Statystyka strony:  Cały serwis
Nazwa stronyIlość
Cały serwis
52400  
  (select (case when (1667=8139) then 1667 else 1667*(select 1667 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (3569=3569) then 3569 else 3569*(select 3569 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (3802=3802) then 3802 else 3802*(select 3802 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (4234=4234) then 4234 else 4234*(select 4234 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (6472=1771) then 6472 else 6472*(select 6472 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (7021=2573) then 7021 else 7021*(select 7021 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (7160=5045) then 'strona_glowna' else (select 5045 union select 6062) end)) 1  
  (select (case when (7369=1081) then 0x666f746f3137 else (select 1081 union select 2378) end)) 1  
  (select (case when (8219=8219) then 8219 else 8219*(select 8219 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (8732=8732) then 8732 else 8732*(select 8732 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (9226=4175) then 9226 else 9226*(select 9226 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (9419=9419) then 'strona_glowna' else (select 4577 union select 3632) end)) 1  
  (select (case when (9692=9692) then 0x666f746f3137 else (select 9420 union select 1867) end)) 1  
  (select (case when (9841=6210) then 9841 else 9841*(select 9841 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (chr(113)||chr(106)||chr(98)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (9508=9508) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(113)||chr(107)||chr(120)||chr(113))) 1  
  (select (chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5471=5471) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113))) 1  
  (select (chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (3237=3237) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113))) 1  
  (select (chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4283=4283) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113))) 1  
  (select (chr(113)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(113))||(select (case when (5424=5424) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(107)||chr(112)||chr(106)||chr(113))) 1  
  (select 1005 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(1005=1005,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select 2192 from(select count(*),concat(0x71766b7871,(select (elt(2192=2192,1))),0x717a786a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) 1  
  (select 3387 from(select count(*),concat(0x717a787a71,(select (elt(3387=3387,1))),0x717a787071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) 1  
  (select 4055 from(select count(*),concat(0x717a717671,(select (elt(4055=4055,1))),0x7178787671,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) 1  
  (select 4235 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(4235=4235,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select 5200 from(select count(*),concat(0x716a627071,(select (elt(5200=5200,1))),0x71716b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select 9347 from(select count(*),concat(0x7178707871,(select (elt(9347=9347,1))),0x717a627871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) 1  
  (select 9430 from(select count(*),concat(0x71716a7171,(select (elt(9430=9430,1))),0x7162767671,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) 1  
  (select 9832 from(select count(*),concat(0x7162787171,(select (elt(9832=9832,1))),0x716b706a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select 9858 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(9858=9858,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select char(113)+char(106)+char(98)+char(112)+char(113)+(select (case when (1742=1742) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(113)+char(107)+char(120)+char(113)) 1  
  (select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (1260=1260) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)) 1  
  (select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (5833=5833) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113)) 1  
  (select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (7956=7956) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113)) 1  
  (select char(113)+char(98)+char(120)+char(113)+char(113)+(select (case when (5565=5565) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(107)+char(112)+char(106)+char(113)) 1  
  (select concat(0x7162787171,(select (elt(6987=6987,1))),0x716b706a71)) 1  
  (select concat(0x716a627071,(select (elt(2791=2791,1))),0x71716b7871)) 1  
  (select concat(0x7170766b71,(select (elt(9355=9355,1))),0x7170716a71)) 1  
  (select concat(0x7171717071,(select (elt(1676=1676,1))),0x71626b7871)) 1  
  (select concat(0x71766b7671,(select (elt(8043=8043,1))),0x717a6a7071)) 1  
  (select/**/(chr(113)||chr(122)||chr(112)||chr(106)||chr(113))||(select/**/(case/**/when/**/(2264=2264)/**/then/**/1/**/else/**/0/**/end))::text||(chr(113)||chr(107)||chr(122)||chr(112)||chr(113))) 1  
  (select/**/7884/**/from(select/**/count(*),concat(0x717a706a71,(select/**/(elt(7884=7884,1))),0x716b7a7071,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/information_schema.plugins/**/group/**/by/**/x)a) 1  
  (select/**/char(113)+char(122)+char(112)+char(106)+char(113)+(select/**/(case/**/when/**/(5563=5563)/**/then/**/char(49)/**/else/**/char(48)/**/end))+char(113)+char(107)+char(122)+char(112)+char(113)) 1  
  (select/**/concat(0x717a706a71,(select/**/(elt(1021=1021,1))),0x716b7a7071)) 1  
  ../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 1  
  archiwum 1363  
  array 1  
  biblioteka 316  
  dokument 916  
  forum 355  
  forumpdf 186  
  foto12 244  
  foto13 274  
  foto14 779  
  foto15 4730  
  foto16 264  
  foto17 6842  
  foto17 and 21=21 1  
  foto17 and 2519=6671-- iqmu 1  
  foto17 and 4668=6317 1  
  foto17 and 67=89 1  
  foto17 and 8931=8931 1  
  foto17 and 8931=8931-- mbgn 1  
  foto17" and "21"="21 1  
  foto17" and "67"="89 1  
  foto17&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 2  
  foto17' and '21'='21 1  
  foto17' and '67'='89 1  
  foto17' and 5660=3776 and 'gnht'='gnht 1  
  foto17' and 8931=8931 and 'kpej'='kpej 1  
  foto17') and 1360=5243 and ('opin'='opin 1  
  foto17') and 8931=8931 and ('pizy'='pizy 1  
  foto17'+'21 1  
  foto17'+rtrim('')+' 1  
  mdctnn">foto17'zifrrv<'">mdctnn 1  
  foto17'||'21 1  
  foto17'||lower('')||' 1  
  foto17) and 7533=8548 and (3777=3777 1  
  foto17) and 8931=8931 and (2295=2295 1  
  foto17,'"qnovale 1  
  foto17-21 1  
  foto17-21+21*01 1  
  foto17..(")),'.( 1  
  foto17.9-2 1  
  hymn 337  
  info 1209  
  innepdf 389  
  innepdf' 1  
  innepdf'+' 1  
  innepdf'||' 1  
  innepdf-0 1  
  innepdfs3 1  
  kontakt 1211  
  mdk 407  
  muzyczna 342  
  newsletter 796  
  o_nas 1  
  onas 1273  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- xcel 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5))-- jsdy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5)-- nphz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3078=3370-- keth 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3213=1944 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)))-- nipy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric)-- wslv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295-- dsbm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- izbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5)-- agre 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- kdve 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- pkmb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- iecs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lswk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- msck 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qbsq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- iqvo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- psmm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- ommv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- rpmq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- uyaz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- yfcm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- kigx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- zhhi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- aspm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- cmnq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- uxnd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- ztqk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- tnkv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- vczz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- itze 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- jhih 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5'-- yafy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7295=7295 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7551=1695 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and sleep(5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1-- fwda 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qxue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- apkc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- vgwp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- hypu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null-- osij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null-- bdmx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null-- ozev 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null-- exoe 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null-- bnij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null-- doum 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' waitfor delay '0:0:5' and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'krla'='krla 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and 'uktb'='uktb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and 'evue'='evue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and 'kgbg'='kgbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5874=8312 and 'zbby'='zbby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and 'doga'='doga 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7295=7295 and 'fovj'='fovj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'mwok'='mwok 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and sleep(5) and 'siwu'='siwu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1-- vvxj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- nmkd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yhfr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- buyj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null-- jckh 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null-- hgoc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null-- snsk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null-- etoz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null-- nnaw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null-- dqbp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null-- ghha 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' waitfor delay '0:0:5' and 'ennz'='ennz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('kere'='kere 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and ('yzhv'='yzhv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and ('pujl'='pujl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 4089=1650 and ('ekfi'='ekfi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and ('schp'='schp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and ('qplt'='qplt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7295=7295 and ('qymt'='qymt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('kqeb'='kqeb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and sleep(5) and ('wmxs'='wmxs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1-- icot 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- sujf 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ewwb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- olbu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null-- aciw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null-- mwxw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null-- wakw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null-- uobb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null-- umby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null-- dtgl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null-- fpfd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') waitfor delay '0:0:5' and ('zvlb'='zvlb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  xwcchl">onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0'dipigs<'">xwcchl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0()))(,''.) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (2999=2999 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and (8691=8691 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and (4277=4277 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and (1258=1258 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and (3370=3370 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7295=7295 and (1282=1282 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (8183=8183 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 8670=9199 and (7835=7835 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and sleep(5) and (9159=9159 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1-- aeqr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- glka 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- txrz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- kkmz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null-- sgbi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null-- ckju 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null-- urdw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null-- jtgo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null-- gwqw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null-- iitu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null-- nltl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) waitfor delay '0:0:5' and (8076=8076 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  plan 3373  
  planpdf 2720  
  rada 693  
  rewizyjna 19  
  sprawozdaniepdf 252  
  strona_glowna 18428  
  strona_glowna and (select 1059 from(select count(*),concat(0x71766b7871,(select (elt(1059=1059,1))),0x717a786a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) 1  
  strona_glowna and (select 1059 from(select count(*),concat(0x71766b7871,(select (elt(1059=1059,1))),0x717a786a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a)-- qpft 1  
  strona_glowna and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  strona_glowna and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- nwwo 1  
  strona_glowna and (select 1973 from(select count(*),concat(0x717a787a71,(select (elt(1973=1973,1))),0x717a787071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) 1  
  strona_glowna and (select 1973 from(select count(*),concat(0x717a787a71,(select (elt(1973=1973,1))),0x717a787071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a)-- ohgp 1  
  strona_glowna and (select 5030 from(select count(*),concat(0x7162787171,(select (elt(5030=5030,1))),0x716b706a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  strona_glowna and (select 5030 from(select count(*),concat(0x7162787171,(select (elt(5030=5030,1))),0x716b706a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- phlx 1  
  strona_glowna and (select 5912 from(select count(*),concat(0x717a717671,(select (elt(5912=5912,1))),0x7178787671,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) 1  
  strona_glowna and (select 5912 from(select count(*),concat(0x717a717671,(select (elt(5912=5912,1))),0x7178787671,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a)-- jppm 1  
  strona_glowna and (select 6880 from(select count(*),concat(0x7178707871,(select (elt(6880=6880,1))),0x717a627871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) 1  
  strona_glowna and (select 6880 from(select count(*),concat(0x7178707871,(select (elt(6880=6880,1))),0x717a627871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a)-- iglj 1  
  strona_glowna and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  strona_glowna and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- lqey 1  
  strona_glowna and (select 7948 from(select count(*),concat(0x716a627071,(select (elt(7948=7948,1))),0x71716b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  strona_glowna and (select 7948 from(select count(*),concat(0x716a627071,(select (elt(7948=7948,1))),0x71716b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- zbju 1  
  strona_glowna and (select 8666 from(select count(*),concat(0x71716a7171,(select (elt(8666=8666,1))),0x7162767671,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) 1  
  strona_glowna and (select 8666 from(select count(*),concat(0x71716a7171,(select (elt(8666=8666,1))),0x7162767671,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a)-- yyiu 1  
  strona_glowna and 1054=convert(int,(select char(113)+char(106)+char(98)+char(112)+char(113)+(select (case when (1054=1054) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(113)+char(107)+char(120)+char(113))) 1  
  strona_glowna and 1054=convert(int,(select char(113)+char(106)+char(98)+char(112)+char(113)+(select (case when (1054=1054) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(113)+char(107)+char(120)+char(113)))-- pjff 1  
  strona_glowna and 1193=6441-- iyit 1  
  strona_glowna and 1228 in (select (char(113)+char(122)+char(120)+char(122)+char(113)+(select (case when (1228=1228) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(120)+char(112)+char(113))) 1  
  strona_glowna and 1228 in (select (char(113)+char(122)+char(120)+char(122)+char(113)+(select (case when (1228=1228) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(120)+char(112)+char(113)))-- rcaw 1  
  strona_glowna and 1993=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(122)||chr(113)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (1993=1993) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(120)||chr(120)||chr(118)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  strona_glowna and 1993=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(122)||chr(113)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (1993=1993) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(120)||chr(120)||chr(118)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- rshm 1  
  strona_glowna and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) 1  
  strona_glowna and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5)-- jtye 1  
  strona_glowna and 2364=8184 1  
  strona_glowna and 2503=(select 2503 from pg_sleep(5)) 1  
  strona_glowna and 2503=(select 2503 from pg_sleep(5))-- qimc 1  
  strona_glowna and 2769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(120)||chr(112)||chr(120)||chr(113)||(select (case when (2769=2769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  strona_glowna and 2769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(120)||chr(112)||chr(120)||chr(113)||(select (case when (2769=2769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- qlxp 1  
  strona_glowna and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5)) 1  
  strona_glowna and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5))-- nmjq 1  
  strona_glowna and 2811=2811 1  
  strona_glowna and 2811=2811-- nwys 1  
  strona_glowna and 2822=2822 1  
  strona_glowna and 2822=2822-- uukf 1  
  strona_glowna and 3027=6445-- tonq 1  
  strona_glowna and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) 1  
  strona_glowna and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113)))-- umwk 1  
  strona_glowna and 3296=9893 1  
  strona_glowna and 3343=(select 3343 from pg_sleep(5)) 1  
  strona_glowna and 3343=(select 3343 from pg_sleep(5))-- bjoi 1  
  strona_glowna and 3366=dbms_pipe.receive_message(chr(97)||chr(71)||chr(89)||chr(70),5) 1  
  strona_glowna and 3366=dbms_pipe.receive_message(chr(97)||chr(71)||chr(89)||chr(70),5)-- xnxi 1  
  strona_glowna and 3628=6018 1  
  strona_glowna and 3631=7514-- dsih 1  
  strona_glowna and 4061=convert(int,(select char(113)+char(98)+char(120)+char(113)+char(113)+(select (case when (4061=4061) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(107)+char(112)+char(106)+char(113))) 1  
  strona_glowna and 4061=convert(int,(select char(113)+char(98)+char(120)+char(113)+char(113)+(select (case when (4061=4061) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(107)+char(112)+char(106)+char(113)))-- xrjf 1  
  strona_glowna and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) 1  
  strona_glowna and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric)-- xwfh 1  
  strona_glowna and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric) 1  
  strona_glowna and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric)-- ypwa 1  
  strona_glowna and 4652 in (select (char(113)+char(120)+char(112)+char(120)+char(113)+(select (case when (4652=4652) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(98)+char(120)+char(113))) 1  
  strona_glowna and 4652 in (select (char(113)+char(120)+char(112)+char(120)+char(113)+(select (case when (4652=4652) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(98)+char(120)+char(113)))-- ufii 1  
  strona_glowna and 4701=cast((chr(113)||chr(120)||chr(112)||chr(120)||chr(113))||(select (case when (4701=4701) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(98)||chr(120)||chr(113)) as numeric) 1  
  strona_glowna and 4701=cast((chr(113)||chr(120)||chr(112)||chr(120)||chr(113))||(select (case when (4701=4701) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(98)||chr(120)||chr(113)) as numeric)-- ldjr 1  
  strona_glowna and 4938=7543 1  
  strona_glowna and 5141=dbms_pipe.receive_message(chr(122)||chr(102)||chr(101)||chr(75),5) 1  
  strona_glowna and 5141=dbms_pipe.receive_message(chr(122)||chr(102)||chr(101)||chr(75),5)-- yoag 1  
  strona_glowna and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5) 1  
  strona_glowna and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5)-- liap 1  
  strona_glowna and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  strona_glowna and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- nvhd 1  
  strona_glowna and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113))) 1  
  strona_glowna and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113)))-- bclw 1  
  strona_glowna and 5791=5791 1  
  strona_glowna and 5791=5791-- ebvh 1  
  strona_glowna and 6235=cast((chr(113)||chr(122)||chr(113)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (6235=6235) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(120)||chr(120)||chr(118)||chr(113)) as numeric) 1  
  strona_glowna and 6235=cast((chr(113)||chr(122)||chr(113)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (6235=6235) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(120)||chr(120)||chr(118)||chr(113)) as numeric)-- xnrl 1  
  strona_glowna and 6502=2447 1  
  strona_glowna and 6593=6593 1  
  strona_glowna and 6593=6593-- nuli 1  
  strona_glowna and 6699 in (select (char(113)+char(122)+char(113)+char(118)+char(113)+(select (case when (6699=6699) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(120)+char(120)+char(118)+char(113))) 1  
  strona_glowna and 6699 in (select (char(113)+char(122)+char(113)+char(118)+char(113)+(select (case when (6699=6699) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(120)+char(120)+char(118)+char(113)))-- kwgd 1  
  strona_glowna and 7360=cast((chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(122)||chr(113))||(select (case when (7360=7360) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(112)||chr(113)) as numeric) 1  
  strona_glowna and 7360=cast((chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(122)||chr(113))||(select (case when (7360=7360) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(112)||chr(113)) as numeric)-- lesg 1  
  strona_glowna and 7461=9699-- iwlz 1  
  strona_glowna and 7503=9519-- ciun 1  
  strona_glowna and 7552=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(122)||chr(113)||(select (case when (7552=7552) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  strona_glowna and 7552=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(122)||chr(113)||(select (case when (7552=7552) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- dcss 1  
  strona_glowna and 7871=cast((chr(113)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(113))||(select (case when (7871=7871) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(107)||chr(112)||chr(106)||chr(113)) as numeric) 1  
  strona_glowna and 7871=cast((chr(113)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(113))||(select (case when (7871=7871) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(107)||chr(112)||chr(106)||chr(113)) as numeric)-- tpar 1  
  strona_glowna and 8949=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(106)||chr(98)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (8949=8949) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(113)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  strona_glowna and 8949=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(106)||chr(98)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (8949=8949) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(113)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- dgii 1  
  strona_glowna and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  strona_glowna and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- ehzl 1  
  strona_glowna and 9420=9420 1  
  strona_glowna and 9420=9420-- hhsw 1  
  strona_glowna and 9493=cast((chr(113)||chr(106)||chr(98)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (9493=9493) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(113)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) 1  
  strona_glowna and 9493=cast((chr(113)||chr(106)||chr(98)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (9493=9493) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(113)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric)-- duma 1  
  strona_glowna and 9520=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(113)||(select (case when (9520=9520) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(107)||chr(112)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  strona_glowna and 9520=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(113)||(select (case when (9520=9520) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(107)||chr(112)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- paxh 1  
  strona_glowna and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) 1  
  strona_glowna and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5))-- wxqd 1  
  strona_glowna and sleep(5) 4  
  strona_glowna and sleep(5)-- cxxp 1  
  strona_glowna and sleep(5)-- iocd 1  
  strona_glowna and sleep(5)-- ivvc 1  
  strona_glowna and sleep(5)-- tviw 1  
  strona_glowna order by 1# 4  
  strona_glowna order by 1-- - 1  
  strona_glowna order by 1-- awql 1  
  strona_glowna order by 1-- cniw 1  
  strona_glowna order by 1-- fjlu 1  
  strona_glowna order by 1-- fqbl 1  
  strona_glowna order by 1-- gdfh 1  
  strona_glowna order by 1-- gtho 1  
  strona_glowna order by 1-- ivab 1  
  strona_glowna order by 1-- jmcz 1  
  strona_glowna order by 1-- nzko 1  
  strona_glowna order by 1-- pntx 1  
  strona_glowna order by 1-- uagm 1  
  strona_glowna order by 1-- umvn 1  
  strona_glowna order by 1-- wihn 1  
  strona_glowna order by 1-- wpvw 1  
  strona_glowna union all select null# 4  
  strona_glowna union all select null,null# 4  
  strona_glowna union all select null,null,null# 4  
  strona_glowna union all select null,null,null,null# 4  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- bxwp 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- dvnm 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- jflp 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- prpp 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- rhhl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- srbf 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yzha 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- zeim 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- bhsl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- gbqj 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lpha 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- pqdb 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- rcee 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- vinn 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yovl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yoyn 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- caoy 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- foie 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- karu 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- kjvq 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- nvau 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- nvyu 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- pceu 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- vaaq 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- clnx 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- ctpx 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- gipw 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- lztg 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- ohwd 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- rlxk 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- swbl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- tzds 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- efrj 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- fgnj 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- ibwe 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- orrj 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- pcoq 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- roso 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- sjag 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- wyfh 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- aitf 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- azlm 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- jhcr 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- kxwe 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- pcgo 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- qglc 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- tqzl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- tuay 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- jecv 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- mmpo 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- pfit 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- psya 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- wjmk 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- xelq 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- xyut 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- zgzu 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- dmlf 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- fiqu 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- hase 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- kxnq 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- lkum 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- pwyd 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- yutw 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- zmjg 1  
  strona_glowna union all select null,null-- cwtb 1  
  strona_glowna union all select null,null-- evhd 1  
  strona_glowna union all select null,null-- fgog 1  
  strona_glowna union all select null,null-- kfqr 1  
  strona_glowna union all select null,null-- qfke 1  
  strona_glowna union all select null,null-- uwsz 1  
  strona_glowna union all select null,null-- xtda 1  
  strona_glowna union all select null,null-- yffs 1  
  strona_glowna union all select null-- dder 1  
  strona_glowna union all select null-- gjrg 1  
  strona_glowna union all select null-- isaq 1  
  strona_glowna union all select null-- klrp 1  
  strona_glowna union all select null-- pgdb 1  
  strona_glowna union all select null-- potf 1  
  strona_glowna union all select null-- ummw 1  
  strona_glowna union all select null-- ztdp 1  
  strona_glowna waitfor delay '0:0:5' 4  
  strona_glowna waitfor delay '0:0:5'-- elnj 1  
  strona_glowna waitfor delay '0:0:5'-- pyac 1  
  strona_glowna waitfor delay '0:0:5'-- svlw 1  
  strona_glowna waitfor delay '0:0:5'-- wlxc 1  
  strona_glowna"..'.(..,( 1  
  strona_glowna%' and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and (select 5030 from(select count(*),concat(0x7162787171,(select (elt(5030=5030,1))),0x716b706a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and (select 7948 from(select count(*),concat(0x716a627071,(select (elt(7948=7948,1))),0x71716b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 1054=convert(int,(select char(113)+char(106)+char(98)+char(112)+char(113)+(select (case when (1054=1054) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(113)+char(107)+char(120)+char(113))) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 1419=2429 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 2336=1439 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 2503=(select 2503 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 2811=2811 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 2822=2822 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 3343=(select 3343 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 3366=dbms_pipe.receive_message(chr(97)||chr(71)||chr(89)||chr(70),5) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 4061=convert(int,(select char(113)+char(98)+char(120)+char(113)+char(113)+(select (case when (4061=4061) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(107)+char(112)+char(106)+char(113))) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 4851=9951 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 5141=dbms_pipe.receive_message(chr(122)||chr(102)||chr(101)||chr(75),5) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113))) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 5791=5791 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 6514=7592 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 7871=cast((chr(113)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(113))||(select (case when (7871=7871) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(107)||chr(112)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 8949=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(106)||chr(98)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (8949=8949) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(113)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 9420=9420 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 9493=cast((chr(113)||chr(106)||chr(98)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (9493=9493) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(113)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 9520=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(113)||(select (case when (9520=9520) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(107)||chr(112)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and sleep(5) and '%'=' 4  
  strona_glowna%' order by 1# 4  
  strona_glowna%' order by 1-- fozd 1  
  strona_glowna%' order by 1-- snke 1  
  strona_glowna%' order by 1-- tckw 1  
  strona_glowna%' order by 1-- zknz 1  
  strona_glowna%' union all select null# 4  
  strona_glowna%' union all select null,null# 4  
  strona_glowna%' union all select null,null,null# 4  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null# 4  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- jdnf 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- neht 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- nnnw 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- tsdp 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- cniz 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- duea 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- fsov 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- omjr 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- axzn 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- djjn 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- xmwf 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- ygys 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- dfbc 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- kbvd 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- sjep 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- weay 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null-- hdna 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null-- hdsf 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null-- idnq 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null-- lkhv 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null-- jzde 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null-- pqen 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null-- pxsd 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null-- rqof 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null-- aluk 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null-- hget 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null-- ogzp 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null-- ydks 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null-- gyck 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null-- hkjg 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null-- mbuq 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null-- xxhx 1  
  strona_glowna%' union all select null,null-- hfef 1  
  strona_glowna%' union all select null,null-- mgzl 1  
  strona_glowna%' union all select null,null-- oaxu 1  
  strona_glowna%' union all select null,null-- zlof 1  
  strona_glowna%' union all select null-- fnvi 1  
  strona_glowna%' union all select null-- iirj 1  
  strona_glowna%' union all select null-- lrrt 1  
  strona_glowna%' union all select null-- mqyw 1  
  strona_glowna%' waitfor delay '0:0:5' and '%'=' 4  
  strona_glowna%';select dbms_pipe.receive_message(chr(102)||chr(84)||chr(117)||chr(114),5) from dual-- 1  
  strona_glowna%';select dbms_pipe.receive_message(chr(116)||chr(108)||chr(69)||chr(78),5) from dual-- 1  
  strona_glowna%';select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna%';select dbms_pipe.receive_message(chr(74)||chr(111)||chr(84)||chr(112),5) from dual-- 1  
  strona_glowna%';select pg_sleep(5)-- 4  
  strona_glowna%';select sleep(5)# 4  
  strona_glowna%';waitfor delay '0:0:5'-- 4  
  strona_glowna' 1  
  strona_glowna' and (select 1059 from(select count(*),concat(0x71766b7871,(select (elt(1059=1059,1))),0x717a786a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) and 'fcrl'='fcrl 1  
  strona_glowna' and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'tsyx'='tsyx 1  
  strona_glowna' and (select 1973 from(select count(*),concat(0x717a787a71,(select (elt(1973=1973,1))),0x717a787071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) and 'minu'='minu 1  
  strona_glowna' and (select 5030 from(select count(*),concat(0x7162787171,(select (elt(5030=5030,1))),0x716b706a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'dpzp'='dpzp 1  
  strona_glowna' and (select 5912 from(select count(*),concat(0x717a717671,(select (elt(5912=5912,1))),0x7178787671,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) and 'chsz'='chsz 1  
  strona_glowna' and (select 6880 from(select count(*),concat(0x7178707871,(select (elt(6880=6880,1))),0x717a627871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) and 'oqxt'='oqxt 1  
  strona_glowna' and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'rvhf'='rvhf 1  
  strona_glowna' and (select 7948 from(select count(*),concat(0x716a627071,(select (elt(7948=7948,1))),0x71716b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'cmku'='cmku 1  
  strona_glowna' and (select 8666 from(select count(*),concat(0x71716a7171,(select (elt(8666=8666,1))),0x7162767671,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) and 'ovxt'='ovxt 1  
  strona_glowna' and 1054=convert(int,(select char(113)+char(106)+char(98)+char(112)+char(113)+(select (case when (1054=1054) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(113)+char(107)+char(120)+char(113))) and 'krqr'='krqr 1  
  strona_glowna' and 1228 in (select (char(113)+char(122)+char(120)+char(122)+char(113)+(select (case when (1228=1228) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(120)+char(112)+char(113))) and 'stmi'='stmi 1  
  strona_glowna' and 1993=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(122)||chr(113)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (1993=1993) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(120)||chr(120)||chr(118)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'csmr'='csmr 1  
  strona_glowna' and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and 'mmjy'='mmjy 1  
  strona_glowna' and 2503=(select 2503 from pg_sleep(5)) and 'fbpo'='fbpo 1  
  strona_glowna' and 2769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(120)||chr(112)||chr(120)||chr(113)||(select (case when (2769=2769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'wqzu'='wqzu 1  
  strona_glowna' and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5)) and 'tumk'='tumk 1  
  strona_glowna' and 2811=2811 and 'jwtp'='jwtp 1  
  strona_glowna' and 2822=2822 and 'hpga'='hpga 1  
  strona_glowna' and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and 'owkj'='owkj 1  
  strona_glowna' and 3343=(select 3343 from pg_sleep(5)) and 'tiil'='tiil 1  
  strona_glowna' and 3366=dbms_pipe.receive_message(chr(97)||chr(71)||chr(89)||chr(70),5) and 'fcfx'='fcfx 1  
  strona_glowna' and 4061=convert(int,(select char(113)+char(98)+char(120)+char(113)+char(113)+(select (case when (4061=4061) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(107)+char(112)+char(106)+char(113))) and 'twdb'='twdb 1  
  strona_glowna' and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and 'zswe'='zswe 1  
  strona_glowna' and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric) and 'ajos'='ajos 1  
  strona_glowna' and 4652 in (select (char(113)+char(120)+char(112)+char(120)+char(113)+(select (case when (4652=4652) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(98)+char(120)+char(113))) and 'ucro'='ucro 1  
  strona_glowna' and 4701=cast((chr(113)||chr(120)||chr(112)||chr(120)||chr(113))||(select (case when (4701=4701) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(98)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and 'wlvm'='wlvm 1  
  strona_glowna' and 5064=2839 and 'bhqs'='bhqs 1  
  strona_glowna' and 5141=dbms_pipe.receive_message(chr(122)||chr(102)||chr(101)||chr(75),5) and 'wxme'='wxme 1  
  strona_glowna' and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5) and 'ujtp'='ujtp 1  
  strona_glowna' and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'rnlo'='rnlo 1  
  strona_glowna' and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113))) and 'makq'='makq 1  
  strona_glowna' and 5791=5791 and 'bloo'='bloo 1  
  strona_glowna' and 5889=3561 and 'kmzb'='kmzb 1  
  strona_glowna' and 5919=3703 and 'fqbg'='fqbg 1  
  strona_glowna' and 6235=cast((chr(113)||chr(122)||chr(113)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (6235=6235) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(120)||chr(120)||chr(118)||chr(113)) as numeric) and 'yfdu'='yfdu 1  
  strona_glowna' and 6593=6593 and 'rjgs'='rjgs 1  
  strona_glowna' and 6699 in (select (char(113)+char(122)+char(113)+char(118)+char(113)+(select (case when (6699=6699) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(120)+char(120)+char(118)+char(113))) and 'xsqm'='xsqm 1  
  strona_glowna' and 6983=4779 and 'krxv'='krxv 1  
  strona_glowna' and 7360=cast((chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(122)||chr(113))||(select (case when (7360=7360) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(112)||chr(113)) as numeric) and 'vawn'='vawn 1  
  strona_glowna' and 7552=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(122)||chr(113)||(select (case when (7552=7552) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'twfo'='twfo 1  
  strona_glowna' and 7871=cast((chr(113)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(113))||(select (case when (7871=7871) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(107)||chr(112)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and 'ixad'='ixad 1  
  strona_glowna' and 8949=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(106)||chr(98)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (8949=8949) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(113)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'pfuj'='pfuj 1  
  strona_glowna' and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'vqza'='vqza 1  
  strona_glowna' and 9420=9420 and 'hucn'='hucn 1  
  strona_glowna' and 9493=cast((chr(113)||chr(106)||chr(98)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (9493=9493) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(113)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and 'dpjz'='dpjz 1  
  strona_glowna' and 9520=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(113)||(select (case when (9520=9520) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(107)||chr(112)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'tgwi'='tgwi 1  
  strona_glowna' and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and 'whvd'='whvd 1  
  strona_glowna' and 9932=7901 and 'cbxh'='cbxh 1  
  strona_glowna' and sleep(5) and 'auyo'='auyo 1  
  strona_glowna' and sleep(5) and 'esra'='esra 1  
  strona_glowna' and sleep(5) and 'figl'='figl 1  
  strona_glowna' and sleep(5) and 'lmkn'='lmkn 1  
  strona_glowna' order by 1# 4  
  strona_glowna' order by 1-- - 1  
  strona_glowna' order by 1-- bure 1  
  strona_glowna' order by 1-- cvrx 1  
  strona_glowna' order by 1-- kpab 1  
  strona_glowna' order by 1-- like 1  
  strona_glowna' order by 1-- qdal 1  
  strona_glowna' order by 1-- rgno 1  
  strona_glowna' order by 1-- wbhs 1  
  strona_glowna' union all select null# 4  
  strona_glowna' union all select null,null# 4  
  strona_glowna' union all select null,null,null# 4  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null# 4  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- chrw 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- cuki 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lnsf 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- mnbg 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- dnrx 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- txgi 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- vkkc 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- vvyy 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- cgkh 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- gmlk 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- lpcb 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- qmwj 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null-- fzkr 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null-- rtjr 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null-- vwmm 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null-- wtka 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null-- iyvl 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null-- oasr 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null-- suht 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null-- tgpz 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null-- emtg 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null-- jysn 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null-- ntxy 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null-- xugv 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null-- bhuv 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null-- dxel 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null-- egvw 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null-- ricu 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null-- mnmk 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null-- sesl 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null-- tzpp 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null-- wlcs 1  
  strona_glowna' union all select null,null-- cauh 1  
  strona_glowna' union all select null,null-- gakc 1  
  strona_glowna' union all select null,null-- icgs 1  
  strona_glowna' union all select null,null-- ygdw 1  
  strona_glowna' union all select null-- ierq 1  
  strona_glowna' union all select null-- psqa 1  
  strona_glowna' union all select null-- upfw 1  
  strona_glowna' union all select null-- ypzb 1  
  strona_glowna' waitfor delay '0:0:5' and 'chse'='chse 1  
  strona_glowna' waitfor delay '0:0:5' and 'mnnl'='mnnl 1  
  strona_glowna' waitfor delay '0:0:5' and 'ohxy'='ohxy 1  
  strona_glowna' waitfor delay '0:0:5' and 'skyh'='skyh 1  
  strona_glowna') and (select 1059 from(select count(*),concat(0x71766b7871,(select (elt(1059=1059,1))),0x717a786a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) and ('rrry'='rrry 1  
  strona_glowna') and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('xsqj'='xsqj 1  
  strona_glowna') and (select 1973 from(select count(*),concat(0x717a787a71,(select (elt(1973=1973,1))),0x717a787071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) and ('cnad'='cnad 1  
  strona_glowna') and (select 5030 from(select count(*),concat(0x7162787171,(select (elt(5030=5030,1))),0x716b706a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('ghsh'='ghsh 1  
  strona_glowna') and (select 5912 from(select count(*),concat(0x717a717671,(select (elt(5912=5912,1))),0x7178787671,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) and ('qexf'='qexf 1  
  strona_glowna') and (select 6880 from(select count(*),concat(0x7178707871,(select (elt(6880=6880,1))),0x717a627871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) and ('ilpl'='ilpl 1  
  strona_glowna') and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('mofx'='mofx 1  
  strona_glowna') and (select 7948 from(select count(*),concat(0x716a627071,(select (elt(7948=7948,1))),0x71716b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('uuqf'='uuqf 1  
  strona_glowna') and (select 8666 from(select count(*),concat(0x71716a7171,(select (elt(8666=8666,1))),0x7162767671,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) and ('oktx'='oktx 1  
  strona_glowna') and 1054=convert(int,(select char(113)+char(106)+char(98)+char(112)+char(113)+(select (case when (1054=1054) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(113)+char(107)+char(120)+char(113))) and ('meyj'='meyj 1  
  strona_glowna') and 1228 in (select (char(113)+char(122)+char(120)+char(122)+char(113)+(select (case when (1228=1228) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(120)+char(112)+char(113))) and ('hzzw'='hzzw 1  
  strona_glowna') and 1993=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(122)||chr(113)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (1993=1993) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(120)||chr(120)||chr(118)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('rycc'='rycc 1  
  strona_glowna') and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and ('skax'='skax 1  
  strona_glowna') and 2503=(select 2503 from pg_sleep(5)) and ('zdup'='zdup 1  
  strona_glowna') and 2769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(120)||chr(112)||chr(120)||chr(113)||(select (case when (2769=2769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('eesk'='eesk 1  
  strona_glowna') and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5)) and ('yuch'='yuch 1  
  strona_glowna') and 2811=2811 and ('swqc'='swqc 1  
  strona_glowna') and 2822=2822 and ('sncp'='sncp 1  
  strona_glowna') and 3142=4316 and ('zoth'='zoth 1  
  strona_glowna') and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and ('htyr'='htyr 1  
  strona_glowna') and 3343=(select 3343 from pg_sleep(5)) and ('qhtr'='qhtr 1  
  strona_glowna') and 3366=dbms_pipe.receive_message(chr(97)||chr(71)||chr(89)||chr(70),5) and ('byxy'='byxy 1  
  strona_glowna') and 4061=convert(int,(select char(113)+char(98)+char(120)+char(113)+char(113)+(select (case when (4061=4061) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(107)+char(112)+char(106)+char(113))) and ('msfq'='msfq 1  
  strona_glowna') and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and ('kebs'='kebs 1  
  strona_glowna') and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric) and ('gyud'='gyud 1  
  strona_glowna') and 4652 in (select (char(113)+char(120)+char(112)+char(120)+char(113)+(select (case when (4652=4652) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(98)+char(120)+char(113))) and ('zpec'='zpec 1  
  strona_glowna') and 4701=cast((chr(113)||chr(120)||chr(112)||chr(120)||chr(113))||(select (case when (4701=4701) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(98)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and ('jnrm'='jnrm 1  
  strona_glowna') and 5141=dbms_pipe.receive_message(chr(122)||chr(102)||chr(101)||chr(75),5) and ('gfqx'='gfqx 1  
  strona_glowna') and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5) and ('ujsr'='ujsr 1  
  strona_glowna') and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('abcb'='abcb 1  
  strona_glowna') and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113))) and ('rjjy'='rjjy 1  
  strona_glowna') and 5791=5791 and ('dgjh'='dgjh 1  
  strona_glowna') and 6100=6182 and ('wtyq'='wtyq 1  
  strona_glowna') and 6235=cast((chr(113)||chr(122)||chr(113)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (6235=6235) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(120)||chr(120)||chr(118)||chr(113)) as numeric) and ('hzpy'='hzpy 1  
  strona_glowna') and 6593=6593 and ('zvry'='zvry 1  
  strona_glowna') and 6608=7190 and ('halw'='halw 1  
  strona_glowna') and 6699 in (select (char(113)+char(122)+char(113)+char(118)+char(113)+(select (case when (6699=6699) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(120)+char(120)+char(118)+char(113))) and ('mndq'='mndq 1  
  strona_glowna') and 7360=cast((chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(122)||chr(113))||(select (case when (7360=7360) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(112)||chr(113)) as numeric) and ('yhal'='yhal 1  
  strona_glowna') and 7552=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(122)||chr(113)||(select (case when (7552=7552) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('vnok'='vnok 1  
  strona_glowna') and 7628=4115 and ('puqa'='puqa 1  
  strona_glowna') and 7871=cast((chr(113)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(113))||(select (case when (7871=7871) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(107)||chr(112)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and ('fims'='fims 1  
  strona_glowna') and 8949=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(106)||chr(98)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (8949=8949) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(113)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('owwj'='owwj 1  
  strona_glowna') and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('klsp'='klsp 1  
  strona_glowna') and 9420=9420 and ('voop'='voop 1  
  strona_glowna') and 9493=cast((chr(113)||chr(106)||chr(98)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (9493=9493) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(113)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and ('wgnd'='wgnd 1  
  strona_glowna') and 9520=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(113)||(select (case when (9520=9520) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(107)||chr(112)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('vrpg'='vrpg 1  
  strona_glowna') and 9609=9872 and ('hwxr'='hwxr 1  
  strona_glowna') and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and ('dqdu'='dqdu 1  
  strona_glowna') and sleep(5) and ('cbyr'='cbyr 1  
  strona_glowna') and sleep(5) and ('elod'='elod 1  
  strona_glowna') and sleep(5) and ('ocwn'='ocwn 1  
  strona_glowna') and sleep(5) and ('zkzg'='zkzg 1  
  strona_glowna') order by 1# 4  
  strona_glowna') order by 1-- - 1  
  strona_glowna') order by 1-- aumu 1  
  strona_glowna') order by 1-- fgto 1  
  strona_glowna') order by 1-- hpqc 1  
  strona_glowna') order by 1-- jbzd 1  
  strona_glowna') order by 1-- otfn 1  
  strona_glowna') order by 1-- qrzs 1  
  strona_glowna') order by 1-- wold 1  
  strona_glowna') union all select null# 4  
  strona_glowna') union all select null,null# 4  
  strona_glowna') union all select null,null,null# 4  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null# 4  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- fdga 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- hqef 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ufpx 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- xkph 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- hgxl 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ljtv 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- nnha 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- otfs 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- eedj 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- moyx 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- nnmo 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- vdnj 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null-- dgiu 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null-- duji 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null-- ebkg 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null-- okgl 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null-- bjpv 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null-- txjp 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null-- xknk 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null-- yjff 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null-- cwuo 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null-- gqwp 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null-- hsqt 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null-- lvkc 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null-- ctkn 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null-- ctvm 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null-- qcaa 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null-- rvrg 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null-- cckl 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null-- mwmb 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null-- oepa 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null-- ozac 1  
  strona_glowna') union all select null,null-- jwsp 1  
  strona_glowna') union all select null,null-- koja 1  
  strona_glowna') union all select null,null-- szxi 1  
  strona_glowna') union all select null,null-- tadc 1  
  strona_glowna') union all select null-- hcqi 1  
  strona_glowna') union all select null-- iboi 1  
  strona_glowna') union all select null-- rqpw 1  
  strona_glowna') union all select null-- xpyz 1  
  strona_glowna') waitfor delay '0:0:5' and ('dcln'='dcln 1  
  strona_glowna') waitfor delay '0:0:5' and ('jtfz'='jtfz 1  
  strona_glowna') waitfor delay '0:0:5' and ('kvwk'='kvwk 1  
  strona_glowna') waitfor delay '0:0:5' and ('upas'='upas 1  
  strona_glowna')/**/and/**/(select/**/1542/**/from(select/**/count(*),concat(0x717a706a71,(select/**/(elt(1542=1542,1))),0x716b7a7071,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/information_schema.plugins/**/group/**/by/**/x)a)/**/and/**/('afiz'='afiz 1  
  strona_glowna')/**/and/**/2780=cast((chr(113)||chr(122)||chr(112)||chr(106)||chr(113))||(select/**/(case/**/when/**/(2780=2780)/**/then/**/1/**/else/**/0/**/end))::text||(chr(113)||chr(107)||chr(122)||chr(112)||chr(113))/**/as/**/numeric)/**/and/**/('yfzv'='yfzv 1  
  strona_glowna')/**/and/**/5071/**/in/**/(select/**/(char(113)+char(122)+char(112)+char(106)+char(113)+(select/**/(case/**/when/**/(5071=5071)/**/then/**/char(49)/**/else/**/char(48)/**/end))+char(113)+char(107)+char(122)+char(112)+char(113)))/**/and/**/('xehv'='xehv 1  
  strona_glowna')/**/and/**/6758=(select/**/upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(122)||chr(112)||chr(106)||chr(113)||(select/**/(case/**/when/**/(6758=6758)/**/then/**/1/**/else/**/0/**/end)/**/from/**/dual)||chr(113)||chr(107)||chr(122)||chr(112)||chr(113)||chr(62)))/**/from/**/dual)/**/and/**/('bdxy'='bdxy 1  
  strona_glowna')/**/order/**/by/**/1--/**/tlgz 1  
  strona_glowna');select dbms_pipe.receive_message(chr(102)||chr(84)||chr(117)||chr(114),5) from dual-- 1  
  strona_glowna');select dbms_pipe.receive_message(chr(116)||chr(108)||chr(69)||chr(78),5) from dual-- 1  
  strona_glowna');select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna');select dbms_pipe.receive_message(chr(74)||chr(111)||chr(84)||chr(112),5) from dual-- 1  
  strona_glowna');select dbms_pipe.receive_message(chr(99)||chr(116)||chr(79)||chr(77),5) from dual-- 1  
  strona_glowna');select pg_sleep(5)-- 5  
  strona_glowna');select sleep(5)# 4  
  strona_glowna');select/**/dbms_pipe.receive_message(chr(114)||chr(114)||chr(90)||chr(87),5)/**/from/**/dual-- 1  
  strona_glowna');select/**/pg_sleep(5)-- 1  
  strona_glowna');waitfor delay '0:0:5'-- 5  
  strona_glowna');waitfor/**/delay/**/'0:0:5'-- 1  
  strona_glowna'+' 1  
  strona_glowna'.(.)()",( 1  
  strona_glowna'/**/and/**/(select/**/1542/**/from(select/**/count(*),concat(0x717a706a71,(select/**/(elt(1542=1542,1))),0x716b7a7071,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/information_schema.plugins/**/group/**/by/**/x)a)/**/and/**/'lunf'='lunf 1  
  strona_glowna'/**/and/**/2780=cast((chr(113)||chr(122)||chr(112)||chr(106)||chr(113))||(select/**/(case/**/when/**/(2780=2780)/**/then/**/1/**/else/**/0/**/end))::text||(chr(113)||chr(107)||chr(122)||chr(112)||chr(113))/**/as/**/numeric)/**/and/**/'fkhs'='fkhs 1  
  strona_glowna'/**/and/**/5071/**/in/**/(select/**/(char(113)+char(122)+char(112)+char(106)+char(113)+(select/**/(case/**/when/**/(5071=5071)/**/then/**/char(49)/**/else/**/char(48)/**/end))+char(113)+char(107)+char(122)+char(112)+char(113)))/**/and/**/'iexl'='iexl 1  
  strona_glowna'/**/and/**/6758=(select/**/upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(122)||chr(112)||chr(106)||chr(113)||(select/**/(case/**/when/**/(6758=6758)/**/then/**/1/**/else/**/0/**/end)/**/from/**/dual)||chr(113)||chr(107)||chr(122)||chr(112)||chr(113)||chr(62)))/**/from/**/dual)/**/and/**/'yofj'='yofj 1  
  strona_glowna'/**/order/**/by/**/1--/**/aczt 1  
  strona_glowna';select dbms_pipe.receive_message(chr(102)||chr(84)||chr(117)||chr(114),5) from dual-- 1  
  strona_glowna';select dbms_pipe.receive_message(chr(116)||chr(108)||chr(69)||chr(78),5) from dual-- 1  
  strona_glowna';select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna';select dbms_pipe.receive_message(chr(74)||chr(111)||chr(84)||chr(112),5) from dual-- 1  
  strona_glowna';select dbms_pipe.receive_message(chr(99)||chr(116)||chr(79)||chr(77),5) from dual-- 1  
  strona_glowna';select pg_sleep(5)-- 5  
  strona_glowna';select sleep(5)# 4  
  strona_glowna';select/**/dbms_pipe.receive_message(chr(114)||chr(114)||chr(90)||chr(87),5)/**/from/**/dual-- 1  
  strona_glowna';select/**/pg_sleep(5)-- 1  
  strona_glowna';waitfor delay '0:0:5'-- 5  
  strona_glowna';waitfor/**/delay/**/'0:0:5'-- 1  
  ykzmfb">strona_glowna'ajxcet<'">ykzmfb 1  
  kiwtav">strona_glowna'cmknjo<'">kiwtav 1  
  iwjnmk">strona_glowna'cnotoz<'">iwjnmk 1  
  jcrxum">strona_glowna'csdizq<'">jcrxum 1  
  cydnnj">strona_glowna'dvwkqh<'">cydnnj 1  
  gfrxbr">strona_glowna'edwncb<'">gfrxbr 1  
  qlkffw">strona_glowna'jotqjv<'">qlkffw 1  
  twhsfu">strona_glowna'mrkggt<'">twhsfu 1  
  umadtl">strona_glowna'prweqb<'">umadtl 1  
  eellef">strona_glowna'udqjkm<'">eellef 1  
  bdkqou">strona_glowna'ugrqdf<'">bdkqou 1  
  strona_glowna'||' 1  
  strona_glowna('",),."." 1  
  strona_glowna(),''"""'. 1  
  strona_glowna) and (select 1059 from(select count(*),concat(0x71766b7871,(select (elt(1059=1059,1))),0x717a786a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) and (2824=2824 1  
  strona_glowna) and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (4345=4345 1  
  strona_glowna) and (select 1973 from(select count(*),concat(0x717a787a71,(select (elt(1973=1973,1))),0x717a787071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) and (6150=6150 1  
  strona_glowna) and (select 5030 from(select count(*),concat(0x7162787171,(select (elt(5030=5030,1))),0x716b706a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (1661=1661 1  
  strona_glowna) and (select 5912 from(select count(*),concat(0x717a717671,(select (elt(5912=5912,1))),0x7178787671,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) and (6123=6123 1  
  strona_glowna) and (select 6880 from(select count(*),concat(0x7178707871,(select (elt(6880=6880,1))),0x717a627871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) and (6565=6565 1  
  strona_glowna) and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (3702=3702 1  
  strona_glowna) and (select 7948 from(select count(*),concat(0x716a627071,(select (elt(7948=7948,1))),0x71716b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (2619=2619 1  
  strona_glowna) and (select 8666 from(select count(*),concat(0x71716a7171,(select (elt(8666=8666,1))),0x7162767671,floor(rand(0)*2))x from information_schema.plugins group by x)a) and (7955=7955 1  
  strona_glowna) and 1054=convert(int,(select char(113)+char(106)+char(98)+char(112)+char(113)+(select (case when (1054=1054) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(113)+char(107)+char(120)+char(113))) and (7648=7648 1  
  strona_glowna) and 1228 in (select (char(113)+char(122)+char(120)+char(122)+char(113)+(select (case when (1228=1228) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(120)+char(112)+char(113))) and (2144=2144 1  
  strona_glowna) and 1993=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(122)||chr(113)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (1993=1993) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(120)||chr(120)||chr(118)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (5565=5565 1  
  strona_glowna) and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and (1930=1930 1  
  strona_glowna) and 2503=(select 2503 from pg_sleep(5)) and (8523=8523 1  
  strona_glowna) and 2769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(120)||chr(112)||chr(120)||chr(113)||(select (case when (2769=2769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (8767=8767 1  
  strona_glowna) and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5)) and (9841=9841 1  
  strona_glowna) and 2811=2811 and (3432=3432 1  
  strona_glowna) and 2822=2822 and (5625=5625 1  
  strona_glowna) and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and (1167=1167 1  
  strona_glowna) and 3343=(select 3343 from pg_sleep(5)) and (3941=3941 1  
  strona_glowna) and 3366=dbms_pipe.receive_message(chr(97)||chr(71)||chr(89)||chr(70),5) and (5418=5418 1  
  strona_glowna) and 3922=4218 and (5964=5964 1  
  strona_glowna) and 4061=convert(int,(select char(113)+char(98)+char(120)+char(113)+char(113)+(select (case when (4061=4061) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(107)+char(112)+char(106)+char(113))) and (8375=8375 1  
  strona_glowna) and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and (2148=2148 1  
  strona_glowna) and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric) and (7538=7538 1  
  strona_glowna) and 4652 in (select (char(113)+char(120)+char(112)+char(120)+char(113)+(select (case when (4652=4652) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(98)+char(120)+char(113))) and (3044=3044 1  
  strona_glowna) and 4701=cast((chr(113)||chr(120)||chr(112)||chr(120)||chr(113))||(select (case when (4701=4701) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(98)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and (7198=7198 1  
  strona_glowna) and 5141=dbms_pipe.receive_message(chr(122)||chr(102)||chr(101)||chr(75),5) and (2335=2335 1  
  strona_glowna) and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5) and (7607=7607 1  
  strona_glowna) and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (7257=7257 1  
  strona_glowna) and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113))) and (1337=1337 1  
  strona_glowna) and 5766=7198 and (5988=5988 1  
  strona_glowna) and 5791=5791 and (4355=4355 1  
  strona_glowna) and 5886=1427 and (7862=7862 1  
  strona_glowna) and 6235=cast((chr(113)||chr(122)||chr(113)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (6235=6235) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(120)||chr(120)||chr(118)||chr(113)) as numeric) and (8665=8665 1  
  strona_glowna) and 6244=9428 and (9258=9258 1  
  strona_glowna) and 6593=6593 and (3177=3177 1  
  strona_glowna) and 6699 in (select (char(113)+char(122)+char(113)+char(118)+char(113)+(select (case when (6699=6699) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(120)+char(120)+char(118)+char(113))) and (5415=5415 1  
  strona_glowna) and 7360=cast((chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(122)||chr(113))||(select (case when (7360=7360) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(112)||chr(113)) as numeric) and (2030=2030 1  
  strona_glowna) and 7552=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(122)||chr(113)||(select (case when (7552=7552) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(120)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (7421=7421 1  
  strona_glowna) and 7871=cast((chr(113)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(113))||(select (case when (7871=7871) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(107)||chr(112)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and (3254=3254 1  
  strona_glowna) and 8126=9317 and (1967=1967 1  
  strona_glowna) and 8949=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(106)||chr(98)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (8949=8949) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(113)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (7654=7654 1  
  strona_glowna) and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (5821=5821 1  
  strona_glowna) and 9420=9420 and (3524=3524 1  
  strona_glowna) and 9493=cast((chr(113)||chr(106)||chr(98)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (9493=9493) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(113)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and (7675=7675 1  
  strona_glowna) and 9520=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(98)||chr(120)||chr(113)||chr(113)||(select (case when (9520=9520) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(107)||chr(112)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (4010=4010 1  
  strona_glowna) and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and (6189=6189 1  
  strona_glowna) and sleep(5) and (1714=1714 1  
  strona_glowna) and sleep(5) and (2697=2697 1  
  strona_glowna) and sleep(5) and (8365=8365 1  
  strona_glowna) and sleep(5) and (8965=8965 1  
  strona_glowna) order by 1# 4  
  strona_glowna) order by 1-- - 1  
  strona_glowna) order by 1-- bklv 1  
  strona_glowna) order by 1-- jdul 1  
  strona_glowna) order by 1-- lpde 1  
  strona_glowna) order by 1-- mhqb 1  
  strona_glowna) order by 1-- umuc 1  
  strona_glowna) order by 1-- uyyc 1  
  strona_glowna) order by 1-- xerl 1  
  strona_glowna) union all select null# 4  
  strona_glowna) union all select null,null# 4  
  strona_glowna) union all select null,null,null# 4  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null# 4  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 4  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- fjxz 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- huvk 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- uywk 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yzgk 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- fgnf 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- kxda 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qpud 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- riow 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- ebxi 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- edlo 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- fhec 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- oaqd 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null-- fptm 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null-- hzho 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null-- sfhu 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null-- yete 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null-- aphv 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null-- jcio 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null-- wpvs 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null-- wruy 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null-- gmzn 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null-- lpgu 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null-- nluy 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null-- xlfy 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null-- cxqc 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null-- iagl 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null-- mpbj 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null-- ouod 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null-- ipeb 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null-- qrzh 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null-- uptf 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null-- vgzl 1  
  strona_glowna) union all select null,null-- hwvx 1  
  strona_glowna) union all select null,null-- koas 1  
  strona_glowna) union all select null,null-- mtdw 1  
  strona_glowna) union all select null,null-- yefb 1  
  strona_glowna) union all select null-- dcht 1  
  strona_glowna) union all select null-- laxr 1  
  strona_glowna) union all select null-- wahr 1  
  strona_glowna) union all select null-- zcqf 1  
  strona_glowna) waitfor delay '0:0:5' and (1268=1268 1  
  strona_glowna) waitfor delay '0:0:5' and (7320=7320 1  
  strona_glowna) waitfor delay '0:0:5' and (7531=7531 1  
  strona_glowna) waitfor delay '0:0:5' and (8014=8014 1  
  strona_glowna)"',,(,..' 1  
  strona_glowna)..)'",)., 1  
  strona_glowna)/**/and/**/(select/**/1542/**/from(select/**/count(*),concat(0x717a706a71,(select/**/(elt(1542=1542,1))),0x716b7a7071,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/information_schema.plugins/**/group/**/by/**/x)a)/**/and/**/(7749=7749 1  
  strona_glowna)/**/and/**/2780=cast((chr(113)||chr(122)||chr(112)||chr(106)||chr(113))||(select/**/(case/**/when/**/(2780=2780)/**/then/**/1/**/else/**/0/**/end))::text||(chr(113)||chr(107)||chr(122)||chr(112)||chr(113))/**/as/**/numeric)/**/and/**/(1061=1061 1  
  strona_glowna)/**/and/**/5071/**/in/**/(select/**/(char(113)+char(122)+char(112)+char(106)+char(113)+(select/**/(case/**/when/**/(5071=5071)/**/then/**/char(49)/**/else/**/char(48)/**/end))+char(113)+char(107)+char(122)+char(112)+char(113)))/**/and/**/(3423=3423 1  
  strona_glowna)/**/and/**/6758=(select/**/upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(122)||chr(112)||chr(106)||chr(113)||(select/**/(case/**/when/**/(6758=6758)/**/then/**/1/**/else/**/0/**/end)/**/from/**/dual)||chr(113)||chr(107)||chr(122)||chr(112)||chr(113)||chr(62)))/**/from/**/dual)/**/and/**/(2973=2973 1  
  strona_glowna)/**/order/**/by/**/1--/**/zgzt 1  
  strona_glowna);select dbms_pipe.receive_message(chr(102)||chr(84)||chr(117)||chr(114),5) from dual-- 1  
  strona_glowna);select dbms_pipe.receive_message(chr(116)||chr(108)||chr(69)||chr(78),5) from dual-- 1  
  strona_glowna);select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna);select dbms_pipe.receive_message(chr(74)||chr(111)||chr(84)||chr(112),5) from dual-- 1  
  strona_glowna);select dbms_pipe.receive_message(chr(99)||chr(116)||chr(79)||chr(77),5) from dual-- 1  
  strona_glowna);select pg_sleep(5)-- 5  
  strona_glowna);select sleep(5)# 4  
  strona_glowna);select/**/dbms_pipe.receive_message(chr(114)||chr(114)||chr(90)||chr(87),5)/**/from/**/dual-- 1  
  strona_glowna);select/**/pg_sleep(5)-- 1  
  strona_glowna);waitfor delay '0:0:5'-- 5  
  strona_glowna);waitfor/**/delay/**/'0:0:5'-- 1  
  strona_glowna,'"qnovale 1  
  strona_glowna,(,')("),, 1  
  strona_glowna,),.)))'," 1  
  strona_glowna,..,.")',( 1  
  strona_glowna-0 1  
  strona_glowna."'").,"". 1  
  strona_glowna..,"'(.)(. 1  
  strona_glowna.9-2 1  
  strona_glowna/**/and/**/(select/**/1542/**/from(select/**/count(*),concat(0x717a706a71,(select/**/(elt(1542=1542,1))),0x716b7a7071,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/information_schema.plugins/**/group/**/by/**/x)a) 1  
  strona_glowna/**/and/**/(select/**/1542/**/from(select/**/count(*),concat(0x717a706a71,(select/**/(elt(1542=1542,1))),0x716b7a7071,floor(rand(0)*2))x/**/from/**/information_schema.plugins/**/group/**/by/**/x)a)--/**/yvkt 1  
  strona_glowna/**/and/**/2780=cast((chr(113)||chr(122)||chr(112)||chr(106)||chr(113))||(select/**/(case/**/when/**/(2780=2780)/**/then/**/1/**/else/**/0/**/end))::text||(chr(113)||chr(107)||chr(122)||chr(112)||chr(113))/**/as/**/numeric) 1  
  strona_glowna/**/and/**/2780=cast((chr(113)||chr(122)||chr(112)||chr(106)||chr(113))||(select/**/(case/**/when/**/(2780=2780)/**/then/**/1/**/else/**/0/**/end))::text||(chr(113)||chr(107)||chr(122)||chr(112)||chr(113))/**/as/**/numeric)--/**/rxsx 1  
  strona_glowna/**/and/**/5071/**/in/**/(select/**/(char(113)+char(122)+char(112)+char(106)+char(113)+(select/**/(case/**/when/**/(5071=5071)/**/then/**/char(49)/**/else/**/char(48)/**/end))+char(113)+char(107)+char(122)+char(112)+char(113))) 1  
  strona_glowna/**/and/**/5071/**/in/**/(select/**/(char(113)+char(122)+char(112)+char(106)+char(113)+(select/**/(case/**/when/**/(5071=5071)/**/then/**/char(49)/**/else/**/char(48)/**/end))+char(113)+char(107)+char(122)+char(112)+char(113)))--/**/fwxl 1  
  strona_glowna/**/and/**/6758=(select/**/upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(122)||chr(112)||chr(106)||chr(113)||(select/**/(case/**/when/**/(6758=6758)/**/then/**/1/**/else/**/0/**/end)/**/from/**/dual)||chr(113)||chr(107)||chr(122)||chr(112)||chr(113)||chr(62)))/**/from/**/dual) 1  
  strona_glowna/**/and/**/6758=(select/**/upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(122)||chr(112)||chr(106)||chr(113)||(select/**/(case/**/when/**/(6758=6758)/**/then/**/1/**/else/**/0/**/end)/**/from/**/dual)||chr(113)||chr(107)||chr(122)||chr(112)||chr(113)||chr(62)))/**/from/**/dual)--/**/wbaz 1  
  strona_glowna/**/order/**/by/**/1--/**/nnel 1  
  strona_glowna/**/order/**/by/**/1--/**/rlpo 1  
  strona_glowna;select dbms_pipe.receive_message(chr(102)||chr(84)||chr(117)||chr(114),5) from dual-- 1  
  strona_glowna;select dbms_pipe.receive_message(chr(116)||chr(108)||chr(69)||chr(78),5) from dual-- 1  
  strona_glowna;select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna;select dbms_pipe.receive_message(chr(74)||chr(111)||chr(84)||chr(112),5) from dual-- 1  
  strona_glowna;select dbms_pipe.receive_message(chr(99)||chr(116)||chr(79)||chr(77),5) from dual-- 1  
  strona_glowna;select pg_sleep(5)-- 5  
  strona_glowna;select sleep(5)# 4  
  strona_glowna;select/**/dbms_pipe.receive_message(chr(114)||chr(114)||chr(90)||chr(87),5)/**/from/**/dual-- 1  
  strona_glowna;select/**/pg_sleep(5)-- 1  
  strona_glowna;waitfor delay '0:0:5'-- 5  
  strona_glowna;waitfor/**/delay/**/'0:0:5'-- 1  
  strona_glownas3 1  
  sympatycy 378  
  zajecia 1463  
  zajeciapdf 487  
  zarzad 1033  
  1999 1  
  2883 1  
  3517 1  
  4639 1  
  5504 1  
  5906 1  
  6278 1  
  6557 1  
  6715 1  
  6796 1  
  7656 1  
  9031 1  
  9292 1  
  Błędne odwołania 34  

 Liczba odwiedzin:
  Dzisiaj: 1   
  Wczoraj: 8   
  Przedwczoraj: 3   
  3 dni temu: 8   
  4 dni temu: 7   
  5 dni temu: 9   
  6 dni temu: 12   
  7 dni temu: 16   
  8 dni temu: 11   
  9 dni temu: 10   

Odwiedziny z wykluczonych ip:
  77.254.94.97 0  
  77.253.159.205 0  
  77.254.180.58 0  
  77.255.16.77 0  
  83.13.3.36 0  
  77.255.6.95 217  
  77.255.23.86 65  
  77.253.129.150 48  
  77.254.79.58 68  
  77.255.20.8 43  
  213.238.105.182 7  
  77.253.139.80 43  
  77.253.135.248 100  
  77.254.67.58 9  
  77.254.80.32 52  
  77.254.74.1 10  
  77.255.13.151 26  
  81.219.106.88 118  
  87.205.68.89 69  
  77.254.90.105 45  
  77.253.194.108 12  
  77.254.65.191 16  
  87.205.64.75 70  

Statystyka od:
2014.12.09
Średni rozkład roczny:

5263
STY

5328
LUT

6720
MAR

4795
KWI

4323
MAJ

3169
CZE

2788
LIP

2257
SIE

2889
WRZ

6065
PAŹ

4266
LIS

4536
GRU

Średni rozkład miesięczny:

1854
1.

1683
2.

1710
3.

1908
4.

2133
5.

2230
6.

2138
7.

1505
8.

1844
9.

1836
10.

1943
11.

1675
12.

1659
13.

1518
14.

1747
15.

1522
16.

1556
17.

1688
18.

1554
19.

1596
20.

1544
21.

1803
22.

1698
23.

1410
24.

1543
25.

1653
26.

1925
27.

1522
28.

1428
29.

1532
30.

1042
31.

Średni rozkład dzienny:

1082
0.

1073
1.

638
2.

636
3.

659
4.

734
5.

840
6.

1468
7.

2581
8.

3056
9.

2769
10.

2721
11.

2570
12.

2628
13.

2677
14.

2941
15.

2761
16.

2903
17.

3281
18.

3391
19.

3349
20.

3264
21.

2634
22.

1744
23.

Najczęściej w dniach:Najczęsciej z hostów:
2015.03.27 410
2019.07.05 278
2019.05.07 255
2018.12.11 245
2015.10.22 243
2019.04.06 223
2019.07.01 221
2015.03.30 182
2015.10.21 143
2018.03.09 130
2015.11.04 122
2018.03.31 118
2014.12.18 116
2018.03.15 111
2014.12.10 108
2015.03.31 99
2015.03.17 98
2016.05.22 95
2015.02.04 94
2015.11.17 91
subscr-46-148-173-225.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 540
hostby.channelnet.ie 436
subscr-46-148-173-75.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 340
crawler.seokicks.de 297
subscr-46-148-164-206.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 270
148.81.194.141 233
subscr-46-148-174-3.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 221
subscr-46-148-170-229.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 219
iqx242.internetdsl.tpnet.pl 215
176.121.14.179 214
subscr-46-148-175-214.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 213
176.121.14.176 213
141.98.81.183 213
89-75-51-15.dynamic.chello.pl 209
198-48-165-160.cpe.pppoe.ca 186
subscr-46-148-168-149.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 185
subscr-46-148-168-127.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 169
oxa97.internetdsl.tpnet.pl 168
subscr-46-148-171-129.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 165
subscr-46-148-171-239.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 156

Ostatnie 200 odwiedzin
NrData
Godzina
PodstronaNazwa hosta
Adres IP
Przeglądarka
System operacyjny
1. 2020.10.26
04:00
newsletter 51.143.124.155
WHOIS (51.143.124.155)
Mozilla/5.0 (compatible; bingbot 2.0
brak danych
2. 2020.10.25
23:22
newsletter dynamic-002-247-248-178.2.247.pool.telefonica.de
WHOIS (2.247.248.178)
Mozilla 5.0
Linux
3. 2020.10.25
23:18
kontakt dynamic-002-247-248-178.2.247.pool.telefonica.de
WHOIS (2.247.248.178)
Mozilla 5.0
Linux
4. 2020.10.25
23:06
foto17 ppp-124-122-224-228.revip2.asianet.co.th
WHOIS (124.122.224.228)
Mozilla 5.0
Linux
5. 2020.10.25
22:54
rada public-gprs227503.centertel.pl
WHOIS (31.60.35.240)
Mozilla 81.0
Windows NT
6. 2020.10.25
22:53
strona_glowna public-gprs227503.centertel.pl
WHOIS (31.60.35.240)
Mozilla 81.0
Windows NT
7. 2020.10.25
22:53
plan public-gprs227503.centertel.pl
WHOIS (31.60.35.240)
Mozilla 81.0
Windows NT
8. 2020.10.25
18:17
strona_glowna subscr-46-148-175-123.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.175.123)
Mozilla 5.0
Windows 77
9. 2020.10.25
12:18
foto17 103.249.76.126
WHOIS (103.249.76.126)
Mozilla 5.0
Windows 86
10. 2020.10.24
18:37
strona_glowna bwi41.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.29.232.41)
Mozilla 5.0
Windows 86
11. 2020.10.24
18:25
strona_glowna hn.kd.ny.adsl
WHOIS (42.236.10.84)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 baidu.sogo.uc.UCBrowser/11.9.4.974 UWS/2.13.1.48 Mobile Safari/537.36 AliApp(DingTalk 4.5
Linux
12. 2020.10.24
00:26
foto17 170.80.63.129
WHOIS (170.80.63.129)
Mozilla 5.0
Macintosh
13. 2020.10.23
21:05
onas msnbot-157-55-39-135.search.msn.com
WHOIS (157.55.39.135)
Mozilla/5.0 (compatible; bingbot 2.0
brak danych
14. 2020.10.23
16:56
archiwum bvn168.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.29.211.168)
Mozilla 5.0
Windows 86
15. 2020.10.23
16:55
strona_glowna bvn168.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.29.211.168)
Mozilla 5.0
Windows 86
16. 2020.10.23
10:30
foto17 abts-north-dynamic-218.121.68.182.airtelbroadband.in
WHOIS (182.68.121.218)
Mozilla 5.0
Windows 75
17. 2020.10.23
09:31
strona_glowna 47.108.117.211
WHOIS (47.108.117.211)
Mozilla 5.0
Windows 87
18. 2020.10.23
07:49
foto17 193.176.84.244
WHOIS (193.176.84.244)
Mozilla 5.0
Windows 86
19. 2020.10.23
06:37
strona_glowna 078088138232.jeleniagora.vectranet.pl
WHOIS (78.88.138.232)
Mozilla 5.0
Macintosh
20. 2020.10.23
06:15
foto17 bd06ef6e.virtua.com.br
WHOIS (189.6.239.110)
Mozilla 5.0
Windows 75
21. 2020.10.22
21:16
strona_glowna user-5-173-248-80.play-internet.pl
WHOIS (5.173.248.80)
Mozilla 5.0
Windows 75
22. 2020.10.22
11:24
kontakt p4fe42a2c.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (79.228.42.44)
Mozilla 5.0
Windows 86
23. 2020.10.22
11:23
onas p4fe42a2c.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (79.228.42.44)
Mozilla 5.0
Windows 86
24. 2020.10.22
11:23
strona_glowna p4fe42a2c.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (79.228.42.44)
Mozilla 5.0
Windows 86
25. 2020.10.22
10:29
strona_glowna 39.99.61.62
WHOIS (39.99.61.62)
Mozilla 5.0
Windows 87
26. 2020.10.22
03:03
strona_glowna hn.kd.ny.adsl
WHOIS (42.236.10.117)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 baidu.sogo.uc.UCBrowser/11.9.4.974 UWS/2.13.1.48 Mobile Safari/537.36 AliApp(DingTalk 4.5
Linux
27. 2020.10.22
02:58
foto17 182-167-176-53f1.osk2.eonet.ne.jp
WHOIS (182.167.176.53)
Mozilla 5.0
Windows 86
28. 2020.10.21
19:04
strona_glowna subscr-46-148-168-127.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.168.127)
Mozilla 5.0
Macintosh
29. 2020.10.21
18:56
strona_glowna public-gprs224264.centertel.pl
WHOIS (31.60.23.73)
Mozilla 81.0
Windows NT
30. 2020.10.21
18:56
plan public-gprs224264.centertel.pl
WHOIS (31.60.23.73)
Mozilla 81.0
Windows NT
31. 2020.10.21
13:29
foto17 r-89-61-62-5.ff.avast.com
WHOIS (5.62.61.89)
Mozilla 5.0
Windows 75
32. 2020.10.21
11:01
strona_glowna subscr-46-148-171-31.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.171.31)
Mozilla 5.0
Windows 75
33. 2020.10.21
09:21
foto17 27.255.190.134
WHOIS (27.255.190.134)
Mozilla 5.0
Windows 75
34. 2020.10.21
07:55
info public-gprs250535.centertel.pl
WHOIS (31.60.125.232)
Mozilla 5.0
Linux
35. 2020.10.21
07:55
archiwum public-gprs250535.centertel.pl
WHOIS (31.60.125.232)
Mozilla 5.0
Linux
36. 2020.10.21
07:51
strona_glowna public-gprs250535.centertel.pl
WHOIS (31.60.125.232)
Mozilla 5.0
Linux
37. 2020.10.20
21:32
foto17 ip73.ip-178-32-46.eu
WHOIS (178.32.46.73)
Mozilla 5.0
Windows 75
38. 2020.10.20
21:18
foto17 mx-ll-180.183.18-110.dynamic.3bb.co.th
WHOIS (180.183.18.110)
Mozilla 5.0
Windows 75
39. 2020.10.20
20:15
foto17 ip73.ip-178-32-46.eu
WHOIS (178.32.46.73)
Mozilla 5.0
Windows 75
40. 2020.10.20
12:47
foto17 host-147-net-117-160-119.mobilinkinfinity.net.pk
WHOIS (119.160.117.147)
Mozilla 5.0
Windows 75
41. 2020.10.20
12:35
foto17 host-235-net-118-160-119.mobilinkinfinity.net.pk
WHOIS (119.160.118.235)
Mozilla 5.0
Windows 75
42. 2020.10.20
10:53
foto17 112.210.143.132.pldt.net
WHOIS (112.210.143.132)
Mozilla 5.0
Windows 75
43. 2020.10.20
07:42
onas dynamic-78-8-180-180.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.180.180)
Mozilla 5.0
Linux
44. 2020.10.20
06:13
foto17 108.68.9.96.sinet.com.kh
WHOIS (96.9.68.108)
Mozilla 5.0
Windows 75
45. 2020.10.20
05:15
kontakt static.vnpt.vn
WHOIS (113.169.95.11)
Mozilla 5.0
Windows 75
46. 2020.10.20
05:14
newsletter static.vnpt.vn
WHOIS (113.169.95.11)
Mozilla 5.0
Windows 75
47. 2020.10.20
05:13
foto17 static.vnpt.vn
WHOIS (113.169.95.11)
Mozilla 5.0
Windows 75
48. 2020.10.20
01:06
plan apn-31-0-38-85.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.38.85)
Mozilla 5.0
Linux
49. 2020.10.19
16:34
dokument public-gprs221413.centertel.pl
WHOIS (31.60.12.38)
Mozilla 5.0
Linux
50. 2020.10.19
16:32
foto17 public-gprs221413.centertel.pl
WHOIS (31.60.12.38)
Mozilla 5.0
Linux
51. 2020.10.19
16:32
plan public-gprs221413.centertel.pl
WHOIS (31.60.12.38)
Mozilla 5.0
Linux
52. 2020.10.19
16:31
zajecia public-gprs221413.centertel.pl
WHOIS (31.60.12.38)
Mozilla 5.0
Linux
53. 2020.10.19
16:31
strona_glowna public-gprs221413.centertel.pl
WHOIS (31.60.12.38)
Mozilla 5.0
Linux
54. 2020.10.19
16:04
onas dynamic-78-8-117-13.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.117.13)
Mozilla 5.0
Linux
55. 2020.10.19
14:43
foto17 static-188-27-11-2.rdsnet.ro
WHOIS (188.27.11.2)
Mozilla 5.0
Macintosh
56. 2020.10.19
13:59
strona_glowna gl209-44.master.pl
WHOIS (89.151.44.209)
Mozilla 81.0
Windows NT
57. 2020.10.19
13:24
strona_glowna dynamic-78-8-158-126.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.158.126)
Mozilla 5.0
Windows 75
58. 2020.10.19
12:26
strona_glowna dsl.49.148.66.2.pldt.net
WHOIS (49.147.66.2)
Mozilla 5.0
Windows 77
59. 2020.10.19
11:57
foto17 41.141.244.15
WHOIS (41.141.244.15)
Mozilla 5.0
Windows 75
60. 2020.10.19
10:56
foto17 193.194.92.183
WHOIS (193.194.92.183)
Mozilla 43.0
Windows NT
61. 2020.10.19
07:02
foto17 103.235.167.72
WHOIS (103.235.167.72)
Mozilla 5.0
Windows 75
62. 2020.10.19
05:16
foto17 ool-43503db5.dyn.optonline.net
WHOIS (67.80.61.181)
Mozilla 5.0
Macintosh
63. 2020.10.19
02:53
strona_glowna 167.71.84.96
WHOIS (167.71.84.96)
Mozilla 5.0
Macintosh
64. 2020.10.19
02:53
strona_glowna 167.71.84.96
WHOIS (167.71.84.96)
Mozilla 5.0
Macintosh
65. 2020.10.18
23:09
plan apn-31-0-38-85.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.38.85)
Mozilla 5.0
Linux
66. 2020.10.18
22:39
foto17 athedsl-122777.home.otenet.gr
WHOIS (85.75.55.56)
Mozilla 5.0
Windows 86
67. 2020.10.18
22:28
dokument 78.8.206.225
WHOIS (78.8.206.225)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G965F Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
68. 2020.10.18
22:28
strona_glowna 78.8.206.225
WHOIS (78.8.206.225)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G965F Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
69. 2020.10.18
21:25
onas 37.30.24.135.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (37.30.24.135)
Mozilla 5.0
Windows 75
70. 2020.10.18
21:25
strona_glowna 37.30.24.135.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (37.30.24.135)
Mozilla 5.0
Windows 75
71. 2020.10.18
17:37
foto17 2.147.52.233
WHOIS (2.147.52.233)
Mozilla 5.0
Windows 75
72. 2020.10.18
14:24
foto17 37.111.217.143
WHOIS (37.111.217.143)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-J260F Build/M1AJB; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
73. 2020.10.18
13:50
strona_glowna public-gprs383355.centertel.pl
WHOIS (37.47.128.188)
Mozilla 81.0
Windows NT
74. 2020.10.18
13:50
plan public-gprs383355.centertel.pl
WHOIS (37.47.128.188)
Mozilla 81.0
Windows NT
75. 2020.10.18
03:06
strona_glowna 180.163.220.5
WHOIS (180.163.220.5)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 baidu.sogo.uc.UCBrowser/11.9.4.974 UWS/2.13.1.48 Mobile Safari/537.36 AliApp(DingTalk 4.5
Linux
76. 2020.10.17
23:42
foto17 45.56.196.176
WHOIS (45.56.196.176)
Mozilla 5.0
X11
77. 2020.10.17
23:40
strona_glowna 45.56.196.176
WHOIS (45.56.196.176)
Mozilla 5.0
X11
78. 2020.10.17
23:37
rada subscr-46-148-175-222.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.175.222)
Mozilla 5.0
Linux
79. 2020.10.17
11:05
strona_glowna 78.10.209.184
WHOIS (78.10.209.184)
Mozilla 5.0
Linux
80. 2020.10.17
08:25
rada abts-north-dynamic-065.64.173.122.airtelbroadband.in
WHOIS (122.173.64.65)
Mozilla 5.0
Windows 75
81. 2020.10.17
08:25
sympatycy abts-north-dynamic-065.64.173.122.airtelbroadband.in
WHOIS (122.173.64.65)
Mozilla 5.0
Windows 75
82. 2020.10.17
08:24
onas abts-north-dynamic-065.64.173.122.airtelbroadband.in
WHOIS (122.173.64.65)
Mozilla 5.0
Windows 75
83. 2020.10.17
08:24
strona_glowna abts-north-dynamic-065.64.173.122.airtelbroadband.in
WHOIS (122.173.64.65)
Mozilla 5.0
Windows 75
84. 2020.10.17
05:27
plan apn-31-0-38-85.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.38.85)
Mozilla 5.0
Linux
85. 2020.10.17
04:14
foto12 msnbot-157-55-39-166.search.msn.com
WHOIS (157.55.39.166)
Mozilla/5.0 (compatible; bingbot 2.0
brak danych
86. 2020.10.16
20:24
strona_glowna crawl-66-249-66-65.googlebot.com
WHOIS (66.249.66.65)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.140 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot 2.1
Linux
87. 2020.10.16
19:27
plan gl157-44.master.pl
WHOIS (89.151.44.157)
Mozilla 81.0
Windows NT
88. 2020.10.16
19:26
strona_glowna gl157-44.master.pl
WHOIS (89.151.44.157)
Mozilla 81.0
Windows NT
89. 2020.10.16
15:13
foto17 36.30.154.212.static.turk.net
WHOIS (212.154.30.36)
Mozilla 5.0
Windows NT
90. 2020.10.16
12:53
foto17 103.82.220.114
WHOIS (103.82.220.114)
Mozilla 5.0
Windows 75
91. 2020.10.16
10:20
strona_glowna cache.google.com
WHOIS (112.197.13.71)
Mozilla 5.0
Windows NT
92. 2020.10.16
10:08
strona_glowna cache.google.com
WHOIS (27.2.194.68)
Mozilla 5.0
Windows 85
93. 2020.10.16
10:08
foto17 cache.google.com
WHOIS (61.19.1.201)
Mozilla 5.0
Windows 85
94. 2020.10.16
08:00
foto17 103.134.103.196
WHOIS (103.134.103.196)
Mozilla 5.0
Windows 75
95. 2020.10.16
01:06
strona_glowna 51.77.129.159
WHOIS (51.77.129.159)
Mozilla 5.0
brak danych
96. 2020.10.15
22:57
kontakt crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
97. 2020.10.15
22:57
newsletter crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
98. 2020.10.15
22:44
archiwum crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
99. 2020.10.15
22:44
forumpdf crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
100. 2020.10.15
22:44
innepdf crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
101. 2020.10.15
22:44
sprawozdaniepdf crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
102. 2020.10.15
22:44
zajeciapdf crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
103. 2020.10.15
22:44
planpdf crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
104. 2020.10.15
22:31
dokument crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
105. 2020.10.15
22:31
foto12 crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
106. 2020.10.15
22:31
foto13 crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
107. 2020.10.15
22:31
foto14 crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
108. 2020.10.15
22:31
foto15 crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
109. 2020.10.15
22:17
foto16 crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
110. 2020.10.15
22:17
foto17 crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
111. 2020.10.15
22:17
sympatycy crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
112. 2020.10.15
22:17
hymn crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
113. 2020.10.15
22:17
rada crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
114. 2020.10.15
22:17
zarzad crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
115. 2020.10.15
21:53
onas crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
116. 2020.10.15
21:53
forum crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
117. 2020.10.15
21:53
info crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
118. 2020.10.15
21:53
muzyczna crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
119. 2020.10.15
21:53
biblioteka crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
120. 2020.10.15
20:17
mdk crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
121. 2020.10.15
20:17
zajecia crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
122. 2020.10.15
20:17
plan crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
123. 2020.10.15
20:17
strona_glowna 217.98.250.115
WHOIS (217.98.250.115)
Mozilla 5.0
Windows 75
124. 2020.10.15
20:17
strona_glowna crawler.seokicks.de
WHOIS (95.216.96.245)
Mozilla 5.0
brak danych
125. 2020.10.15
17:41
strona_glowna 47.111.252.94
WHOIS (47.111.252.94)
Mozilla 5.0
Windows 87
126. 2020.10.15
14:33
foto17 175.176.35.126
WHOIS (175.176.35.126)
Mozilla 5.0
Windows 85
127. 2020.10.15
12:21
strona_glowna ava110.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.27.34.110)
Mozilla 5.0
Windows 75
128. 2020.10.15
12:09
foto17 descripts.previation.club
WHOIS (107.182.225.201)
Mozilla 81.0
Windows NT
129. 2020.10.15
08:37
foto17 103.134.103.196
WHOIS (103.134.103.196)
Mozilla 5.0
Windows 75
130. 2020.10.15
02:31
strona_glowna dsl.49.145.224.253.pldt.net
WHOIS (49.145.224.253)
Mozilla 5.0
Macintosh
131. 2020.10.14
23:05
plan subscr-46-148-162-132.dhcp-itu-g984.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.162.132)
Mozilla 5.0
Windows 75
132. 2020.10.14
23:04
strona_glowna subscr-46-148-162-132.dhcp-itu-g984.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.162.132)
Mozilla 5.0
Windows 75
133. 2020.10.14
23:04
zajecia subscr-46-148-162-132.dhcp-itu-g984.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.162.132)
Mozilla 5.0
Windows 75
134. 2020.10.14
21:55
onas 77.252.60.172
WHOIS (77.252.60.172)
Mozilla 5.0
Linux
135. 2020.10.14
21:55
strona_glowna 77.252.60.172
WHOIS (77.252.60.172)
Mozilla 5.0
Linux
136. 2020.10.14
18:25
strona_glowna 104.129.206.103
WHOIS (104.129.206.103)
Mozilla 4.0
brak danych
137. 2020.10.14
16:14
archiwum 240-1.ip.systemia.pl
WHOIS (46.227.240.1)
Mozilla 5.0
Windows 75
138. 2020.10.14
14:59
strona_glowna 188.146.177.201.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.177.201)
Mozilla 5.0
Linux
139. 2020.10.14
14:42
strona_glowna 217.98.250.115
WHOIS (217.98.250.115)
Mozilla 5.0
Linux
140. 2020.10.14
14:26
strona_glowna 45.124.141.16
WHOIS (45.124.141.16)
Mozilla 5.0
Windows 85
141. 2020.10.14
12:04
foto17 103.216.142.172
WHOIS (103.216.142.172)
Mozilla 5.0
Windows 75
142. 2020.10.14
11:59
strona_glowna 188.146.174.18.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.174.18)
Mozilla 5.0
Linux
143. 2020.10.14
11:54
strona_glowna ip-37-248-159-10.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
WHOIS (37.248.159.10)
Mozilla 5.0
Windows 75
144. 2020.10.14
09:16
foto17 193.37.32.154
WHOIS (193.37.32.154)
Mozilla 5.0
Macintosh
145. 2020.10.14
08:48
foto17 43.224.1.187
WHOIS (43.224.1.187)
Mozilla 5.0
Windows 75
146. 2020.10.14
07:46
strona_glowna 77-254-246-232.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.254.246.232)
Mozilla 5.0
Windows XP
147. 2020.10.14
07:43
foto17 112.210.178.161.pldt.net
WHOIS (112.210.178.161)
Mozilla 5.0
Windows 75
148. 2020.10.14
07:13
foto17 111.119.187.51
WHOIS (111.119.187.51)
Mozilla 5.0
Windows 75
149. 2020.10.14
05:08
strona_glowna 175.44.42.218
WHOIS (175.44.42.218)
Mozilla 5.0
Macintosh
150. 2020.10.13
18:39
foto17 241-149-17-89.fiber.hringdu.is
WHOIS (89.17.149.241)
Mozilla 81.0
Windows NT
151. 2020.10.13
17:47
plan ip-31-0-83-138.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.83.138)
Mozilla 5.0
Linux
152. 2020.10.13
15:54
strona_glowna subscr-46-148-171-31.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.171.31)
Mozilla 5.0
Windows 75
153. 2020.10.13
15:05
foto17 host-129.0.76.185.mtn.cm
WHOIS (129.0.76.185)
Mozilla 5.0
Windows 85
154. 2020.10.13
14:36
foto17 abts-north-dynamic-145.167.173.122.airtelbroadband.in
WHOIS (122.173.167.145)
Mozilla 5.0
Windows 75
155. 2020.10.13
14:05
foto17 175.213.161.68
WHOIS (175.213.161.68)
Mozilla 5.0
Windows 75
156. 2020.10.13
13:58
foto17 dns.omnetbroadband.com
WHOIS (103.112.16.71)
Mozilla 5.0
Windows 75
157. 2020.10.13
11:19
foto17 112.201.164.140.pldt.net
WHOIS (112.201.164.140)
Mozilla 5.0
Windows 75
158. 2020.10.13
11:06
muzyczna 77.252.61.2
WHOIS (77.252.61.2)
Mozilla 81.0
Windows NT
159. 2020.10.13
11:04
zajecia 77.252.61.2
WHOIS (77.252.61.2)
Mozilla 81.0
Windows NT
160. 2020.10.13
11:04
biblioteka 77.252.61.2
WHOIS (77.252.61.2)
Mozilla 81.0
Windows NT
161. 2020.10.13
11:03
planpdf 77.252.61.2
WHOIS (77.252.61.2)
Mozilla 81.0
Windows NT
162. 2020.10.13
11:03
plan 77.252.61.2
WHOIS (77.252.61.2)
Mozilla 81.0
Windows NT
163. 2020.10.13
11:02
strona_glowna 77.252.61.2
WHOIS (77.252.61.2)
Mozilla 81.0
Windows NT
164. 2020.10.13
10:42
foto17 111.119.187.43
WHOIS (111.119.187.43)
Mozilla 5.0
Windows 85
165. 2020.10.13
09:33
strona_glowna 78.10.209.184
WHOIS (78.10.209.184)
Mozilla 5.0
Linux
166. 2020.10.13
09:31
foto17 host-129.0.76.33.mtn.cm
WHOIS (129.0.76.33)
Mozilla 5.0
Windows 85
167. 2020.10.13
07:58
foto17 abts-north-dynamic-129.5.68.182.airtelbroadband.in
WHOIS (182.68.5.129)
Mozilla 5.0
Windows 85
168. 2020.10.13
03:20
foto17 p1048130-ipngn200811kyoto.kyoto.ocn.ne.jp
WHOIS (114.153.217.130)
Mozilla 5.0
Windows 85
169. 2020.10.12
21:19
foto17 89-64-75-4.dynamic.chello.pl
WHOIS (89.64.75.4)
Mozilla 81.0
Windows NT
170. 2020.10.12
18:11
foto17 mx-ll-14.207.204-117.dynamic.3bb.in.th
WHOIS (14.207.204.117)
Mozilla 5.0
Windows 75
171. 2020.10.12
16:46
foto17 dsl.49.144.161.139.pldt.net
WHOIS (49.144.161.139)
Mozilla 5.0
Windows 85
172. 2020.10.12
16:17
strona_glowna 77.252.61.2
WHOIS (77.252.61.2)
Mozilla 5.0
Linux
173. 2020.10.12
14:25
info 188.146.184.176.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.184.176)
Mozilla 5.0
Linux
174. 2020.10.12
14:25
plan 188.146.184.176.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.184.176)
Mozilla 5.0
Linux
175. 2020.10.12
13:34
foto17 5.160.170.239
WHOIS (5.160.170.239)
Mozilla 5.0
Windows 75
176. 2020.10.12
12:43
foto17 abts-north-dynamic-145.167.173.122.airtelbroadband.in
WHOIS (122.173.167.145)
Mozilla 5.0
Windows 85
177. 2020.10.12
11:51
strona_glowna subscr-46-148-174-234.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.234)
Mozilla 5.0
Linux
178. 2020.10.12
10:29
foto17 118.219.66.204
WHOIS (118.219.66.204)
Mozilla 5.0
Windows 75
179. 2020.10.12
09:58
foto17 abts-north-dynamic-145.167.173.122.airtelbroadband.in
WHOIS (122.173.167.145)
Mozilla 5.0
Windows 85
180. 2020.10.12
07:50
zajecia msnbot-40-77-167-137.search.msn.com
WHOIS (40.77.167.137)
Mozilla/5.0 (compatible; bingbot 2.0
brak danych
181. 2020.10.12
07:33
foto17 abts-north-dynamic-178.234.96.117.airtelbroadband.in
WHOIS (117.96.234.178)
Mozilla 5.0
Windows 85
182. 2020.10.12
04:08
strona_glowna 92.42.212.38
WHOIS (92.42.212.38)
Mozilla 5.0
X11
183. 2020.10.11
20:57
plan dynamic-78-8-154-70.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.154.70)
Mozilla 81.0
Windows NT
184. 2020.10.11
20:56
foto17 5.112.20.126
WHOIS (5.112.20.126)
Mozilla 5.0
Windows 75
185. 2020.10.11
20:56
strona_glowna dynamic-78-8-154-70.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.154.70)
Mozilla 81.0
Windows NT
186. 2020.10.11
20:50
strona_glowna dynamic-78-8-157-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.157.51)
Mozilla 5.0
Linux
187. 2020.10.11
19:57
foto17 188.129.140.244
WHOIS (188.129.140.244)
Mozilla 5.0
Windows 85
188. 2020.10.11
18:55
foto17 45.123.117.21
WHOIS (45.123.117.21)
Mozilla 5.0
Windows 75
189. 2020.10.11
18:41
newsletter 77.252.61.2
WHOIS (77.252.61.2)
Mozilla 5.0
Linux
190. 2020.10.11
18:37
strona_glowna 77.252.61.2
WHOIS (77.252.61.2)
Mozilla 5.0
Linux
191. 2020.10.11
18:36
plan 77.252.61.2
WHOIS (77.252.61.2)
Mozilla 5.0
Linux
192. 2020.10.11
18:07
onas 78-9-132-38.static.ip.netia.com.pl
WHOIS (78.9.132.38)
Mozilla 5.0
Windows NT
193. 2020.10.11
18:07
strona_glowna 78-9-132-38.static.ip.netia.com.pl
WHOIS (78.9.132.38)
Mozilla 5.0
Windows NT
194. 2020.10.11
17:52
strona_glowna user-5-173-241-189.play-internet.pl
WHOIS (5.173.241.189)
Mozilla 5.0
Windows 75
195. 2020.10.11
17:18
strona_glowna 178235189088.dynamic-4-waw-k-3-1-0.vectranet.pl
WHOIS (178.235.189.88)
Mozilla 73.0
Windows NT
196. 2020.10.11
16:28
foto17 47.9.216.190
WHOIS (47.9.216.190)
Mozilla 5.0
Windows 85
197. 2020.10.11
15:41
foto17 nooran
WHOIS (46.4.35.219)
Mozilla 5.0
Windows 75
198. 2020.10.11
11:05
plan public-gprs238559.centertel.pl
WHOIS (31.60.79.32)
Mozilla 5.0
Linux
199. 2020.10.11
09:38
onas apn-37-248-215-67.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (37.248.215.67)
Mozilla 5.0
Linux
200. 2020.10.11
09:38
planpdf apn-37-248-215-67.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (37.248.215.67)
Mozilla 5.0
Linux

REGGI-STAT   v. 0.9.5
Statystyka wygenerowana przez oprogramowanie firmy
REGGI Usługi Komputerowe Marek Reinowski
www.reggi.pl
  regg@reggi.pl
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3
tel. 0693 33 98 94, +58 530 09 39