Statystyka strony:  Cały serwis
Nazwa stronyIlość
Cały serwis
41231  
  (select (case when (1667=8139) then 1667 else 1667*(select 1667 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (8732=8732) then 8732 else 8732*(select 8732 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5471=5471) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113))) 1  
  (select 1005 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(1005=1005,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (1260=1260) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)) 1  
  (select concat(0x7170766b71,(select (elt(9355=9355,1))),0x7170716a71)) 1  
  archiwum 1173  
  array 1  
  biblioteka 268  
  dokument 737  
  forum 308  
  forumpdf 153  
  foto12 189  
  foto13 231  
  foto14 723  
  foto15 4666  
  foto16 200  
  foto17 4507  
  foto17&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 2  
  hymn 296  
  info 996  
  innepdf 347  
  kontakt 982  
  mdk 342  
  muzyczna 279  
  newsletter 674  
  o_nas 1  
  onas 1020  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- xcel 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5))-- jsdy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5)-- nphz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3078=3370-- keth 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3213=1944 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)))-- nipy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric)-- wslv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295-- dsbm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- izbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5)-- agre 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- kdve 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- pkmb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- iecs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lswk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- msck 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qbsq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- iqvo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- psmm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- ommv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- rpmq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- uyaz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- yfcm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- kigx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- zhhi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- aspm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- cmnq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- uxnd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- ztqk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- tnkv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- vczz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- itze 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- jhih 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5'-- yafy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7295=7295 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7551=1695 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and sleep(5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1-- fwda 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qxue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- apkc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- vgwp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- hypu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null-- osij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null-- bdmx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null-- ozev 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null-- exoe 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null-- bnij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null-- doum 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' waitfor delay '0:0:5' and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'krla'='krla 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and 'uktb'='uktb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and 'evue'='evue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and 'kgbg'='kgbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5874=8312 and 'zbby'='zbby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and 'doga'='doga 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7295=7295 and 'fovj'='fovj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'mwok'='mwok 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and sleep(5) and 'siwu'='siwu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1-- vvxj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- nmkd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yhfr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- buyj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null-- jckh 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null-- hgoc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null-- snsk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null-- etoz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null-- nnaw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null-- dqbp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null-- ghha 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' waitfor delay '0:0:5' and 'ennz'='ennz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('kere'='kere 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and ('yzhv'='yzhv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and ('pujl'='pujl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 4089=1650 and ('ekfi'='ekfi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and ('schp'='schp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and ('qplt'='qplt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7295=7295 and ('qymt'='qymt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('kqeb'='kqeb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and sleep(5) and ('wmxs'='wmxs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1-- icot 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- sujf 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ewwb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- olbu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null-- aciw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null-- mwxw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null-- wakw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null-- uobb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null-- umby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null-- dtgl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null-- fpfd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') waitfor delay '0:0:5' and ('zvlb'='zvlb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  xwcchl">onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0'dipigs<'">xwcchl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0()))(,''.) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (2999=2999 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and (8691=8691 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and (4277=4277 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and (1258=1258 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and (3370=3370 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7295=7295 and (1282=1282 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (8183=8183 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 8670=9199 and (7835=7835 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and sleep(5) and (9159=9159 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1-- aeqr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- glka 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- txrz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- kkmz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null-- sgbi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null-- ckju 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null-- urdw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null-- jtgo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null-- gwqw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null-- iitu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null-- nltl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) waitfor delay '0:0:5' and (8076=8076 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  plan 2287  
  planpdf 2406  
  rada 594  
  rewizyjna 18  
  sprawozdaniepdf 221  
  strona_glowna 14579  
  sympatycy 327  
  zajecia 1210  
  zajeciapdf 422  
  zarzad 827  
  6278 1  
  9292 1  
  Błędne odwołania 23  

 Liczba odwiedzin:
  Dzisiaj: 20   
  Wczoraj: 7   
  Przedwczoraj: 19   
  3 dni temu: 14   
  4 dni temu: 52   
  5 dni temu: 35   
  6 dni temu: 20   
  7 dni temu: 17   
  8 dni temu: 12   
  9 dni temu: 24   

Odwiedziny z wykluczonych ip:
  77.254.94.97 0  
  77.253.159.205 0  
  77.254.180.58 0  
  77.255.16.77 0  
  83.13.3.36 0  
  77.255.6.95 217  
  77.255.23.86 65  
  77.253.129.150 48  
  77.254.79.58 68  
  77.255.20.8 43  
  213.238.105.182 7  
  77.253.139.80 43  
  77.253.135.248 100  
  77.254.67.58 9  
  77.254.80.32 52  
  77.254.74.1 10  
  77.255.13.151 26  
  81.219.106.88 118  
  87.205.68.89 69  
  77.254.90.105 45  
  77.253.194.108 12  
  77.254.65.191 16  
  87.205.64.75 70  

Statystyka od:
2014.12.09
Średni rozkład roczny:

4356
STY

4462
LUT

5432
MAR

3689
KWI

3170
MAJ

2579
CZE

1626
LIP

1528
SIE

2049
WRZ

4747
PAŹ

3594
LIS

3998
GRU

Średni rozkład miesięczny:

1243
1.

1288
2.

1365
3.

1531
4.

1475
5.

1551
6.

1499
7.

1186
8.

1513
9.

1523
10.

1567
11.

1412
12.

1348
13.

1228
14.

1345
15.

1242
16.

1273
17.

1414
18.

1273
19.

1290
20.

1225
21.

1510
22.

1380
23.

1080
24.

1200
25.

1339
26.

1588
27.

1133
28.

1102
29.

1232
30.

875
31.

Średni rozkład dzienny:

849
0.

734
1.

517
2.

415
3.

450
4.

522
5.

593
6.

1152
7.

1815
8.

2231
9.

2129
10.

2154
11.

2068
12.

2115
13.

2120
14.

2386
15.

2238
16.

2142
17.

2726
18.

2717
19.

2762
20.

2769
21.

2165
22.

1462
23.

Najczęściej w dniach:Najczęsciej z hostów:
2015.03.27 410
2018.12.11 245
2015.10.22 243
2015.03.30 182
2015.10.21 143
2018.03.09 130
2015.11.04 122
2018.03.31 118
2014.12.18 116
2018.03.15 111
2014.12.10 108
2015.03.31 99
2015.03.17 98
2016.05.22 95
2015.02.04 94
2015.11.17 91
2018.02.23 88
2015.10.14 87
2016.10.06 87
2015.10.12 87
subscr-46-148-173-225.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 540
subscr-46-148-173-75.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 340
subscr-46-148-164-206.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 270
148.81.194.141 230
hostby.channelnet.ie 223
subscr-46-148-174-3.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 221
subscr-46-148-170-229.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 219
subscr-46-148-175-214.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 213
89-75-51-15.dynamic.chello.pl 209
198-48-165-160.cpe.pppoe.ca 186
subscr-46-148-168-149.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 185
oxa97.internetdsl.tpnet.pl 168
subscr-46-148-171-129.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 165
subscr-46-148-171-239.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 156
subscr-46-148-175-232.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 145
host-178.219.121.119-c3.net.pl 138
iqx242.internetdsl.tpnet.pl 138
poczta.pup.zgorzelec.pl 137
94-75-119-66.mortin.pl 134
subscr-46-148-175-76.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 132

Ostatnie 200 odwiedzin
NrData
Godzina
PodstronaNazwa hosta
Adres IP
Przeglądarka
System operacyjny
1. 2019.02.23
20:33
strona_glowna host-176-221-121-117.dynamic.mm.pl
WHOIS (176.221.121.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
2. 2019.02.23
18:53
strona_glowna user-188-33-40-167.play-internet.pl
WHOIS (188.33.40.167)
Mozilla 5.0
Windows NT
3. 2019.02.23
18:31
foto17 ip195.ip-54-39-44.net
WHOIS (54.39.44.195)
Mozilla 62.0
Windows NT
4. 2019.02.23
18:28
strona_glowna 188.146.230.175.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.175)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
5. 2019.02.23
16:12
onas 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
6. 2019.02.23
16:12
plan 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
7. 2019.02.23
16:12
newsletter 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
8. 2019.02.23
16:11
kontakt 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
9. 2019.02.23
16:11
dokument 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
10. 2019.02.23
15:53
strona_glowna 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
11. 2019.02.23
14:56
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
12. 2019.02.23
14:56
foto17 subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
13. 2019.02.23
14:47
muzyczna host9773007384.direcway.com
WHOIS (97.73.84.73)
Mozilla 5.0
X11
14. 2019.02.23
11:50
strona_glowna google-proxy-64-233-172-139.google.com
WHOIS (64.233.172.139)
Mozilla 5.0
Linux
15. 2019.02.23
08:26
foto17 47.247.2.47
WHOIS (47.247.2.47)
Mozilla 48.0
brak danych
16. 2019.02.23
05:11
foto17 google-proxy-66-249-83-11.google.com
WHOIS (66.249.83.11)
Mozilla 5.0
Linux
17. 2019.02.23
01:16
newsletter 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
18. 2019.02.23
01:14
foto17 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
19. 2019.02.23
01:14
zarzad 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
20. 2019.02.23
01:13
strona_glowna 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
21. 2019.02.22
22:00
strona_glowna subscr-46-148-167-2.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.2)
Mozilla 5.0
Windows NT
22. 2019.02.22
19:14
strona_glowna subscr-46-148-170-111.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.111)
Mozilla 65.0
Windows 65
23. 2019.02.22
17:22
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
24. 2019.02.22
14:27
foto17 45.56.183.61
WHOIS (45.56.183.61)
Mozilla 48.0
Windows NT
25. 2019.02.22
11:28
strona_glowna subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
26. 2019.02.22
10:09
strona_glowna 159-205-115-197.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.115.197)
Mozilla 5.0
Windows NT
27. 2019.02.22
04:07
strona_glowna 47.74.137.166
WHOIS (47.74.137.166)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
28. 2019.02.21
20:01
strona_glowna 188.147.109.26.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.109.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
29. 2019.02.21
18:25
foto17 a26-06-01.opera-mini.net
WHOIS (107.167.108.246)
Opera/9.80 (Android; Opera Mini/38.0.2254/131.123; U; en) Presto 2.12
brak danych
30. 2019.02.21
17:30
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
31. 2019.02.21
17:30
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
32. 2019.02.21
16:34
dokument agnw161.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.228.161)
Mozilla 65.0
Windows 65
33. 2019.02.21
16:34
strona_glowna agnw161.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.228.161)
Mozilla 65.0
Windows 65
34. 2019.02.21
16:04
strona_glowna agok140.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.242.140)
Mozilla 5.0
Windows NT
35. 2019.02.21
14:54
strona_glowna google-proxy-66-249-93-210.google.com
WHOIS (66.249.93.210)
Mozilla 5.0
X11
36. 2019.02.21
14:32
archiwum 188.147.109.215.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.109.215)
Mozilla 65.0
Windows 65
37. 2019.02.21
13:54
foto17 168.235.205.64
WHOIS (168.235.205.64)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 5.1.1; en-US; SM-J700K Build/LMY48B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
38. 2019.02.21
11:38
zajecia agoa153.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.232.153)
Mozilla 5.0
Windows NT
39. 2019.02.21
11:36
strona_glowna 178-37-188-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.188.4)
Mozilla 65.0
Windows 65
40. 2019.02.21
11:35
strona_glowna agoa153.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.232.153)
Mozilla 5.0
Windows NT
41. 2019.02.21
11:24
strona_glowna 47.74.130.0
WHOIS (47.74.130.0)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
42. 2019.02.21
09:54
strona_glowna aglc108.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.156.108)
Mozilla 5.0
Windows NT
43. 2019.02.21
09:37
strona_glowna agop126.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.247.126)
Mozilla 5.0
Windows NT
44. 2019.02.21
09:03
strona_glowna 178-37-188-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.188.4)
Mozilla 65.0
Windows 65
45. 2019.02.21
08:16
foto17 91.206.37.193.emag.ro
WHOIS (91.206.37.193)
Mozilla 5.0
Windows 97
46. 2019.02.21
05:36
foto14 nekstbot-13.nekst.pl
WHOIS (148.81.194.163)
Apache-HttpClient/4.5.6 (Java 1.8
brak danych
47. 2019.02.20
23:45
strona_glowna 70.42.131.170
WHOIS (70.42.131.170)
MSIE 8.0
Windows NT
48. 2019.02.20
20:19
plan dynamic-78-10-108-97.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.108.97)
Mozilla 5.0
Macintosh
49. 2019.02.20
20:06
strona_glowna 159-205-103-137.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.103.137)
Mozilla 5.0
Windows NT
50. 2019.02.20
18:34
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
51. 2019.02.20
18:31
strona_glowna ars26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.204.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
52. 2019.02.20
18:25
planpdf ars26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.204.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
53. 2019.02.20
16:04
foto17 192.0.116.114
WHOIS (192.0.116.114)
Mozilla 5.0
X11
54. 2019.02.20
15:13
kontakt public-gprs383466.centertel.pl
WHOIS (37.47.129.43)
Mozilla 65.0
Windows 65
55. 2019.02.20
10:59
strona_glowna iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
56. 2019.02.20
10:49
foto17 192.0.112.178
WHOIS (192.0.112.178)
Mozilla 5.0
X11
57. 2019.02.20
10:10
strona_glowna 173.252.87.12
WHOIS (173.252.87.12)
Mozilla 5.0
Windows 85
58. 2019.02.20
07:36
strona_glowna 47.88.229.147
WHOIS (47.88.229.147)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
59. 2019.02.20
07:34
strona_glowna public-gprs187906.centertel.pl
WHOIS (46.134.73.67)
Mozilla 5.0
Linux
60. 2019.02.20
05:18
foto17 107.170.127.117
WHOIS (107.170.127.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
61. 2019.02.19
22:53
onas aftr-5-146-248-207.unity-media.net
WHOIS (5.146.248.207)
Mozilla 5.0
Windows NT
62. 2019.02.19
22:48
plan aftr-5-146-248-207.unity-media.net
WHOIS (5.146.248.207)
Mozilla 5.0
Windows NT
63. 2019.02.19
22:47
strona_glowna aftr-5-146-248-207.unity-media.net
WHOIS (5.146.248.207)
Mozilla 5.0
Windows NT
64. 2019.02.19
20:57
plan dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
65. 2019.02.19
20:03
strona_glowna 89-71-92-27.dynamic.chello.pl
WHOIS (89.71.92.27)
Mozilla 5.0
Linux
66. 2019.02.19
20:02
onas 89-71-92-27.dynamic.chello.pl
WHOIS (89.71.92.27)
Mozilla 5.0
Linux
67. 2019.02.19
19:58
strona_glowna ecx41.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.239.41)
Mozilla 65.0
Windows 65
68. 2019.02.19
19:57
info ecx41.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.239.41)
Mozilla 65.0
Windows 65
69. 2019.02.19
18:36
foto17 google-proxy-64-233-173-41.google.com
WHOIS (64.233.173.41)
Mozilla 5.0
Linux
70. 2019.02.19
18:32
strona_glowna 159-205-119-191.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.119.191)
Mozilla 5.0
Windows NT
71. 2019.02.19
18:02
plan 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
72. 2019.02.19
18:02
strona_glowna 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
73. 2019.02.19
17:39
strona_glowna google-proxy-66-102-8-162.google.com
WHOIS (66.102.8.162)
Mozilla 5.0
X11
74. 2019.02.19
15:47
plan 81-219-6-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (81.219.6.4)
Mozilla 30.0
Windows XP
75. 2019.02.19
14:49
strona_glowna 178-37-182-24.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.182.24)
Mozilla 65.0
Windows 65
76. 2019.02.19
14:49
info 178-37-182-24.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.182.24)
Mozilla 65.0
Windows 65
77. 2019.02.19
14:36
strona_glowna agnj59.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.215.59)
Mozilla 5.0
Windows NT
78. 2019.02.19
14:09
strona_glowna baiduspider-220-181-108-76.crawl.baidu.com
WHOIS (220.181.108.76)
brak danych
brak danych
79. 2019.02.19
14:04
plan subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
80. 2019.02.19
14:04
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
81. 2019.02.19
14:03
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
82. 2019.02.19
13:46
strona_glowna 190.56.179.185.ip4.telecentrum.com.pl
WHOIS (185.179.56.190)
Mozilla 65.0
Windows 65
83. 2019.02.19
12:26
archiwum 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
84. 2019.02.19
12:25
dokument 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
85. 2019.02.19
12:25
newsletter 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
86. 2019.02.19
12:25
strona_glowna 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
87. 2019.02.19
12:16
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
88. 2019.02.19
12:12
planpdf dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
89. 2019.02.19
12:11
plan dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
90. 2019.02.19
12:10
strona_glowna 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
91. 2019.02.19
12:10
foto17 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
92. 2019.02.19
12:10
kontakt 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
93. 2019.02.19
12:10
strona_glowna dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
94. 2019.02.19
11:26
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
95. 2019.02.19
10:21
foto17 106.210.222.48
WHOIS (106.210.222.48)
Mozilla 5.0
X11
96. 2019.02.19
09:16
zajecia agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
97. 2019.02.19
09:16
planpdf agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
98. 2019.02.19
09:13
plan agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
99. 2019.02.19
09:08
strona_glowna agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
100. 2019.02.19
08:41
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
101. 2019.02.19
06:50
strona_glowna google-proxy-66-102-9-34.google.com
WHOIS (66.102.9.34)
Mozilla 5.0
X11
102. 2019.02.19
06:17
foto17 c-71-195-202-30.hsd1.ut.comcast.net
WHOIS (71.195.202.30)
Mozilla 5.0
Macintosh
103. 2019.02.19
05:49
strona_glowna google-proxy-66-249-93-66.google.com
WHOIS (66.249.93.66)
Mozilla 5.0
X11
104. 2019.02.19
05:49
strona_glowna vpn.pr-cy.ru
WHOIS (93.171.203.15)
Mozilla 5.0
brak danych
105. 2019.02.19
04:58
foto17 45.56.155.171
WHOIS (45.56.155.171)
Mozilla 54.0
Windows NT
106. 2019.02.19
04:51
kontakt 180.163.220.66
WHOIS (180.163.220.66)
Mozilla 5.0
Windows 85
107. 2019.02.19
04:51
kontakt 50.93.203.10
WHOIS (50.93.203.10)
Mozilla 5.0
Windows 98
108. 2019.02.19
04:51
strona_glowna hn.kd.ny.adsl
WHOIS (42.236.10.78)
Mozilla 5.0
Macintosh
109. 2019.02.19
04:46
strona_glowna 50.93.203.120
WHOIS (50.93.203.120)
Mozilla 5.0
Windows 98
110. 2019.02.19
04:40
strona_glowna adsl.viettel.vn
WHOIS (115.72.240.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
111. 2019.02.19
04:37
foto17 116.102.64.38
WHOIS (116.102.64.38)
Mozilla 5.0
Windows NT
112. 2019.02.19
02:47
strona_glowna 47.74.135.57
WHOIS (47.74.135.57)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
113. 2019.02.18
21:51
muzyczna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
114. 2019.02.18
19:14
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
115. 2019.02.18
19:14
plan subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
116. 2019.02.18
19:14
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
117. 2019.02.18
19:10
planpdf 178-37-181-152.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.181.152)
Mozilla 52.0
Windows XP
118. 2019.02.18
19:07
plan 178-37-181-152.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.181.152)
Mozilla 52.0
Windows XP
119. 2019.02.18
16:31
zajecia subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
120. 2019.02.18
16:31
plan subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
121. 2019.02.18
16:29
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
122. 2019.02.18
16:20
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
123. 2019.02.18
15:58
onas dynamic-78-8-132-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.132.51)
Mozilla 5.0
Linux
124. 2019.02.18
15:57
strona_glowna dynamic-78-8-132-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.132.51)
Mozilla 5.0
Linux
125. 2019.02.18
15:56
dokument dynamic-78-8-132-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.132.51)
Mozilla 5.0
Linux
126. 2019.02.18
14:43
plan agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
127. 2019.02.18
14:38
strona_glowna agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
128. 2019.02.18
14:38
info agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
129. 2019.02.18
14:36
innepdf agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
130. 2019.02.18
14:35
zajeciapdf agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
131. 2019.02.18
14:34
planpdf agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
132. 2019.02.18
14:34
archiwum agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
133. 2019.02.18
14:31
zajecia agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
134. 2019.02.18
14:29
onas agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
135. 2019.02.18
14:28
foto17 37-165-68-22.coucou-networks.fr
WHOIS (37.165.68.22)
Mozilla 67.0
Windows 67
136. 2019.02.18
14:06
onas subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
137. 2019.02.18
14:06
dokument subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
138. 2019.02.18
14:06
strona_glowna subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
139. 2019.02.18
13:25
strona_glowna enx1.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.15.209.1)
Mozilla 64.0
Windows NT
140. 2019.02.18
13:03
newsletter 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
141. 2019.02.18
13:03
dokument 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
142. 2019.02.18
13:03
forumpdf 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
143. 2019.02.18
13:02
forum 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
144. 2019.02.18
13:00
strona_glowna 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
145. 2019.02.18
11:23
strona_glowna 195.211.102.69
WHOIS (195.211.102.69)
Mozilla 5.0
X11
146. 2019.02.18
10:53
strona_glowna asj34.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.221.34)
Mozilla 5.0
Windows XP
147. 2019.02.18
01:51
foto17 207.228.78.55
WHOIS (207.228.78.55)
Mozilla 5.0
Macintosh
148. 2019.02.17
22:01
forum 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
149. 2019.02.17
22:00
info 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
150. 2019.02.17
21:26
planpdf 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
151. 2019.02.17
21:25
kontakt 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
152. 2019.02.17
21:25
plan 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
153. 2019.02.17
21:24
zajecia 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
154. 2019.02.17
21:24
strona_glowna 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
155. 2019.02.17
20:45
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
156. 2019.02.17
20:41
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
157. 2019.02.17
19:42
strona_glowna subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
158. 2019.02.17
19:40
planpdf subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
159. 2019.02.17
19:40
foto17 subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
160. 2019.02.17
19:39
kontakt subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
161. 2019.02.17
19:21
strona_glowna google-proxy-66-102-9-19.google.com
WHOIS (66.102.9.19)
Mozilla 5.0
Linux
162. 2019.02.17
19:20
onas google-proxy-66-102-9-25.google.com
WHOIS (66.102.9.25)
Mozilla 5.0
Linux
163. 2019.02.17
19:20
strona_glowna google-proxy-66-102-9-25.google.com
WHOIS (66.102.9.25)
Mozilla 5.0
Linux
164. 2019.02.17
16:31
strona_glowna agof176.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.237.176)
Mozilla 5.0
Windows NT
165. 2019.02.17
16:02
strona_glowna public-gprs383505.centertel.pl
WHOIS (37.47.129.82)
Mozilla 5.0
Linux
166. 2019.02.17
13:22
strona_glowna 178.43.225.220.ipv4.supernova.orange.pl
WHOIS (178.43.225.220)
Mozilla 5.0
Windows NT
167. 2019.02.17
09:48
foto17 zmap.sorengard.com
WHOIS (195.181.168.163)
Mozilla 5.0
Windows NT
168. 2019.02.16
22:14
foto17 cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
169. 2019.02.16
22:14
info cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
170. 2019.02.16
22:13
strona_glowna cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
171. 2019.02.16
22:13
zajecia cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
172. 2019.02.16
22:07
plan cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
173. 2019.02.16
19:03
strona_glowna crawl.125-209-235-177.web.naver.com
WHOIS (125.209.235.177)
Mozilla/5.0 (compatible; Yeti 1.1
brak danych
174. 2019.02.16
19:00
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
175. 2019.02.16
15:42
strona_glowna dyg220.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.118.220)
Mozilla 5.0
Windows NT
176. 2019.02.16
11:43
strona_glowna hn.kd.ny.adsl
WHOIS (42.236.10.92)
Mozilla 5.0
Macintosh
177. 2019.02.16
11:01
strona_glowna agst105.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.97.105)
Mozilla 5.0
Windows NT
178. 2019.02.16
09:17
foto17 5.200.89.109
WHOIS (5.200.89.109)
Mozilla 5.0
Windows 98
179. 2019.02.16
09:01
planpdf 78.10.245.112
WHOIS (78.10.245.112)
Mozilla 5.0
Windows XP
180. 2019.02.16
09:01
strona_glowna 78.10.245.112
WHOIS (78.10.245.112)
Mozilla 5.0
Windows XP
181. 2019.02.16
09:01
plan 78.10.245.112
WHOIS (78.10.245.112)
Mozilla 5.0
Windows XP
182. 2019.02.16
06:24
foto17 14.63.195.2
WHOIS (14.63.195.2)
Mozilla 5.0
Windows 77
183. 2019.02.16
05:23
foto17 106.215.82.213
WHOIS (106.215.82.213)
Mozilla 5.0
Windows NT
184. 2019.02.16
03:51
foto17 localhost
WHOIS (27.64.250.109)
Mozilla 5.0
Windows NT
185. 2019.02.15
19:23
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
186. 2019.02.15
19:14
foto17 42-110-143-80.live.vodafone.in
WHOIS (42.110.143.80)
Mozilla 65.0
Windows 65
187. 2019.02.15
16:20
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
188. 2019.02.15
14:13
foto17 194.59.250.124
WHOIS (194.59.250.124)
Mozilla 5.0
Windows NT
189. 2019.02.15
13:36
onas agns136.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.224.136)
Mozilla 5.0
Windows 96
190. 2019.02.15
12:10
foto17 106.215.82.213
WHOIS (106.215.82.213)
Mozilla 5.0
Windows 96
191. 2019.02.15
11:51
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows 98
192. 2019.02.15
11:51
foto17 47.247.20.26
WHOIS (47.247.20.26)
Mozilla 48.0
brak danych
193. 2019.02.15
10:01
foto17 8.37.231.17
WHOIS (8.37.231.17)
UCWEB/2.0 (Java; U; MIDP-2.0; Nokia203/20.37) U2/1.0.0 UCMini/10.6.8.732 (SpeedMode; Proxy; Android 7.0; INTEX_ELYT_E6 ) U2 1.0
brak danych
194. 2019.02.15
08:22
strona_glowna 47.88.175.215
WHOIS (47.88.175.215)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
195. 2019.02.15
06:56
strona_glowna agog118.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.238.118)
Mozilla 5.0
Windows NT
196. 2019.02.15
06:31
foto17 47.247.74.136
WHOIS (47.247.74.136)
Mozilla 48.0
brak danych
197. 2019.02.14
18:45
plan agog13.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.238.13)
Mozilla 11.0
Windows NT
198. 2019.02.14
18:44
planpdf agog13.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.238.13)
Mozilla 11.0
Windows NT
199. 2019.02.14
18:43
strona_glowna agog13.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.238.13)
Mozilla 11.0
Windows NT
200. 2019.02.14
18:39
foto17 39.45.207.5
WHOIS (39.45.207.5)
Mozilla 65.0
Windows 65

REGGI-STAT   v. 0.9.5
Statystyka wygenerowana przez oprogramowanie firmy
REGGI Usługi Komputerowe Marek Reinowski
www.reggi.pl
  regg@reggi.pl
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3
tel. 0693 33 98 94, +58 530 09 39