Statystyka strony:  Cały serwis
Nazwa stronyIlość
Cały serwis
41236  
  (select (case when (1667=8139) then 1667 else 1667*(select 1667 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (8732=8732) then 8732 else 8732*(select 8732 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5471=5471) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113))) 1  
  (select 1005 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(1005=1005,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (1260=1260) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)) 1  
  (select concat(0x7170766b71,(select (elt(9355=9355,1))),0x7170716a71)) 1  
  archiwum 1174  
  array 1  
  biblioteka 268  
  dokument 738  
  forum 308  
  forumpdf 153  
  foto12 189  
  foto13 231  
  foto14 723  
  foto15 4666  
  foto16 200  
  foto17 4508  
  foto17&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 2  
  hymn 296  
  info 996  
  innepdf 347  
  kontakt 982  
  mdk 342  
  muzyczna 279  
  newsletter 675  
  o_nas 1  
  onas 1021  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- xcel 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5))-- jsdy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5)-- nphz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3078=3370-- keth 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3213=1944 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)))-- nipy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric)-- wslv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295-- dsbm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- izbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5)-- agre 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- kdve 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- pkmb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- iecs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lswk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- msck 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qbsq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- iqvo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- psmm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- ommv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- rpmq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- uyaz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- yfcm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- kigx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- zhhi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- aspm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- cmnq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- uxnd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- ztqk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- tnkv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- vczz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- itze 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- jhih 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5'-- yafy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7295=7295 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7551=1695 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and sleep(5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1-- fwda 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qxue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- apkc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- vgwp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- hypu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null-- osij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null-- bdmx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null-- ozev 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null-- exoe 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null-- bnij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null-- doum 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' waitfor delay '0:0:5' and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'krla'='krla 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and 'uktb'='uktb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and 'evue'='evue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and 'kgbg'='kgbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5874=8312 and 'zbby'='zbby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and 'doga'='doga 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7295=7295 and 'fovj'='fovj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'mwok'='mwok 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and sleep(5) and 'siwu'='siwu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1-- vvxj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- nmkd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yhfr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- buyj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null-- jckh 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null-- hgoc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null-- snsk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null-- etoz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null-- nnaw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null-- dqbp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null-- ghha 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' waitfor delay '0:0:5' and 'ennz'='ennz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('kere'='kere 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and ('yzhv'='yzhv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and ('pujl'='pujl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 4089=1650 and ('ekfi'='ekfi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and ('schp'='schp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and ('qplt'='qplt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7295=7295 and ('qymt'='qymt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('kqeb'='kqeb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and sleep(5) and ('wmxs'='wmxs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1-- icot 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- sujf 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ewwb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- olbu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null-- aciw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null-- mwxw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null-- wakw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null-- uobb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null-- umby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null-- dtgl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null-- fpfd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') waitfor delay '0:0:5' and ('zvlb'='zvlb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  xwcchl">onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0'dipigs<'">xwcchl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0()))(,''.) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (2999=2999 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and (8691=8691 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and (4277=4277 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and (1258=1258 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and (3370=3370 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7295=7295 and (1282=1282 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (8183=8183 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 8670=9199 and (7835=7835 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and sleep(5) and (9159=9159 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1-- aeqr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- glka 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- txrz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- kkmz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null-- sgbi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null-- ckju 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null-- urdw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null-- jtgo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null-- gwqw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null-- iitu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null-- nltl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) waitfor delay '0:0:5' and (8076=8076 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  plan 2287  
  planpdf 2406  
  rada 594  
  rewizyjna 18  
  sprawozdaniepdf 221  
  strona_glowna 14579  
  sympatycy 327  
  zajecia 1210  
  zajeciapdf 422  
  zarzad 827  
  6278 1  
  9292 1  
  Błędne odwołania 23  

 Liczba odwiedzin:
  Dzisiaj: 25   
  Wczoraj: 7   
  Przedwczoraj: 19   
  3 dni temu: 14   
  4 dni temu: 52   
  5 dni temu: 35   
  6 dni temu: 20   
  7 dni temu: 17   
  8 dni temu: 12   
  9 dni temu: 24   

Odwiedziny z wykluczonych ip:
  77.254.94.97 0  
  77.253.159.205 0  
  77.254.180.58 0  
  77.255.16.77 0  
  83.13.3.36 0  
  77.255.6.95 217  
  77.255.23.86 65  
  77.253.129.150 48  
  77.254.79.58 68  
  77.255.20.8 43  
  213.238.105.182 7  
  77.253.139.80 43  
  77.253.135.248 100  
  77.254.67.58 9  
  77.254.80.32 52  
  77.254.74.1 10  
  77.255.13.151 26  
  81.219.106.88 118  
  87.205.68.89 69  
  77.254.90.105 45  
  77.253.194.108 12  
  77.254.65.191 16  
  87.205.64.75 70  

Statystyka od:
2014.12.09
Średni rozkład roczny:

4356
STY

4467
LUT

5432
MAR

3689
KWI

3170
MAJ

2579
CZE

1626
LIP

1528
SIE

2049
WRZ

4747
PAŹ

3594
LIS

3998
GRU

Średni rozkład miesięczny:

1243
1.

1288
2.

1365
3.

1531
4.

1475
5.

1551
6.

1499
7.

1186
8.

1513
9.

1523
10.

1567
11.

1412
12.

1348
13.

1228
14.

1345
15.

1242
16.

1273
17.

1414
18.

1273
19.

1290
20.

1225
21.

1510
22.

1385
23.

1080
24.

1200
25.

1339
26.

1588
27.

1133
28.

1102
29.

1232
30.

875
31.

Średni rozkład dzienny:

849
0.

734
1.

517
2.

415
3.

450
4.

522
5.

593
6.

1152
7.

1815
8.

2231
9.

2129
10.

2154
11.

2068
12.

2115
13.

2120
14.

2386
15.

2238
16.

2142
17.

2726
18.

2717
19.

2767
20.

2769
21.

2165
22.

1462
23.

Najczęściej w dniach:Najczęsciej z hostów:
2015.03.27 410
2018.12.11 245
2015.10.22 243
2015.03.30 182
2015.10.21 143
2018.03.09 130
2015.11.04 122
2018.03.31 118
2014.12.18 116
2018.03.15 111
2014.12.10 108
2015.03.31 99
2015.03.17 98
2016.05.22 95
2015.02.04 94
2015.11.17 91
2018.02.23 88
2015.10.14 87
2016.10.06 87
2015.10.12 87
subscr-46-148-173-225.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 540
subscr-46-148-173-75.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 340
subscr-46-148-164-206.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 270
148.81.194.141 230
hostby.channelnet.ie 223
subscr-46-148-174-3.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 221
subscr-46-148-170-229.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 219
subscr-46-148-175-214.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 213
89-75-51-15.dynamic.chello.pl 209
198-48-165-160.cpe.pppoe.ca 186
subscr-46-148-168-149.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 185
oxa97.internetdsl.tpnet.pl 168
subscr-46-148-171-129.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 165
subscr-46-148-171-239.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 156
subscr-46-148-175-232.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 145
iqx242.internetdsl.tpnet.pl 138
host-178.219.121.119-c3.net.pl 138
poczta.pup.zgorzelec.pl 137
94-75-119-66.mortin.pl 134
subscr-46-148-175-76.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 132

Ostatnie 200 odwiedzin
NrData
Godzina
PodstronaNazwa hosta
Adres IP
Przeglądarka
System operacyjny
1. 2019.02.23
20:38
onas host-176-221-121-117.dynamic.mm.pl
WHOIS (176.221.121.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
2. 2019.02.23
20:38
foto17 host-176-221-121-117.dynamic.mm.pl
WHOIS (176.221.121.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
3. 2019.02.23
20:38
newsletter host-176-221-121-117.dynamic.mm.pl
WHOIS (176.221.121.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
4. 2019.02.23
20:38
archiwum host-176-221-121-117.dynamic.mm.pl
WHOIS (176.221.121.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
5. 2019.02.23
20:38
dokument host-176-221-121-117.dynamic.mm.pl
WHOIS (176.221.121.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
6. 2019.02.23
20:33
strona_glowna host-176-221-121-117.dynamic.mm.pl
WHOIS (176.221.121.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
7. 2019.02.23
18:53
strona_glowna user-188-33-40-167.play-internet.pl
WHOIS (188.33.40.167)
Mozilla 5.0
Windows NT
8. 2019.02.23
18:31
foto17 ip195.ip-54-39-44.net
WHOIS (54.39.44.195)
Mozilla 62.0
Windows NT
9. 2019.02.23
18:28
strona_glowna 188.146.230.175.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.175)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
10. 2019.02.23
16:12
onas 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
11. 2019.02.23
16:12
plan 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
12. 2019.02.23
16:12
newsletter 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
13. 2019.02.23
16:11
kontakt 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
14. 2019.02.23
16:11
dokument 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
15. 2019.02.23
15:53
strona_glowna 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
16. 2019.02.23
14:56
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
17. 2019.02.23
14:56
foto17 subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
18. 2019.02.23
14:47
muzyczna host9773007384.direcway.com
WHOIS (97.73.84.73)
Mozilla 5.0
X11
19. 2019.02.23
11:50
strona_glowna google-proxy-64-233-172-139.google.com
WHOIS (64.233.172.139)
Mozilla 5.0
Linux
20. 2019.02.23
08:26
foto17 47.247.2.47
WHOIS (47.247.2.47)
Mozilla 48.0
brak danych
21. 2019.02.23
05:11
foto17 google-proxy-66-249-83-11.google.com
WHOIS (66.249.83.11)
Mozilla 5.0
Linux
22. 2019.02.23
01:16
newsletter 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
23. 2019.02.23
01:14
foto17 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
24. 2019.02.23
01:14
zarzad 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
25. 2019.02.23
01:13
strona_glowna 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
26. 2019.02.22
22:00
strona_glowna subscr-46-148-167-2.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.2)
Mozilla 5.0
Windows NT
27. 2019.02.22
19:14
strona_glowna subscr-46-148-170-111.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.111)
Mozilla 65.0
Windows 65
28. 2019.02.22
17:22
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
29. 2019.02.22
14:27
foto17 45.56.183.61
WHOIS (45.56.183.61)
Mozilla 48.0
Windows NT
30. 2019.02.22
11:28
strona_glowna subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
31. 2019.02.22
10:09
strona_glowna 159-205-115-197.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.115.197)
Mozilla 5.0
Windows NT
32. 2019.02.22
04:07
strona_glowna 47.74.137.166
WHOIS (47.74.137.166)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
33. 2019.02.21
20:01
strona_glowna 188.147.109.26.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.109.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
34. 2019.02.21
18:25
foto17 a26-06-01.opera-mini.net
WHOIS (107.167.108.246)
Opera/9.80 (Android; Opera Mini/38.0.2254/131.123; U; en) Presto 2.12
brak danych
35. 2019.02.21
17:30
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
36. 2019.02.21
17:30
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
37. 2019.02.21
16:34
dokument agnw161.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.228.161)
Mozilla 65.0
Windows 65
38. 2019.02.21
16:34
strona_glowna agnw161.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.228.161)
Mozilla 65.0
Windows 65
39. 2019.02.21
16:04
strona_glowna agok140.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.242.140)
Mozilla 5.0
Windows NT
40. 2019.02.21
14:54
strona_glowna google-proxy-66-249-93-210.google.com
WHOIS (66.249.93.210)
Mozilla 5.0
X11
41. 2019.02.21
14:32
archiwum 188.147.109.215.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.109.215)
Mozilla 65.0
Windows 65
42. 2019.02.21
13:54
foto17 168.235.205.64
WHOIS (168.235.205.64)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 5.1.1; en-US; SM-J700K Build/LMY48B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
43. 2019.02.21
11:38
zajecia agoa153.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.232.153)
Mozilla 5.0
Windows NT
44. 2019.02.21
11:36
strona_glowna 178-37-188-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.188.4)
Mozilla 65.0
Windows 65
45. 2019.02.21
11:35
strona_glowna agoa153.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.232.153)
Mozilla 5.0
Windows NT
46. 2019.02.21
11:24
strona_glowna 47.74.130.0
WHOIS (47.74.130.0)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
47. 2019.02.21
09:54
strona_glowna aglc108.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.156.108)
Mozilla 5.0
Windows NT
48. 2019.02.21
09:37
strona_glowna agop126.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.247.126)
Mozilla 5.0
Windows NT
49. 2019.02.21
09:03
strona_glowna 178-37-188-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.188.4)
Mozilla 65.0
Windows 65
50. 2019.02.21
08:16
foto17 91.206.37.193.emag.ro
WHOIS (91.206.37.193)
Mozilla 5.0
Windows 97
51. 2019.02.21
05:36
foto14 nekstbot-13.nekst.pl
WHOIS (148.81.194.163)
Apache-HttpClient/4.5.6 (Java 1.8
brak danych
52. 2019.02.20
23:45
strona_glowna 70.42.131.170
WHOIS (70.42.131.170)
MSIE 8.0
Windows NT
53. 2019.02.20
20:19
plan dynamic-78-10-108-97.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.108.97)
Mozilla 5.0
Macintosh
54. 2019.02.20
20:06
strona_glowna 159-205-103-137.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.103.137)
Mozilla 5.0
Windows NT
55. 2019.02.20
18:34
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
56. 2019.02.20
18:31
strona_glowna ars26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.204.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
57. 2019.02.20
18:25
planpdf ars26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.204.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
58. 2019.02.20
16:04
foto17 192.0.116.114
WHOIS (192.0.116.114)
Mozilla 5.0
X11
59. 2019.02.20
15:13
kontakt public-gprs383466.centertel.pl
WHOIS (37.47.129.43)
Mozilla 65.0
Windows 65
60. 2019.02.20
10:59
strona_glowna iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
61. 2019.02.20
10:49
foto17 192.0.112.178
WHOIS (192.0.112.178)
Mozilla 5.0
X11
62. 2019.02.20
10:10
strona_glowna 173.252.87.12
WHOIS (173.252.87.12)
Mozilla 5.0
Windows 85
63. 2019.02.20
07:36
strona_glowna 47.88.229.147
WHOIS (47.88.229.147)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
64. 2019.02.20
07:34
strona_glowna public-gprs187906.centertel.pl
WHOIS (46.134.73.67)
Mozilla 5.0
Linux
65. 2019.02.20
05:18
foto17 107.170.127.117
WHOIS (107.170.127.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
66. 2019.02.19
22:53
onas aftr-5-146-248-207.unity-media.net
WHOIS (5.146.248.207)
Mozilla 5.0
Windows NT
67. 2019.02.19
22:48
plan aftr-5-146-248-207.unity-media.net
WHOIS (5.146.248.207)
Mozilla 5.0
Windows NT
68. 2019.02.19
22:47
strona_glowna aftr-5-146-248-207.unity-media.net
WHOIS (5.146.248.207)
Mozilla 5.0
Windows NT
69. 2019.02.19
20:57
plan dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
70. 2019.02.19
20:03
strona_glowna 89-71-92-27.dynamic.chello.pl
WHOIS (89.71.92.27)
Mozilla 5.0
Linux
71. 2019.02.19
20:02
onas 89-71-92-27.dynamic.chello.pl
WHOIS (89.71.92.27)
Mozilla 5.0
Linux
72. 2019.02.19
19:58
strona_glowna ecx41.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.239.41)
Mozilla 65.0
Windows 65
73. 2019.02.19
19:57
info ecx41.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.239.41)
Mozilla 65.0
Windows 65
74. 2019.02.19
18:36
foto17 google-proxy-64-233-173-41.google.com
WHOIS (64.233.173.41)
Mozilla 5.0
Linux
75. 2019.02.19
18:32
strona_glowna 159-205-119-191.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.119.191)
Mozilla 5.0
Windows NT
76. 2019.02.19
18:02
plan 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
77. 2019.02.19
18:02
strona_glowna 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
78. 2019.02.19
17:39
strona_glowna google-proxy-66-102-8-162.google.com
WHOIS (66.102.8.162)
Mozilla 5.0
X11
79. 2019.02.19
15:47
plan 81-219-6-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (81.219.6.4)
Mozilla 30.0
Windows XP
80. 2019.02.19
14:49
strona_glowna 178-37-182-24.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.182.24)
Mozilla 65.0
Windows 65
81. 2019.02.19
14:49
info 178-37-182-24.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.182.24)
Mozilla 65.0
Windows 65
82. 2019.02.19
14:36
strona_glowna agnj59.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.215.59)
Mozilla 5.0
Windows NT
83. 2019.02.19
14:09
strona_glowna baiduspider-220-181-108-76.crawl.baidu.com
WHOIS (220.181.108.76)
brak danych
brak danych
84. 2019.02.19
14:04
plan subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
85. 2019.02.19
14:04
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
86. 2019.02.19
14:03
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
87. 2019.02.19
13:46
strona_glowna 190.56.179.185.ip4.telecentrum.com.pl
WHOIS (185.179.56.190)
Mozilla 65.0
Windows 65
88. 2019.02.19
12:26
archiwum 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
89. 2019.02.19
12:25
dokument 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
90. 2019.02.19
12:25
newsletter 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
91. 2019.02.19
12:25
strona_glowna 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
92. 2019.02.19
12:16
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
93. 2019.02.19
12:12
planpdf dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
94. 2019.02.19
12:11
plan dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
95. 2019.02.19
12:10
strona_glowna 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
96. 2019.02.19
12:10
foto17 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
97. 2019.02.19
12:10
kontakt 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
98. 2019.02.19
12:10
strona_glowna dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
99. 2019.02.19
11:26
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
100. 2019.02.19
10:21
foto17 106.210.222.48
WHOIS (106.210.222.48)
Mozilla 5.0
X11
101. 2019.02.19
09:16
zajecia agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
102. 2019.02.19
09:16
planpdf agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
103. 2019.02.19
09:13
plan agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
104. 2019.02.19
09:08
strona_glowna agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
105. 2019.02.19
08:41
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
106. 2019.02.19
06:50
strona_glowna google-proxy-66-102-9-34.google.com
WHOIS (66.102.9.34)
Mozilla 5.0
X11
107. 2019.02.19
06:17
foto17 c-71-195-202-30.hsd1.ut.comcast.net
WHOIS (71.195.202.30)
Mozilla 5.0
Macintosh
108. 2019.02.19
05:49
strona_glowna google-proxy-66-249-93-66.google.com
WHOIS (66.249.93.66)
Mozilla 5.0
X11
109. 2019.02.19
05:49
strona_glowna vpn.pr-cy.ru
WHOIS (93.171.203.15)
Mozilla 5.0
brak danych
110. 2019.02.19
04:58
foto17 45.56.155.171
WHOIS (45.56.155.171)
Mozilla 54.0
Windows NT
111. 2019.02.19
04:51
kontakt 180.163.220.66
WHOIS (180.163.220.66)
Mozilla 5.0
Windows 85
112. 2019.02.19
04:51
kontakt 50.93.203.10
WHOIS (50.93.203.10)
Mozilla 5.0
Windows 98
113. 2019.02.19
04:51
strona_glowna hn.kd.ny.adsl
WHOIS (42.236.10.78)
Mozilla 5.0
Macintosh
114. 2019.02.19
04:46
strona_glowna 50.93.203.120
WHOIS (50.93.203.120)
Mozilla 5.0
Windows 98
115. 2019.02.19
04:40
strona_glowna adsl.viettel.vn
WHOIS (115.72.240.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
116. 2019.02.19
04:37
foto17 116.102.64.38
WHOIS (116.102.64.38)
Mozilla 5.0
Windows NT
117. 2019.02.19
02:47
strona_glowna 47.74.135.57
WHOIS (47.74.135.57)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
118. 2019.02.18
21:51
muzyczna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
119. 2019.02.18
19:14
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
120. 2019.02.18
19:14
plan subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
121. 2019.02.18
19:14
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
122. 2019.02.18
19:10
planpdf 178-37-181-152.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.181.152)
Mozilla 52.0
Windows XP
123. 2019.02.18
19:07
plan 178-37-181-152.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.181.152)
Mozilla 52.0
Windows XP
124. 2019.02.18
16:31
zajecia subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
125. 2019.02.18
16:31
plan subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
126. 2019.02.18
16:29
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
127. 2019.02.18
16:20
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
128. 2019.02.18
15:58
onas dynamic-78-8-132-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.132.51)
Mozilla 5.0
Linux
129. 2019.02.18
15:57
strona_glowna dynamic-78-8-132-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.132.51)
Mozilla 5.0
Linux
130. 2019.02.18
15:56
dokument dynamic-78-8-132-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.132.51)
Mozilla 5.0
Linux
131. 2019.02.18
14:43
plan agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
132. 2019.02.18
14:38
strona_glowna agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
133. 2019.02.18
14:38
info agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
134. 2019.02.18
14:36
innepdf agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
135. 2019.02.18
14:35
zajeciapdf agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
136. 2019.02.18
14:34
planpdf agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
137. 2019.02.18
14:34
archiwum agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
138. 2019.02.18
14:31
zajecia agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
139. 2019.02.18
14:29
onas agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
140. 2019.02.18
14:28
foto17 37-165-68-22.coucou-networks.fr
WHOIS (37.165.68.22)
Mozilla 67.0
Windows 67
141. 2019.02.18
14:06
onas subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
142. 2019.02.18
14:06
dokument subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
143. 2019.02.18
14:06
strona_glowna subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
144. 2019.02.18
13:25
strona_glowna enx1.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.15.209.1)
Mozilla 64.0
Windows NT
145. 2019.02.18
13:03
newsletter 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
146. 2019.02.18
13:03
dokument 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
147. 2019.02.18
13:03
forumpdf 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
148. 2019.02.18
13:02
forum 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
149. 2019.02.18
13:00
strona_glowna 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
150. 2019.02.18
11:23
strona_glowna 195.211.102.69
WHOIS (195.211.102.69)
Mozilla 5.0
X11
151. 2019.02.18
10:53
strona_glowna asj34.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.221.34)
Mozilla 5.0
Windows XP
152. 2019.02.18
01:51
foto17 207.228.78.55
WHOIS (207.228.78.55)
Mozilla 5.0
Macintosh
153. 2019.02.17
22:01
forum 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
154. 2019.02.17
22:00
info 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
155. 2019.02.17
21:26
planpdf 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
156. 2019.02.17
21:25
kontakt 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
157. 2019.02.17
21:25
plan 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
158. 2019.02.17
21:24
zajecia 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
159. 2019.02.17
21:24
strona_glowna 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
160. 2019.02.17
20:45
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
161. 2019.02.17
20:41
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
162. 2019.02.17
19:42
strona_glowna subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
163. 2019.02.17
19:40
planpdf subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
164. 2019.02.17
19:40
foto17 subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
165. 2019.02.17
19:39
kontakt subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
166. 2019.02.17
19:21
strona_glowna google-proxy-66-102-9-19.google.com
WHOIS (66.102.9.19)
Mozilla 5.0
Linux
167. 2019.02.17
19:20
onas google-proxy-66-102-9-25.google.com
WHOIS (66.102.9.25)
Mozilla 5.0
Linux
168. 2019.02.17
19:20
strona_glowna google-proxy-66-102-9-25.google.com
WHOIS (66.102.9.25)
Mozilla 5.0
Linux
169. 2019.02.17
16:31
strona_glowna agof176.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.237.176)
Mozilla 5.0
Windows NT
170. 2019.02.17
16:02
strona_glowna public-gprs383505.centertel.pl
WHOIS (37.47.129.82)
Mozilla 5.0
Linux
171. 2019.02.17
13:22
strona_glowna 178.43.225.220.ipv4.supernova.orange.pl
WHOIS (178.43.225.220)
Mozilla 5.0
Windows NT
172. 2019.02.17
09:48
foto17 zmap.sorengard.com
WHOIS (195.181.168.163)
Mozilla 5.0
Windows NT
173. 2019.02.16
22:14
foto17 cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
174. 2019.02.16
22:14
info cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
175. 2019.02.16
22:13
strona_glowna cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
176. 2019.02.16
22:13
zajecia cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
177. 2019.02.16
22:07
plan cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
178. 2019.02.16
19:03
strona_glowna crawl.125-209-235-177.web.naver.com
WHOIS (125.209.235.177)
Mozilla/5.0 (compatible; Yeti 1.1
brak danych
179. 2019.02.16
19:00
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
180. 2019.02.16
15:42
strona_glowna dyg220.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.118.220)
Mozilla 5.0
Windows NT
181. 2019.02.16
11:43
strona_glowna hn.kd.ny.adsl
WHOIS (42.236.10.92)
Mozilla 5.0
Macintosh
182. 2019.02.16
11:01
strona_glowna agst105.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.97.105)
Mozilla 5.0
Windows NT
183. 2019.02.16
09:17
foto17 5.200.89.109
WHOIS (5.200.89.109)
Mozilla 5.0
Windows 98
184. 2019.02.16
09:01
planpdf 78.10.245.112
WHOIS (78.10.245.112)
Mozilla 5.0
Windows XP
185. 2019.02.16
09:01
strona_glowna 78.10.245.112
WHOIS (78.10.245.112)
Mozilla 5.0
Windows XP
186. 2019.02.16
09:01
plan 78.10.245.112
WHOIS (78.10.245.112)
Mozilla 5.0
Windows XP
187. 2019.02.16
06:24
foto17 14.63.195.2
WHOIS (14.63.195.2)
Mozilla 5.0
Windows 77
188. 2019.02.16
05:23
foto17 106.215.82.213
WHOIS (106.215.82.213)
Mozilla 5.0
Windows NT
189. 2019.02.16
03:51
foto17 localhost
WHOIS (27.64.250.109)
Mozilla 5.0
Windows NT
190. 2019.02.15
19:23
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
191. 2019.02.15
19:14
foto17 42-110-143-80.live.vodafone.in
WHOIS (42.110.143.80)
Mozilla 65.0
Windows 65
192. 2019.02.15
16:20
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
193. 2019.02.15
14:13
foto17 194.59.250.124
WHOIS (194.59.250.124)
Mozilla 5.0
Windows NT
194. 2019.02.15
13:36
onas agns136.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.224.136)
Mozilla 5.0
Windows 96
195. 2019.02.15
12:10
foto17 106.215.82.213
WHOIS (106.215.82.213)
Mozilla 5.0
Windows 96
196. 2019.02.15
11:51
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows 98
197. 2019.02.15
11:51
foto17 47.247.20.26
WHOIS (47.247.20.26)
Mozilla 48.0
brak danych
198. 2019.02.15
10:01
foto17 8.37.231.17
WHOIS (8.37.231.17)
UCWEB/2.0 (Java; U; MIDP-2.0; Nokia203/20.37) U2/1.0.0 UCMini/10.6.8.732 (SpeedMode; Proxy; Android 7.0; INTEX_ELYT_E6 ) U2 1.0
brak danych
199. 2019.02.15
08:22
strona_glowna 47.88.175.215
WHOIS (47.88.175.215)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
200. 2019.02.15
06:56
strona_glowna agog118.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.238.118)
Mozilla 5.0
Windows NT

REGGI-STAT   v. 0.9.5
Statystyka wygenerowana przez oprogramowanie firmy
REGGI Usługi Komputerowe Marek Reinowski
www.reggi.pl
  regg@reggi.pl
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3
tel. 0693 33 98 94, +58 530 09 39