Statystyka strony:  Cały serwis
Nazwa stronyIlość
Cały serwis
40480  
  (select (case when (1667=8139) then 1667 else 1667*(select 1667 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (8732=8732) then 8732 else 8732*(select 8732 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5471=5471) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113))) 1  
  (select 1005 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(1005=1005,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (1260=1260) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)) 1  
  (select concat(0x7170766b71,(select (elt(9355=9355,1))),0x7170716a71)) 1  
  archiwum 1153  
  array 1  
  biblioteka 262  
  dokument 717  
  forum 301  
  forumpdf 149  
  foto12 186  
  foto13 230  
  foto14 719  
  foto15 4664  
  foto16 199  
  foto17 4379  
  foto17&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 2  
  hymn 292  
  info 982  
  innepdf 341  
  kontakt 959  
  mdk 337  
  muzyczna 275  
  newsletter 662  
  o_nas 1  
  onas 998  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- xcel 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5))-- jsdy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5)-- nphz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3078=3370-- keth 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3213=1944 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)))-- nipy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric)-- wslv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295-- dsbm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- izbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5)-- agre 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- kdve 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- pkmb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- iecs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lswk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- msck 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qbsq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- iqvo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- psmm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- ommv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- rpmq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- uyaz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- yfcm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- kigx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- zhhi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- aspm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- cmnq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- uxnd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- ztqk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- tnkv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- vczz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- itze 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- jhih 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5'-- yafy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7295=7295 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7551=1695 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and sleep(5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1-- fwda 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qxue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- apkc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- vgwp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- hypu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null-- osij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null-- bdmx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null-- ozev 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null-- exoe 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null-- bnij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null-- doum 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' waitfor delay '0:0:5' and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'krla'='krla 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and 'uktb'='uktb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and 'evue'='evue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and 'kgbg'='kgbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5874=8312 and 'zbby'='zbby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and 'doga'='doga 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7295=7295 and 'fovj'='fovj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'mwok'='mwok 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and sleep(5) and 'siwu'='siwu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1-- vvxj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- nmkd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yhfr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- buyj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null-- jckh 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null-- hgoc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null-- snsk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null-- etoz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null-- nnaw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null-- dqbp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null-- ghha 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' waitfor delay '0:0:5' and 'ennz'='ennz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('kere'='kere 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and ('yzhv'='yzhv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and ('pujl'='pujl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 4089=1650 and ('ekfi'='ekfi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and ('schp'='schp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and ('qplt'='qplt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7295=7295 and ('qymt'='qymt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('kqeb'='kqeb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and sleep(5) and ('wmxs'='wmxs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1-- icot 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- sujf 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ewwb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- olbu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null-- aciw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null-- mwxw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null-- wakw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null-- uobb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null-- umby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null-- dtgl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null-- fpfd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') waitfor delay '0:0:5' and ('zvlb'='zvlb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  xwcchl">onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0'dipigs<'">xwcchl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0()))(,''.) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (2999=2999 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and (8691=8691 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and (4277=4277 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and (1258=1258 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and (3370=3370 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7295=7295 and (1282=1282 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (8183=8183 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 8670=9199 and (7835=7835 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and sleep(5) and (9159=9159 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1-- aeqr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- glka 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- txrz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- kkmz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null-- sgbi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null-- ckju 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null-- urdw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null-- jtgo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null-- gwqw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null-- iitu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null-- nltl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) waitfor delay '0:0:5' and (8076=8076 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  plan 2211  
  planpdf 2364  
  rada 589  
  rewizyjna 18  
  sprawozdaniepdf 217  
  strona_glowna 14287  
  sympatycy 323  
  zajecia 1180  
  zajeciapdf 417  
  zarzad 820  
  6278 1  
  9292 1  
  Błędne odwołania 23  

 Liczba odwiedzin:
  Dzisiaj: 8   
  Wczoraj: 23   
  Przedwczoraj: 6   
  3 dni temu: 24   
  4 dni temu: 15   
  5 dni temu: 8   
  6 dni temu: 10   
  7 dni temu: 21   
  8 dni temu: 13   
  9 dni temu: 29   

Odwiedziny z wykluczonych ip:
  77.254.94.97 0  
  77.253.159.205 0  
  77.254.180.58 0  
  77.255.16.77 0  
  83.13.3.36 0  
  77.255.6.95 217  
  77.255.23.86 65  
  77.253.129.150 48  
  77.254.79.58 68  
  77.255.20.8 43  
  213.238.105.182 7  
  77.253.139.80 43  
  77.253.135.248 100  
  77.254.67.58 9  
  77.254.80.32 52  
  77.254.74.1 10  
  77.255.13.151 26  
  81.219.106.88 118  
  87.205.68.89 69  
  77.254.90.105 45  
  77.253.194.108 12  
  77.254.65.191 16  
  87.205.64.75 70  

Statystyka od:
2014.12.09
Średni rozkład roczny:

4152
STY

3915
LUT

5432
MAR

3689
KWI

3170
MAJ

2579
CZE

1626
LIP

1528
SIE

2049
WRZ

4747
PAŹ

3594
LIS

3998
GRU

Średni rozkład miesięczny:

1222
1.

1262
2.

1356
3.

1520
4.

1464
5.

1538
6.

1476
7.

1155
8.

1474
9.

1496
10.

1520
11.

1369
12.

1322
13.

1204
14.

1333
15.

1225
16.

1253
17.

1377
18.

1210
19.

1266
20.

1181
21.

1493
22.

1333
23.

1070
24.

1188
25.

1300
26.

1580
27.

1117
28.

1095
29.

1219
30.

861
31.

Średni rozkład dzienny:

844
0.

721
1.

512
2.

385
3.

437
4.

489
5.

578
6.

1135
7.

1794
8.

2180
9.

2077
10.

2116
11.

2024
12.

2083
13.

2071
14.

2351
15.

2191
16.

2110
17.

2665
18.

2676
19.

2723
20.

2725
21.

2138
22.

1455
23.

Najczęściej w dniach:Najczęsciej z hostów:
2015.03.27 410
2018.12.11 245
2015.10.22 243
2015.03.30 182
2015.10.21 143
2018.03.09 130
2015.11.04 122
2018.03.31 118
2014.12.18 116
2018.03.15 111
2014.12.10 108
2015.03.31 99
2015.03.17 98
2016.05.22 95
2015.02.04 94
2015.11.17 91
2018.02.23 88
2015.10.12 87
2015.10.14 87
2016.10.06 87
subscr-46-148-173-225.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 540
subscr-46-148-173-75.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 340
subscr-46-148-164-206.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 270
148.81.194.141 230
hostby.channelnet.ie 223
subscr-46-148-174-3.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 221
subscr-46-148-170-229.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 219
subscr-46-148-175-214.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 213
89-75-51-15.dynamic.chello.pl 209
198-48-165-160.cpe.pppoe.ca 186
subscr-46-148-168-149.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 185
oxa97.internetdsl.tpnet.pl 168
subscr-46-148-171-129.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 165
subscr-46-148-171-239.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 156
subscr-46-148-175-232.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 145
host-178.219.121.119-c3.net.pl 138
poczta.pup.zgorzelec.pl 136
94-75-119-66.mortin.pl 134
64.62.252.164 132
subscr-46-148-175-76.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 132

Ostatnie 200 odwiedzin
NrData
Godzina
PodstronaNazwa hosta
Adres IP
Przeglądarka
System operacyjny
1. 2019.01.18
17:53
foto17 192.0.100.114
WHOIS (192.0.100.114)
Mozilla 5.0
X11
2. 2019.01.18
17:16
strona_glowna hn.kd.ny.adsl
WHOIS (42.236.10.117)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 5.0.2; zh-CN; Redmi Note 3 Build/LRX22G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
3. 2019.01.18
14:12
foto17 103.255.4.48
WHOIS (103.255.4.48)
Mozilla 5.0
Windows 98
4. 2019.01.18
14:10
strona_glowna crawl344.us.archive.org
WHOIS (207.241.231.164)
Mozilla/5.0 (compatible; special_archiver 3.1
brak danych
5. 2019.01.18
09:49
strona_glowna hil233.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.187.219.233)
Mozilla 5.0
Windows 98
6. 2019.01.18
09:20
archiwum 159-205-84-55.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.84.55)
Mozilla 5.0
Windows 98
7. 2019.01.18
07:24
foto17 broadband.actcorp.in
WHOIS (183.82.201.55)
Mozilla 5.0
Windows 98
8. 2019.01.18
02:34
foto17 128-72-0-2.broadband.corbina.ru
WHOIS (128.72.0.2)
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 YaBrowser/18.10.2.163 Yowser 2.5
Windows 97
9. 2019.01.17
20:48
strona_glowna public-gprs384106.centertel.pl
WHOIS (37.47.131.171)
Mozilla 5.0
Linux
10. 2019.01.17
20:31
kontakt 78.10.237.7
WHOIS (78.10.237.7)
Mozilla 5.0
Linux
11. 2019.01.17
20:26
strona_glowna 78.10.237.7
WHOIS (78.10.237.7)
Mozilla 5.0
Linux
12. 2019.01.17
19:23
strona_glowna dynamic-78-10-108-56.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.108.56)
Mozilla 5.0
Macintosh
13. 2019.01.17
17:40
foto17 subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows 98
14. 2019.01.17
17:39
archiwum subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows 98
15. 2019.01.17
17:38
dokument subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows 98
16. 2019.01.17
17:37
innepdf subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows 98
17. 2019.01.17
17:37
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows 98
18. 2019.01.17
16:30
zajecia agtd88.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.107.88)
Mozilla 64.0
Windows NT
19. 2019.01.17
16:27
strona_glowna agtd88.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.107.88)
Mozilla 64.0
Windows NT
20. 2019.01.17
16:22
foto17 hosted-by.global-layer.com
WHOIS (109.202.101.39)
Mozilla 5.0
Windows 98
21. 2019.01.17
16:21
onas subscr-46-148-175-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.175.208)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G935F Build/R16NW; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
22. 2019.01.17
16:19
strona_glowna subscr-46-148-175-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.175.208)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G935F Build/R16NW; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
23. 2019.01.17
13:51
foto17 5.72.251.229
WHOIS (5.72.251.229)
Mozilla 5.0
Windows 98
24. 2019.01.17
13:17
rada user-5-173-248-47.play-internet.pl
WHOIS (5.173.248.47)
Mozilla 5.0
Linux
25. 2019.01.17
12:55
plan public-gprs385352.centertel.pl
WHOIS (37.47.136.137)
Mozilla 5.0
Linux
26. 2019.01.17
12:52
onas 78.10.208.244
WHOIS (78.10.208.244)
Mozilla 5.0
Windows 98
27. 2019.01.17
12:52
strona_glowna 78.10.208.244
WHOIS (78.10.208.244)
Mozilla 5.0
Windows 98
28. 2019.01.17
12:51
plan 78.10.208.244
WHOIS (78.10.208.244)
Mozilla 5.0
Windows 98
29. 2019.01.17
12:31
foto17 n25-01-04.opera-mini.net
WHOIS (141.0.12.152)
Opera/9.80 (Android; Opera Mini/9.0.1829/128.50; U; en) Presto 2.12
brak danych
30. 2019.01.17
02:34
rada crawl-66-249-66-201.googlebot.com
WHOIS (66.249.66.201)
Googlebot-Image 1.0
brak danych
31. 2019.01.17
00:37
strona_glowna static-78-9-129-53.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.9.129.53)
Mozilla 52.0
Windows XP
32. 2019.01.16
21:49
strona_glowna dynamic-78-8-100-208.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.100.208)
Mozilla 5.0
Linux
33. 2019.01.16
19:43
plan agnr52.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.223.52)
Mozilla 5.0
Windows 98
34. 2019.01.16
15:35
strona_glowna 78.10.87.242
WHOIS (78.10.87.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
35. 2019.01.16
15:35
planpdf 78.10.87.242
WHOIS (78.10.87.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
36. 2019.01.16
14:38
plan public-gprs385929.centertel.pl
WHOIS (37.47.138.202)
Mozilla 5.0
Linux
37. 2019.01.16
12:08
strona_glowna iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
38. 2019.01.15
22:12
plan 159-205-83-72.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.83.72)
Mozilla 5.0
Windows 98
39. 2019.01.15
22:12
planpdf 159-205-83-72.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.83.72)
Mozilla 5.0
Windows 98
40. 2019.01.15
21:18
archiwum 188.146.111.21.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.111.21)
Mozilla 5.0
Linux
41. 2019.01.15
21:08
dokument 188.146.111.21.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.111.21)
Mozilla 5.0
Linux
42. 2019.01.15
20:59
strona_glowna subscr-46-148-170-53.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.53)
Mozilla 42.0
Windows NT
43. 2019.01.15
20:56
newsletter 188.146.111.21.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.111.21)
Mozilla 5.0
Linux
44. 2019.01.15
20:55
onas 188.146.111.21.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.111.21)
Mozilla 5.0
Linux
45. 2019.01.15
20:55
foto17 188.146.111.21.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.111.21)
Mozilla 5.0
Linux
46. 2019.01.15
20:54
strona_glowna 188.146.111.21.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.111.21)
Mozilla 5.0
Linux
47. 2019.01.15
20:52
plan 159-205-6-126.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.6.126)
Mozilla 5.0
Macintosh
48. 2019.01.15
20:37
archiwum ip-5-172-233-16.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
WHOIS (5.172.233.16)
Mozilla 5.0
Linux
49. 2019.01.15
20:14
foto15 ip-5-172-233-16.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
WHOIS (5.172.233.16)
Mozilla 5.0
Linux
50. 2019.01.15
20:09
strona_glowna 159-205-117-243.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.117.243)
Mozilla 5.0
Windows 98
51. 2019.01.15
20:05
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows 98
52. 2019.01.15
18:52
newsletter public-gprs393249.centertel.pl
WHOIS (37.47.167.98)
Mozilla 5.0
Linux
53. 2019.01.15
18:50
foto17 public-gprs393249.centertel.pl
WHOIS (37.47.167.98)
Mozilla 5.0
Linux
54. 2019.01.15
18:50
archiwum public-gprs393249.centertel.pl
WHOIS (37.47.167.98)
Mozilla 5.0
Linux
55. 2019.01.15
18:49
strona_glowna public-gprs393249.centertel.pl
WHOIS (37.47.167.98)
Mozilla 5.0
Linux
56. 2019.01.15
17:46
strona_glowna dynamic-78-8-158-9.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.158.9)
Mozilla 5.0
Macintosh
57. 2019.01.15
17:44
planpdf dynamic-78-8-158-9.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.158.9)
Mozilla 5.0
Macintosh
58. 2019.01.15
16:21
foto17 39.45.228.151
WHOIS (39.45.228.151)
Mozilla 5.0
Windows 98
59. 2019.01.15
15:20
kontakt ff223.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (80.53.31.223)
Mozilla 5.0
Windows 98
60. 2019.01.15
15:20
strona_glowna ff223.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (80.53.31.223)
Mozilla 5.0
Windows 98
61. 2019.01.15
09:06
strona_glowna 159-205-102-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.102.4)
Mozilla 11.0
Windows NT
62. 2019.01.14
23:42
foto17 182.185.231.202
WHOIS (182.185.231.202)
Mozilla 5.0
Windows 98
63. 2019.01.14
21:37
archiwum public-gprs384084.centertel.pl
WHOIS (37.47.131.149)
Mozilla 5.0
Linux
64. 2019.01.14
21:36
foto17 public-gprs384084.centertel.pl
WHOIS (37.47.131.149)
Mozilla 5.0
Linux
65. 2019.01.14
21:33
strona_glowna public-gprs384084.centertel.pl
WHOIS (37.47.131.149)
Mozilla 5.0
Linux
66. 2019.01.14
21:30
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 64.0
Windows NT
67. 2019.01.14
21:22
foto17 google-proxy-64-233-172-169.google.com
WHOIS (64.233.172.169)
Mozilla 5.0
Linux
68. 2019.01.14
19:53
strona_glowna siteintel.net
WHOIS (144.76.100.150)
Mozilla 1.8.1.15
Windows XP
69. 2019.01.14
18:23
strona_glowna CMPC-188-164-151-106.CNet.Gawex.PL
WHOIS (188.164.151.106)
Mozilla 5.0
Windows 98
70. 2019.01.14
15:34
strona_glowna dynamic-78-8-152-168.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.152.168)
Mozilla 5.0
Windows 98
71. 2019.01.14
15:30
foto17 182.185.231.202
WHOIS (182.185.231.202)
Mozilla 5.0
Windows 98
72. 2019.01.14
13:30
strona_glowna enx1.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.15.209.1)
Mozilla 64.0
Windows NT
73. 2019.01.14
12:00
foto17 125.63.115.34.reverse.spectranet.in
WHOIS (125.63.115.34)
Mozilla 64.0
Windows NT
74. 2019.01.14
11:45
foto17 77.252.60.70
WHOIS (77.252.60.70)
Mozilla 64.0
Windows NT
75. 2019.01.14
10:53
foto13 nekstbot-11.nekst.pl
WHOIS (148.81.194.161)
Apache-HttpClient/4.5.6 (Java 1.8
brak danych
76. 2019.01.14
02:18
foto17 101.127.208.78
WHOIS (101.127.208.78)
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; vi-VN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.114 Safari/537.36 Puffin 5.2
X11
77. 2019.01.13
23:01
strona_glowna 188.146.108.83.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.108.83)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
78. 2019.01.13
18:53
foto17 google-proxy-66-249-83-9.google.com
WHOIS (66.249.83.9)
Mozilla 5.0
Linux
79. 2019.01.13
18:20
foto17 che21-2-82-245-91-168.fbx.proxad.net
WHOIS (82.245.91.168)
Mozilla 5.0
Windows 98
80. 2019.01.13
18:11
foto17 195.206.107.75
WHOIS (195.206.107.75)
Mozilla 63.0
Windows NT
81. 2019.01.13
18:11
foto17 che21-2-82-245-91-168.fbx.proxad.net
WHOIS (82.245.91.168)
Mozilla 5.0
Windows 98
82. 2019.01.13
18:10
foto17 195.206.107.75
WHOIS (195.206.107.75)
Mozilla 63.0
Windows NT
83. 2019.01.13
09:43
dokument aglv160.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.175.160)
Mozilla 5.0
Windows 98
84. 2019.01.13
04:17
foto17 google-proxy-64-233-172-171.google.com
WHOIS (64.233.172.171)
Mozilla 5.0
Linux
85. 2019.01.12
23:47
foto17 23.105.157.227
WHOIS (23.105.157.227)
Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, like Gecko) PhantomJS 2.1
Linux
86. 2019.01.12
22:04
foto17 190.8.36.98
WHOIS (190.8.36.98)
Mozilla 5.0
Macintosh
87. 2019.01.12
21:09
strona_glowna site-shot.com
WHOIS (88.99.97.146)
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, like Gecko) Chromium/31.0.1650.63 Site-Shot/2.1 (http://www.site-shot.com/) Version 7.0
X11
88. 2019.01.12
19:57
strona_glowna agnr248.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.223.248)
Mozilla 5.0
Windows 98
89. 2019.01.12
19:32
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows 98
90. 2019.01.12
16:28
dokument agtc66.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.106.66)
Mozilla 5.0
Windows 98
91. 2019.01.12
16:24
strona_glowna subscr-46-148-173-139.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.173.139)
Mozilla 5.0
Windows 98
92. 2019.01.12
16:01
foto17 182.185.216.199
WHOIS (182.185.216.199)
Mozilla 5.0
Windows 98
93. 2019.01.12
12:52
foto17 user-188-33-22-199.play-internet.pl
WHOIS (188.33.22.199)
Mozilla 5.0
Windows 98
94. 2019.01.12
12:48
strona_glowna user-188-33-22-199.play-internet.pl
WHOIS (188.33.22.199)
Mozilla 5.0
Windows 98
95. 2019.01.11
21:38
onas 159-205-83-72.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.83.72)
Mozilla 11.0
Windows NT
96. 2019.01.11
21:37
rada 159-205-83-72.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.83.72)
Mozilla 11.0
Windows NT
97. 2019.01.11
21:37
zarzad 159-205-83-72.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.83.72)
Mozilla 11.0
Windows NT
98. 2019.01.11
21:36
newsletter 159-205-83-72.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.83.72)
Mozilla 11.0
Windows NT
99. 2019.01.11
21:36
kontakt 159-205-83-72.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.83.72)
Mozilla 11.0
Windows NT
100. 2019.01.11
21:35
info 159-205-83-72.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.83.72)
Mozilla 11.0
Windows NT
101. 2019.01.11
21:34
zajecia 159-205-83-72.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.83.72)
Mozilla 11.0
Windows NT
102. 2019.01.11
21:34
plan 159-205-83-72.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.83.72)
Mozilla 11.0
Windows NT
103. 2019.01.11
21:28
strona_glowna 159-205-83-72.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.83.72)
Mozilla 11.0
Windows NT
104. 2019.01.11
19:40
strona_glowna r35.pagepeeker.com
WHOIS (144.76.62.77)
Mozilla 5.0
X11
105. 2019.01.11
19:40
foto17 google-proxy-64-233-172-171.google.com
WHOIS (64.233.172.171)
Mozilla 5.0
Linux
106. 2019.01.11
16:47
strona_glowna 77.252.60.46
WHOIS (77.252.60.46)
Mozilla 64.0
Windows NT
107. 2019.01.11
13:51
dokument agnd185.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.209.185)
Mozilla 5.0
Windows 98
108. 2019.01.11
12:24
plan 104.248.246.18
WHOIS (104.248.246.18)
Mozilla 5.0
Windows 98
109. 2019.01.11
12:21
strona_glowna 104.248.246.18
WHOIS (104.248.246.18)
Mozilla 5.0
Windows 98
110. 2019.01.11
07:24
foto17 broadband.actcorp.in
WHOIS (124.123.64.178)
Mozilla 5.0
Windows 98
111. 2019.01.11
03:58
foto17 211.254.6.62
WHOIS (211.254.6.62)
Mozilla 5.0
Windows 98
112. 2019.01.11
02:51
info asg100.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.218.100)
Mozilla 64.0
Windows NT
113. 2019.01.11
02:50
plan asg100.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.218.100)
Mozilla 64.0
Windows NT
114. 2019.01.11
02:37
strona_glowna asg100.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.218.100)
Mozilla 64.0
Windows NT
115. 2019.01.11
00:07
foto17 anon-57-7.vpn.ipredator.se
WHOIS (46.246.57.7)
Mozilla 45.0
Windows NT
116. 2019.01.10
23:38
strona_glowna 188.146.164.225.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.164.225)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
117. 2019.01.10
20:29
foto17 182.185.224.234
WHOIS (182.185.224.234)
Mozilla 5.0
Windows 98
118. 2019.01.10
18:35
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows 98
119. 2019.01.10
15:28
strona_glowna google-proxy-66-249-93-66.google.com
WHOIS (66.249.93.66)
Mozilla 5.0
Linux
120. 2019.01.10
15:28
strona_glowna google-proxy-66-249-93-69.google.com
WHOIS (66.249.93.69)
Mozilla 5.0
X11
121. 2019.01.10
14:50
foto17 google-proxy-66-249-83-205.google.com
WHOIS (66.249.83.205)
Mozilla 5.0
Linux
122. 2019.01.10
13:49
dokument agoa155.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.232.155)
Mozilla 5.0
Windows 98
123. 2019.01.10
13:33
archiwum subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 64.0
Windows NT
124. 2019.01.10
09:57
foto17 211.254.6.179
WHOIS (211.254.6.179)
Mozilla 5.0
Windows 98
125. 2019.01.10
09:14
foto17 abts-north-dynamic-033.22.177.122.airtelbroadband.in
WHOIS (122.177.22.33)
Mozilla 5.0
Windows 98
126. 2019.01.10
06:48
zajecia subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 64.0
Windows NT
127. 2019.01.10
06:26
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 64.0
Windows NT
128. 2019.01.10
05:49
foto17 subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 64.0
Windows NT
129. 2019.01.09
19:50
foto17 CMPC-089-239-096-220.CNet.Gawex.PL
WHOIS (89.239.96.220)
Mozilla 5.0
Windows NT
130. 2019.01.09
19:46
strona_glowna CMPC-089-239-096-220.CNet.Gawex.PL
WHOIS (89.239.96.220)
Mozilla 5.0
Windows NT
131. 2019.01.09
17:55
strona_glowna 159-205-106-83.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.106.83)
Mozilla 64.0
Windows NT
132. 2019.01.09
16:39
zajecia 78.10.208.168
WHOIS (78.10.208.168)
Mozilla 5.0
Windows 98
133. 2019.01.09
16:36
strona_glowna 78.10.208.168
WHOIS (78.10.208.168)
Mozilla 5.0
Windows 98
134. 2019.01.09
15:58
foto17 182.185.224.234
WHOIS (182.185.224.234)
Mozilla 5.0
Windows 98
135. 2019.01.09
15:45
dokument agst139.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.97.139)
Mozilla 5.0
Windows 98
136. 2019.01.09
15:34
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows 98
137. 2019.01.09
14:31
strona_glowna poczta.pup.zgorzelec.pl
WHOIS (79.189.147.242)
Mozilla 52.0
Windows NT
138. 2019.01.09
13:17
foto17 117.199.166.51
WHOIS (117.199.166.51)
Mozilla 5.0
Windows 98
139. 2019.01.09
12:36
plan agla20.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.154.20)
Mozilla 5.0
Windows 98
140. 2019.01.09
11:54
foto17 furious.newlibertymovementnews.com
WHOIS (192.119.164.221)
Mozilla 5.0
Macintosh
141. 2019.01.09
10:17
rada user-5-173-249-8.play-internet.pl
WHOIS (5.173.249.8)
Opera 8.1
Macintosh
142. 2019.01.09
10:00
foto17 104.254.92.42
WHOIS (104.254.92.42)
Mozilla 5.0
X11
143. 2019.01.09
10:00
strona_glowna agst42.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.97.42)
Mozilla 5.0
Windows 98
144. 2019.01.09
09:53
foto17 google-proxy-66-249-83-11.google.com
WHOIS (66.249.83.11)
Mozilla 5.0
Linux
145. 2019.01.09
09:07
planpdf public-gprs395280.centertel.pl
WHOIS (37.47.175.81)
Mozilla 64.0
Windows NT
146. 2019.01.09
09:05
strona_glowna static-78-9-129-206.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.9.129.206)
Mozilla 5.0
Linux
147. 2019.01.09
09:04
zajecia public-gprs395280.centertel.pl
WHOIS (37.47.175.81)
Mozilla 64.0
Windows NT
148. 2019.01.09
09:03
foto17 static-78-9-129-206.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.9.129.206)
Mozilla 5.0
Linux
149. 2019.01.09
09:03
dokument static-78-9-129-206.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.9.129.206)
Mozilla 5.0
Linux
150. 2019.01.09
09:02
newsletter static-78-9-129-206.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.9.129.206)
Mozilla 5.0
Linux
151. 2019.01.09
09:01
zajecia static-78-9-129-206.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.9.129.206)
Mozilla 5.0
Linux
152. 2019.01.09
08:41
rada aglb120.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.155.120)
Mozilla 64.0
Windows NT
153. 2019.01.09
08:41
strona_glowna ip5f5ad64f.dynamic.kabel-deutschland.de
WHOIS (95.90.214.79)
Mozilla 5.0
Linux
154. 2019.01.09
08:02
foto17 a24-01-12.opera-mini.net
WHOIS (107.167.108.15)
Opera/9.80 (Android; Opera Mini/7.5.35613/128.38; U; en) Presto 2.12
brak danych
155. 2019.01.09
05:49
foto17 182.187.9.159
WHOIS (182.187.9.159)
Mozilla 5.0
Windows 98
156. 2019.01.09
02:50
foto17 localhost
WHOIS (27.79.149.255)
Mozilla 5.0
Windows 98
157. 2019.01.09
02:15
strona_glowna 188.146.162.4.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.162.4)
Mozilla 5.0
Linux
158. 2019.01.08
23:35
foto17 a22-04-02.opera-mini.net
WHOIS (107.167.107.228)
Opera/9.80 (Android; Opera Mini/38.0.2254/128.38; U; ar) Presto 2.12
brak danych
159. 2019.01.08
21:51
foto12 agst139.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.97.139)
Mozilla 5.0
Windows 99
160. 2019.01.08
21:30
dokument agst139.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.97.139)
Mozilla 5.0
Windows 98
161. 2019.01.08
21:29
strona_glowna agst139.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.97.139)
Mozilla 5.0
Windows 98
162. 2019.01.08
21:07
plan aglw152.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.176.152)
Mozilla 5.0
Windows 98
163. 2019.01.08
20:50
zajecia asa137.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.212.137)
Mozilla 64.0
Windows NT
164. 2019.01.08
20:39
strona_glowna 159-205-83-72.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.83.72)
Mozilla 11.0
Windows NT
165. 2019.01.08
20:36
planpdf 159-205-83-72.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.83.72)
Mozilla 11.0
Windows NT
166. 2019.01.08
19:17
strona_glowna 188.146.226.251.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.226.251)
Mozilla 5.0
Linux
167. 2019.01.08
19:11
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows 98
168. 2019.01.08
19:09
strona_glowna 159-205-126-90.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.126.90)
Mozilla 5.0
Windows 98
169. 2019.01.08
18:52
foto17 nat-minsk-pool-46-53-201-15.telecom.by
WHOIS (46.53.201.15)
Mozilla 5.0
Macintosh
170. 2019.01.08
18:42
kontakt 188.146.160.232.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.160.232)
Mozilla 5.0
Windows 98
171. 2019.01.08
18:42
strona_glowna 188.146.160.232.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.160.232)
Mozilla 5.0
Windows 98
172. 2019.01.08
18:35
strona_glowna dynamic-78-8-102-36.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.102.36)
Mozilla 11.0
Windows NT
173. 2019.01.08
18:35
strona_glowna subscr-46-148-173-139.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.173.139)
Mozilla 5.0
Windows 98
174. 2019.01.08
17:53
onas public-gprs394948.centertel.pl
WHOIS (37.47.174.5)
Mozilla 5.0
Windows 98
175. 2019.01.08
17:50
strona_glowna 37-128-74-132.adsl.inetia.pl
WHOIS (37.128.74.132)
Mozilla 5.0
Windows NT
176. 2019.01.08
17:46
zajecia public-gprs394948.centertel.pl
WHOIS (37.47.174.5)
Mozilla 5.0
Windows 98
177. 2019.01.08
17:40
plan subscr-46-148-171-185.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.171.185)
Mozilla 5.0
Windows 98
178. 2019.01.08
16:39
strona_glowna 77-253-69-169.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.253.69.169)
Mozilla 64.0
Windows NT
179. 2019.01.08
16:32
planpdf agst139.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.97.139)
Mozilla 5.0
Windows 98
180. 2019.01.08
16:15
strona_glowna dynamic-78-8-100-208.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.100.208)
Mozilla 5.0
Linux
181. 2019.01.08
16:01
strona_glowna dynamic-78-8-152-168.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.152.168)
Mozilla 5.0
Windows 98
182. 2019.01.08
14:20
strona_glowna oxa97.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (46.170.182.97)
Mozilla 64.0
Windows NT
183. 2019.01.08
14:06
strona_glowna 77.111.247.196
WHOIS (77.111.247.196)
Mozilla 5.0
Windows 98
184. 2019.01.08
13:32
strona_glowna public-gprs394922.centertel.pl
WHOIS (37.47.173.235)
Mozilla 5.0
Macintosh
185. 2019.01.08
13:17
planpdf 159-205-85-15.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.85.15)
Mozilla 5.0
Windows XP
186. 2019.01.08
13:17
strona_glowna 159-205-85-15.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.85.15)
Mozilla 5.0
Windows XP
187. 2019.01.08
13:07
strona_glowna iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
188. 2019.01.08
12:47
plan 77.252.60.125
WHOIS (77.252.60.125)
Mozilla 64.0
Windows NT
189. 2019.01.08
12:47
foto17 77.252.60.125
WHOIS (77.252.60.125)
Mozilla 64.0
Windows NT
190. 2019.01.08
10:55
strona_glowna subscr-46-148-173-139.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.173.139)
Mozilla 5.0
Windows 98
191. 2019.01.08
10:45
strona_glowna 78.10.240.4
WHOIS (78.10.240.4)
Mozilla 5.0
Windows 98
192. 2019.01.08
10:29
planpdf subscr-46-148-173-139.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.173.139)
Mozilla 5.0
Windows 98
193. 2019.01.08
10:29
strona_glowna subscr-46-148-173-139.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.173.139)
Mozilla 5.0
Windows 98
194. 2019.01.08
10:23
zarzad asn190.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.225.190)
Mozilla 5.0
Windows 98
195. 2019.01.08
10:20
strona_glowna asn190.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.225.190)
Mozilla 5.0
Windows 98
196. 2019.01.08
08:08
planpdf agls123.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.172.123)
Mozilla 5.0
Windows 98
197. 2019.01.08
07:45
strona_glowna user-188-33-223-220.play-internet.pl
WHOIS (188.33.223.220)
Mozilla 5.0
Windows 98
198. 2019.01.08
06:28
plan subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; pl-pl; OV-Intutab Build/JDQ39) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
199. 2019.01.07
23:34
strona_glowna 188.146.163.241.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.163.241)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
200. 2019.01.07
22:49
strona_glowna dynamic-78-8-246-78.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.246.78)
Mozilla 52.0
Windows XP

REGGI-STAT   v. 0.9.5
Statystyka wygenerowana przez oprogramowanie firmy
REGGI Usługi Komputerowe Marek Reinowski
www.reggi.pl
  regg@reggi.pl
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3
tel. 0693 33 98 94, +58 530 09 39