Transgraniczny Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w ZgorzelcuRada Programowa Stowarzyszenia Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgorzelcu
powołana przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą nr 10/2012 z dnia 25 października 2012r.

 • prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Śliwiński - Kierownik Stacjonarnego Ośrodka Rehabilitacji im Prof. Wiktora
  Degi W.S.P. Z.O.Z. w Zgorzelcu oraz Instytutu Fizjoterapii oraz Zakładu Medycyny Manualnej Uniwersytetu
  Klasycznego Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • mgr Dorota Baranowska - radna Rady Miasta Zgorzelec,
 • lek. med. Ewa Motyka - lekarz rodzinny, radna Rady Miasta Zgorzelec,
 • Grażyna Smaś-Grudzińska - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu,
 • mgr Danuta Korejke - Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Zgorzelcu,
 • mgr Piotr Arcimowicz - Dyrektor Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu,
 • mgr Urszula Kuriańska - Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zgorzelcu,
 • Andrzej Pałys - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgorzelec,
 • mgr Ireneusz Żak - Koordynator Miejskiego Klubu Seniora w Zgorzelcu

Rada Programowa jest organem doradczym Zarządu gwarantującym utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgorzelcu.

Do zadań Rady Programowej należy:

 • pomoc w opracowaniu ramowego planu działalności edukacyjnej TUTW,
 • doradztwo w doborze tematyki wykładów, warsztatów i zajęć,
 • pomoc w pozyskiwaniu wykładowców i prowadzących zajęcia,
 • aktywny udział w realizacji zadań TUTW.


Administracja
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl