Statystyka strony:  Cały serwis
Nazwa stronyIlość
Cały serwis
43808  
  (select (case when (1667=8139) then 1667 else 1667*(select 1667 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (3569=3569) then 3569 else 3569*(select 3569 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (3802=3802) then 3802 else 3802*(select 3802 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (7021=2573) then 7021 else 7021*(select 7021 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (8732=8732) then 8732 else 8732*(select 8732 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (9226=4175) then 9226 else 9226*(select 9226 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5471=5471) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113))) 1  
  (select (chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (3237=3237) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113))) 1  
  (select (chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4283=4283) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113))) 1  
  (select 1005 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(1005=1005,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select 4235 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(4235=4235,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select 9858 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(9858=9858,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (1260=1260) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)) 1  
  (select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (5833=5833) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113)) 1  
  (select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (7956=7956) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113)) 1  
  (select concat(0x7170766b71,(select (elt(9355=9355,1))),0x7170716a71)) 1  
  (select concat(0x7171717071,(select (elt(1676=1676,1))),0x71626b7871)) 1  
  (select concat(0x71766b7671,(select (elt(8043=8043,1))),0x717a6a7071)) 1  
  archiwum 1224  
  array 1  
  biblioteka 276  
  dokument 777  
  forum 318  
  forumpdf 156  
  foto12 193  
  foto13 235  
  foto14 728  
  foto15 4674  
  foto16 219  
  foto17 4791  
  foto17&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 2  
  hymn 304  
  info 1048  
  innepdf 353  
  kontakt 1032  
  mdk 348  
  muzyczna 286  
  newsletter 695  
  o_nas 1  
  onas 1075  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- xcel 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5))-- jsdy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5)-- nphz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3078=3370-- keth 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3213=1944 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)))-- nipy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric)-- wslv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295-- dsbm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- izbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5)-- agre 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- kdve 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- pkmb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- iecs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lswk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- msck 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qbsq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- iqvo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- psmm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- ommv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- rpmq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- uyaz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- yfcm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- kigx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- zhhi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- aspm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- cmnq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- uxnd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- ztqk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- tnkv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- vczz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- itze 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- jhih 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5'-- yafy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7295=7295 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7551=1695 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and sleep(5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1-- fwda 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qxue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- apkc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- vgwp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- hypu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null-- osij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null-- bdmx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null-- ozev 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null-- exoe 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null-- bnij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null-- doum 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' waitfor delay '0:0:5' and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'krla'='krla 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and 'uktb'='uktb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and 'evue'='evue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and 'kgbg'='kgbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5874=8312 and 'zbby'='zbby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and 'doga'='doga 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7295=7295 and 'fovj'='fovj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'mwok'='mwok 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and sleep(5) and 'siwu'='siwu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1-- vvxj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- nmkd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yhfr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- buyj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null-- jckh 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null-- hgoc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null-- snsk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null-- etoz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null-- nnaw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null-- dqbp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null-- ghha 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' waitfor delay '0:0:5' and 'ennz'='ennz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('kere'='kere 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and ('yzhv'='yzhv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and ('pujl'='pujl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 4089=1650 and ('ekfi'='ekfi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and ('schp'='schp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and ('qplt'='qplt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7295=7295 and ('qymt'='qymt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('kqeb'='kqeb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and sleep(5) and ('wmxs'='wmxs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1-- icot 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- sujf 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ewwb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- olbu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null-- aciw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null-- mwxw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null-- wakw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null-- uobb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null-- umby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null-- dtgl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null-- fpfd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') waitfor delay '0:0:5' and ('zvlb'='zvlb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  xwcchl">onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0'dipigs<'">xwcchl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0()))(,''.) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (2999=2999 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and (8691=8691 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and (4277=4277 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and (1258=1258 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and (3370=3370 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7295=7295 and (1282=1282 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (8183=8183 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 8670=9199 and (7835=7835 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and sleep(5) and (9159=9159 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1-- aeqr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- glka 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- txrz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- kkmz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null-- sgbi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null-- ckju 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null-- urdw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null-- jtgo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null-- gwqw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null-- iitu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null-- nltl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) waitfor delay '0:0:5' and (8076=8076 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  plan 2540  
  planpdf 2516  
  rada 603  
  rewizyjna 19  
  sprawozdaniepdf 225  
  strona_glowna 15604  
  strona_glowna and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  strona_glowna and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- nwwo 1  
  strona_glowna and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  strona_glowna and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- lqey 1  
  strona_glowna and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) 1  
  strona_glowna and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5)-- jtye 1  
  strona_glowna and 2364=8184 1  
  strona_glowna and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5)) 1  
  strona_glowna and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5))-- nmjq 1  
  strona_glowna and 3027=6445-- tonq 1  
  strona_glowna and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) 1  
  strona_glowna and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113)))-- umwk 1  
  strona_glowna and 3296=9893 1  
  strona_glowna and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) 1  
  strona_glowna and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric)-- xwfh 1  
  strona_glowna and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric) 1  
  strona_glowna and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric)-- ypwa 1  
  strona_glowna and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5) 1  
  strona_glowna and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5)-- liap 1  
  strona_glowna and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  strona_glowna and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- nvhd 1  
  strona_glowna and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113))) 1  
  strona_glowna and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113)))-- bclw 1  
  strona_glowna and 5791=5791 1  
  strona_glowna and 5791=5791-- ebvh 1  
  strona_glowna and 7461=9699-- iwlz 1  
  strona_glowna and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  strona_glowna and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- ehzl 1  
  strona_glowna and 9420=9420 1  
  strona_glowna and 9420=9420-- hhsw 1  
  strona_glowna and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) 1  
  strona_glowna and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5))-- wxqd 1  
  strona_glowna and sleep(5) 2  
  strona_glowna and sleep(5)-- iocd 1  
  strona_glowna and sleep(5)-- ivvc 1  
  strona_glowna order by 1# 2  
  strona_glowna order by 1-- cniw 1  
  strona_glowna order by 1-- fjlu 1  
  strona_glowna order by 1-- nzko 1  
  strona_glowna order by 1-- wpvw 1  
  strona_glowna union all select null# 2  
  strona_glowna union all select null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- prpp 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- rhhl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- srbf 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- zeim 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lpha 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- vinn 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yovl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yoyn 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- caoy 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- kjvq 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- nvau 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- pceu 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- gipw 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- ohwd 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- rlxk 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- swbl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- efrj 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- fgnj 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- ibwe 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- wyfh 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- azlm 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- kxwe 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- qglc 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- tqzl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- mmpo 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- pfit 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- wjmk 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- xyut 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- dmlf 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- kxnq 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- pwyd 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- yutw 1  
  strona_glowna union all select null,null-- cwtb 1  
  strona_glowna union all select null,null-- kfqr 1  
  strona_glowna union all select null,null-- qfke 1  
  strona_glowna union all select null,null-- xtda 1  
  strona_glowna union all select null-- isaq 1  
  strona_glowna union all select null-- pgdb 1  
  strona_glowna union all select null-- potf 1  
  strona_glowna union all select null-- ztdp 1  
  strona_glowna waitfor delay '0:0:5' 2  
  strona_glowna waitfor delay '0:0:5'-- pyac 1  
  strona_glowna waitfor delay '0:0:5'-- svlw 1  
  strona_glowna%' and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 1419=2429 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 4851=9951 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113))) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 5791=5791 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 9420=9420 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and sleep(5) and '%'=' 2  
  strona_glowna%' order by 1# 2  
  strona_glowna%' order by 1-- fozd 1  
  strona_glowna%' order by 1-- snke 1  
  strona_glowna%' union all select null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- neht 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- tsdp 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- fsov 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- omjr 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- djjn 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- ygys 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- kbvd 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- weay 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null-- hdsf 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null-- idnq 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null-- jzde 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null-- pxsd 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null-- hget 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null-- ydks 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null-- hkjg 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null-- mbuq 1  
  strona_glowna%' union all select null,null-- hfef 1  
  strona_glowna%' union all select null,null-- zlof 1  
  strona_glowna%' union all select null-- iirj 1  
  strona_glowna%' union all select null-- lrrt 1  
  strona_glowna%' waitfor delay '0:0:5' and '%'=' 2  
  strona_glowna%';select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna%';select dbms_pipe.receive_message(chr(74)||chr(111)||chr(84)||chr(112),5) from dual-- 1  
  strona_glowna%';select pg_sleep(5)-- 2  
  strona_glowna%';select sleep(5)# 2  
  strona_glowna%';waitfor delay '0:0:5'-- 2  
  strona_glowna' and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'tsyx'='tsyx 1  
  strona_glowna' and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'rvhf'='rvhf 1  
  strona_glowna' and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and 'mmjy'='mmjy 1  
  strona_glowna' and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5)) and 'tumk'='tumk 1  
  strona_glowna' and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and 'owkj'='owkj 1  
  strona_glowna' and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and 'zswe'='zswe 1  
  strona_glowna' and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric) and 'ajos'='ajos 1  
  strona_glowna' and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5) and 'ujtp'='ujtp 1  
  strona_glowna' and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'rnlo'='rnlo 1  
  strona_glowna' and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113))) and 'makq'='makq 1  
  strona_glowna' and 5791=5791 and 'bloo'='bloo 1  
  strona_glowna' and 5919=3703 and 'fqbg'='fqbg 1  
  strona_glowna' and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'vqza'='vqza 1  
  strona_glowna' and 9420=9420 and 'hucn'='hucn 1  
  strona_glowna' and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and 'whvd'='whvd 1  
  strona_glowna' and 9932=7901 and 'cbxh'='cbxh 1  
  strona_glowna' and sleep(5) and 'figl'='figl 1  
  strona_glowna' and sleep(5) and 'lmkn'='lmkn 1  
  strona_glowna' order by 1# 2  
  strona_glowna' order by 1-- like 1  
  strona_glowna' order by 1-- wbhs 1  
  strona_glowna' union all select null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- cuki 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lnsf 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- vkkc 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- vvyy 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- cgkh 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- gmlk 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null-- rtjr 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null-- wtka 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null-- iyvl 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null-- suht 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null-- jysn 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null-- ntxy 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null-- bhuv 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null-- ricu 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null-- mnmk 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null-- sesl 1  
  strona_glowna' union all select null,null-- cauh 1  
  strona_glowna' union all select null,null-- gakc 1  
  strona_glowna' union all select null-- psqa 1  
  strona_glowna' union all select null-- upfw 1  
  strona_glowna' waitfor delay '0:0:5' and 'mnnl'='mnnl 1  
  strona_glowna' waitfor delay '0:0:5' and 'skyh'='skyh 1  
  strona_glowna') and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('xsqj'='xsqj 1  
  strona_glowna') and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('mofx'='mofx 1  
  strona_glowna') and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and ('skax'='skax 1  
  strona_glowna') and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5)) and ('yuch'='yuch 1  
  strona_glowna') and 3142=4316 and ('zoth'='zoth 1  
  strona_glowna') and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and ('htyr'='htyr 1  
  strona_glowna') and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and ('kebs'='kebs 1  
  strona_glowna') and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric) and ('gyud'='gyud 1  
  strona_glowna') and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5) and ('ujsr'='ujsr 1  
  strona_glowna') and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('abcb'='abcb 1  
  strona_glowna') and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113))) and ('rjjy'='rjjy 1  
  strona_glowna') and 5791=5791 and ('dgjh'='dgjh 1  
  strona_glowna') and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('klsp'='klsp 1  
  strona_glowna') and 9420=9420 and ('voop'='voop 1  
  strona_glowna') and 9609=9872 and ('hwxr'='hwxr 1  
  strona_glowna') and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and ('dqdu'='dqdu 1  
  strona_glowna') and sleep(5) and ('cbyr'='cbyr 1  
  strona_glowna') and sleep(5) and ('ocwn'='ocwn 1  
  strona_glowna') order by 1# 2  
  strona_glowna') order by 1-- fgto 1  
  strona_glowna') order by 1-- hpqc 1  
  strona_glowna') union all select null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ufpx 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- xkph 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- hgxl 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- otfs 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- moyx 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- nnmo 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null-- dgiu 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null-- okgl 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null-- bjpv 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null-- txjp 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null-- hsqt 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null-- lvkc 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null-- ctkn 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null-- ctvm 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null-- cckl 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null-- ozac 1  
  strona_glowna') union all select null,null-- koja 1  
  strona_glowna') union all select null,null-- tadc 1  
  strona_glowna') union all select null-- iboi 1  
  strona_glowna') union all select null-- rqpw 1  
  strona_glowna') waitfor delay '0:0:5' and ('jtfz'='jtfz 1  
  strona_glowna') waitfor delay '0:0:5' and ('upas'='upas 1  
  strona_glowna');select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna');select dbms_pipe.receive_message(chr(74)||chr(111)||chr(84)||chr(112),5) from dual-- 1  
  strona_glowna');select pg_sleep(5)-- 2  
  strona_glowna');select sleep(5)# 2  
  strona_glowna');waitfor delay '0:0:5'-- 2  
  strona_glowna';select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna';select dbms_pipe.receive_message(chr(74)||chr(111)||chr(84)||chr(112),5) from dual-- 1  
  strona_glowna';select pg_sleep(5)-- 2  
  strona_glowna';select sleep(5)# 2  
  strona_glowna';waitfor delay '0:0:5'-- 2  
  cydnnj">strona_glowna'dvwkqh<'">cydnnj 1  
  qlkffw">strona_glowna'jotqjv<'">qlkffw 1  
  strona_glowna('",),."." 1  
  strona_glowna) and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (4345=4345 1  
  strona_glowna) and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (3702=3702 1  
  strona_glowna) and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and (1930=1930 1  
  strona_glowna) and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5)) and (9841=9841 1  
  strona_glowna) and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and (1167=1167 1  
  strona_glowna) and 3922=4218 and (5964=5964 1  
  strona_glowna) and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and (2148=2148 1  
  strona_glowna) and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric) and (7538=7538 1  
  strona_glowna) and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5) and (7607=7607 1  
  strona_glowna) and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (7257=7257 1  
  strona_glowna) and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113))) and (1337=1337 1  
  strona_glowna) and 5791=5791 and (4355=4355 1  
  strona_glowna) and 8126=9317 and (1967=1967 1  
  strona_glowna) and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (5821=5821 1  
  strona_glowna) and 9420=9420 and (3524=3524 1  
  strona_glowna) and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and (6189=6189 1  
  strona_glowna) and sleep(5) and (1714=1714 1  
  strona_glowna) and sleep(5) and (8965=8965 1  
  strona_glowna) order by 1# 2  
  strona_glowna) order by 1-- jdul 1  
  strona_glowna) order by 1-- lpde 1  
  strona_glowna) union all select null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- fjxz 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- huvk 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- fgnf 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- riow 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- edlo 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- fhec 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null-- fptm 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null-- hzho 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null-- wpvs 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null-- wruy 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null-- gmzn 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null-- lpgu 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null-- iagl 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null-- mpbj 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null-- qrzh 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null-- uptf 1  
  strona_glowna) union all select null,null-- hwvx 1  
  strona_glowna) union all select null,null-- mtdw 1  
  strona_glowna) union all select null-- laxr 1  
  strona_glowna) union all select null-- zcqf 1  
  strona_glowna) waitfor delay '0:0:5' and (7320=7320 1  
  strona_glowna) waitfor delay '0:0:5' and (7531=7531 1  
  strona_glowna);select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna);select dbms_pipe.receive_message(chr(74)||chr(111)||chr(84)||chr(112),5) from dual-- 1  
  strona_glowna);select pg_sleep(5)-- 2  
  strona_glowna);select sleep(5)# 2  
  strona_glowna);waitfor delay '0:0:5'-- 2  
  strona_glowna."'").,"". 1  
  strona_glowna;select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna;select dbms_pipe.receive_message(chr(74)||chr(111)||chr(84)||chr(112),5) from dual-- 1  
  strona_glowna;select pg_sleep(5)-- 2  
  strona_glowna;select sleep(5)# 2  
  strona_glowna;waitfor delay '0:0:5'-- 2  
  sympatycy 333  
  zajecia 1263  
  zajeciapdf 434  
  zarzad 867  
  1999 1  
  5504 1  
  6278 1  
  6715 1  
  6796 1  
  9292 1  
  Błędne odwołania 24  

 Liczba odwiedzin:
  Dzisiaj: 4   
  Wczoraj: 4   
  Przedwczoraj: 3   
  3 dni temu: 5   
  4 dni temu: 16   
  5 dni temu: 11   
  6 dni temu: 12   
  7 dni temu: 24   
  8 dni temu: 6   
  9 dni temu: 21   

Odwiedziny z wykluczonych ip:
  77.254.94.97 0  
  77.253.159.205 0  
  77.254.180.58 0  
  77.255.16.77 0  
  83.13.3.36 0  
  77.255.6.95 217  
  77.255.23.86 65  
  77.253.129.150 48  
  77.254.79.58 68  
  77.255.20.8 43  
  213.238.105.182 7  
  77.253.139.80 43  
  77.253.135.248 100  
  77.254.67.58 9  
  77.254.80.32 52  
  77.254.74.1 10  
  77.255.13.151 26  
  81.219.106.88 118  
  87.205.68.89 69  
  77.254.90.105 45  
  77.253.194.108 12  
  77.254.65.191 16  
  87.205.64.75 70  

Statystyka od:
2014.12.09
Średni rozkład roczny:

4356
STY

4577
LUT

6178
MAR

4467
KWI

3927
MAJ

2760
CZE

1626
LIP

1528
SIE

2049
WRZ

4747
PAŹ

3594
LIS

3998
GRU

Średni rozkład miesięczny:

1335
1.

1374
2.

1404
3.

1604
4.

1575
5.

1858
6.

1803
7.

1267
8.

1568
9.

1623
10.

1674
11.

1463
12.

1440
13.

1297
14.

1394
15.

1287
16.

1313
17.

1455
18.

1329
19.

1350
20.

1265
21.

1554
22.

1443
23.

1159
24.

1280
25.

1402
26.

1682
27.

1240
28.

1166
29.

1278
30.

925
31.

Średni rozkład dzienny:

893
0.

974
1.

532
2.

441
3.

458
4.

555
5.

630
6.

1208
7.

1911
8.

2581
9.

2248
10.

2272
11.

2168
12.

2224
13.

2235
14.

2516
15.

2373
16.

2273
17.

2866
18.

2883
19.

2898
20.

2864
21.

2286
22.

1519
23.

Najczęściej w dniach:Najczęsciej z hostów:
2015.03.27 410
2019.05.07 255
2018.12.11 245
2015.10.22 243
2019.04.06 223
2015.03.30 182
2015.10.21 143
2018.03.09 130
2015.11.04 122
2018.03.31 118
2014.12.18 116
2018.03.15 111
2014.12.10 108
2015.03.31 99
2015.03.17 98
2016.05.22 95
2015.02.04 94
2015.11.17 91
2018.02.23 88
2015.10.12 87
subscr-46-148-173-225.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 540
hostby.channelnet.ie 436
subscr-46-148-173-75.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 340
subscr-46-148-164-206.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 270
148.81.194.141 230
subscr-46-148-174-3.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 221
subscr-46-148-170-229.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 219
176.121.14.179 214
subscr-46-148-175-214.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 213
89-75-51-15.dynamic.chello.pl 209
198-48-165-160.cpe.pppoe.ca 186
subscr-46-148-168-149.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 185
oxa97.internetdsl.tpnet.pl 168
iqx242.internetdsl.tpnet.pl 168
subscr-46-148-171-129.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 165
subscr-46-148-171-239.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 156
subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 146
subscr-46-148-175-232.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 145
poczta.pup.zgorzelec.pl 142
host-178.219.121.119-c3.net.pl 138

Ostatnie 200 odwiedzin
NrData
Godzina
PodstronaNazwa hosta
Adres IP
Przeglądarka
System operacyjny
1. 2019.06.17
17:39
foto17 subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 67.0
Windows 67
2. 2019.06.17
17:36
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 67.0
Windows 67
3. 2019.06.17
11:07
kontakt cby209.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.30.122.209)
Mozilla 5.0
Windows XP
4. 2019.06.17
11:07
strona_glowna cby209.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.30.122.209)
Mozilla 5.0
Windows XP
5. 2019.06.16
21:59
strona_glowna asi154.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.220.154)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SAMSUNG SM-J415FN Build/M1AJQ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser 8.2
Linux
6. 2019.06.16
19:12
foto17 dynamic-adsl.viettel.vn
WHOIS (171.233.154.104)
Mozilla 5.0
Windows 69
7. 2019.06.16
16:51
foto17 h13-02-07.opera-mini.net
WHOIS (82.145.209.172)
SAMSUNG-SM-B355E Opera/9.80 (J2ME/MIDP; Opera Mini/8.0.40326/144.34; U; en) Presto 2.12
brak danych
8. 2019.06.16
10:12
foto17 dynamic-ip-adsl.viettel.vn
WHOIS (171.233.154.104)
Mozilla 5.0
Windows 69
9. 2019.06.15
19:58
foto17 46.62.181.140
WHOIS (46.62.181.140)
Mozilla 67.0
Windows 67
10. 2019.06.15
17:30
foto15 public-gprs235772.centertel.pl
WHOIS (31.60.68.61)
Mozilla 5.0
Linux
11. 2019.06.15
09:02
foto17 67.143.177.27
WHOIS (67.143.177.27)
Mozilla 1.9.1.2
Windows XP
12. 2019.06.14
19:01
strona_glowna subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 11.0
Windows NT
13. 2019.06.14
18:03
strona_glowna google-proxy-66-249-81-137.google.com
WHOIS (66.249.81.137)
Mozilla 5.0
Linux
14. 2019.06.14
11:25
strona_glowna subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 67.0
Windows 67
15. 2019.06.14
09:30
muzyczna 5.152.174.89
WHOIS (5.152.174.89)
Mozilla 5.0
Macintosh
16. 2019.06.14
06:59
foto17 211.241.203.210
WHOIS (211.241.203.210)
Mozilla 5.0
Windows 77
17. 2019.06.13
20:30
plan subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 67.0
Windows 67
18. 2019.06.13
20:29
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 67.0
Windows 67
19. 2019.06.13
19:56
foto15 91.99.118.224.parsonline.net
WHOIS (91.99.118.224)
Mozilla 52.0
Windows NT
20. 2019.06.13
18:34
info 37.30.6.19.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (37.30.6.19)
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version 9.0
Macintosh
21. 2019.06.13
18:22
strona_glowna 37.30.6.19.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (37.30.6.19)
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version 9.0
Macintosh
22. 2019.06.13
15:42
strona_glowna subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 11.0
Windows NT
23. 2019.06.13
12:05
foto17 137.59.1.183
WHOIS (137.59.1.183)
Mozilla 5.0
Windows 69
24. 2019.06.13
11:49
strona_glowna crawl-66-249-79-230.googlebot.com
WHOIS (66.249.79.230)
Googlebot-Image 1.0
brak danych
25. 2019.06.13
10:16
kontakt eeq66.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.14.224.66)
Mozilla 11.0
Windows NT
26. 2019.06.13
10:16
zarzad eeq66.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.14.224.66)
Mozilla 11.0
Windows NT
27. 2019.06.13
10:16
strona_glowna eeq66.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.14.224.66)
Mozilla 11.0
Windows NT
28. 2019.06.13
09:47
archiwum agnf150.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.211.150)
Mozilla 5.0
Windows 55
29. 2019.06.13
09:33
plan dynamic-78-8-57-213.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.57.213)
Mozilla 67.0
Windows 67
30. 2019.06.13
05:09
biblioteka msnbot-157-55-39-184.search.msn.com
WHOIS (157.55.39.184)
Mozilla/5.0 (compatible; bingbot 2.0
brak danych
31. 2019.06.13
03:44
strona_glowna google-proxy-66-249-93-91.google.com
WHOIS (66.249.93.91)
Mozilla 5.0
X11
32. 2019.06.13
02:55
foto17 36.250.176.248
WHOIS (36.250.176.248)
Mozilla 52.0
Windows NT
33. 2019.06.12
16:35
strona_glowna subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 11.0
Windows NT
34. 2019.06.12
16:28
foto17 188.147.104.221.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.104.221)
Mozilla 67.0
Windows 67
35. 2019.06.12
13:11
zajecia google-proxy-66-249-81-135.google.com
WHOIS (66.249.81.135)
Mozilla 5.0
Linux
36. 2019.06.12
13:11
strona_glowna google-proxy-66-249-81-139.google.com
WHOIS (66.249.81.139)
Mozilla 5.0
Linux
37. 2019.06.12
13:11
strona_glowna google-proxy-66-249-81-135.google.com
WHOIS (66.249.81.135)
Mozilla 5.0
Linux
38. 2019.06.12
13:08
strona_glowna google-proxy-66-249-81-137.google.com
WHOIS (66.249.81.137)
Mozilla 5.0
Linux
39. 2019.06.12
11:01
foto17 apn-5-60-79-11.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (5.60.79.11)
Mozilla 67.0
Windows 67
40. 2019.06.12
10:57
strona_glowna apn-5-60-79-11.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (5.60.79.11)
Mozilla 67.0
Windows 67
41. 2019.06.12
08:49
kontakt 150.107.189.220
WHOIS (150.107.189.220)
Mozilla 5.0
Windows 69
42. 2019.06.12
08:48
foto17 150.107.189.220
WHOIS (150.107.189.220)
Mozilla 5.0
Windows 69
43. 2019.06.12
07:00
foto17 broadband.time.net.my
WHOIS (192.228.241.136)
Mozilla 5.0
Macintosh
44. 2019.06.11
19:34
strona_glowna subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 5.0
Macintosh
45. 2019.06.11
17:00
foto17 agle177.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.158.177)
Mozilla 5.0
Windows 69
46. 2019.06.11
16:58
strona_glowna agle177.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.158.177)
Mozilla 5.0
Windows 69
47. 2019.06.11
12:03
biblioteka ip-5-172-237-94.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
WHOIS (5.172.237.94)
Mozilla 67.0
Windows 67
48. 2019.06.11
12:03
zarzad ip-5-172-237-94.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
WHOIS (5.172.237.94)
Mozilla 67.0
Windows 67
49. 2019.06.11
12:03
onas ip-5-172-237-94.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
WHOIS (5.172.237.94)
Mozilla 67.0
Windows 67
50. 2019.06.11
12:02
strona_glowna ip-5-172-237-94.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
WHOIS (5.172.237.94)
Mozilla 67.0
Windows 67
51. 2019.06.11
09:27
foto17 broadband.time.net.my
WHOIS (192.228.231.158)
Mozilla 67.0
Macintosh
52. 2019.06.11
08:53
kontakt ijk65.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.189.244.65)
Mozilla 60.0
Windows NT
53. 2019.06.11
08:53
archiwum ijk65.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.189.244.65)
Mozilla 60.0
Windows NT
54. 2019.06.11
06:35
foto17 221.120.160.70
WHOIS (221.120.160.70)
Mozilla 67.0
Windows 67
55. 2019.06.11
05:06
foto17 broadband.time.net.my
WHOIS (192.228.231.158)
Mozilla 67.0
Macintosh
56. 2019.06.10
20:53
foto17 n24-04-07.opera-mini.net
WHOIS (141.0.12.119)
Opera/9.80 (Android; Opera Mini/38.1.2254/144.30; U; en) Presto 2.12
brak danych
57. 2019.06.10
20:40
foto17 172.58.21.255
WHOIS (172.58.21.255)
Mozilla 5.0
Macintosh
58. 2019.06.10
20:25
strona_glowna 188.146.34.96.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.34.96)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
59. 2019.06.10
20:21
strona_glowna 188.147.97.197.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.97.197)
Mozilla 5.0
Linux
60. 2019.06.10
18:07
strona_glowna subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 11.0
Windows NT
61. 2019.06.10
18:01
strona_glowna google-proxy-66-102-8-230.google.com
WHOIS (66.102.8.230)
Mozilla 5.0
Linux
62. 2019.06.10
17:43
strona_glowna user-5-173-234-154.play-internet.pl
WHOIS (5.173.234.154)
Mozilla 5.0
Linux
63. 2019.06.10
13:28
kontakt 91-219-208-155.sieciuch.com
WHOIS (91.219.208.155)
Mozilla 5.0
Linux
64. 2019.06.10
13:28
archiwum 91-219-208-155.sieciuch.com
WHOIS (91.219.208.155)
Mozilla 5.0
Linux
65. 2019.06.10
13:27
onas 91-219-208-155.sieciuch.com
WHOIS (91.219.208.155)
Mozilla 5.0
Linux
66. 2019.06.10
13:27
strona_glowna 91-219-208-155.sieciuch.com
WHOIS (91.219.208.155)
Mozilla 5.0
Linux
67. 2019.06.10
13:21
strona_glowna apn-31-0-42-104.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.42.104)
Mozilla 5.0
Linux
68. 2019.06.10
11:49
strona_glowna 83.1.90.130
WHOIS (83.1.90.130)
Mozilla 5.0
Windows 69
69. 2019.06.10
10:20
onas 217.98.252.134
WHOIS (217.98.252.134)
Mozilla 67.0
Windows 67
70. 2019.06.10
09:54
strona_glowna 217.98.252.134
WHOIS (217.98.252.134)
Mozilla 67.0
Windows 67
71. 2019.06.10
07:08
strona_glowna 51-78-158-51.rev.cloud.scaleway.com
WHOIS (51.158.78.51)
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/602.1 (KHTML, like Gecko) splash Version 9.0
X11
72. 2019.06.10
03:52
planpdf ip-5-172-255-237.free.aero2.net.pl
WHOIS (5.172.255.237)
Mozilla 11.0
Windows NT
73. 2019.06.10
03:50
foto17 ip-5-172-255-237.free.aero2.net.pl
WHOIS (5.172.255.237)
Mozilla 11.0
Windows NT
74. 2019.06.10
03:29
rada ip-5-172-255-237.free.aero2.net.pl
WHOIS (5.172.255.237)
Mozilla 11.0
Windows NT
75. 2019.06.10
03:29
zarzad ip-5-172-255-237.free.aero2.net.pl
WHOIS (5.172.255.237)
Mozilla 11.0
Windows NT
76. 2019.06.10
03:28
onas ip-5-172-255-237.free.aero2.net.pl
WHOIS (5.172.255.237)
Mozilla 11.0
Windows NT
77. 2019.06.10
03:28
strona_glowna ip-5-172-255-237.free.aero2.net.pl
WHOIS (5.172.255.237)
Mozilla 11.0
Windows NT
78. 2019.06.10
03:28
kontakt ip-5-172-255-237.free.aero2.net.pl
WHOIS (5.172.255.237)
Mozilla 11.0
Windows NT
79. 2019.06.10
00:56
foto17 n15-04-03.opera-mini.net
WHOIS (82.145.222.182)
Opera/9.80 (SpreadTrum; Opera Mini/4.4.33961/144.30; U; ha) Presto 2.12
brak danych
80. 2019.06.09
21:34
strona_glowna 188.146.34.96.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.34.96)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
81. 2019.06.09
11:35
strona_glowna aejs43.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (79.186.252.43)
Mozilla 67.0
Windows 67
82. 2019.06.09
04:18
strona_glowna google-proxy-66-102-6-43.google.com
WHOIS (66.102.6.43)
Mozilla 5.0
Linux
83. 2019.06.09
03:24
foto17 n29-01-01.opera-mini.net
WHOIS (141.0.13.181)
Opera/9.80 (Android; Opera Mini/7.6.40234/144.30; U; en) Presto 2.12
brak danych
84. 2019.06.09
00:29
archiwum google-proxy-66-249-81-135.google.com
WHOIS (66.249.81.135)
Mozilla 5.0
Linux
85. 2019.06.09
00:29
strona_glowna google-proxy-66-249-81-135.google.com
WHOIS (66.249.81.135)
Mozilla 5.0
Linux
86. 2019.06.08
22:23
foto16 google-proxy-66-102-9-16.google.com
WHOIS (66.102.9.16)
Mozilla 5.0
Linux
87. 2019.06.08
22:23
foto16 google-proxy-66-102-9-19.google.com
WHOIS (66.102.9.19)
Mozilla 5.0
Linux
88. 2019.06.08
22:23
foto16 google-proxy-66-102-9-16.google.com
WHOIS (66.102.9.16)
Mozilla 5.0
Linux
89. 2019.06.08
22:22
foto16 google-proxy-66-102-9-19.google.com
WHOIS (66.102.9.19)
Mozilla 5.0
Linux
90. 2019.06.08
22:22
foto16 google-proxy-66-102-9-23.google.com
WHOIS (66.102.9.23)
Mozilla 5.0
Linux
91. 2019.06.08
22:22
foto16 google-proxy-66-102-9-19.google.com
WHOIS (66.102.9.19)
Mozilla 5.0
Linux
92. 2019.06.08
22:22
foto16 google-proxy-66-102-9-23.google.com
WHOIS (66.102.9.23)
Mozilla 5.0
Linux
93. 2019.06.08
22:18
strona_glowna 157-127-158-51.rev.cloud.scaleway.com
WHOIS (51.158.127.157)
Mozilla 5.0
Macintosh
94. 2019.06.08
21:12
zajecia p508FC2E7.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (80.143.194.231)
Mozilla 54.0
Windows NT
95. 2019.06.08
21:12
plan p508FC2E7.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (80.143.194.231)
Mozilla 54.0
Windows NT
96. 2019.06.08
21:10
onas p508FC2E7.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (80.143.194.231)
Mozilla 54.0
Windows NT
97. 2019.06.08
21:08
zajeciapdf p508FC2E7.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (80.143.194.231)
Mozilla 54.0
Windows NT
98. 2019.06.08
21:08
dokument p508FC2E7.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (80.143.194.231)
Mozilla 54.0
Windows NT
99. 2019.06.08
20:55
strona_glowna p508FC2E7.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (80.143.194.231)
Mozilla 67.0
Windows 67
100. 2019.06.08
20:50
info p508FC2E7.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (80.143.194.231)
Mozilla 67.0
Windows 67
101. 2019.06.08
12:09
info google-proxy-66-249-81-135.google.com
WHOIS (66.249.81.135)
Mozilla 5.0
Linux
102. 2019.06.08
12:09
plan google-proxy-66-249-81-139.google.com
WHOIS (66.249.81.139)
Mozilla 5.0
Linux
103. 2019.06.08
10:24
zarzad agnc41.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.208.41)
Mozilla 67.0
Windows 67
104. 2019.06.08
10:23
strona_glowna agnc41.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.208.41)
Mozilla 67.0
Windows 67
105. 2019.06.08
05:51
strona_glowna crawl-66-249-75-75.googlebot.com
WHOIS (66.249.75.75)
Googlebot-Image 1.0
brak danych
106. 2019.06.08
00:58
strona_glowna agob109.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.233.109)
Mozilla 5.0
Windows 69
107. 2019.06.07
19:54
foto17 49.34.76.99
WHOIS (49.34.76.99)
Mozilla 48.0
brak danych
108. 2019.06.07
17:41
planpdf 188.146.27.116.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.27.116)
Mozilla 5.0
Windows NT
109. 2019.06.07
17:40
zajecia 188.146.27.116.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.27.116)
Mozilla 5.0
Windows NT
110. 2019.06.07
17:40
plan 188.146.27.116.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.27.116)
Mozilla 5.0
Windows NT
111. 2019.06.07
17:40
foto17 188.146.27.116.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.27.116)
Mozilla 5.0
Windows NT
112. 2019.06.07
17:39
strona_glowna 188.146.27.116.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.27.116)
Mozilla 5.0
Windows NT
113. 2019.06.07
09:30
strona_glowna agne223.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.210.223)
Mozilla 5.0
Windows 69
114. 2019.06.07
09:30
strona_glowna iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
115. 2019.06.06
23:14
foto17 lfbn-1-2987-201.w90-66.abo.wanadoo.fr
WHOIS (90.66.222.201)
Mozilla 5.0
Macintosh
116. 2019.06.06
19:10
strona_glowna agne244.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.210.244)
Mozilla 5.0
Windows 69
117. 2019.06.06
15:38
zarzad subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 67.0
Windows 67
118. 2019.06.06
15:38
planpdf subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 67.0
Windows 67
119. 2019.06.06
15:37
archiwum subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 67.0
Windows 67
120. 2019.06.06
15:37
kontakt subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 67.0
Windows 67
121. 2019.06.06
15:37
onas subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 67.0
Windows 67
122. 2019.06.06
15:08
strona_glowna subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 11.0
Windows NT
123. 2019.06.06
15:04
zajecia 212-106-20-161.adsl.inetia.pl
WHOIS (212.106.20.161)
Mozilla 5.0
Linux
124. 2019.06.06
15:04
plan 212-106-20-161.adsl.inetia.pl
WHOIS (212.106.20.161)
Mozilla 5.0
Linux
125. 2019.06.06
14:58
strona_glowna 212-106-20-161.adsl.inetia.pl
WHOIS (212.106.20.161)
Mozilla 5.0
Linux
126. 2019.06.06
14:50
strona_glowna agne244.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.210.244)
Mozilla 5.0
Windows 69
127. 2019.06.06
14:01
strona_glowna 77.252.60.2
WHOIS (77.252.60.2)
Mozilla 67.0
Windows 67
128. 2019.06.06
12:19
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
129. 2019.06.06
12:04
strona_glowna 212-106-20-161.adsl.inetia.pl
WHOIS (212.106.20.161)
Mozilla 5.0
Linux
130. 2019.06.06
11:12
strona_glowna dynamic-78-8-240-219.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.240.219)
Mozilla 5.0
Linux
131. 2019.06.06
10:52
plan subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 67.0
Windows 67
132. 2019.06.06
10:51
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 67.0
Windows 67
133. 2019.06.06
10:20
zajecia dynamic-78-8-241-113.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.241.113)
Mozilla 66.0
Windows 66
134. 2019.06.06
10:12
strona_glowna dynamic-78-8-241-113.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.241.113)
Mozilla 66.0
Windows 66
135. 2019.06.05
23:42
strona_glowna google-proxy-66-249-81-91.google.com
WHOIS (66.249.81.91)
Mozilla 5.0
Linux
136. 2019.06.05
23:41
strona_glowna google-proxy-66-102-6-195.google.com
WHOIS (66.102.6.195)
Mozilla 5.0
X11
137. 2019.06.05
23:41
strona_glowna google-proxy-66-102-6-193.google.com
WHOIS (66.102.6.193)
Mozilla 5.0
Linux
138. 2019.06.05
22:43
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
139. 2019.06.05
22:41
strona_glowna vpn.pr-cy.ru
WHOIS (93.171.203.15)
Mozilla 5.0
brak danych
140. 2019.06.05
22:41
strona_glowna google-proxy-66-249-93-91.google.com
WHOIS (66.249.93.91)
Mozilla 5.0
X11
141. 2019.06.05
16:47
kontakt ip5f5ad5fd.dynamic.kabel-deutschland.de
WHOIS (95.90.213.253)
Mozilla 5.0
Macintosh
142. 2019.06.05
15:35
plan dynamic-78-8-241-113.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.241.113)
Mozilla 66.0
Windows 66
143. 2019.06.05
15:35
strona_glowna dynamic-78-8-241-113.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.241.113)
Mozilla 66.0
Windows 66
144. 2019.06.05
13:53
info dynamic-78-8-240-219.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.240.219)
Mozilla 67.0
Windows 67
145. 2019.06.05
13:51
strona_glowna dynamic-78-8-240-219.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.240.219)
Mozilla 67.0
Windows 67
146. 2019.06.05
12:17
strona_glowna apn-46-76-113-143.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (46.76.113.143)
Mozilla 67.0
Windows 67
147. 2019.06.05
09:19
zarzad 77-254-187-54.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.254.187.54)
Mozilla 67.0
Windows 67
148. 2019.06.05
09:16
strona_glowna 77-254-187-54.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.254.187.54)
Mozilla 67.0
Windows 67
149. 2019.06.05
08:41
kontakt ip-5-172-238-97.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
WHOIS (5.172.238.97)
Mozilla 67.0
Windows 67
150. 2019.06.04
21:00
plan dynamic-78-8-240-219.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.240.219)
Mozilla 5.0
Linux
151. 2019.06.04
20:58
strona_glowna dynamic-78-8-240-219.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.240.219)
Mozilla 5.0
Linux
152. 2019.06.04
14:34
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
153. 2019.06.04
14:31
strona_glowna vpn.pr-cy.ru
WHOIS (93.171.203.15)
Mozilla 5.0
brak danych
154. 2019.06.04
14:31
strona_glowna google-proxy-66-249-93-89.google.com
WHOIS (66.249.93.89)
Mozilla 5.0
X11
155. 2019.06.04
13:13
strona_glowna cgm171.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.30.240.171)
Mozilla 5.0
Windows 69
156. 2019.06.04
09:21
strona_glowna asl25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.223.25)
Mozilla 52.0
Windows NT
157. 2019.06.04
09:21
plan asl25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.223.25)
Mozilla 52.0
Windows NT
158. 2019.06.04
07:08
strona_glowna public-gprs221610.centertel.pl
WHOIS (31.60.12.235)
Mozilla 5.0
Macintosh
159. 2019.06.03
21:26
strona_glowna 47.112.107.236
WHOIS (47.112.107.236)
"Mozilla/5.0 (iPod; U; CPU iPhone OS 2_1 like Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/525.18.1 (KHTML, like Gecko) Version 3.1
Macintosh
160. 2019.06.03
18:08
kontakt user-5-173-225-225.play-internet.pl
WHOIS (5.173.225.225)
Mozilla 5.0
Linux
161. 2019.06.03
18:03
archiwum user-5-173-225-225.play-internet.pl
WHOIS (5.173.225.225)
Mozilla 5.0
Linux
162. 2019.06.03
18:02
planpdf user-5-173-225-225.play-internet.pl
WHOIS (5.173.225.225)
Mozilla 5.0
Linux
163. 2019.06.03
17:58
strona_glowna user-5-173-225-225.play-internet.pl
WHOIS (5.173.225.225)
Mozilla 5.0
Linux
164. 2019.06.03
17:57
newsletter user-5-173-225-225.play-internet.pl
WHOIS (5.173.225.225)
Mozilla 5.0
Linux
165. 2019.06.03
17:57
plan user-5-173-225-225.play-internet.pl
WHOIS (5.173.225.225)
Mozilla 5.0
Linux
166. 2019.06.03
00:25
info 23.100.232.233
WHOIS (23.100.232.233)
MSIE 9.0
Windows NT
167. 2019.06.02
23:00
archiwum apn-31-0-44-4.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.44.4)
Mozilla 5.0
Linux
168. 2019.06.02
22:56
zajecia user-5-173-225-143.play-internet.pl
WHOIS (5.173.225.143)
Mozilla 5.0
Linux
169. 2019.06.02
22:55
strona_glowna user-5-173-225-143.play-internet.pl
WHOIS (5.173.225.143)
Mozilla 5.0
Linux
170. 2019.06.02
22:54
newsletter user-5-173-225-143.play-internet.pl
WHOIS (5.173.225.143)
Mozilla 5.0
Linux
171. 2019.06.02
22:54
plan user-5-173-225-143.play-internet.pl
WHOIS (5.173.225.143)
Mozilla 5.0
Linux
172. 2019.06.02
20:03
hymn 037008231243.dynamic-zab-08.vectranet.pl
WHOIS (37.8.231.243)
Mozilla 67.0
Windows 67
173. 2019.06.02
15:34
strona_glowna dynamic-78-8-241-113.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.241.113)
Mozilla 66.0
Windows 66
174. 2019.06.02
13:29
strona_glowna dynamic-78-8-240-219.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.240.219)
Mozilla 67.0
Windows 67
175. 2019.06.02
09:08
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
176. 2019.06.02
07:32
plan apn-31-0-40-135.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.40.135)
Mozilla 5.0
Linux
177. 2019.06.01
11:29
strona_glowna crawl-66-249-64-103.googlebot.com
WHOIS (66.249.64.103)
Googlebot-Image 1.0
brak danych
178. 2019.06.01
07:55
strona_glowna google-proxy-66-249-93-91.google.com
WHOIS (66.249.93.91)
Mozilla 5.0
X11
179. 2019.06.01
07:55
strona_glowna vpn.pr-cy.ru
WHOIS (93.171.203.15)
Mozilla 5.0
brak danych
180. 2019.06.01
03:17
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
181. 2019.06.01
03:01
strona_glowna 21.182.155.104.bc.googleusercontent.com
WHOIS (104.155.182.21)
Mozilla 5.0
Macintosh
182. 2019.05.31
23:08
planpdf crawl-66-249-64-103.googlebot.com
WHOIS (66.249.64.103)
Googlebot-Image 1.0
brak danych
183. 2019.05.31
21:16
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 67.0
Windows 67
184. 2019.05.31
17:09
strona_glowna 217-67-222-134.itsa.net.pl
WHOIS (217.67.222.134)
Mozilla 5.0
Windows 69
185. 2019.05.31
15:18
innepdf 088156129018.dynamic-ww-01.vectranet.pl
WHOIS (88.156.129.18)
Mozilla 67.0
Windows 67
186. 2019.05.31
14:34
info 088156129018.dynamic-ww-01.vectranet.pl
WHOIS (88.156.129.18)
Mozilla 67.0
Windows 67
187. 2019.05.31
12:20
planpdf google-proxy-66-102-9-23.google.com
WHOIS (66.102.9.23)
Mozilla 5.0
Linux
188. 2019.05.31
12:20
foto17 google-proxy-66-102-9-19.google.com
WHOIS (66.102.9.19)
Mozilla 5.0
Linux
189. 2019.05.31
12:19
kontakt google-proxy-66-102-9-19.google.com
WHOIS (66.102.9.19)
Mozilla 5.0
Linux
190. 2019.05.31
10:19
kontakt eeq66.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.14.224.66)
Mozilla 67.0
Windows 67
191. 2019.05.31
10:19
zarzad eeq66.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.14.224.66)
Mozilla 67.0
Windows 67
192. 2019.05.31
09:32
plan dynamic-78-8-241-113.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.241.113)
Mozilla 66.0
Windows 66
193. 2019.05.31
09:31
planpdf dynamic-78-8-241-113.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.241.113)
Mozilla 66.0
Windows 66
194. 2019.05.31
09:30
zajecia dynamic-78-8-241-113.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.241.113)
Mozilla 66.0
Windows 66
195. 2019.05.31
09:30
strona_glowna dynamic-78-8-241-113.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.241.113)
Mozilla 66.0
Windows 66
196. 2019.05.31
08:04
foto17 Kol-45.123.216.250.PMPL-Broadband.net
WHOIS (45.123.216.250)
Mozilla 5.0
Windows 69
197. 2019.05.30
23:12
strona_glowna public-gprs233848.centertel.pl
WHOIS (31.60.60.185)
Mozilla 11.0
Windows NT
198. 2019.05.30
22:18
biblioteka google-proxy-66-102-9-19.google.com
WHOIS (66.102.9.19)
Mozilla 5.0
Linux
199. 2019.05.30
21:50
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 67.0
Windows 67
200. 2019.05.30
19:14
strona_glowna 89-64-20-135.dynamic.chello.pl
WHOIS (89.64.20.135)
Mozilla 5.0
Windows 69

REGGI-STAT   v. 0.9.5
Statystyka wygenerowana przez oprogramowanie firmy
REGGI Usługi Komputerowe Marek Reinowski
www.reggi.pl
  regg@reggi.pl
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3
tel. 0693 33 98 94, +58 530 09 39