Transgraniczny Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w Zgorzelcu


Stowarzyszenie

Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzib± w Zgorzelcu

ul. Mickiewicza 13,

59-900 Zgorzelec

Kontakt telefoniczny: 663 890 425

E-mail: tutw@tutw.com.plAdministracja
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl