Geneza Stowarzyszenia

Grupa osób, która zakończyła kariery i działalność zawodową, zainspirowana działalnością funkcjonujących w Polsce uniwersytetów III wieku, rozpoczęła starania o utworzenie dla tych, którzy chcą się rozwijać, poznawać nieznane obszary i realizować własne pasje, podobnego uniwersytetu w Zgorzelcu.

I tak, dzięki determinacji i życzliwemu podejściu decydentów, w mieście powstał Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Transgraniczny nie tylko dlatego, że jesteśmy na pograniczu Polski, Niemiec i Czech, ale również dlatego, że transgraniczność to przekraczanie granic własnego wieku, płci, mentalności, poglądów i sprawności fizycznej.

Po spełnieniu wszelkich wymogów, 4 stycznia 2012 roku staliśmy się Stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pozarządowej, którego podstawowym zadaniem jest ustawiczne kształcenie osób w wieku emerytalnym, dla których wiedzy nigdy za wiele.

31 marca 2012 roku rozpoczęliśmy swoją działalność serią wykładów, a semestr jesienno-zimowy 2012/2013 był naszym pierwszym semestrem.


O inauguracji napisał m.in. Portal Województwa Dolnośląskiego


Cele statutowe Stowarzyszenia

W ramach oferty programowej Uniwersytetu słuchacze:


Jakie korzyści można osiągnąć z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu?

Dzięki Stowarzyszeniu:

Nie zwlekaj, dołącz do nas!

Szanowny słuchaczu I roku!

Witamy Cię w naszym gronie! Proponujemy Ci edukację, możliwość rozwijania zainteresowań,
kreujemy aktywność i inne formy dla osób potrafiących się bawić i cieszyć życiem.
Wszystkie proponowane zajęcia mają sprawiać radość i zadowolenie!Stowarzyszenie Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgorzelcu
na działalność edukacyjną otrzymuje dotację z budżetu miasta Zgorzelec,
składając corocznie wniosek na realizację zadania publicznego,
w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Zgorzelec.


Nasze konto bankowe

STOWARZYSZENIE
TRANSGRANICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
ul. Mickiewicza 13,   59-900 Zgorzelec

konto nr 88 2030 0045 1110 0000 0226 6090
BNP Paribas
Oddział w Zgorzelcu

Składka członkowska za semestr wynosi 125 zł
Nowi członkowie wpłacają wpisowe w wysokości 30 zł.
Opłaty za zajęcia stałe ustalane są przed rozpoczęciem semestru.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl