seniorow/


X Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku - 4 lipca 2016 r.


Organizatorem forum był UTW w Uniwersytecie Wrocławskim wraz z Departamentem Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Poszukiwanie modelu rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku to hasło X Dolnośląskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które odbyło się 4 lipca 2016 r w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stowarzyszenie Transgraniczny UTW w Zgorzelcu było reprezentowane przez prezes Zarządu Annę Śliwińską, wiceprezes Łucję Wilińską i sekretarz Elżbietę Derecką.

W ramach programu dr Walentyna Wnuk przedstawiła misję Dolnośląskiego Forum UTW wyrażając uznanie dokonaniom uniwersytetów trzeciego wieku, które dzięki lokalnemu charakterowi sprzyjają tworzeniu trwałych więzi pomiędzy ich uczestnikami, stanowiąc istotę wzajemnego wsparcia i samopomocy. Dolnośląskie Forum UTW to forma doskonalenia, wymiany doświadczeń i aktywne poszukiwanie oparte na założeniu, że od każdego UTW możemy się czegoś nauczyć.

Było to bardzo ciekawe wystąpienie p. dr W. Wnuk inicjatorki i propagatorki uniwersytetów w kraju i na Dolnym Śląsku.

Merytorycznie, profesjonalnie i bardzo emocjonalnie p. Stanisława Warmuż przedstawiła historię spotkań w ramach Dolnośląskiego Forum UTW, z pięknym komentarzem dla pomysłów i inicjatyw każdego organizatora Forum od I do IX.

Nasz TUTW był organizatorem VIII Forum 22 marca 2014 r. z hasłem Żeby życie nie bolało.... P. Stanisława Warmuż wyraziła podziw, że mimo krótkiego stażu nasz Uniwersytet w ramach Forum przygotował bogatą ofertę wykładów, warsztatów i zajęć integracyjnych i - co jest nowością - od 2015 r. organizuje Zgorzeleckie Spotkania Dolnośląskich Seniorów pod hasłem Dodajemy życia do lat jako kontynuację nawiązanej współpracy z UTW Dolnego Śląska.

X Forum zakończyła dyskusja panelowa pt. Plany na przyszłość Dolnośląskiego Forum UTW z udziałem przedstawicieli DUTW, którzy w latach poprzednich organizowali fora.
W dyskusji udział wzięła oczywiście nasza prezes p. Anna Śliwińska z głosem, że Dolnośląskie Forum UTW musi być!

Forum zakończono rozmowami kuluarowymi dzieląc się wzajemnie doświadczeniami i propozycjami współdziałania.

Elżbieta Derecka
TUTW Zgorzelec

Pełna wersja sprawozdania przygotowanego przez Organizatorów do pobrania tutaj.

III Zgorzeleckie Spotkania Dolnośląskich Seniorów Żeby życie nie bolało. - 18-20 marca 2016r.


W dniach 18-20 marca 2016 roku odbyła się w Zgorzelcu konferencja międzynarodowa XXII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy Życie bez bólu. W ramach tej konferencji odbyło się III Zgorzeleckie Spotkanie Dolnośląskich Seniorów pod hasłem Żeby życie nie bolało..., którego gospodarzem było Stowarzyszenie Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgorzelcu pod patronatem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

W pierwszym dniu konferencji (18 marca) Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy prof. Zbigniew Śliwiński przedstawił wszystkich znakomitych gości zaproszonych na tę konferencję. Honorowy patronat objęła Agata Kornhauser-Duda, małżonka Prezydenta RP. W imieniu Pierwszej Damy RP prof. Śliwiński odczytał przesłany list, którego istotą była myśl zawarta w słowach zdolność do szybkiego przywrócenia funkcjonowania ludzi niepełnosprawnych w środowisku społecznym - jako przesłanie do efektywnej pracy i wyników konferencji.

19 marca 2016 r. w III Zgorzeleckim Spotkaniu Dolnośląskich Seniorów uczestniczyło około 180 osób w tym parlamentarzyści, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Bolesławca, Wrocławia, Legnicy, Kamiennej Góry, Jeleniej Góry, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Stowarzyszenia Amazonki, władze samorządowe miasta i gminy Zgorzelec, powiatu zgorzeleckiego oraz wykładowcy.

Prezes Stowarzyszenia Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgorzelcu Anna Śliwińska serdecznie przywitała wszystkich uczestników konferencji przedstawiając w skrócie program spotkania. Następnie wręczono zasłużonym i zaangażowanym słuchaczom odznaki Szkarłatnego Serca.

Kolejnym, ale już nieplanowanym punktem, były gratulacje złożone na ręce Ani przez uczestników konferencji, tj. parlamentarzystów: Zofię Czernow i Stanisława Piotrowicza, radnego Sejmiku Dolnośląskiego - Kazimierza Janika oraz Franciszka Wurszta, Starszego Cechu.

Niespodzianką dla wszystkich uczestników był koncert Agnieszki Flis grającej na elektrycznych skrzypcach własnoręcznie ozdobionych pięcioma tysiącami kryształków Swarovskiego. Na naszym koncercie wykonała utwory Beethovena w wersji rockowej, grała utwory Nirvany i Michaela Jacksona oraz wiele innych utworów znanych kompozytorów.Koncert bardzo spodobał się publiczności, a bisom nie było końca. To był trafiony przerywnik konferencji.

Jako pierwszy, już tradycyjnie, wystąpił prof. Tomasz Kostka z wykładem na temat Zespół kruchości i sarkopenia. Znaczenie w rehabilitacji pacjenta w starszym wieku. Zaczynamy obserwować, jak stwierdził, że w naszym organizmie występuje m.in. niezamierzona utrata masy ciała, uczucie wyczerpania, ogólne osłabienie, mała prędkość chodzenia, mała aktywność ruchowa, a to może świadczyć o tzw. Zespole Słabości a nawet o Zespole Kruchości.

W drugiej części swojego wykładu prof. zajął się sarkopenią. To, potocznie mówiąc, proces starzenia się tkanki mięśniowej. Sarkopenię ciężko nazwać chorobą. Określana jest jako zespół geriatryczny, na który wpływa bardzo wiele czynników. Główną przyczyną pojawienia się zjawiska sarkopenii jest podeszły wiek. Kolejną przyczyną mogą być uwarunkowania genetyczne i predyspozycje do rozwoju tego zespołu. Nie bez znaczenia jest także styl życia: dieta, aktywność fizyczna i ogólny stan zdrowia. Częściej na sarkopenię zapadają kobiety. W leczeniu sarkopenii najważniejsza jest fizykoterapia, ciągła i długotrwała rehabilitacja i podtrzymywanie funkcji mięśni. Na zakończenie wykładu profesor stwierdził, że aby uniknąć lub opóźnić rozwój sarkopenii, należy zapewnić sobie regularną aktywność fizyczną, odpowiednie ćwiczenia oraz stosować dobrze zbilansowaną dietę.

Aktywność fizyczna w trzecim wieku życia a nowoczesne technologie - następny temat naszego spotkania - przedstawił prof. dr Marek Żak - kierownik Zakładu Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii w Kielcach. Przed wykładem, zgodnie z sugestią poprzednika, wykonaliśmy kilka ćwiczeń gimnastycznych w celu poprawy naszej postawy. Wykładowca rozpoczął prelekcję od kilku ważnych sformułowań, że społeczeństwa większości krajów starzeją się, co skutkuje poważnymi konsekwencjami dla opieki zdrowotnej, a także polityki społecznej i ekonomicznej. Współcześni seniorzy nie tylko chcą żyć dłużej, chcą również do późnej starości utrzymać niezależność oraz dobrą jakość życia, w związku z czym istnieje potrzeba gerontoprofilaktyki. Aby usprawnić swój organizm należałoby stosować systematycznie ćwiczenia rozciągające, aerobowe i wysiłkowe, ale pod kierunkiem specjalisty. Wniosek z wykładu prof. Żaka to: podstawą funkcjonowania słuchaczy trzeciego wieku jest być ze wszech miar aktywnym: sukces to suma faktów a sukces wszystkim się należy.

Po przerwie dr. n. med. Edward Kijak przedstawił nam temat Rehabilitacja protetyczna pacjentów - możliwości i ograniczenia uzależnione od wieku. Wykładowca rozpoczął od krótkiej historii nt. korzystania z usług stomatologicznych pacjentów trzeciego wieku. W stomatologii to nowe podejście do pojęcia zdrowia oznacza, że najważniejszym celem opieki dentystycznej nie jest jedynie brak schorzenia (np. próchnicy czy periodotopatii), ale także całościowy dobrostan pacjenta i jakości jamy ustnej i uzębienia. Wykładowca przedstawił szereg ilustracji pozwalających wyobrazić sobie jakie zaniedbania czynimy wobec własnego uzębienia. Wskazał nam wiele możliwości pozbycia się ubytków w jamie ustnej. Są to np. implanty, mosty, sztuczne szczęki, nakładki. Wniosek doktora Kijaka to kto dba ten ma. Musimy od wczesnego dzieciństwa zadbać o nasze zęby. Być częstym pacjentem stomatologa, aby uniknąć zaniedbań względem nasze jamy ustnej.

Kolejnym tematem, który zaprezentowała dr Joanna Kostka to Aktywność fizyczna uczestników Akademii Zdrowego Starzenia w kontekście przebytych upadków. Pani prelegentka przedstawiła wyniki badań na pewnej grupie senioralnej i wnioski jakie zostały nakreślone dla nich. Dane statystyczne i prognozy wskazują na rosnącą liczbę osób starszych w Polsce. Zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym taki stan demograficzny powoduje konsekwencje ekonomiczne i społeczne - dotyczące opieki zdrowotnej, wsparcia socjalnego itp., dlatego coraz większego znaczenia nabiera zagadnienie pomyślnego starzenia się. Pojęcie satysfakcja rozumiane jest jako uczucie przyjemności i zadowolenia, które przekładają się na doznanie radości, szczęścia i poprawnej jakości życia. Wskazując na życiową satysfakcję osób starszych, należy przede wszystkim uwzględnić ich aktualny stan zdrowia i samodzielne funkcjonowanie w środowisku, na które zezwala posiadana sprawność psychomotoryczna. Fizjologicznemu procesowi starzenia się towarzyszą zmiany jakościowe i ilościowe w praktycznie każdym narządzie i układzie człowieka. Wniosek z wywodu pani Kostki to: prowadzenie zdrowego stylu życia z optymalnym poziomem aktywności fizycznej; zahamowanie postępujących zmian inwolucyjnych, poprawa samopoczucia, utrzymanie poprawnej sylwetki, doskonalenie równowagi.

Na zakończenie konferencji naukowej swoistego podsumowania dokonała pani psycholog Zofia Śliwińska przedstawiając temat, bardzo związany z poprzednimi, tj. Śmiechoterapia jako prewencja chorowania. Kto z nas nie słyszał, że śmiech to zdrowie? Rozśmieszyć, rozbawić, zająć, by zapomnieć o bólu - to główne cele, jakie stawia przed sobą śmiechoterapia. Tylko... jak to się dzieje, że śmiech potrafi leczyć? Śmiech to zdrowie! Śmiech - najprostszym i najtańszym środkiem na poprawienie samopoczucia, a niekiedy, jak uważają niektórzy, zdrowia. Początki, czyli jak to się zaczęło? Śmiechoterapia jest dziedziną stosunkowo młodą. Jej terapeutyczne właściwości dostrzegł jako pierwszy i zastosował w latach 60. amerykański lekarz, Hunter Campbell Patch Adams. W przebraniu klauna, koniecznie z czerwonym nosem chodził po szpitalach i rozbawiał pacjentów, głęboko wierząc, że wpłynie to pozytywnie na ich samopoczucie. Pod koniec lat 70. pisarz i profesor Norman Cousins, przez lata żyjący z chorobami serca i stawów, w książce Anatomia choroby opisał rolę śmiechoterapii na własnym przykładzie. Pisał, że śmiejąc się dziesięć minut dziennie, zapomina o chorobie i towarzyszącym bólu na około dwie godziny. Śmiech powoduje wydzielanie endorfin, zwanych hormonami szczęścia. Śmiech powstaje w centralnym układzie nerwowym. Jest spontaniczną reakcją układu nerwowego, niezależną od naszej woli lub działaniem przez nas zaplanowanym.

 • Gdy jesteś wesoły, elektryczna aktywność prawej i lewej półkuli mózgowej jest lepiej skoordynowana.
 • Śmiech poprawia krwiobieg, przyspiesza bicie serca i krążenie krwi, aktywizuje nie tylko mięśnie brzucha, ale i twarzy.
 • Zwykle człowiek oddycha bardzo płytko i tylko górną częścią płuc. Śmiejąc się, podczas jednego wdechu pobieramy nie 0,5, ale aż 1,5 litra powietrza. Poprawia się koncentracja, sprawność i refleks.
 • Śmiech pobudza układ odpornościowy, hamując wydzielania hormonów stresu: adrenaliny i kortyzolu. Łagodzi bóle głowy, mięśni lub zębów.
 • Śmiech jest namiastką ćwiczeń fizycznych. Podczas śmiechu ruszamy ramionami, rękami, nogami i głową.
 • Śmiech przyspiesza trawienie i pobudza przemianę materii. Skurcze mięśni korzystnie wpływają na pracę śledziony, wątroby i jelit.

Wniosek dla seniorów: Gdy śmiejesz się przez dłuższą chwilę, wprawiasz w ruch wszystkie mięśnie tułowia. Mięśnie te są w tym czasie dotleniane. Nie tylko poprawia się twoje samopoczucie, ale... korzystnie wpływa to na stan twojego zdrowia fizycznego, rozładowuje negatywne emocje, zapobiega zapadaniu w depresję, zaparciom, podnosimy odporność, wspomaga proces leczenia i przede wszystkim dłużej żyjemy. Dlatego też należy się śmiać jak najczęściej.

Jolanta Rybotycka
TUTW Zgorzelec


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 24 maja 2017r.IX Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku


23 maja 2015 r. na zaproszenie Bielawskiego UTW uczestniczyliśmy w IX Forum DUTW Wehikuł czasu - UTW i nie tylko. Oglądnęliśmy prezentacje dolnośląskich uniwersytetów i zaprezentowaliśmy swoją działalność, poznaliśmy ciekawe doświadczenia innych UTW.

Z prawdziwym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładów dr Aleksandra Kobylarka i dr Walentyny Wnuk upewniając się, że w swojej działalności edukacyjnej kierujemy się zgodnie ze wskazówkami wykładowców. Dowodem tego faktu były wyrazy uznania uczestników IX Forum kierowane do prezes zarządu - Anny Śliwińskiej.

Interesujące było również wystąpienie p. Ewy Rzewuskiej - wieloletniej radnej Sejmiku Dolnośląskiego, która z ogromną znajomością problematyki senioralnej i UTW w woj. dolnośląskim poruszyła wiele ważnych spraw związanych z działalnością uniwersytetów.

Wehikułem czasu - strojami od średniowiecza do współczesności przenieśli nas gospodarze IX Forum. Stroje te zostały zaprojektowane, wykonane i zaprezentowane przez słuchaczy BUTW. Byliśmy pod wrażeniem...

Było to Forum pouczające, wyzwalające energię i pomysły doskonalenia form działalności UTW.

2015.05.23 TUTW
Zgorzelec
2012-2015

II Zgorzeleckie Spotkania Dolnośląskich Seniorów Żeby życie nie bolało. - 20-21 marca 2015r.


W dniach 20-21 marca 2015 roku odbyła się konferencja XXI edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy Życie bez bólu. W ramach konferencji odbyło się II Zgorzeleckie Spotkanie Dolnośląskich Seniorów pod hasłem Żeby życie nie bolało..., którego gospodarzem było Stowarzyszenie Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgorzelcu pod patronatem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

21marca 2015 r. w II Zgorzeleckim Spotkaniu Dolnośląskich Seniorów uczestniczyło 100 osób w tym: parlamentarzyści, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Wrocławia, Legnicy, Bolesławca, Kamiennej Góry, Miękini, Zgorzelca, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Forum i Integracji Seniorów, TWK, Stowarzyszenia Amazonki, Saksońskiej Agencji Oświatowej z Görlitz, władze samorządowe miasta, gminy Zgorzelec, powiatu zgorzeleckiego oraz wykładowcy.

Spotkanie rozpoczęła, jako moderator Prezes Stowarzyszenia Anna Śliwińska. Po słowach powitania wszystkich przybyłych Prezes przedstawiła krótką informację o działalności TUTW w Zgorzelcu.

Jako pierwszy wystąpił dr Tomasz Kostka z wykładem na temat: Prewencja upadków u seniorów. Wniosek dla seniorów wypływający z tematu wykładu to przede wszystkim eliminowanie przyczyn upadków typu śliskie powierzchnie, progi, schody, a także wykonywanie czynności domowych np. porządkowych w obecności innych osób.

Kolejny temat Oswoić ból autorstwa dr Walentyny Wnuk został przedstawiony przez Prezes A. Śliwińską. Ból, jak podkreśliła dr W.Wnuk, odbiera każdy człowiek w sposób swoisty - jest on elementem naszego życia. Ból jest niedomaganiem naszego ciała i duszy.

Wniosek: do bólu można się przyzwyczaić ale nie wolno tracić nadziei, ból zawsze mija.

Dr Aleksander Kobylarek zaprezentował temat również dotyczący seniorów, ale tym razem ich życia aktywnego Ruch UTW w Polsce - wstępna diagnoza stanu również dotyczący seniorów, ale tym razem ich aktywnego życia. Aktywny styl życia ludzi będących na emeryturze doprowadza w konsekwencji do odmładzania się ludzi trzeciego wieku.Ten stan był przyczyną eksplozji tworzenia się w Polsce UTW, który nastąpił po 2002 roku. Seniorzy stali się aktywni i zaczęli rozwijać swoje zainteresowania co w konsekwencji przyczyniło się do rozwoju UTW w Polsce.

Pani Kinga Hartman-Wóycicka przedstawiła temat Polacy-Niemcy. Wzajemne postrzeganie. W swoim wystąpieniu starała się łamać stereotypy stosunków interpersonalnych Polak-Niemiec na podstawie przeprowadzonych badań na populacji 2500 osób. Wniosek wypływający z tematu to preferencja EDUKACJI, która ma kształtować wiedzę historyczną młodych ludzi, poznawania innych kultur oraz uczyć okazywania szacunku dla sąsiada, jego języka, obyczajów. Temat ważki z racji naszego pogranicza.

Prof. Marek Żak zaprezentował temat Leczenie ruchem seniorów. Ścisła współpraca pacjenta, lekarza i fizjoterapeuty to program dla schorowanych osób starszego wieku. Program opracowany jako sposób na pomyślne starzenie się. Aktywność fizyczna to eliksir dla starszych osób aby nie być zależnym w podeszłym wieku w życiu codziennym. Ćwiczenia codzienne od 5 do 10 minut dla seniorów to program na długie i sprawne życie.

Pani dr Anna Lipińska przybliżyła temat Kinesiology Taping dla Amazonek tj. jak żyć i co robić po amputacji piersi. Mastektomia to jest ogromne przeżycie fizyczne i psychiczne dla kobiety. A dalej trzeba jakoś żyć. Przede wszystkim nie wolno poddawać się, należy szukać pomocy u specjalistów, a nade wszystko u fizjoterapeutów. Są już opracowane skuteczne metody leczenia, rehabilitacji osób po amputacji piersi i trzeba z tego dobrodziejstwa skorzystać.

Wysłuchaliśmy również wykładu przygotowanego przez prof. Włodzisława Kulińskiego nt. Fizjoterapia w profilaktyce niepełnosprawności u osób w wieku podeszłym.

Na zakończenie, swój pogląd na temat niwelowania bólu przedstawił prof. Mirosław Janiszewski prezentując wykład Muzyka i ruch dla seniora w niecodzienny sposób. Profesor przedstawił w jaki sposób muzyka stymuluje i pozytywnie oddziałuje na aktywność ruchową, a co za tym idzie wpływa na dobre samopoczucie, poprawia aktywność psychiczną, wydolność aparatu oddechowego, a swoje wypowiedzi wzbogacał muzyką. Odegrane akordy potwierdziły słowa wykładowcy i po ćwiczeniach oddechowych dodały słuchaczom pozytywnej energii po serii wykładów.

Pani Prezes Anna Śliwińska podsumowując obrady powiedziała, że każdy ma prawo i obowiązek do wysokiej jakości życia bez bólu.

Po obiedzie z pysznym urodzinowym tortem z okazji 3-lecia TUTW i pożegnaniu gości, słuchacze wysłuchali koncertu Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów z udziałem trzech tenorów. Koncert dostarczył niezapomnianych wrażeń artystycznych i był znakomitym podsumowaniem uroczystości, a wycieczka do Drezna 22 marca 2015, na którą słuchacze TUTW zostali zaproszeni przez organizatorów konferencji MDI, zakończyła tegoroczne II ZSDS.

Elżbieta Derecka
TUTW Zgorzelec


Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku (dolnośląska)


5 lutego 2015 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie członków Federacji, na którym zaakceptowano naszą deklarację o przystąpieniu do Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Podczas tego spotkania ukonstytuowała się Rada Federacji, której Prezesem został dr Aleksander Kobylarek z UTW Uniwersytetu Wrocławskiego, a jednym z jej członków został Adam Herzog słuchacz naszego TUTW.

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu została powołana przez kilka dolnośląskich UTW w 2014 r. przede wszystkim w celu stworzenia platformy do współpracy między organizacjami działającymi na rzecz osób starszych.

Członkowie Federacji deklarują chęć pomocy w:

 • wielowymiarowej aktywizacji seniorów opartej na kształceniu akademickim,
 • doradztwie organizacyjnym oraz
 • pozyskiwaniu finansów na działalność edukacyjną w ramach konkursów i programów zarówno lokalnych jak i międzynarodowych.

Federacja stawia sobie również za zadanie reprezentowanie osób starszych wobec władz lokalnych i państwowych. Szczegółowe cele działania fundacji zostały opisane w statucie.  Federacja jest otwarta na nowych członków. Mogą do niej przystąpić zarówno uniwersytety trzeciego wieku spoza Dolnego Śląska (a nawet spoza Polski).

Warunki przystąpienia są opisane w § 7 statutu. Więcej na stronie http://www.federacjautw.com.pl/home/


Spotkanie Noworoczne


14 stycznia 2015 r. braliśmy udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu członków Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów oraz Platformy Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów, podczas którego został omówiony program działań na rok 2015r.
W trakcie spotkania zaprosiliśmy do udziału w II Zgorzeleckim Spotkaniu Dolnośląskich Seniorów, które pod hasłem Żeby życie nie bolało planowane jest w dniach 20 i 21 marca 2015 roku podczas konferencji XXI edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy.

Konferencja Integracyjna Dolnośląskich Seniorów


W dniach 24-27 września 2014 r. uczestniczyliśmy w ważnym wydarzeniu integrującym seniorów z Dolnego Śląska, jakim była Konferencja Integracyjna Dolnośląskich Seniorów w Karpaczu.

W trakcie Konferencji sześć organizacji pozarządowych - partner wiodący (Fundacja Instytut Innowacji i Rozwoju Społecznego ANIMAR z Wrocławia) oraz pięciu partnerów wspierających (Fundacja Pomagam Żyć Innym z Jeleniej Góry, Fundacja Instytut Rzeźby Społecznej z Wrocławia, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z Wrocławia, Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji i Komunikacji Społecznej e-X z Wrocławia oraz Stowarzyszenie Ludzi Wieku Senioralnego z Wrocławia) zawiązało partnerstwo w ramach Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów.

Partnerstwo złożyło ofertę zadania publicznego w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. Polityka zdrowotna i promocja zdrowia z przeznaczeniem na promocję zdrowia obejmującą działania w zakresie aktywizowania środowisk lokalnych na rzecz środowiskowych usług dla osób starszych w 2014 roku. Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego partnerstwo otrzymało dotację, dzięki której zostanie zrealizowany projekt pn. Dolnośląska Akademia Inicjatyw Senioralnych - dla zdrowia, aktywności i integracji.


Za aktywne uczestnictwo w programie Konferencji Integracyjnej Dolnośląskich Seniorów nasz koleżanka Elżbieta Derecka otrzymała stosowny Certyfikat


Obszerną relację z Konferencji Integracyjnej Dolnośląskich Seniorów w Karpaczu pióra red. Izabeli Siwińskiej, można przeczytać w październikowym wydaniu (nr 18) Regionalnego Magazynu Seniora
na stronach od 11 do 14.
(Materiał do pobrania tutaj)Dolnośląskie Forum Integracji Seniorów


11 lipca 2014 r. nasze Stowarzyszenie przystąpiło do Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów
składając deklarację następującej treści:

W imieniu zgłaszanej organizacji/instytucji deklaruję/my chęć współpracy i działania w ramach inicjatywy pod nazwą DOLNOŚLĄSKIE FORUM INTEGRACJI SENIORÓW, która zrodziła się w dniu 09.09.2013r. podczas spotkania zorganizowanego przez Dział Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dla przedstawicieli środowisk lokalnych z Województwa Dolnośląskiego działających na rzecz seniorów, którego celem było wypracowanie wspólnej inicjatywy w zakresie stworzenia systemu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych oraz działań wspierających aktywność społeczną seniorów i przeciwdziałających ich wykluczeniu.


Panel ekspercki Instytutu Rzeźby Społecznej


1 czerwca 2014 r. w Zgorzelcu i 11 lipca 2014 we Wrocławiu uczestniczyliśmy w II panelu eksperckim w ramach projektu pn. Inicjatywy społeczne i kulturalne angażujące seniorów - diagnoza i ewaluacja na Dolnym Śląsku

Podsumowanie i opis projektu można znaleźć na stronie Instytutu Rzeźby Społecznej: fundacjairs.org


Integracja dolnośląskich seniorów - Konferencja inauguracyjna


19 maja 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyła się uroczysta Konferencja Inauguracyjna DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM INTEGRACJI SENIORÓW, w której wzięli udział seniorzy oraz przedstawiciele zadeklarowanych do Forum organizacji i instytucji z terenu całego Województwa Dolnośląskiego z 5 podregionów: jeleniogórskiego, legnicko-głogowskiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego i miasta Wrocław. W konferencji udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele władz i administracji samorządowej, parlamentarzyści - Sławomir Piechota oraz Michał Jaros, członkowie Platformy Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członkowie Klubów Seniora.

Przybyłych gości przywitał Jerzy Michalak Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Jarosław Maroszek Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej. Po oficjalnych powitaniach bardzo ciekawy wykład inauguracyjny pn. Czy to jest kraj dla starych ludzi - młodość i starość jako wartości współczesnej kultury wygłosiła dr hab. Mirosława Nowak Dziemianowicz, prof. DSW - Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Następnie dyrektor Jarosław Maroszek zaprezentował dotychczasowe inicjatywy i działania senioralne podejmowane oraz wspierane przez Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jerzy Rafał Baniak przedstawił zgromadzonym genezę, cele oraz metody działania Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów, plany na przyszłość, wspólne senioralne inicjatywy i wspólne projekty. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Jerzego Michalaka.

Organizatorami konferencji byli Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Departament Polityki Zdrowotnej, Grupa Inicjatywna Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów, Zespół Zarządzający Platformy Wiedzy i Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów. Jako patroni medialni wydarzenie wspierali: Regionalny Magazyn Seniora, portal seniorada.com.pl, autorski serwis informacyjny reporter.pl.tl

Źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualnosci/

Stowarzyszenie Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgorzelcu na konferencji integracyjnej reprezentowali członkowie Zarządu TUTW.
Na naszej stronie internetowej ukazała się relacja z tego spotkania, a notatka ze spotkania jest zamieszczona tutaj.

Relację filmową z Konferencji Inauguracyjnej FORUM obejrzysz poniżej:


VIII Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku


22 marca 2014 r. TUTW był gospodarzem VIII Forum DUTW pod hasłem Żeby życie nie bolało.

W spotkaniu uczestniczyło 104 przedstawicieli z 25 dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Obszerna informacja o tym wydarzeniu znajduje się tutaj.


Administracja
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl