Statystyka strony:  Cały serwis
Nazwa stronyIlość
Cały serwis
41216  
  (select (case when (1667=8139) then 1667 else 1667*(select 1667 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (8732=8732) then 8732 else 8732*(select 8732 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5471=5471) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113))) 1  
  (select 1005 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(1005=1005,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (1260=1260) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)) 1  
  (select concat(0x7170766b71,(select (elt(9355=9355,1))),0x7170716a71)) 1  
  archiwum 1173  
  array 1  
  biblioteka 268  
  dokument 736  
  forum 308  
  forumpdf 153  
  foto12 189  
  foto13 231  
  foto14 723  
  foto15 4666  
  foto16 200  
  foto17 4504  
  foto17&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 2  
  hymn 296  
  info 996  
  innepdf 347  
  kontakt 981  
  mdk 342  
  muzyczna 278  
  newsletter 673  
  o_nas 1  
  onas 1019  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- xcel 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5))-- jsdy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5)-- nphz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3078=3370-- keth 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3213=1944 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)))-- nipy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric)-- wslv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295-- dsbm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- izbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5)-- agre 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- kdve 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- pkmb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- iecs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lswk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- msck 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qbsq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- iqvo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- psmm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- ommv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- rpmq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- uyaz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- yfcm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- kigx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- zhhi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- aspm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- cmnq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- uxnd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- ztqk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- tnkv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- vczz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- itze 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- jhih 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5'-- yafy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7295=7295 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7551=1695 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and sleep(5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1-- fwda 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qxue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- apkc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- vgwp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- hypu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null-- osij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null-- bdmx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null-- ozev 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null-- exoe 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null-- bnij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null-- doum 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' waitfor delay '0:0:5' and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'krla'='krla 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and 'uktb'='uktb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and 'evue'='evue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and 'kgbg'='kgbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5874=8312 and 'zbby'='zbby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and 'doga'='doga 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7295=7295 and 'fovj'='fovj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'mwok'='mwok 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and sleep(5) and 'siwu'='siwu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1-- vvxj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- nmkd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yhfr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- buyj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null-- jckh 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null-- hgoc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null-- snsk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null-- etoz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null-- nnaw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null-- dqbp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null-- ghha 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' waitfor delay '0:0:5' and 'ennz'='ennz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('kere'='kere 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and ('yzhv'='yzhv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and ('pujl'='pujl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 4089=1650 and ('ekfi'='ekfi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and ('schp'='schp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and ('qplt'='qplt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7295=7295 and ('qymt'='qymt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('kqeb'='kqeb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and sleep(5) and ('wmxs'='wmxs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1-- icot 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- sujf 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ewwb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- olbu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null-- aciw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null-- mwxw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null-- wakw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null-- uobb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null-- umby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null-- dtgl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null-- fpfd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') waitfor delay '0:0:5' and ('zvlb'='zvlb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  xwcchl">onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0'dipigs<'">xwcchl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0()))(,''.) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (2999=2999 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and (8691=8691 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and (4277=4277 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and (1258=1258 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and (3370=3370 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7295=7295 and (1282=1282 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (8183=8183 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 8670=9199 and (7835=7835 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and sleep(5) and (9159=9159 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1-- aeqr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- glka 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- txrz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- kkmz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null-- sgbi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null-- ckju 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null-- urdw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null-- jtgo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null-- gwqw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null-- iitu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null-- nltl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) waitfor delay '0:0:5' and (8076=8076 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  plan 2286  
  planpdf 2406  
  rada 594  
  rewizyjna 18  
  sprawozdaniepdf 221  
  strona_glowna 14573  
  sympatycy 327  
  zajecia 1210  
  zajeciapdf 422  
  zarzad 827  
  6278 1  
  9292 1  
  Błędne odwołania 23  

 Liczba odwiedzin:
  Dzisiaj: 5   
  Wczoraj: 7   
  Przedwczoraj: 19   
  3 dni temu: 14   
  4 dni temu: 52   
  5 dni temu: 35   
  6 dni temu: 20   
  7 dni temu: 17   
  8 dni temu: 12   
  9 dni temu: 24   

Odwiedziny z wykluczonych ip:
  77.254.94.97 0  
  77.253.159.205 0  
  77.254.180.58 0  
  77.255.16.77 0  
  83.13.3.36 0  
  77.255.6.95 217  
  77.255.23.86 65  
  77.253.129.150 48  
  77.254.79.58 68  
  77.255.20.8 43  
  213.238.105.182 7  
  77.253.139.80 43  
  77.253.135.248 100  
  77.254.67.58 9  
  77.254.80.32 52  
  77.254.74.1 10  
  77.255.13.151 26  
  81.219.106.88 118  
  87.205.68.89 69  
  77.254.90.105 45  
  77.253.194.108 12  
  77.254.65.191 16  
  87.205.64.75 70  

Statystyka od:
2014.12.09
Średni rozkład roczny:

4356
STY

4447
LUT

5432
MAR

3689
KWI

3170
MAJ

2579
CZE

1626
LIP

1528
SIE

2049
WRZ

4747
PAŹ

3594
LIS

3998
GRU

Średni rozkład miesięczny:

1243
1.

1288
2.

1365
3.

1531
4.

1475
5.

1551
6.

1499
7.

1186
8.

1513
9.

1523
10.

1567
11.

1412
12.

1348
13.

1228
14.

1345
15.

1242
16.

1273
17.

1414
18.

1273
19.

1290
20.

1225
21.

1510
22.

1365
23.

1080
24.

1200
25.

1339
26.

1588
27.

1133
28.

1102
29.

1232
30.

875
31.

Średni rozkład dzienny:

849
0.

734
1.

517
2.

415
3.

450
4.

522
5.

593
6.

1152
7.

1814
8.

2231
9.

2129
10.

2153
11.

2068
12.

2115
13.

2117
14.

2385
15.

2233
16.

2142
17.

2723
18.

2717
19.

2761
20.

2769
21.

2165
22.

1462
23.

Najczęściej w dniach:Najczęsciej z hostów:
2015.03.27 410
2018.12.11 245
2015.10.22 243
2015.03.30 182
2015.10.21 143
2018.03.09 130
2015.11.04 122
2018.03.31 118
2014.12.18 116
2018.03.15 111
2014.12.10 108
2015.03.31 99
2015.03.17 98
2016.05.22 95
2015.02.04 94
2015.11.17 91
2018.02.23 88
2015.10.14 87
2016.10.06 87
2015.10.12 87
subscr-46-148-173-225.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 540
subscr-46-148-173-75.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 340
subscr-46-148-164-206.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 270
148.81.194.141 230
hostby.channelnet.ie 223
subscr-46-148-174-3.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 221
subscr-46-148-170-229.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 219
subscr-46-148-175-214.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 213
89-75-51-15.dynamic.chello.pl 209
198-48-165-160.cpe.pppoe.ca 186
subscr-46-148-168-149.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 185
oxa97.internetdsl.tpnet.pl 168
subscr-46-148-171-129.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 165
subscr-46-148-171-239.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 156
subscr-46-148-175-232.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 145
iqx242.internetdsl.tpnet.pl 138
host-178.219.121.119-c3.net.pl 138
poczta.pup.zgorzelec.pl 137
94-75-119-66.mortin.pl 134
64.62.252.164 132

Ostatnie 200 odwiedzin
NrData
Godzina
PodstronaNazwa hosta
Adres IP
Przeglądarka
System operacyjny
1. 2019.02.23
05:11
foto17 google-proxy-66-249-83-11.google.com
WHOIS (66.249.83.11)
Mozilla 5.0
Linux
2. 2019.02.23
01:16
newsletter 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
3. 2019.02.23
01:14
foto17 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
4. 2019.02.23
01:14
zarzad 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
5. 2019.02.23
01:13
strona_glowna 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
6. 2019.02.22
22:00
strona_glowna subscr-46-148-167-2.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.2)
Mozilla 5.0
Windows NT
7. 2019.02.22
19:14
strona_glowna subscr-46-148-170-111.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.111)
Mozilla 65.0
Windows 65
8. 2019.02.22
17:22
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
9. 2019.02.22
14:27
foto17 45.56.183.61
WHOIS (45.56.183.61)
Mozilla 48.0
Windows NT
10. 2019.02.22
11:28
strona_glowna subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
11. 2019.02.22
10:09
strona_glowna 159-205-115-197.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.115.197)
Mozilla 5.0
Windows NT
12. 2019.02.22
04:07
strona_glowna 47.74.137.166
WHOIS (47.74.137.166)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
13. 2019.02.21
20:01
strona_glowna 188.147.109.26.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.109.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
14. 2019.02.21
18:25
foto17 a26-06-01.opera-mini.net
WHOIS (107.167.108.246)
Opera/9.80 (Android; Opera Mini/38.0.2254/131.123; U; en) Presto 2.12
brak danych
15. 2019.02.21
17:30
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
16. 2019.02.21
17:30
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
17. 2019.02.21
16:34
dokument agnw161.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.228.161)
Mozilla 65.0
Windows 65
18. 2019.02.21
16:34
strona_glowna agnw161.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.228.161)
Mozilla 65.0
Windows 65
19. 2019.02.21
16:04
strona_glowna agok140.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.242.140)
Mozilla 5.0
Windows NT
20. 2019.02.21
14:54
strona_glowna google-proxy-66-249-93-210.google.com
WHOIS (66.249.93.210)
Mozilla 5.0
X11
21. 2019.02.21
14:32
archiwum 188.147.109.215.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.109.215)
Mozilla 65.0
Windows 65
22. 2019.02.21
13:54
foto17 168.235.205.64
WHOIS (168.235.205.64)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 5.1.1; en-US; SM-J700K Build/LMY48B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
23. 2019.02.21
11:38
zajecia agoa153.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.232.153)
Mozilla 5.0
Windows NT
24. 2019.02.21
11:36
strona_glowna 178-37-188-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.188.4)
Mozilla 65.0
Windows 65
25. 2019.02.21
11:35
strona_glowna agoa153.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.232.153)
Mozilla 5.0
Windows NT
26. 2019.02.21
11:24
strona_glowna 47.74.130.0
WHOIS (47.74.130.0)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
27. 2019.02.21
09:54
strona_glowna aglc108.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.156.108)
Mozilla 5.0
Windows NT
28. 2019.02.21
09:37
strona_glowna agop126.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.247.126)
Mozilla 5.0
Windows NT
29. 2019.02.21
09:03
strona_glowna 178-37-188-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.188.4)
Mozilla 65.0
Windows 65
30. 2019.02.21
08:16
foto17 91.206.37.193.emag.ro
WHOIS (91.206.37.193)
Mozilla 5.0
Windows 97
31. 2019.02.21
05:36
foto14 nekstbot-13.nekst.pl
WHOIS (148.81.194.163)
Apache-HttpClient/4.5.6 (Java 1.8
brak danych
32. 2019.02.20
23:45
strona_glowna 70.42.131.170
WHOIS (70.42.131.170)
MSIE 8.0
Windows NT
33. 2019.02.20
20:19
plan dynamic-78-10-108-97.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.108.97)
Mozilla 5.0
Macintosh
34. 2019.02.20
20:06
strona_glowna 159-205-103-137.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.103.137)
Mozilla 5.0
Windows NT
35. 2019.02.20
18:34
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
36. 2019.02.20
18:31
strona_glowna ars26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.204.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
37. 2019.02.20
18:25
planpdf ars26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.204.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
38. 2019.02.20
16:04
foto17 192.0.116.114
WHOIS (192.0.116.114)
Mozilla 5.0
X11
39. 2019.02.20
15:13
kontakt public-gprs383466.centertel.pl
WHOIS (37.47.129.43)
Mozilla 65.0
Windows 65
40. 2019.02.20
10:59
strona_glowna iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
41. 2019.02.20
10:49
foto17 192.0.112.178
WHOIS (192.0.112.178)
Mozilla 5.0
X11
42. 2019.02.20
10:10
strona_glowna 173.252.87.12
WHOIS (173.252.87.12)
Mozilla 5.0
Windows 85
43. 2019.02.20
07:36
strona_glowna 47.88.229.147
WHOIS (47.88.229.147)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
44. 2019.02.20
07:34
strona_glowna public-gprs187906.centertel.pl
WHOIS (46.134.73.67)
Mozilla 5.0
Linux
45. 2019.02.20
05:18
foto17 107.170.127.117
WHOIS (107.170.127.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
46. 2019.02.19
22:53
onas aftr-5-146-248-207.unity-media.net
WHOIS (5.146.248.207)
Mozilla 5.0
Windows NT
47. 2019.02.19
22:48
plan aftr-5-146-248-207.unity-media.net
WHOIS (5.146.248.207)
Mozilla 5.0
Windows NT
48. 2019.02.19
22:47
strona_glowna aftr-5-146-248-207.unity-media.net
WHOIS (5.146.248.207)
Mozilla 5.0
Windows NT
49. 2019.02.19
20:57
plan dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
50. 2019.02.19
20:03
strona_glowna 89-71-92-27.dynamic.chello.pl
WHOIS (89.71.92.27)
Mozilla 5.0
Linux
51. 2019.02.19
20:02
onas 89-71-92-27.dynamic.chello.pl
WHOIS (89.71.92.27)
Mozilla 5.0
Linux
52. 2019.02.19
19:58
strona_glowna ecx41.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.239.41)
Mozilla 65.0
Windows 65
53. 2019.02.19
19:57
info ecx41.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.239.41)
Mozilla 65.0
Windows 65
54. 2019.02.19
18:36
foto17 google-proxy-64-233-173-41.google.com
WHOIS (64.233.173.41)
Mozilla 5.0
Linux
55. 2019.02.19
18:32
strona_glowna 159-205-119-191.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.119.191)
Mozilla 5.0
Windows NT
56. 2019.02.19
18:02
plan 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
57. 2019.02.19
18:02
strona_glowna 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
58. 2019.02.19
17:39
strona_glowna google-proxy-66-102-8-162.google.com
WHOIS (66.102.8.162)
Mozilla 5.0
X11
59. 2019.02.19
15:47
plan 81-219-6-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (81.219.6.4)
Mozilla 30.0
Windows XP
60. 2019.02.19
14:49
strona_glowna 178-37-182-24.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.182.24)
Mozilla 65.0
Windows 65
61. 2019.02.19
14:49
info 178-37-182-24.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.182.24)
Mozilla 65.0
Windows 65
62. 2019.02.19
14:36
strona_glowna agnj59.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.215.59)
Mozilla 5.0
Windows NT
63. 2019.02.19
14:09
strona_glowna baiduspider-220-181-108-76.crawl.baidu.com
WHOIS (220.181.108.76)
brak danych
brak danych
64. 2019.02.19
14:04
plan subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
65. 2019.02.19
14:04
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
66. 2019.02.19
14:03
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
67. 2019.02.19
13:46
strona_glowna 190.56.179.185.ip4.telecentrum.com.pl
WHOIS (185.179.56.190)
Mozilla 65.0
Windows 65
68. 2019.02.19
12:26
archiwum 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
69. 2019.02.19
12:25
dokument 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
70. 2019.02.19
12:25
newsletter 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
71. 2019.02.19
12:25
strona_glowna 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
72. 2019.02.19
12:16
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
73. 2019.02.19
12:12
planpdf dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
74. 2019.02.19
12:11
plan dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
75. 2019.02.19
12:10
strona_glowna 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
76. 2019.02.19
12:10
foto17 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
77. 2019.02.19
12:10
kontakt 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
78. 2019.02.19
12:10
strona_glowna dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
79. 2019.02.19
11:26
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
80. 2019.02.19
10:21
foto17 106.210.222.48
WHOIS (106.210.222.48)
Mozilla 5.0
X11
81. 2019.02.19
09:16
zajecia agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
82. 2019.02.19
09:16
planpdf agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
83. 2019.02.19
09:13
plan agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
84. 2019.02.19
09:08
strona_glowna agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
85. 2019.02.19
08:41
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
86. 2019.02.19
06:50
strona_glowna google-proxy-66-102-9-34.google.com
WHOIS (66.102.9.34)
Mozilla 5.0
X11
87. 2019.02.19
06:17
foto17 c-71-195-202-30.hsd1.ut.comcast.net
WHOIS (71.195.202.30)
Mozilla 5.0
Macintosh
88. 2019.02.19
05:49
strona_glowna google-proxy-66-249-93-66.google.com
WHOIS (66.249.93.66)
Mozilla 5.0
X11
89. 2019.02.19
05:49
strona_glowna vpn.pr-cy.ru
WHOIS (93.171.203.15)
Mozilla 5.0
brak danych
90. 2019.02.19
04:58
foto17 45.56.155.171
WHOIS (45.56.155.171)
Mozilla 54.0
Windows NT
91. 2019.02.19
04:51
kontakt 180.163.220.66
WHOIS (180.163.220.66)
Mozilla 5.0
Windows 85
92. 2019.02.19
04:51
kontakt 50.93.203.10
WHOIS (50.93.203.10)
Mozilla 5.0
Windows 98
93. 2019.02.19
04:51
strona_glowna hn.kd.ny.adsl
WHOIS (42.236.10.78)
Mozilla 5.0
Macintosh
94. 2019.02.19
04:46
strona_glowna 50.93.203.120
WHOIS (50.93.203.120)
Mozilla 5.0
Windows 98
95. 2019.02.19
04:40
strona_glowna adsl.viettel.vn
WHOIS (115.72.240.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
96. 2019.02.19
04:37
foto17 116.102.64.38
WHOIS (116.102.64.38)
Mozilla 5.0
Windows NT
97. 2019.02.19
02:47
strona_glowna 47.74.135.57
WHOIS (47.74.135.57)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
98. 2019.02.18
21:51
muzyczna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
99. 2019.02.18
19:14
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
100. 2019.02.18
19:14
plan subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
101. 2019.02.18
19:14
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
102. 2019.02.18
19:10
planpdf 178-37-181-152.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.181.152)
Mozilla 52.0
Windows XP
103. 2019.02.18
19:07
plan 178-37-181-152.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.181.152)
Mozilla 52.0
Windows XP
104. 2019.02.18
16:31
zajecia subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
105. 2019.02.18
16:31
plan subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
106. 2019.02.18
16:29
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
107. 2019.02.18
16:20
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
108. 2019.02.18
15:58
onas dynamic-78-8-132-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.132.51)
Mozilla 5.0
Linux
109. 2019.02.18
15:57
strona_glowna dynamic-78-8-132-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.132.51)
Mozilla 5.0
Linux
110. 2019.02.18
15:56
dokument dynamic-78-8-132-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.132.51)
Mozilla 5.0
Linux
111. 2019.02.18
14:43
plan agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
112. 2019.02.18
14:38
strona_glowna agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
113. 2019.02.18
14:38
info agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
114. 2019.02.18
14:36
innepdf agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
115. 2019.02.18
14:35
zajeciapdf agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
116. 2019.02.18
14:34
planpdf agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
117. 2019.02.18
14:34
archiwum agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
118. 2019.02.18
14:31
zajecia agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
119. 2019.02.18
14:29
onas agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
120. 2019.02.18
14:28
foto17 37-165-68-22.coucou-networks.fr
WHOIS (37.165.68.22)
Mozilla 67.0
Windows 67
121. 2019.02.18
14:06
onas subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
122. 2019.02.18
14:06
dokument subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
123. 2019.02.18
14:06
strona_glowna subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
124. 2019.02.18
13:25
strona_glowna enx1.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.15.209.1)
Mozilla 64.0
Windows NT
125. 2019.02.18
13:03
newsletter 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
126. 2019.02.18
13:03
dokument 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
127. 2019.02.18
13:03
forumpdf 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
128. 2019.02.18
13:02
forum 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
129. 2019.02.18
13:00
strona_glowna 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
130. 2019.02.18
11:23
strona_glowna 195.211.102.69
WHOIS (195.211.102.69)
Mozilla 5.0
X11
131. 2019.02.18
10:53
strona_glowna asj34.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.221.34)
Mozilla 5.0
Windows XP
132. 2019.02.18
01:51
foto17 207.228.78.55
WHOIS (207.228.78.55)
Mozilla 5.0
Macintosh
133. 2019.02.17
22:01
forum 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
134. 2019.02.17
22:00
info 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
135. 2019.02.17
21:26
planpdf 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
136. 2019.02.17
21:25
kontakt 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
137. 2019.02.17
21:25
plan 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
138. 2019.02.17
21:24
zajecia 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
139. 2019.02.17
21:24
strona_glowna 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
140. 2019.02.17
20:45
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
141. 2019.02.17
20:41
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
142. 2019.02.17
19:42
strona_glowna subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
143. 2019.02.17
19:40
planpdf subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
144. 2019.02.17
19:40
foto17 subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
145. 2019.02.17
19:39
kontakt subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
146. 2019.02.17
19:21
strona_glowna google-proxy-66-102-9-19.google.com
WHOIS (66.102.9.19)
Mozilla 5.0
Linux
147. 2019.02.17
19:20
onas google-proxy-66-102-9-25.google.com
WHOIS (66.102.9.25)
Mozilla 5.0
Linux
148. 2019.02.17
19:20
strona_glowna google-proxy-66-102-9-25.google.com
WHOIS (66.102.9.25)
Mozilla 5.0
Linux
149. 2019.02.17
16:31
strona_glowna agof176.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.237.176)
Mozilla 5.0
Windows NT
150. 2019.02.17
16:02
strona_glowna public-gprs383505.centertel.pl
WHOIS (37.47.129.82)
Mozilla 5.0
Linux
151. 2019.02.17
13:22
strona_glowna 178.43.225.220.ipv4.supernova.orange.pl
WHOIS (178.43.225.220)
Mozilla 5.0
Windows NT
152. 2019.02.17
09:48
foto17 zmap.sorengard.com
WHOIS (195.181.168.163)
Mozilla 5.0
Windows NT
153. 2019.02.16
22:14
foto17 cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
154. 2019.02.16
22:14
info cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
155. 2019.02.16
22:13
strona_glowna cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
156. 2019.02.16
22:13
zajecia cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
157. 2019.02.16
22:07
plan cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
158. 2019.02.16
19:03
strona_glowna crawl.125-209-235-177.web.naver.com
WHOIS (125.209.235.177)
Mozilla/5.0 (compatible; Yeti 1.1
brak danych
159. 2019.02.16
19:00
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
160. 2019.02.16
15:42
strona_glowna dyg220.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.118.220)
Mozilla 5.0
Windows NT
161. 2019.02.16
11:43
strona_glowna hn.kd.ny.adsl
WHOIS (42.236.10.92)
Mozilla 5.0
Macintosh
162. 2019.02.16
11:01
strona_glowna agst105.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.97.105)
Mozilla 5.0
Windows NT
163. 2019.02.16
09:17
foto17 5.200.89.109
WHOIS (5.200.89.109)
Mozilla 5.0
Windows 98
164. 2019.02.16
09:01
planpdf 78.10.245.112
WHOIS (78.10.245.112)
Mozilla 5.0
Windows XP
165. 2019.02.16
09:01
strona_glowna 78.10.245.112
WHOIS (78.10.245.112)
Mozilla 5.0
Windows XP
166. 2019.02.16
09:01
plan 78.10.245.112
WHOIS (78.10.245.112)
Mozilla 5.0
Windows XP
167. 2019.02.16
06:24
foto17 14.63.195.2
WHOIS (14.63.195.2)
Mozilla 5.0
Windows 77
168. 2019.02.16
05:23
foto17 106.215.82.213
WHOIS (106.215.82.213)
Mozilla 5.0
Windows NT
169. 2019.02.16
03:51
foto17 localhost
WHOIS (27.64.250.109)
Mozilla 5.0
Windows NT
170. 2019.02.15
19:23
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
171. 2019.02.15
19:14
foto17 42-110-143-80.live.vodafone.in
WHOIS (42.110.143.80)
Mozilla 65.0
Windows 65
172. 2019.02.15
16:20
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
173. 2019.02.15
14:13
foto17 194.59.250.124
WHOIS (194.59.250.124)
Mozilla 5.0
Windows NT
174. 2019.02.15
13:36
onas agns136.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.224.136)
Mozilla 5.0
Windows 96
175. 2019.02.15
12:10
foto17 106.215.82.213
WHOIS (106.215.82.213)
Mozilla 5.0
Windows 96
176. 2019.02.15
11:51
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows 98
177. 2019.02.15
11:51
foto17 47.247.20.26
WHOIS (47.247.20.26)
Mozilla 48.0
brak danych
178. 2019.02.15
10:01
foto17 8.37.231.17
WHOIS (8.37.231.17)
UCWEB/2.0 (Java; U; MIDP-2.0; Nokia203/20.37) U2/1.0.0 UCMini/10.6.8.732 (SpeedMode; Proxy; Android 7.0; INTEX_ELYT_E6 ) U2 1.0
brak danych
179. 2019.02.15
08:22
strona_glowna 47.88.175.215
WHOIS (47.88.175.215)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
180. 2019.02.15
06:56
strona_glowna agog118.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.238.118)
Mozilla 5.0
Windows NT
181. 2019.02.15
06:31
foto17 47.247.74.136
WHOIS (47.247.74.136)
Mozilla 48.0
brak danych
182. 2019.02.14
18:45
plan agog13.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.238.13)
Mozilla 11.0
Windows NT
183. 2019.02.14
18:44
planpdf agog13.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.238.13)
Mozilla 11.0
Windows NT
184. 2019.02.14
18:43
strona_glowna agog13.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.238.13)
Mozilla 11.0
Windows NT
185. 2019.02.14
18:39
foto17 39.45.207.5
WHOIS (39.45.207.5)
Mozilla 65.0
Windows 65
186. 2019.02.14
18:39
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows 98
187. 2019.02.14
18:39
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows 98
188. 2019.02.14
18:36
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
189. 2019.02.14
17:29
foto17 a23-07-04.opera-mini.net
WHOIS (107.167.107.65)
Opera/9.80 (MAUI Runtime; Opera Mini/4.4.39014/131.123; U; en) Presto 2.12
brak danych
190. 2019.02.14
16:32
strona_glowna user-94-254-206-89.play-internet.pl
WHOIS (94.254.206.89)
Mozilla 65.0
Windows 65
191. 2019.02.14
14:31
foto17 172-245-91-248-host.colocrossing.com
WHOIS (172.245.91.248)
Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, like Gecko) PhantomJS 2.1
Linux
192. 2019.02.14
13:20
plan public-gprs387796.centertel.pl
WHOIS (37.47.146.21)
Mozilla 5.0
Linux
193. 2019.02.14
10:00
zajecia ip-31-0-80-187.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.80.187)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SAMSUNG SM-J730F Build/M1AJQ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser 8.2
Linux
194. 2019.02.14
09:57
dokument ip-31-0-80-187.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.80.187)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SAMSUNG SM-J730F Build/M1AJQ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser 8.2
Linux
195. 2019.02.14
09:57
strona_glowna ip-31-0-80-187.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.80.187)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SAMSUNG SM-J730F Build/M1AJQ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser 8.2
Linux
196. 2019.02.14
08:49
strona_glowna public-gprs385974.centertel.pl
WHOIS (37.47.138.247)
Mozilla 65.0
Windows 65
197. 2019.02.14
07:59
strona_glowna agmh244.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.187.244)
Mozilla 5.0
Windows 98
198. 2019.02.14
06:43
foto17 google-proxy-64-233-172-205.google.com
WHOIS (64.233.172.205)
Mozilla 5.0
Linux
199. 2019.02.14
06:27
kontakt 39.37.149.2
WHOIS (39.37.149.2)
Mozilla 5.0
Windows 96
200. 2019.02.14
06:27
strona_glowna 39.37.149.2
WHOIS (39.37.149.2)
Mozilla 5.0
Windows 96

REGGI-STAT   v. 0.9.5
Statystyka wygenerowana przez oprogramowanie firmy
REGGI Usługi Komputerowe Marek Reinowski
www.reggi.pl
  regg@reggi.pl
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3
tel. 0693 33 98 94, +58 530 09 39