Statystyka strony:  Cały serwis
Nazwa stronyIlość
Cały serwis
43453  
  (select (case when (1667=8139) then 1667 else 1667*(select 1667 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (3569=3569) then 3569 else 3569*(select 3569 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (3802=3802) then 3802 else 3802*(select 3802 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (7021=2573) then 7021 else 7021*(select 7021 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (8732=8732) then 8732 else 8732*(select 8732 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (9226=4175) then 9226 else 9226*(select 9226 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5471=5471) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113))) 1  
  (select (chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (3237=3237) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113))) 1  
  (select (chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4283=4283) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113))) 1  
  (select 1005 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(1005=1005,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select 4235 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(4235=4235,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select 9858 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(9858=9858,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (1260=1260) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)) 1  
  (select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (5833=5833) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113)) 1  
  (select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (7956=7956) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113)) 1  
  (select concat(0x7170766b71,(select (elt(9355=9355,1))),0x7170716a71)) 1  
  (select concat(0x7171717071,(select (elt(1676=1676,1))),0x71626b7871)) 1  
  (select concat(0x71766b7671,(select (elt(8043=8043,1))),0x717a6a7071)) 1  
  archiwum 1215  
  array 1  
  biblioteka 272  
  dokument 774  
  forum 318  
  forumpdf 155  
  foto12 193  
  foto13 235  
  foto14 728  
  foto15 4671  
  foto16 212  
  foto17 4753  
  foto17&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 2  
  hymn 302  
  info 1034  
  innepdf 352  
  kontakt 1014  
  mdk 348  
  muzyczna 284  
  newsletter 691  
  o_nas 1  
  onas 1066  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- xcel 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5))-- jsdy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5)-- nphz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3078=3370-- keth 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3213=1944 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)))-- nipy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric)-- wslv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295-- dsbm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- izbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5)-- agre 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- kdve 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- pkmb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- iecs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lswk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- msck 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qbsq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- iqvo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- psmm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- ommv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- rpmq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- uyaz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- yfcm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- kigx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- zhhi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- aspm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- cmnq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- uxnd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- ztqk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- tnkv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- vczz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- itze 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- jhih 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5'-- yafy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7295=7295 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7551=1695 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and sleep(5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1-- fwda 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qxue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- apkc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- vgwp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- hypu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null-- osij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null-- bdmx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null-- ozev 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null-- exoe 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null-- bnij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null-- doum 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' waitfor delay '0:0:5' and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'krla'='krla 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and 'uktb'='uktb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and 'evue'='evue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and 'kgbg'='kgbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5874=8312 and 'zbby'='zbby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and 'doga'='doga 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7295=7295 and 'fovj'='fovj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'mwok'='mwok 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and sleep(5) and 'siwu'='siwu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1-- vvxj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- nmkd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yhfr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- buyj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null-- jckh 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null-- hgoc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null-- snsk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null-- etoz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null-- nnaw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null-- dqbp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null-- ghha 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' waitfor delay '0:0:5' and 'ennz'='ennz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('kere'='kere 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and ('yzhv'='yzhv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and ('pujl'='pujl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 4089=1650 and ('ekfi'='ekfi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and ('schp'='schp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and ('qplt'='qplt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7295=7295 and ('qymt'='qymt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('kqeb'='kqeb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and sleep(5) and ('wmxs'='wmxs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1-- icot 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- sujf 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ewwb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- olbu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null-- aciw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null-- mwxw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null-- wakw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null-- uobb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null-- umby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null-- dtgl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null-- fpfd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') waitfor delay '0:0:5' and ('zvlb'='zvlb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  xwcchl">onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0'dipigs<'">xwcchl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0()))(,''.) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (2999=2999 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and (8691=8691 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and (4277=4277 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and (1258=1258 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and (3370=3370 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7295=7295 and (1282=1282 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (8183=8183 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 8670=9199 and (7835=7835 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and sleep(5) and (9159=9159 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1-- aeqr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- glka 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- txrz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- kkmz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null-- sgbi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null-- ckju 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null-- urdw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null-- jtgo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null-- gwqw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null-- iitu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null-- nltl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) waitfor delay '0:0:5' and (8076=8076 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  plan 2509  
  planpdf 2504  
  rada 601  
  rewizyjna 19  
  sprawozdaniepdf 224  
  strona_glowna 15440  
  strona_glowna and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  strona_glowna and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- nwwo 1  
  strona_glowna and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  strona_glowna and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- lqey 1  
  strona_glowna and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) 1  
  strona_glowna and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5)-- jtye 1  
  strona_glowna and 2364=8184 1  
  strona_glowna and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5)) 1  
  strona_glowna and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5))-- nmjq 1  
  strona_glowna and 3027=6445-- tonq 1  
  strona_glowna and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) 1  
  strona_glowna and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113)))-- umwk 1  
  strona_glowna and 3296=9893 1  
  strona_glowna and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) 1  
  strona_glowna and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric)-- xwfh 1  
  strona_glowna and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric) 1  
  strona_glowna and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric)-- ypwa 1  
  strona_glowna and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5) 1  
  strona_glowna and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5)-- liap 1  
  strona_glowna and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  strona_glowna and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- nvhd 1  
  strona_glowna and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113))) 1  
  strona_glowna and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113)))-- bclw 1  
  strona_glowna and 5791=5791 1  
  strona_glowna and 5791=5791-- ebvh 1  
  strona_glowna and 7461=9699-- iwlz 1  
  strona_glowna and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  strona_glowna and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- ehzl 1  
  strona_glowna and 9420=9420 1  
  strona_glowna and 9420=9420-- hhsw 1  
  strona_glowna and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) 1  
  strona_glowna and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5))-- wxqd 1  
  strona_glowna and sleep(5) 2  
  strona_glowna and sleep(5)-- iocd 1  
  strona_glowna and sleep(5)-- ivvc 1  
  strona_glowna order by 1# 2  
  strona_glowna order by 1-- cniw 1  
  strona_glowna order by 1-- fjlu 1  
  strona_glowna order by 1-- nzko 1  
  strona_glowna order by 1-- wpvw 1  
  strona_glowna union all select null# 2  
  strona_glowna union all select null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- prpp 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- rhhl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- srbf 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- zeim 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lpha 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- vinn 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yovl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yoyn 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- caoy 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- kjvq 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- nvau 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- pceu 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- gipw 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- ohwd 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- rlxk 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- swbl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- efrj 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- fgnj 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- ibwe 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- wyfh 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- azlm 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- kxwe 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- qglc 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- tqzl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- mmpo 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- pfit 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- wjmk 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- xyut 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- dmlf 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- kxnq 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- pwyd 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- yutw 1  
  strona_glowna union all select null,null-- cwtb 1  
  strona_glowna union all select null,null-- kfqr 1  
  strona_glowna union all select null,null-- qfke 1  
  strona_glowna union all select null,null-- xtda 1  
  strona_glowna union all select null-- isaq 1  
  strona_glowna union all select null-- pgdb 1  
  strona_glowna union all select null-- potf 1  
  strona_glowna union all select null-- ztdp 1  
  strona_glowna waitfor delay '0:0:5' 2  
  strona_glowna waitfor delay '0:0:5'-- pyac 1  
  strona_glowna waitfor delay '0:0:5'-- svlw 1  
  strona_glowna%' and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 1419=2429 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 4851=9951 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113))) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 5791=5791 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 9420=9420 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and sleep(5) and '%'=' 2  
  strona_glowna%' order by 1# 2  
  strona_glowna%' order by 1-- fozd 1  
  strona_glowna%' order by 1-- snke 1  
  strona_glowna%' union all select null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- neht 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- tsdp 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- fsov 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- omjr 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- djjn 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- ygys 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- kbvd 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- weay 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null-- hdsf 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null-- idnq 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null-- jzde 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null-- pxsd 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null-- hget 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null-- ydks 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null-- hkjg 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null-- mbuq 1  
  strona_glowna%' union all select null,null-- hfef 1  
  strona_glowna%' union all select null,null-- zlof 1  
  strona_glowna%' union all select null-- iirj 1  
  strona_glowna%' union all select null-- lrrt 1  
  strona_glowna%' waitfor delay '0:0:5' and '%'=' 2  
  strona_glowna%';select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna%';select dbms_pipe.receive_message(chr(74)||chr(111)||chr(84)||chr(112),5) from dual-- 1  
  strona_glowna%';select pg_sleep(5)-- 2  
  strona_glowna%';select sleep(5)# 2  
  strona_glowna%';waitfor delay '0:0:5'-- 2  
  strona_glowna' and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'tsyx'='tsyx 1  
  strona_glowna' and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'rvhf'='rvhf 1  
  strona_glowna' and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and 'mmjy'='mmjy 1  
  strona_glowna' and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5)) and 'tumk'='tumk 1  
  strona_glowna' and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and 'owkj'='owkj 1  
  strona_glowna' and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and 'zswe'='zswe 1  
  strona_glowna' and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric) and 'ajos'='ajos 1  
  strona_glowna' and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5) and 'ujtp'='ujtp 1  
  strona_glowna' and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'rnlo'='rnlo 1  
  strona_glowna' and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113))) and 'makq'='makq 1  
  strona_glowna' and 5791=5791 and 'bloo'='bloo 1  
  strona_glowna' and 5919=3703 and 'fqbg'='fqbg 1  
  strona_glowna' and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'vqza'='vqza 1  
  strona_glowna' and 9420=9420 and 'hucn'='hucn 1  
  strona_glowna' and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and 'whvd'='whvd 1  
  strona_glowna' and 9932=7901 and 'cbxh'='cbxh 1  
  strona_glowna' and sleep(5) and 'figl'='figl 1  
  strona_glowna' and sleep(5) and 'lmkn'='lmkn 1  
  strona_glowna' order by 1# 2  
  strona_glowna' order by 1-- like 1  
  strona_glowna' order by 1-- wbhs 1  
  strona_glowna' union all select null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- cuki 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lnsf 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- vkkc 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- vvyy 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- cgkh 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- gmlk 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null-- rtjr 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null-- wtka 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null-- iyvl 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null-- suht 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null-- jysn 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null-- ntxy 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null-- bhuv 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null-- ricu 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null-- mnmk 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null-- sesl 1  
  strona_glowna' union all select null,null-- cauh 1  
  strona_glowna' union all select null,null-- gakc 1  
  strona_glowna' union all select null-- psqa 1  
  strona_glowna' union all select null-- upfw 1  
  strona_glowna' waitfor delay '0:0:5' and 'mnnl'='mnnl 1  
  strona_glowna' waitfor delay '0:0:5' and 'skyh'='skyh 1  
  strona_glowna') and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('xsqj'='xsqj 1  
  strona_glowna') and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('mofx'='mofx 1  
  strona_glowna') and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and ('skax'='skax 1  
  strona_glowna') and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5)) and ('yuch'='yuch 1  
  strona_glowna') and 3142=4316 and ('zoth'='zoth 1  
  strona_glowna') and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and ('htyr'='htyr 1  
  strona_glowna') and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and ('kebs'='kebs 1  
  strona_glowna') and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric) and ('gyud'='gyud 1  
  strona_glowna') and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5) and ('ujsr'='ujsr 1  
  strona_glowna') and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('abcb'='abcb 1  
  strona_glowna') and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113))) and ('rjjy'='rjjy 1  
  strona_glowna') and 5791=5791 and ('dgjh'='dgjh 1  
  strona_glowna') and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('klsp'='klsp 1  
  strona_glowna') and 9420=9420 and ('voop'='voop 1  
  strona_glowna') and 9609=9872 and ('hwxr'='hwxr 1  
  strona_glowna') and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and ('dqdu'='dqdu 1  
  strona_glowna') and sleep(5) and ('cbyr'='cbyr 1  
  strona_glowna') and sleep(5) and ('ocwn'='ocwn 1  
  strona_glowna') order by 1# 2  
  strona_glowna') order by 1-- fgto 1  
  strona_glowna') order by 1-- hpqc 1  
  strona_glowna') union all select null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ufpx 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- xkph 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- hgxl 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- otfs 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- moyx 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- nnmo 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null-- dgiu 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null-- okgl 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null-- bjpv 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null-- txjp 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null-- hsqt 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null-- lvkc 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null-- ctkn 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null-- ctvm 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null-- cckl 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null-- ozac 1  
  strona_glowna') union all select null,null-- koja 1  
  strona_glowna') union all select null,null-- tadc 1  
  strona_glowna') union all select null-- iboi 1  
  strona_glowna') union all select null-- rqpw 1  
  strona_glowna') waitfor delay '0:0:5' and ('jtfz'='jtfz 1  
  strona_glowna') waitfor delay '0:0:5' and ('upas'='upas 1  
  strona_glowna');select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna');select dbms_pipe.receive_message(chr(74)||chr(111)||chr(84)||chr(112),5) from dual-- 1  
  strona_glowna');select pg_sleep(5)-- 2  
  strona_glowna');select sleep(5)# 2  
  strona_glowna');waitfor delay '0:0:5'-- 2  
  strona_glowna';select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna';select dbms_pipe.receive_message(chr(74)||chr(111)||chr(84)||chr(112),5) from dual-- 1  
  strona_glowna';select pg_sleep(5)-- 2  
  strona_glowna';select sleep(5)# 2  
  strona_glowna';waitfor delay '0:0:5'-- 2  
  cydnnj">strona_glowna'dvwkqh<'">cydnnj 1  
  qlkffw">strona_glowna'jotqjv<'">qlkffw 1  
  strona_glowna('",),."." 1  
  strona_glowna) and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (4345=4345 1  
  strona_glowna) and (select 7672 from(select count(*),concat(0x71766b7671,(select (elt(7672=7672,1))),0x717a6a7071,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (3702=3702 1  
  strona_glowna) and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and (1930=1930 1  
  strona_glowna) and 2802=(select 2802 from pg_sleep(5)) and (9841=9841 1  
  strona_glowna) and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and (1167=1167 1  
  strona_glowna) and 3922=4218 and (5964=5964 1  
  strona_glowna) and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and (2148=2148 1  
  strona_glowna) and 4348=cast((chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113))||(select (case when (4348=4348) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)) as numeric) and (7538=7538 1  
  strona_glowna) and 5245=dbms_pipe.receive_message(chr(70)||chr(89)||chr(76)||chr(97),5) and (7607=7607 1  
  strona_glowna) and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (7257=7257 1  
  strona_glowna) and 5442=convert(int,(select char(113)+char(118)+char(107)+char(118)+char(113)+(select (case when (5442=5442) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(122)+char(106)+char(112)+char(113))) and (1337=1337 1  
  strona_glowna) and 5791=5791 and (4355=4355 1  
  strona_glowna) and 8126=9317 and (1967=1967 1  
  strona_glowna) and 9166=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(118)||chr(107)||chr(118)||chr(113)||(select (case when (9166=9166) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(122)||chr(106)||chr(112)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (5821=5821 1  
  strona_glowna) and 9420=9420 and (3524=3524 1  
  strona_glowna) and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and (6189=6189 1  
  strona_glowna) and sleep(5) and (1714=1714 1  
  strona_glowna) and sleep(5) and (8965=8965 1  
  strona_glowna) order by 1# 2  
  strona_glowna) order by 1-- jdul 1  
  strona_glowna) order by 1-- lpde 1  
  strona_glowna) union all select null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- fjxz 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- huvk 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- fgnf 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- riow 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- edlo 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- fhec 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null-- fptm 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null-- hzho 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null-- wpvs 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null-- wruy 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null-- gmzn 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null-- lpgu 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null-- iagl 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null-- mpbj 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null-- qrzh 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null-- uptf 1  
  strona_glowna) union all select null,null-- hwvx 1  
  strona_glowna) union all select null,null-- mtdw 1  
  strona_glowna) union all select null-- laxr 1  
  strona_glowna) union all select null-- zcqf 1  
  strona_glowna) waitfor delay '0:0:5' and (7320=7320 1  
  strona_glowna) waitfor delay '0:0:5' and (7531=7531 1  
  strona_glowna);select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna);select dbms_pipe.receive_message(chr(74)||chr(111)||chr(84)||chr(112),5) from dual-- 1  
  strona_glowna);select pg_sleep(5)-- 2  
  strona_glowna);select sleep(5)# 2  
  strona_glowna);waitfor delay '0:0:5'-- 2  
  strona_glowna."'").,"". 1  
  strona_glowna;select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna;select dbms_pipe.receive_message(chr(74)||chr(111)||chr(84)||chr(112),5) from dual-- 1  
  strona_glowna;select pg_sleep(5)-- 2  
  strona_glowna;select sleep(5)# 2  
  strona_glowna;waitfor delay '0:0:5'-- 2  
  sympatycy 332  
  zajecia 1246  
  zajeciapdf 433  
  zarzad 856  
  1999 1  
  5504 1  
  6278 1  
  6715 1  
  6796 1  
  9292 1  
  Błędne odwołania 24  

 Liczba odwiedzin:
  Dzisiaj: 5   
  Wczoraj: 12   
  Przedwczoraj: 13   
  3 dni temu: 7   
  4 dni temu: 8   
  5 dni temu: 8   
  6 dni temu: 12   
  7 dni temu: 30   
  8 dni temu: 20   
  9 dni temu: 10   

Odwiedziny z wykluczonych ip:
  77.254.94.97 0  
  77.253.159.205 0  
  77.254.180.58 0  
  77.255.16.77 0  
  83.13.3.36 0  
  77.255.6.95 217  
  77.255.23.86 65  
  77.253.129.150 48  
  77.254.79.58 68  
  77.255.20.8 43  
  213.238.105.182 7  
  77.253.139.80 43  
  77.253.135.248 100  
  77.254.67.58 9  
  77.254.80.32 52  
  77.254.74.1 10  
  77.255.13.151 26  
  81.219.106.88 118  
  87.205.68.89 69  
  77.254.90.105 45  
  77.253.194.108 12  
  77.254.65.191 16  
  87.205.64.75 70  

Statystyka od:
2014.12.09
Średni rozkład roczny:

4356
STY

4577
LUT

6178
MAR

4467
KWI

3753
MAJ

2579
CZE

1626
LIP

1528
SIE

2049
WRZ

4747
PAŹ

3594
LIS

3998
GRU

Średni rozkład miesięczny:

1330
1.

1364
2.

1396
3.

1595
4.

1560
5.

1838
6.

1795
7.

1246
8.

1562
9.

1599
10.

1662
11.

1452
12.

1424
13.

1292
14.

1391
15.

1283
16.

1309
17.

1455
18.

1329
19.

1350
20.

1257
21.

1539
22.

1424
23.

1136
24.

1277
25.

1394
26.

1651
27.

1215
28.

1152
29.

1265
30.

910
31.

Średni rozkład dzienny:

884
0.

968
1.

529
2.

430
3.

457
4.

551
5.

625
6.

1198
7.

1893
8.

2556
9.

2228
10.

2249
11.

2153
12.

2203
13.

2222
14.

2494
15.

2356
16.

2252
17.

2850
18.

2856
19.

2880
20.

2846
21.

2261
22.

1512
23.

Najczęściej w dniach:Najczęsciej z hostów:
2015.03.27 410
2019.05.07 255
2018.12.11 245
2015.10.22 243
2019.04.06 223
2015.03.30 182
2015.10.21 143
2018.03.09 130
2015.11.04 122
2018.03.31 118
2014.12.18 116
2018.03.15 111
2014.12.10 108
2015.03.31 99
2015.03.17 98
2016.05.22 95
2015.02.04 94
2015.11.17 91
2018.02.23 88
2016.10.06 87
subscr-46-148-173-225.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 540
hostby.channelnet.ie 436
subscr-46-148-173-75.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 340
subscr-46-148-164-206.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 270
148.81.194.141 230
subscr-46-148-174-3.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 221
subscr-46-148-170-229.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 219
176.121.14.179 214
subscr-46-148-175-214.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 213
89-75-51-15.dynamic.chello.pl 209
198-48-165-160.cpe.pppoe.ca 186
subscr-46-148-168-149.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 185
oxa97.internetdsl.tpnet.pl 168
subscr-46-148-171-129.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 165
iqx242.internetdsl.tpnet.pl 163
subscr-46-148-171-239.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 156
subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 146
subscr-46-148-175-232.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 145
poczta.pup.zgorzelec.pl 142
host-178.219.121.119-c3.net.pl 138

Ostatnie 200 odwiedzin
NrData
Godzina
PodstronaNazwa hosta
Adres IP
Przeglądarka
System operacyjny
1. 2019.05.21
11:51
strona_glowna user-5-173-248-73.play-internet.pl
WHOIS (5.173.248.73)
Mozilla 5.0
Linux
2. 2019.05.21
09:49
foto17 crawl-66-249-79-234.googlebot.com
WHOIS (66.249.79.234)
Googlebot-Image 1.0
brak danych
3. 2019.05.21
08:24
strona_glowna 31.12.59.84
WHOIS (31.12.59.84)
Mozilla 11.0
Windows NT
4. 2019.05.21
08:24
strona_glowna 46.235.158.196
WHOIS (46.235.158.196)
Mozilla 11.0
Windows NT
5. 2019.05.21
08:15
foto17 2.176.157.96
WHOIS (2.176.157.96)
Mozilla 5.0
Windows 57
6. 2019.05.20
22:32
strona_glowna user-5-173-240-54.play-internet.pl
WHOIS (5.173.240.54)
Mozilla 5.0
Windows 57
7. 2019.05.20
19:31
archiwum cgr101.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.30.245.101)
Mozilla 5.0
Linux
8. 2019.05.20
19:02
foto17 sg21-06-12.opera-mini.net
WHOIS (141.0.8.94)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.0.0; LDN-L21 Build/HUAWEILDN-L21; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
9. 2019.05.20
17:19
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
10. 2019.05.20
13:03
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
11. 2019.05.20
12:54
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
12. 2019.05.20
12:16
foto17 39.59.119.236
WHOIS (39.59.119.236)
Mozilla 5.0
Windows 57
13. 2019.05.20
10:18
hymn iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
14. 2019.05.20
10:18
strona_glowna iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
15. 2019.05.20
05:41
strona_glowna 69.171.251.19
WHOIS (69.171.251.19)
Mozilla 5.0
Windows NT
16. 2019.05.20
00:55
strona_glowna fm-dyn-139-193-216-150.fast.net.id
WHOIS (139.193.216.150)
Mozilla 5.0
Windows 57
17. 2019.05.20
00:55
foto17 fm-dyn-139-193-216-150.fast.net.id
WHOIS (139.193.216.150)
Mozilla 5.0
Windows 57
18. 2019.05.19
22:34
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
19. 2019.05.19
22:21
zajecia subscr-46-148-169-117.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.169.117)
Mozilla 5.0
Macintosh
20. 2019.05.19
22:18
plan subscr-46-148-169-117.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.169.117)
Mozilla 5.0
Macintosh
21. 2019.05.19
19:54
plan p508FD410.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (80.143.212.16)
Mozilla 66.0
Windows 66
22. 2019.05.19
19:53
strona_glowna baiduspider-220-181-108-79.crawl.baidu.com
WHOIS (220.181.108.79)
brak danych
brak danych
23. 2019.05.19
17:31
foto17 bzq-79-180-228-114.red.bezeqint.net
WHOIS (79.180.228.114)
Mozilla 5.0
Macintosh
24. 2019.05.19
11:31
foto17 5.200.89.97
WHOIS (5.200.89.97)
Mozilla 5.0
Windows 57
25. 2019.05.19
09:23
strona_glowna subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 5.0
Windows 57
26. 2019.05.19
05:41
foto17 45.56.155.59
WHOIS (45.56.155.59)
Mozilla 48.0
Windows NT
27. 2019.05.19
00:16
strona_glowna google-proxy-66-102-6-195.google.com
WHOIS (66.102.6.195)
Mozilla 5.0
X11
28. 2019.05.19
00:15
strona_glowna google-proxy-66-102-9-61.google.com
WHOIS (66.102.9.61)
Mozilla 5.0
X11
29. 2019.05.19
00:15
strona_glowna google-proxy-66-102-9-59.google.com
WHOIS (66.102.9.59)
Mozilla 5.0
X11
30. 2019.05.19
00:15
strona_glowna google-proxy-66-249-81-59.google.com
WHOIS (66.249.81.59)
Mozilla 5.0
Linux
31. 2019.05.18
23:14
strona_glowna vpn.pr-cy.ru
WHOIS (93.171.203.15)
Mozilla 5.0
brak danych
32. 2019.05.18
23:14
strona_glowna google-proxy-66-249-93-93.google.com
WHOIS (66.249.93.93)
Mozilla 5.0
X11
33. 2019.05.18
23:14
strona_glowna google-proxy-66-102-6-193.google.com
WHOIS (66.102.6.193)
Mozilla 5.0
X11
34. 2019.05.18
21:12
foto17 157.43.130.139
WHOIS (157.43.130.139)
Mozilla 48.0
brak danych
35. 2019.05.18
16:50
plan apn-37-248-164-246.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (37.248.164.246)
Mozilla 5.0
Linux
36. 2019.05.18
15:45
strona_glowna google-proxy-66-102-6-197.google.com
WHOIS (66.102.6.197)
Mozilla 5.0
X11
37. 2019.05.18
15:33
strona_glowna 159-205-116-47.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.116.47)
Mozilla 66.0
Windows 66
38. 2019.05.17
21:57
plan aglj63.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.163.63)
Mozilla 5.0
Windows 57
39. 2019.05.17
21:57
strona_glowna aglj63.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.163.63)
Mozilla 5.0
Windows 57
40. 2019.05.17
17:26
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
41. 2019.05.17
14:12
foto17 abts-north-dynamic-111.114.77.182.airtelbroadband.in
WHOIS (182.77.114.111)
Mozilla 5.0
Windows 57
42. 2019.05.17
11:45
strona_glowna 159-205-116-214.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.116.214)
Mozilla 66.0
Windows 66
43. 2019.05.17
11:37
strona_glowna iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
44. 2019.05.17
10:06
foto15 gsy49.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.3.232.49)
Mozilla 66.0
brak danych
45. 2019.05.17
09:20
strona_glowna ih786020.vds.myihor.ru
WHOIS (185.87.51.76)
Mozilla 5.0
Windows NT
46. 2019.05.16
23:24
sprawozdaniepdf ih786020.vds.myihor.ru
WHOIS (185.87.51.76)
Mozilla 5.0
Windows NT
47. 2019.05.16
21:28
plan 159-205-81-221.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.81.221)
Mozilla 11.0
Windows NT
48. 2019.05.16
15:59
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
49. 2019.05.16
12:35
archiwum user-5-173-232-48.play-internet.pl
WHOIS (5.173.232.48)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-A505FN Build/PPR1.180610.011) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser 9.2
Linux
50. 2019.05.16
11:58
strona_glowna subscr-46-148-174-134.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.134)
Mozilla 42.0
Windows NT
51. 2019.05.16
11:42
archiwum host-188.117.181.178.static.3s.pl
WHOIS (188.117.181.178)
Mozilla 5.0
Windows NT
52. 2019.05.16
08:06
strona_glowna 212-106-22-77.adsl.inetia.pl
WHOIS (212.106.22.77)
Mozilla 66.0
Windows 66
53. 2019.05.16
06:43
foto17 crawl-66-249-64-103.googlebot.com
WHOIS (66.249.64.103)
Googlebot-Image 1.0
brak danych
54. 2019.05.15
22:37
planpdf google-proxy-66-102-9-16.google.com
WHOIS (66.102.9.16)
Mozilla 5.0
Linux
55. 2019.05.15
19:14
strona_glowna 188.146.34.96.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.34.96)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
56. 2019.05.15
16:52
strona_glowna 77-254-184-111.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.254.184.111)
Mozilla 5.0
Linux
57. 2019.05.15
15:28
strona_glowna vpn.pr-cy.ru
WHOIS (93.171.203.15)
Mozilla 5.0
brak danych
58. 2019.05.15
15:28
strona_glowna google-proxy-66-249-93-91.google.com
WHOIS (66.249.93.91)
Mozilla 5.0
X11
59. 2019.05.15
11:45
strona_glowna public-gprs384589.centertel.pl
WHOIS (37.47.133.142)
Mozilla 5.0
Macintosh
60. 2019.05.15
09:15
dokument agla43.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.154.43)
Mozilla 5.0
Windows 57
61. 2019.05.15
08:46
planpdf agla43.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.154.43)
Mozilla 5.0
Windows 57
62. 2019.05.15
08:46
archiwum agla43.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.154.43)
Mozilla 5.0
Windows 57
63. 2019.05.15
08:46
strona_glowna agla43.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.154.43)
Mozilla 5.0
Windows 57
64. 2019.05.15
08:42
plan dynamic-78-8-247-46.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.247.46)
Mozilla 52.0
Windows XP
65. 2019.05.15
00:51
info ec2-54-227-98-200.compute-1.amazonaws.com
WHOIS (54.227.98.200)
Mozilla 5.0
brak danych
66. 2019.05.14
21:08
plan 159-205-5-64.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.5.64)
Mozilla 43.0
Windows XP
67. 2019.05.14
19:28
strona_glowna dynamic-78-8-247-46.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.247.46)
Mozilla 52.0
Windows XP
68. 2019.05.14
19:28
strona_glowna public-gprs220643.centertel.pl
WHOIS (31.60.9.36)
Mozilla 5.0
Windows 86
69. 2019.05.14
19:23
strona_glowna subscr-46-148-165-112.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.112)
Mozilla 5.0
Macintosh
70. 2019.05.14
19:16
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
71. 2019.05.14
18:14
onas 159-205-123-100.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.123.100)
Mozilla 5.0
Windows NT
72. 2019.05.14
18:09
plan 159-205-123-100.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.123.100)
Mozilla 5.0
Windows NT
73. 2019.05.14
18:09
strona_glowna 159-205-123-100.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.123.100)
Mozilla 5.0
Windows NT
74. 2019.05.14
17:27
strona_glowna subscr-46-148-165-112.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.112)
Mozilla 5.0
Macintosh
75. 2019.05.14
17:19
archiwum 188.146.25.152.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.25.152)
Mozilla 5.0
Linux
76. 2019.05.14
17:18
foto17 188.146.25.152.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.25.152)
Mozilla 5.0
Linux
77. 2019.05.14
17:13
strona_glowna 188.146.25.152.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.25.152)
Mozilla 5.0
Linux
78. 2019.05.14
17:13
dokument 188.146.25.152.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.25.152)
Mozilla 5.0
Linux
79. 2019.05.14
16:45
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 66.0
Windows 66
80. 2019.05.14
16:41
strona_glowna dynamic-78-8-241-113.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.241.113)
Mozilla 66.0
Windows 66
81. 2019.05.14
16:04
strona_glowna 212-106-30-181.adsl.inetia.pl
WHOIS (212.106.30.181)
Mozilla 11.0
Windows NT
82. 2019.05.14
16:03
zajeciapdf 212-106-30-181.adsl.inetia.pl
WHOIS (212.106.30.181)
Mozilla 11.0
Windows NT
83. 2019.05.14
16:00
plan 212-106-30-181.adsl.inetia.pl
WHOIS (212.106.30.181)
Mozilla 11.0
Windows NT
84. 2019.05.14
15:59
planpdf 212-106-30-181.adsl.inetia.pl
WHOIS (212.106.30.181)
Mozilla 11.0
Windows NT
85. 2019.05.14
15:32
plan apn-31-0-43-223.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.43.223)
Mozilla 5.0
Linux
86. 2019.05.14
15:08
foto17 188.147.107.6.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.107.6)
Mozilla 66.0
Windows 66
87. 2019.05.14
14:25
strona_glowna aqr98.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.177.98)
Mozilla 5.0
Windows NT
88. 2019.05.14
14:00
info non-registered.umradom.pl
WHOIS (185.34.48.70)
Mozilla 66.0
Windows 66
89. 2019.05.14
13:55
strona_glowna 77-254-184-111.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.254.184.111)
Mozilla 66.0
Windows 66
90. 2019.05.14
13:41
plan host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
91. 2019.05.14
13:41
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
92. 2019.05.14
10:41
strona_glowna subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 5.0
Windows NT
93. 2019.05.14
10:29
strona_glowna static.48.53.63.178.clients.your-server.de
WHOIS (178.63.53.48)
Mozilla 5.0
Windows NT
94. 2019.05.14
08:56
strona_glowna dynamic-78-8-240-219.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.240.219)
Mozilla 5.0
Linux
95. 2019.05.14
01:13
strona_glowna u8824.col.agava.net
WHOIS (89.108.117.128)
Mozilla 5.0
X11
96. 2019.05.13
22:06
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
97. 2019.05.13
17:01
plan 78.8.136.117
WHOIS (78.8.136.117)
Mozilla 5.0
Macintosh
98. 2019.05.13
16:11
strona_glowna dynamic-78-8-229-132.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.229.132)
Mozilla 66.0
Windows 66
99. 2019.05.13
12:16
kontakt 62-111-143-178.static.libet.pl
WHOIS (62.111.143.178)
Mozilla 5.0
Windows NT
100. 2019.05.13
08:44
planpdf agll217.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.165.217)
Mozilla 5.0
Windows NT
101. 2019.05.13
08:43
zajeciapdf agll217.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.165.217)
Mozilla 5.0
Windows NT
102. 2019.05.13
08:39
strona_glowna agll217.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.165.217)
Mozilla 5.0
Windows NT
103. 2019.05.13
06:20
mdk 77-253-66-141.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.253.66.141)
Mozilla 5.0
Windows NT
104. 2019.05.13
06:19
innepdf 77-253-66-141.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.253.66.141)
Mozilla 5.0
Windows NT
105. 2019.05.13
06:18
sprawozdaniepdf 77-253-66-141.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.253.66.141)
Mozilla 5.0
Windows NT
106. 2019.05.13
06:00
dokument 77-253-66-141.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.253.66.141)
Mozilla 5.0
Windows NT
107. 2019.05.13
05:58
onas 77-253-66-141.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.253.66.141)
Mozilla 5.0
Windows NT
108. 2019.05.13
05:57
rada 77-253-66-141.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.253.66.141)
Mozilla 5.0
Windows NT
109. 2019.05.13
05:56
zarzad 77-253-66-141.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.253.66.141)
Mozilla 5.0
Windows NT
110. 2019.05.13
05:56
strona_glowna 77-253-66-141.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.253.66.141)
Mozilla 5.0
Windows NT
111. 2019.05.13
01:46
strona_glowna google-proxy-66-102-9-61.google.com
WHOIS (66.102.9.61)
Mozilla 5.0
X11
112. 2019.05.13
00:46
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
113. 2019.05.13
00:44
strona_glowna google-proxy-66-249-93-89.google.com
WHOIS (66.249.93.89)
Mozilla 5.0
X11
114. 2019.05.13
00:44
strona_glowna vpn.pr-cy.ru
WHOIS (93.171.203.15)
Mozilla 5.0
brak danych
115. 2019.05.13
00:30
info ec2-54-174-215-106.compute-1.amazonaws.com
WHOIS (54.174.215.106)
Mozilla 5.0
brak danych
116. 2019.05.12
20:06
strona_glowna 77-255-208-128.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.255.208.128)
Mozilla 5.0
Windows 68
117. 2019.05.12
20:02
strona_glowna aglk174.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.164.174)
Mozilla 11.0
Windows NT
118. 2019.05.12
19:20
plan apn-31-0-45-232.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.45.232)
Mozilla 5.0
Linux
119. 2019.05.12
19:08
strona_glowna 188.146.168.199.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.168.199)
Mozilla 5.0
Linux
120. 2019.05.12
19:08
newsletter 188.146.168.199.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.168.199)
Mozilla 5.0
Linux
121. 2019.05.12
19:08
archiwum 188.146.168.199.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.168.199)
Mozilla 5.0
Linux
122. 2019.05.12
19:07
foto17 188.146.168.199.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.168.199)
Mozilla 5.0
Linux
123. 2019.05.12
19:05
plan 188.146.168.199.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.168.199)
Mozilla 5.0
Linux
124. 2019.05.12
14:48
strona_glowna public-gprs394475.centertel.pl
WHOIS (37.47.172.44)
Mozilla 5.0
Linux
125. 2019.05.12
10:27
strona_glowna subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 5.0
Windows NT
126. 2019.05.11
20:31
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
127. 2019.05.11
11:29
foto17 49.128.214.248
WHOIS (49.128.214.248)
Mozilla 5.0
Windows NT
128. 2019.05.11
05:54
foto17 192.0.85.127
WHOIS (192.0.85.127)
Mozilla 5.0
X11
129. 2019.05.11
04:38
foto17 google-proxy-64-233-172-171.google.com
WHOIS (64.233.172.171)
Mozilla 5.0
Linux
130. 2019.05.11
01:35
foto17 crawl-66-249-79-232.googlebot.com
WHOIS (66.249.79.232)
Googlebot-Image 1.0
brak danych
131. 2019.05.11
01:32
strona_glowna hn.kd.ny.adsl
WHOIS (42.236.10.125)
Mozilla 5.0
Macintosh
132. 2019.05.10
22:52
strona_glowna dynamic-78-8-72-117.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.72.117)
Mozilla 66.0
Windows 66
133. 2019.05.10
19:02
foto17 113.210.64.74
WHOIS (113.210.64.74)
Mozilla 5.0
Windows NT
134. 2019.05.10
18:27
strona_glowna agmk94.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.190.94)
Mozilla 5.0
Windows NT
135. 2019.05.10
17:52
strona_glowna 188.147.103.209.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.103.209)
Mozilla 5.0
Windows NT
136. 2019.05.10
15:44
foto17 37.30.9.226.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (37.30.9.226)
Mozilla 66.0
Windows 66
137. 2019.05.10
14:23
foto17 45.62.52.34
WHOIS (45.62.52.34)
Mozilla 45.9
Windows NT
138. 2019.05.10
12:19
foto17 37.30.9.226.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (37.30.9.226)
Mozilla 66.0
Windows 66
139. 2019.05.10
11:11
foto17 dynamic-78-8-72-117.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.72.117)
Mozilla 66.0
Windows 66
140. 2019.05.10
11:01
foto17 37.30.9.226.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (37.30.9.226)
Mozilla 66.0
Windows 66
141. 2019.05.10
10:44
planpdf 188.146.174.118.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.174.118)
Mozilla 5.0
Macintosh
142. 2019.05.10
10:43
strona_glowna 188.146.174.118.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.174.118)
Mozilla 5.0
Macintosh
143. 2019.05.10
10:24
foto14 crawl-66-249-79-230.googlebot.com
WHOIS (66.249.79.230)
Googlebot-Image 1.0
brak danych
144. 2019.05.10
10:20
foto17 dynamic-78-8-72-117.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.72.117)
Mozilla 66.0
Windows 66
145. 2019.05.10
10:19
info dynamic-78-8-72-117.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.72.117)
Mozilla 66.0
Windows 66
146. 2019.05.10
10:18
strona_glowna dynamic-78-8-72-117.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.72.117)
Mozilla 66.0
Windows 66
147. 2019.05.10
09:50
strona_glowna subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 5.0
Windows NT
148. 2019.05.10
09:42
zarzad mail.schlesisches-museum.de
WHOIS (185.128.108.68)
Mozilla 66.0
Windows 66
149. 2019.05.10
09:42
kontakt mail.schlesisches-museum.de
WHOIS (185.128.108.68)
Mozilla 66.0
Windows 66
150. 2019.05.10
09:41
foto17 37.30.9.226.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (37.30.9.226)
Mozilla 66.0
Windows 66
151. 2019.05.10
09:41
info mail.schlesisches-museum.de
WHOIS (185.128.108.68)
Mozilla 66.0
Windows 66
152. 2019.05.10
09:04
strona_glowna agkz254.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.153.254)
Mozilla 5.0
Windows NT
153. 2019.05.10
08:49
planpdf subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 5.0
Windows NT
154. 2019.05.10
08:49
dokument subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 5.0
Windows NT
155. 2019.05.10
08:49
strona_glowna subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 5.0
Windows NT
156. 2019.05.10
07:31
plan apn-31-0-45-232.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.45.232)
Mozilla 5.0
Linux
157. 2019.05.10
03:06
foto16 crawl-66-249-79-232.googlebot.com
WHOIS (66.249.79.232)
Googlebot-Image 1.0
brak danych
158. 2019.05.09
12:52
strona_glowna hn.kd.ny.adsl
WHOIS (42.236.10.125)
Mozilla 5.0
Macintosh
159. 2019.05.09
12:21
foto17 37.30.8.238.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (37.30.8.238)
Mozilla 66.0
Windows 66
160. 2019.05.09
11:45
foto17 localhost
WHOIS (27.78.191.132)
Mozilla 5.0
Windows NT
161. 2019.05.09
11:36
foto17 public-gprs360654.centertel.pl
WHOIS (37.47.40.15)
Mozilla 11.0
Windows NT
162. 2019.05.09
10:14
foto17 iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
163. 2019.05.09
10:03
strona_glowna iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
164. 2019.05.09
09:01
archiwum d2-122.static.icpnet.pl
WHOIS (77.65.2.122)
Mozilla 51.0
Windows NT
165. 2019.05.09
07:41
plan crawl-66-249-79-234.googlebot.com
WHOIS (66.249.79.234)
Googlebot-Image 1.0
brak danych
166. 2019.05.09
04:11
muzyczna asi178.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.220.178)
Mozilla 5.0
Windows NT
167. 2019.05.08
22:32
zajecia subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
168. 2019.05.08
22:16
plan subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
169. 2019.05.08
22:16
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
170. 2019.05.08
21:09
strona_glowna 213-238-123-46.adsl.inetia.pl
WHOIS (213.238.123.46)
Mozilla 5.0
Linux
171. 2019.05.08
18:16
archiwum public-gprs385969.centertel.pl
WHOIS (37.47.138.242)
Mozilla 5.0
Linux
172. 2019.05.08
18:14
strona_glowna public-gprs385969.centertel.pl
WHOIS (37.47.138.242)
Mozilla 5.0
Linux
173. 2019.05.08
17:04
foto17 public-gprs387023.centertel.pl
WHOIS (37.47.143.16)
Mozilla 5.0
Linux
174. 2019.05.08
17:03
planpdf public-gprs387023.centertel.pl
WHOIS (37.47.143.16)
Mozilla 5.0
Linux
175. 2019.05.08
16:37
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
176. 2019.05.08
14:16
strona_glowna agml207.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.191.207)
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident 6.0
Windows NT
177. 2019.05.08
11:48
plan user-5-173-224-29.play-internet.pl
WHOIS (5.173.224.29)
Mozilla 5.0
Linux
178. 2019.05.08
11:46
info user-5-173-224-29.play-internet.pl
WHOIS (5.173.224.29)
Mozilla 5.0
Linux
179. 2019.05.08
11:46
zajecia user-5-173-224-29.play-internet.pl
WHOIS (5.173.224.29)
Mozilla 5.0
Linux
180. 2019.05.08
11:45
strona_glowna user-5-173-224-29.play-internet.pl
WHOIS (5.173.224.29)
Mozilla 5.0
Linux
181. 2019.05.08
11:32
info ih786020.vds.myihor.ru
WHOIS (185.87.51.76)
Mozilla 5.0
Windows NT
182. 2019.05.08
10:52
strona_glowna dynamic-78-10-110-137.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.110.137)
Mozilla 5.0
Windows NT
183. 2019.05.08
10:32
plan subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
184. 2019.05.08
10:31
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
185. 2019.05.08
10:07
strona_glowna aglz164.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.179.164)
Mozilla 5.0
Windows NT
186. 2019.05.08
10:03
strona_glowna 159-205-5-64.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.5.64)
Mozilla 11.0
Windows NT
187. 2019.05.08
10:01
plan 159-205-5-64.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.5.64)
Mozilla 11.0
Windows NT
188. 2019.05.08
09:37
plan 77-254-56-93.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.254.56.93)
Mozilla 66.0
Windows 66
189. 2019.05.08
09:36
plan 78.8.136.117
WHOIS (78.8.136.117)
Mozilla 5.0
Linux
190. 2019.05.08
09:36
planpdf 78.8.136.117
WHOIS (78.8.136.117)
Mozilla 5.0
Linux
191. 2019.05.08
09:26
plan dynamic-78-8-143-171.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.143.171)
Mozilla 5.0
Windows XP
192. 2019.05.08
08:58
strona_glowna agoc47.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.234.47)
Mozilla 5.0
Windows NT
193. 2019.05.08
08:50
planpdf subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 5.0
Windows NT
194. 2019.05.08
08:50
strona_glowna subscr-46-148-170-14.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.14)
Mozilla 5.0
Windows NT
195. 2019.05.08
07:37
plan ip-31-0-87-134.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.87.134)
Mozilla 5.0
Linux
196. 2019.05.08
07:09
plan 81-219-4-8.adsl.inetia.pl
WHOIS (81.219.4.8)
Mozilla 5.0
Linux
197. 2019.05.08
07:08
planpdf 81-219-4-8.adsl.inetia.pl
WHOIS (81.219.4.8)
Mozilla 5.0
Linux
198. 2019.05.08
07:08
zajecia 81-219-4-8.adsl.inetia.pl
WHOIS (81.219.4.8)
Mozilla 5.0
Linux
199. 2019.05.08
06:40
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 66.0
Windows 66
200. 2019.05.08
05:49
foto17 14.49.36.67
WHOIS (14.49.36.67)
Mozilla 5.0
Windows 98

REGGI-STAT   v. 0.9.5
Statystyka wygenerowana przez oprogramowanie firmy
REGGI Usługi Komputerowe Marek Reinowski
www.reggi.pl
  regg@reggi.pl
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3
tel. 0693 33 98 94, +58 530 09 39