Statystyka strony:  Cały serwis
Nazwa stronyIlość
Cały serwis
41234  
  (select (case when (1667=8139) then 1667 else 1667*(select 1667 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (8732=8732) then 8732 else 8732*(select 8732 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5471=5471) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113))) 1  
  (select 1005 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(1005=1005,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (1260=1260) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)) 1  
  (select concat(0x7170766b71,(select (elt(9355=9355,1))),0x7170716a71)) 1  
  archiwum 1174  
  array 1  
  biblioteka 268  
  dokument 738  
  forum 308  
  forumpdf 153  
  foto12 189  
  foto13 231  
  foto14 723  
  foto15 4666  
  foto16 200  
  foto17 4507  
  foto17&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 2  
  hymn 296  
  info 996  
  innepdf 347  
  kontakt 982  
  mdk 342  
  muzyczna 279  
  newsletter 675  
  o_nas 1  
  onas 1020  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- xcel 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5))-- jsdy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5)-- nphz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3078=3370-- keth 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3213=1944 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)))-- nipy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric)-- wslv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295-- dsbm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- izbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5)-- agre 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- kdve 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- pkmb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- iecs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lswk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- msck 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qbsq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- iqvo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- psmm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- ommv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- rpmq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- uyaz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- yfcm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- kigx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- zhhi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- aspm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- cmnq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- uxnd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- ztqk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- tnkv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- vczz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- itze 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- jhih 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5'-- yafy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7295=7295 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7551=1695 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and sleep(5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1-- fwda 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qxue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- apkc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- vgwp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- hypu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null-- osij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null-- bdmx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null-- ozev 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null-- exoe 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null-- bnij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null-- doum 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' waitfor delay '0:0:5' and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'krla'='krla 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and 'uktb'='uktb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and 'evue'='evue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and 'kgbg'='kgbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5874=8312 and 'zbby'='zbby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and 'doga'='doga 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7295=7295 and 'fovj'='fovj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'mwok'='mwok 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and sleep(5) and 'siwu'='siwu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1-- vvxj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- nmkd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yhfr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- buyj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null-- jckh 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null-- hgoc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null-- snsk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null-- etoz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null-- nnaw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null-- dqbp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null-- ghha 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' waitfor delay '0:0:5' and 'ennz'='ennz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('kere'='kere 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and ('yzhv'='yzhv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and ('pujl'='pujl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 4089=1650 and ('ekfi'='ekfi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and ('schp'='schp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and ('qplt'='qplt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7295=7295 and ('qymt'='qymt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('kqeb'='kqeb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and sleep(5) and ('wmxs'='wmxs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1-- icot 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- sujf 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ewwb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- olbu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null-- aciw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null-- mwxw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null-- wakw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null-- uobb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null-- umby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null-- dtgl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null-- fpfd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') waitfor delay '0:0:5' and ('zvlb'='zvlb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  xwcchl">onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0'dipigs<'">xwcchl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0()))(,''.) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (2999=2999 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and (8691=8691 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and (4277=4277 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and (1258=1258 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and (3370=3370 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7295=7295 and (1282=1282 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (8183=8183 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 8670=9199 and (7835=7835 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and sleep(5) and (9159=9159 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1-- aeqr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- glka 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- txrz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- kkmz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null-- sgbi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null-- ckju 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null-- urdw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null-- jtgo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null-- gwqw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null-- iitu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null-- nltl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) waitfor delay '0:0:5' and (8076=8076 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  plan 2287  
  planpdf 2406  
  rada 594  
  rewizyjna 18  
  sprawozdaniepdf 221  
  strona_glowna 14579  
  sympatycy 327  
  zajecia 1210  
  zajeciapdf 422  
  zarzad 827  
  6278 1  
  9292 1  
  Błędne odwołania 23  

 Liczba odwiedzin:
  Dzisiaj: 23   
  Wczoraj: 7   
  Przedwczoraj: 19   
  3 dni temu: 14   
  4 dni temu: 52   
  5 dni temu: 35   
  6 dni temu: 20   
  7 dni temu: 17   
  8 dni temu: 12   
  9 dni temu: 24   

Odwiedziny z wykluczonych ip:
  77.254.94.97 0  
  77.253.159.205 0  
  77.254.180.58 0  
  77.255.16.77 0  
  83.13.3.36 0  
  77.255.6.95 217  
  77.255.23.86 65  
  77.253.129.150 48  
  77.254.79.58 68  
  77.255.20.8 43  
  213.238.105.182 7  
  77.253.139.80 43  
  77.253.135.248 100  
  77.254.67.58 9  
  77.254.80.32 52  
  77.254.74.1 10  
  77.255.13.151 26  
  81.219.106.88 118  
  87.205.68.89 69  
  77.254.90.105 45  
  77.253.194.108 12  
  77.254.65.191 16  
  87.205.64.75 70  

Statystyka od:
2014.12.09
Średni rozkład roczny:

4356
STY

4465
LUT

5432
MAR

3689
KWI

3170
MAJ

2579
CZE

1626
LIP

1528
SIE

2049
WRZ

4747
PAŹ

3594
LIS

3998
GRU

Średni rozkład miesięczny:

1243
1.

1288
2.

1365
3.

1531
4.

1475
5.

1551
6.

1499
7.

1186
8.

1513
9.

1523
10.

1567
11.

1412
12.

1348
13.

1228
14.

1345
15.

1242
16.

1273
17.

1414
18.

1273
19.

1290
20.

1225
21.

1510
22.

1383
23.

1080
24.

1200
25.

1339
26.

1588
27.

1133
28.

1102
29.

1232
30.

875
31.

Średni rozkład dzienny:

849
0.

734
1.

517
2.

415
3.

450
4.

522
5.

593
6.

1152
7.

1815
8.

2231
9.

2129
10.

2154
11.

2068
12.

2115
13.

2120
14.

2386
15.

2238
16.

2142
17.

2726
18.

2717
19.

2765
20.

2769
21.

2165
22.

1462
23.

Najczęściej w dniach:Najczęsciej z hostów:
2015.03.27 410
2018.12.11 245
2015.10.22 243
2015.03.30 182
2015.10.21 143
2018.03.09 130
2015.11.04 122
2018.03.31 118
2014.12.18 116
2018.03.15 111
2014.12.10 108
2015.03.31 99
2015.03.17 98
2016.05.22 95
2015.02.04 94
2015.11.17 91
2018.02.23 88
2015.10.14 87
2016.10.06 87
2015.10.12 87
subscr-46-148-173-225.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 540
subscr-46-148-173-75.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 340
subscr-46-148-164-206.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 270
148.81.194.141 230
hostby.channelnet.ie 223
subscr-46-148-174-3.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 221
subscr-46-148-170-229.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 219
subscr-46-148-175-214.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 213
89-75-51-15.dynamic.chello.pl 209
198-48-165-160.cpe.pppoe.ca 186
subscr-46-148-168-149.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 185
oxa97.internetdsl.tpnet.pl 168
subscr-46-148-171-129.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 165
subscr-46-148-171-239.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 156
subscr-46-148-175-232.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 145
iqx242.internetdsl.tpnet.pl 138
host-178.219.121.119-c3.net.pl 138
poczta.pup.zgorzelec.pl 137
94-75-119-66.mortin.pl 134
64.62.252.164 132

Ostatnie 200 odwiedzin
NrData
Godzina
PodstronaNazwa hosta
Adres IP
Przeglądarka
System operacyjny
1. 2019.02.23
20:38
newsletter host-176-221-121-117.dynamic.mm.pl
WHOIS (176.221.121.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
2. 2019.02.23
20:38
archiwum host-176-221-121-117.dynamic.mm.pl
WHOIS (176.221.121.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
3. 2019.02.23
20:38
dokument host-176-221-121-117.dynamic.mm.pl
WHOIS (176.221.121.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
4. 2019.02.23
20:33
strona_glowna host-176-221-121-117.dynamic.mm.pl
WHOIS (176.221.121.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
5. 2019.02.23
18:53
strona_glowna user-188-33-40-167.play-internet.pl
WHOIS (188.33.40.167)
Mozilla 5.0
Windows NT
6. 2019.02.23
18:31
foto17 ip195.ip-54-39-44.net
WHOIS (54.39.44.195)
Mozilla 62.0
Windows NT
7. 2019.02.23
18:28
strona_glowna 188.146.230.175.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.175)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
8. 2019.02.23
16:12
onas 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
9. 2019.02.23
16:12
plan 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
10. 2019.02.23
16:12
newsletter 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
11. 2019.02.23
16:11
kontakt 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
12. 2019.02.23
16:11
dokument 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
13. 2019.02.23
15:53
strona_glowna 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
14. 2019.02.23
14:56
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
15. 2019.02.23
14:56
foto17 subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
16. 2019.02.23
14:47
muzyczna host9773007384.direcway.com
WHOIS (97.73.84.73)
Mozilla 5.0
X11
17. 2019.02.23
11:50
strona_glowna google-proxy-64-233-172-139.google.com
WHOIS (64.233.172.139)
Mozilla 5.0
Linux
18. 2019.02.23
08:26
foto17 47.247.2.47
WHOIS (47.247.2.47)
Mozilla 48.0
brak danych
19. 2019.02.23
05:11
foto17 google-proxy-66-249-83-11.google.com
WHOIS (66.249.83.11)
Mozilla 5.0
Linux
20. 2019.02.23
01:16
newsletter 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
21. 2019.02.23
01:14
foto17 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
22. 2019.02.23
01:14
zarzad 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
23. 2019.02.23
01:13
strona_glowna 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
24. 2019.02.22
22:00
strona_glowna subscr-46-148-167-2.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.2)
Mozilla 5.0
Windows NT
25. 2019.02.22
19:14
strona_glowna subscr-46-148-170-111.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.111)
Mozilla 65.0
Windows 65
26. 2019.02.22
17:22
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
27. 2019.02.22
14:27
foto17 45.56.183.61
WHOIS (45.56.183.61)
Mozilla 48.0
Windows NT
28. 2019.02.22
11:28
strona_glowna subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
29. 2019.02.22
10:09
strona_glowna 159-205-115-197.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.115.197)
Mozilla 5.0
Windows NT
30. 2019.02.22
04:07
strona_glowna 47.74.137.166
WHOIS (47.74.137.166)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
31. 2019.02.21
20:01
strona_glowna 188.147.109.26.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.109.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
32. 2019.02.21
18:25
foto17 a26-06-01.opera-mini.net
WHOIS (107.167.108.246)
Opera/9.80 (Android; Opera Mini/38.0.2254/131.123; U; en) Presto 2.12
brak danych
33. 2019.02.21
17:30
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
34. 2019.02.21
17:30
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
35. 2019.02.21
16:34
dokument agnw161.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.228.161)
Mozilla 65.0
Windows 65
36. 2019.02.21
16:34
strona_glowna agnw161.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.228.161)
Mozilla 65.0
Windows 65
37. 2019.02.21
16:04
strona_glowna agok140.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.242.140)
Mozilla 5.0
Windows NT
38. 2019.02.21
14:54
strona_glowna google-proxy-66-249-93-210.google.com
WHOIS (66.249.93.210)
Mozilla 5.0
X11
39. 2019.02.21
14:32
archiwum 188.147.109.215.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.109.215)
Mozilla 65.0
Windows 65
40. 2019.02.21
13:54
foto17 168.235.205.64
WHOIS (168.235.205.64)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 5.1.1; en-US; SM-J700K Build/LMY48B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
41. 2019.02.21
11:38
zajecia agoa153.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.232.153)
Mozilla 5.0
Windows NT
42. 2019.02.21
11:36
strona_glowna 178-37-188-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.188.4)
Mozilla 65.0
Windows 65
43. 2019.02.21
11:35
strona_glowna agoa153.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.232.153)
Mozilla 5.0
Windows NT
44. 2019.02.21
11:24
strona_glowna 47.74.130.0
WHOIS (47.74.130.0)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
45. 2019.02.21
09:54
strona_glowna aglc108.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.156.108)
Mozilla 5.0
Windows NT
46. 2019.02.21
09:37
strona_glowna agop126.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.247.126)
Mozilla 5.0
Windows NT
47. 2019.02.21
09:03
strona_glowna 178-37-188-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.188.4)
Mozilla 65.0
Windows 65
48. 2019.02.21
08:16
foto17 91.206.37.193.emag.ro
WHOIS (91.206.37.193)
Mozilla 5.0
Windows 97
49. 2019.02.21
05:36
foto14 nekstbot-13.nekst.pl
WHOIS (148.81.194.163)
Apache-HttpClient/4.5.6 (Java 1.8
brak danych
50. 2019.02.20
23:45
strona_glowna 70.42.131.170
WHOIS (70.42.131.170)
MSIE 8.0
Windows NT
51. 2019.02.20
20:19
plan dynamic-78-10-108-97.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.108.97)
Mozilla 5.0
Macintosh
52. 2019.02.20
20:06
strona_glowna 159-205-103-137.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.103.137)
Mozilla 5.0
Windows NT
53. 2019.02.20
18:34
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
54. 2019.02.20
18:31
strona_glowna ars26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.204.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
55. 2019.02.20
18:25
planpdf ars26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.204.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
56. 2019.02.20
16:04
foto17 192.0.116.114
WHOIS (192.0.116.114)
Mozilla 5.0
X11
57. 2019.02.20
15:13
kontakt public-gprs383466.centertel.pl
WHOIS (37.47.129.43)
Mozilla 65.0
Windows 65
58. 2019.02.20
10:59
strona_glowna iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
59. 2019.02.20
10:49
foto17 192.0.112.178
WHOIS (192.0.112.178)
Mozilla 5.0
X11
60. 2019.02.20
10:10
strona_glowna 173.252.87.12
WHOIS (173.252.87.12)
Mozilla 5.0
Windows 85
61. 2019.02.20
07:36
strona_glowna 47.88.229.147
WHOIS (47.88.229.147)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
62. 2019.02.20
07:34
strona_glowna public-gprs187906.centertel.pl
WHOIS (46.134.73.67)
Mozilla 5.0
Linux
63. 2019.02.20
05:18
foto17 107.170.127.117
WHOIS (107.170.127.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
64. 2019.02.19
22:53
onas aftr-5-146-248-207.unity-media.net
WHOIS (5.146.248.207)
Mozilla 5.0
Windows NT
65. 2019.02.19
22:48
plan aftr-5-146-248-207.unity-media.net
WHOIS (5.146.248.207)
Mozilla 5.0
Windows NT
66. 2019.02.19
22:47
strona_glowna aftr-5-146-248-207.unity-media.net
WHOIS (5.146.248.207)
Mozilla 5.0
Windows NT
67. 2019.02.19
20:57
plan dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
68. 2019.02.19
20:03
strona_glowna 89-71-92-27.dynamic.chello.pl
WHOIS (89.71.92.27)
Mozilla 5.0
Linux
69. 2019.02.19
20:02
onas 89-71-92-27.dynamic.chello.pl
WHOIS (89.71.92.27)
Mozilla 5.0
Linux
70. 2019.02.19
19:58
strona_glowna ecx41.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.239.41)
Mozilla 65.0
Windows 65
71. 2019.02.19
19:57
info ecx41.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.239.41)
Mozilla 65.0
Windows 65
72. 2019.02.19
18:36
foto17 google-proxy-64-233-173-41.google.com
WHOIS (64.233.173.41)
Mozilla 5.0
Linux
73. 2019.02.19
18:32
strona_glowna 159-205-119-191.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.119.191)
Mozilla 5.0
Windows NT
74. 2019.02.19
18:02
plan 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
75. 2019.02.19
18:02
strona_glowna 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
76. 2019.02.19
17:39
strona_glowna google-proxy-66-102-8-162.google.com
WHOIS (66.102.8.162)
Mozilla 5.0
X11
77. 2019.02.19
15:47
plan 81-219-6-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (81.219.6.4)
Mozilla 30.0
Windows XP
78. 2019.02.19
14:49
strona_glowna 178-37-182-24.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.182.24)
Mozilla 65.0
Windows 65
79. 2019.02.19
14:49
info 178-37-182-24.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.182.24)
Mozilla 65.0
Windows 65
80. 2019.02.19
14:36
strona_glowna agnj59.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.215.59)
Mozilla 5.0
Windows NT
81. 2019.02.19
14:09
strona_glowna baiduspider-220-181-108-76.crawl.baidu.com
WHOIS (220.181.108.76)
brak danych
brak danych
82. 2019.02.19
14:04
plan subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
83. 2019.02.19
14:04
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
84. 2019.02.19
14:03
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
85. 2019.02.19
13:46
strona_glowna 190.56.179.185.ip4.telecentrum.com.pl
WHOIS (185.179.56.190)
Mozilla 65.0
Windows 65
86. 2019.02.19
12:26
archiwum 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
87. 2019.02.19
12:25
dokument 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
88. 2019.02.19
12:25
newsletter 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
89. 2019.02.19
12:25
strona_glowna 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
90. 2019.02.19
12:16
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
91. 2019.02.19
12:12
planpdf dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
92. 2019.02.19
12:11
plan dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
93. 2019.02.19
12:10
strona_glowna 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
94. 2019.02.19
12:10
foto17 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
95. 2019.02.19
12:10
kontakt 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
96. 2019.02.19
12:10
strona_glowna dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
97. 2019.02.19
11:26
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
98. 2019.02.19
10:21
foto17 106.210.222.48
WHOIS (106.210.222.48)
Mozilla 5.0
X11
99. 2019.02.19
09:16
zajecia agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
100. 2019.02.19
09:16
planpdf agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
101. 2019.02.19
09:13
plan agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
102. 2019.02.19
09:08
strona_glowna agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
103. 2019.02.19
08:41
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
104. 2019.02.19
06:50
strona_glowna google-proxy-66-102-9-34.google.com
WHOIS (66.102.9.34)
Mozilla 5.0
X11
105. 2019.02.19
06:17
foto17 c-71-195-202-30.hsd1.ut.comcast.net
WHOIS (71.195.202.30)
Mozilla 5.0
Macintosh
106. 2019.02.19
05:49
strona_glowna google-proxy-66-249-93-66.google.com
WHOIS (66.249.93.66)
Mozilla 5.0
X11
107. 2019.02.19
05:49
strona_glowna vpn.pr-cy.ru
WHOIS (93.171.203.15)
Mozilla 5.0
brak danych
108. 2019.02.19
04:58
foto17 45.56.155.171
WHOIS (45.56.155.171)
Mozilla 54.0
Windows NT
109. 2019.02.19
04:51
kontakt 180.163.220.66
WHOIS (180.163.220.66)
Mozilla 5.0
Windows 85
110. 2019.02.19
04:51
kontakt 50.93.203.10
WHOIS (50.93.203.10)
Mozilla 5.0
Windows 98
111. 2019.02.19
04:51
strona_glowna hn.kd.ny.adsl
WHOIS (42.236.10.78)
Mozilla 5.0
Macintosh
112. 2019.02.19
04:46
strona_glowna 50.93.203.120
WHOIS (50.93.203.120)
Mozilla 5.0
Windows 98
113. 2019.02.19
04:40
strona_glowna adsl.viettel.vn
WHOIS (115.72.240.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
114. 2019.02.19
04:37
foto17 116.102.64.38
WHOIS (116.102.64.38)
Mozilla 5.0
Windows NT
115. 2019.02.19
02:47
strona_glowna 47.74.135.57
WHOIS (47.74.135.57)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
116. 2019.02.18
21:51
muzyczna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
117. 2019.02.18
19:14
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
118. 2019.02.18
19:14
plan subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
119. 2019.02.18
19:14
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
120. 2019.02.18
19:10
planpdf 178-37-181-152.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.181.152)
Mozilla 52.0
Windows XP
121. 2019.02.18
19:07
plan 178-37-181-152.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.181.152)
Mozilla 52.0
Windows XP
122. 2019.02.18
16:31
zajecia subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
123. 2019.02.18
16:31
plan subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
124. 2019.02.18
16:29
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
125. 2019.02.18
16:20
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
126. 2019.02.18
15:58
onas dynamic-78-8-132-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.132.51)
Mozilla 5.0
Linux
127. 2019.02.18
15:57
strona_glowna dynamic-78-8-132-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.132.51)
Mozilla 5.0
Linux
128. 2019.02.18
15:56
dokument dynamic-78-8-132-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.132.51)
Mozilla 5.0
Linux
129. 2019.02.18
14:43
plan agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
130. 2019.02.18
14:38
strona_glowna agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
131. 2019.02.18
14:38
info agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
132. 2019.02.18
14:36
innepdf agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
133. 2019.02.18
14:35
zajeciapdf agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
134. 2019.02.18
14:34
planpdf agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
135. 2019.02.18
14:34
archiwum agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
136. 2019.02.18
14:31
zajecia agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
137. 2019.02.18
14:29
onas agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
138. 2019.02.18
14:28
foto17 37-165-68-22.coucou-networks.fr
WHOIS (37.165.68.22)
Mozilla 67.0
Windows 67
139. 2019.02.18
14:06
onas subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
140. 2019.02.18
14:06
dokument subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
141. 2019.02.18
14:06
strona_glowna subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
142. 2019.02.18
13:25
strona_glowna enx1.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.15.209.1)
Mozilla 64.0
Windows NT
143. 2019.02.18
13:03
newsletter 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
144. 2019.02.18
13:03
dokument 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
145. 2019.02.18
13:03
forumpdf 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
146. 2019.02.18
13:02
forum 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
147. 2019.02.18
13:00
strona_glowna 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
148. 2019.02.18
11:23
strona_glowna 195.211.102.69
WHOIS (195.211.102.69)
Mozilla 5.0
X11
149. 2019.02.18
10:53
strona_glowna asj34.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.221.34)
Mozilla 5.0
Windows XP
150. 2019.02.18
01:51
foto17 207.228.78.55
WHOIS (207.228.78.55)
Mozilla 5.0
Macintosh
151. 2019.02.17
22:01
forum 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
152. 2019.02.17
22:00
info 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
153. 2019.02.17
21:26
planpdf 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
154. 2019.02.17
21:25
kontakt 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
155. 2019.02.17
21:25
plan 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
156. 2019.02.17
21:24
zajecia 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
157. 2019.02.17
21:24
strona_glowna 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
158. 2019.02.17
20:45
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
159. 2019.02.17
20:41
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
160. 2019.02.17
19:42
strona_glowna subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
161. 2019.02.17
19:40
planpdf subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
162. 2019.02.17
19:40
foto17 subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
163. 2019.02.17
19:39
kontakt subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
164. 2019.02.17
19:21
strona_glowna google-proxy-66-102-9-19.google.com
WHOIS (66.102.9.19)
Mozilla 5.0
Linux
165. 2019.02.17
19:20
onas google-proxy-66-102-9-25.google.com
WHOIS (66.102.9.25)
Mozilla 5.0
Linux
166. 2019.02.17
19:20
strona_glowna google-proxy-66-102-9-25.google.com
WHOIS (66.102.9.25)
Mozilla 5.0
Linux
167. 2019.02.17
16:31
strona_glowna agof176.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.237.176)
Mozilla 5.0
Windows NT
168. 2019.02.17
16:02
strona_glowna public-gprs383505.centertel.pl
WHOIS (37.47.129.82)
Mozilla 5.0
Linux
169. 2019.02.17
13:22
strona_glowna 178.43.225.220.ipv4.supernova.orange.pl
WHOIS (178.43.225.220)
Mozilla 5.0
Windows NT
170. 2019.02.17
09:48
foto17 zmap.sorengard.com
WHOIS (195.181.168.163)
Mozilla 5.0
Windows NT
171. 2019.02.16
22:14
foto17 cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
172. 2019.02.16
22:14
info cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
173. 2019.02.16
22:13
strona_glowna cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
174. 2019.02.16
22:13
zajecia cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
175. 2019.02.16
22:07
plan cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
176. 2019.02.16
19:03
strona_glowna crawl.125-209-235-177.web.naver.com
WHOIS (125.209.235.177)
Mozilla/5.0 (compatible; Yeti 1.1
brak danych
177. 2019.02.16
19:00
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
178. 2019.02.16
15:42
strona_glowna dyg220.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.118.220)
Mozilla 5.0
Windows NT
179. 2019.02.16
11:43
strona_glowna hn.kd.ny.adsl
WHOIS (42.236.10.92)
Mozilla 5.0
Macintosh
180. 2019.02.16
11:01
strona_glowna agst105.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.97.105)
Mozilla 5.0
Windows NT
181. 2019.02.16
09:17
foto17 5.200.89.109
WHOIS (5.200.89.109)
Mozilla 5.0
Windows 98
182. 2019.02.16
09:01
planpdf 78.10.245.112
WHOIS (78.10.245.112)
Mozilla 5.0
Windows XP
183. 2019.02.16
09:01
strona_glowna 78.10.245.112
WHOIS (78.10.245.112)
Mozilla 5.0
Windows XP
184. 2019.02.16
09:01
plan 78.10.245.112
WHOIS (78.10.245.112)
Mozilla 5.0
Windows XP
185. 2019.02.16
06:24
foto17 14.63.195.2
WHOIS (14.63.195.2)
Mozilla 5.0
Windows 77
186. 2019.02.16
05:23
foto17 106.215.82.213
WHOIS (106.215.82.213)
Mozilla 5.0
Windows NT
187. 2019.02.16
03:51
foto17 localhost
WHOIS (27.64.250.109)
Mozilla 5.0
Windows NT
188. 2019.02.15
19:23
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
189. 2019.02.15
19:14
foto17 42-110-143-80.live.vodafone.in
WHOIS (42.110.143.80)
Mozilla 65.0
Windows 65
190. 2019.02.15
16:20
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
191. 2019.02.15
14:13
foto17 194.59.250.124
WHOIS (194.59.250.124)
Mozilla 5.0
Windows NT
192. 2019.02.15
13:36
onas agns136.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.224.136)
Mozilla 5.0
Windows 96
193. 2019.02.15
12:10
foto17 106.215.82.213
WHOIS (106.215.82.213)
Mozilla 5.0
Windows 96
194. 2019.02.15
11:51
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows 98
195. 2019.02.15
11:51
foto17 47.247.20.26
WHOIS (47.247.20.26)
Mozilla 48.0
brak danych
196. 2019.02.15
10:01
foto17 8.37.231.17
WHOIS (8.37.231.17)
UCWEB/2.0 (Java; U; MIDP-2.0; Nokia203/20.37) U2/1.0.0 UCMini/10.6.8.732 (SpeedMode; Proxy; Android 7.0; INTEX_ELYT_E6 ) U2 1.0
brak danych
197. 2019.02.15
08:22
strona_glowna 47.88.175.215
WHOIS (47.88.175.215)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
198. 2019.02.15
06:56
strona_glowna agog118.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.238.118)
Mozilla 5.0
Windows NT
199. 2019.02.15
06:31
foto17 47.247.74.136
WHOIS (47.247.74.136)
Mozilla 48.0
brak danych
200. 2019.02.14
18:45
plan agog13.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.238.13)
Mozilla 11.0
Windows NT

REGGI-STAT   v. 0.9.5
Statystyka wygenerowana przez oprogramowanie firmy
REGGI Usługi Komputerowe Marek Reinowski
www.reggi.pl
  regg@reggi.pl
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3
tel. 0693 33 98 94, +58 530 09 39