Statystyka strony:  Cały serwis
Nazwa stronyIlość
Cały serwis
42806  
  (select (case when (1667=8139) then 1667 else 1667*(select 1667 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (3802=3802) then 3802 else 3802*(select 3802 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (7021=2573) then 7021 else 7021*(select 7021 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (8732=8732) then 8732 else 8732*(select 8732 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5471=5471) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113))) 1  
  (select (chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (3237=3237) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113))) 1  
  (select 1005 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(1005=1005,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select 4235 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(4235=4235,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (1260=1260) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)) 1  
  (select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (5833=5833) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113)) 1  
  (select concat(0x7170766b71,(select (elt(9355=9355,1))),0x7170716a71)) 1  
  (select concat(0x7171717071,(select (elt(1676=1676,1))),0x71626b7871)) 1  
  archiwum 1204  
  array 1  
  biblioteka 271  
  dokument 767  
  forum 318  
  forumpdf 155  
  foto12 193  
  foto13 234  
  foto14 727  
  foto15 4670  
  foto16 206  
  foto17 4705  
  foto17&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 2  
  hymn 301  
  info 1022  
  innepdf 351  
  kontakt 1010  
  mdk 347  
  muzyczna 283  
  newsletter 688  
  o_nas 1  
  onas 1061  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- xcel 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5))-- jsdy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5)-- nphz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3078=3370-- keth 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3213=1944 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)))-- nipy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric)-- wslv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295-- dsbm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- izbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5)-- agre 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- kdve 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- pkmb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- iecs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lswk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- msck 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qbsq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- iqvo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- psmm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- ommv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- rpmq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- uyaz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- yfcm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- kigx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- zhhi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- aspm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- cmnq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- uxnd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- ztqk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- tnkv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- vczz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- itze 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- jhih 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5'-- yafy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7295=7295 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7551=1695 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and sleep(5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1-- fwda 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qxue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- apkc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- vgwp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- hypu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null-- osij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null-- bdmx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null-- ozev 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null-- exoe 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null-- bnij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null-- doum 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' waitfor delay '0:0:5' and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'krla'='krla 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and 'uktb'='uktb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and 'evue'='evue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and 'kgbg'='kgbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5874=8312 and 'zbby'='zbby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and 'doga'='doga 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7295=7295 and 'fovj'='fovj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'mwok'='mwok 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and sleep(5) and 'siwu'='siwu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1-- vvxj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- nmkd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yhfr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- buyj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null-- jckh 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null-- hgoc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null-- snsk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null-- etoz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null-- nnaw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null-- dqbp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null-- ghha 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' waitfor delay '0:0:5' and 'ennz'='ennz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('kere'='kere 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and ('yzhv'='yzhv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and ('pujl'='pujl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 4089=1650 and ('ekfi'='ekfi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and ('schp'='schp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and ('qplt'='qplt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7295=7295 and ('qymt'='qymt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('kqeb'='kqeb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and sleep(5) and ('wmxs'='wmxs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1-- icot 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- sujf 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ewwb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- olbu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null-- aciw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null-- mwxw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null-- wakw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null-- uobb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null-- umby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null-- dtgl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null-- fpfd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') waitfor delay '0:0:5' and ('zvlb'='zvlb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  xwcchl">onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0'dipigs<'">xwcchl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0()))(,''.) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (2999=2999 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and (8691=8691 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and (4277=4277 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and (1258=1258 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and (3370=3370 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7295=7295 and (1282=1282 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (8183=8183 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 8670=9199 and (7835=7835 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and sleep(5) and (9159=9159 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1-- aeqr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- glka 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- txrz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- kkmz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null-- sgbi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null-- ckju 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null-- urdw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null-- jtgo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null-- gwqw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null-- iitu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null-- nltl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) waitfor delay '0:0:5' and (8076=8076 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  plan 2437  
  planpdf 2479  
  rada 599  
  rewizyjna 19  
  sprawozdaniepdf 222  
  strona_glowna 15224  
  strona_glowna and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  strona_glowna and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- nwwo 1  
  strona_glowna and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) 1  
  strona_glowna and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5)-- jtye 1  
  strona_glowna and 2364=8184 1  
  strona_glowna and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) 1  
  strona_glowna and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113)))-- umwk 1  
  strona_glowna and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) 1  
  strona_glowna and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric)-- xwfh 1  
  strona_glowna and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  strona_glowna and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- nvhd 1  
  strona_glowna and 5791=5791 1  
  strona_glowna and 5791=5791-- ebvh 1  
  strona_glowna and 7461=9699-- iwlz 1  
  strona_glowna and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) 1  
  strona_glowna and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5))-- wxqd 1  
  strona_glowna and sleep(5) 1  
  strona_glowna and sleep(5)-- iocd 1  
  strona_glowna order by 1# 1  
  strona_glowna order by 1-- fjlu 1  
  strona_glowna order by 1-- wpvw 1  
  strona_glowna union all select null# 1  
  strona_glowna union all select null,null# 1  
  strona_glowna union all select null,null,null# 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null# 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- rhhl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- srbf 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lpha 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yovl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- kjvq 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- nvau 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- gipw 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null,null-- swbl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- fgnj 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null,null-- wyfh 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- azlm 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null,null-- tqzl 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- pfit 1  
  strona_glowna union all select null,null,null,null-- wjmk 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- pwyd 1  
  strona_glowna union all select null,null,null-- yutw 1  
  strona_glowna union all select null,null-- kfqr 1  
  strona_glowna union all select null,null-- qfke 1  
  strona_glowna union all select null-- isaq 1  
  strona_glowna union all select null-- pgdb 1  
  strona_glowna waitfor delay '0:0:5' 1  
  strona_glowna waitfor delay '0:0:5'-- pyac 1  
  strona_glowna%' and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 1419=2429 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 5791=5791 and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' and sleep(5) and '%'=' 1  
  strona_glowna%' order by 1# 1  
  strona_glowna%' order by 1-- fozd 1  
  strona_glowna%' union all select null# 1  
  strona_glowna%' union all select null,null# 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null# 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null# 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- tsdp 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- fsov 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- ygys 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- weay 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null,null-- hdsf 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null,null-- jzde 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null,null-- hget 1  
  strona_glowna%' union all select null,null,null-- mbuq 1  
  strona_glowna%' union all select null,null-- zlof 1  
  strona_glowna%' union all select null-- iirj 1  
  strona_glowna%' waitfor delay '0:0:5' and '%'=' 1  
  strona_glowna%';select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna%';select pg_sleep(5)-- 1  
  strona_glowna%';select sleep(5)# 1  
  strona_glowna%';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  strona_glowna' and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'tsyx'='tsyx 1  
  strona_glowna' and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and 'mmjy'='mmjy 1  
  strona_glowna' and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and 'owkj'='owkj 1  
  strona_glowna' and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and 'zswe'='zswe 1  
  strona_glowna' and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'rnlo'='rnlo 1  
  strona_glowna' and 5791=5791 and 'bloo'='bloo 1  
  strona_glowna' and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and 'whvd'='whvd 1  
  strona_glowna' and 9932=7901 and 'cbxh'='cbxh 1  
  strona_glowna' and sleep(5) and 'figl'='figl 1  
  strona_glowna' order by 1# 1  
  strona_glowna' order by 1-- wbhs 1  
  strona_glowna' union all select null# 1  
  strona_glowna' union all select null,null# 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null# 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null# 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lnsf 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- vkkc 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- cgkh 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null,null-- rtjr 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null,null-- suht 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null,null-- jysn 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null,null-- bhuv 1  
  strona_glowna' union all select null,null,null-- sesl 1  
  strona_glowna' union all select null,null-- gakc 1  
  strona_glowna' union all select null-- upfw 1  
  strona_glowna' waitfor delay '0:0:5' and 'mnnl'='mnnl 1  
  strona_glowna') and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('xsqj'='xsqj 1  
  strona_glowna') and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and ('skax'='skax 1  
  strona_glowna') and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and ('htyr'='htyr 1  
  strona_glowna') and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and ('kebs'='kebs 1  
  strona_glowna') and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('abcb'='abcb 1  
  strona_glowna') and 5791=5791 and ('dgjh'='dgjh 1  
  strona_glowna') and 9609=9872 and ('hwxr'='hwxr 1  
  strona_glowna') and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and ('dqdu'='dqdu 1  
  strona_glowna') and sleep(5) and ('cbyr'='cbyr 1  
  strona_glowna') order by 1# 1  
  strona_glowna') order by 1-- hpqc 1  
  strona_glowna') union all select null# 1  
  strona_glowna') union all select null,null# 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null# 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null# 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ufpx 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- hgxl 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- nnmo 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null,null-- dgiu 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null,null-- bjpv 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null,null-- hsqt 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null,null-- ctkn 1  
  strona_glowna') union all select null,null,null-- cckl 1  
  strona_glowna') union all select null,null-- koja 1  
  strona_glowna') union all select null-- iboi 1  
  strona_glowna') waitfor delay '0:0:5' and ('upas'='upas 1  
  strona_glowna');select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna');select pg_sleep(5)-- 1  
  strona_glowna');select sleep(5)# 1  
  strona_glowna');waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  strona_glowna';select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna';select pg_sleep(5)-- 1  
  strona_glowna';select sleep(5)# 1  
  strona_glowna';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  qlkffw">strona_glowna'jotqjv<'">qlkffw 1  
  strona_glowna('",),."." 1  
  strona_glowna) and (select 1472 from(select count(*),concat(0x7171717071,(select (elt(1472=1472,1))),0x71626b7871,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (4345=4345 1  
  strona_glowna) and 2065=dbms_pipe.receive_message(chr(83)||chr(78)||chr(111)||chr(104),5) and (1930=1930 1  
  strona_glowna) and 3245=convert(int,(select char(113)+char(113)+char(113)+char(112)+char(113)+(select (case when (3245=3245) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(98)+char(107)+char(120)+char(113))) and (1167=1167 1  
  strona_glowna) and 4069=cast((chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113))||(select (case when (4069=4069) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)) as numeric) and (2148=2148 1  
  strona_glowna) and 5366=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(113)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||(select (case when (5366=5366) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(98)||chr(107)||chr(120)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (7257=7257 1  
  strona_glowna) and 5791=5791 and (4355=4355 1  
  strona_glowna) and 8126=9317 and (1967=1967 1  
  strona_glowna) and 9889=(select 9889 from pg_sleep(5)) and (6189=6189 1  
  strona_glowna) and sleep(5) and (8965=8965 1  
  strona_glowna) order by 1# 1  
  strona_glowna) order by 1-- jdul 1  
  strona_glowna) union all select null# 1  
  strona_glowna) union all select null,null# 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null# 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null# 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- fjxz 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- riow 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- fhec 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null,null-- fptm 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null,null-- wruy 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null,null-- lpgu 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null,null-- iagl 1  
  strona_glowna) union all select null,null,null-- qrzh 1  
  strona_glowna) union all select null,null-- hwvx 1  
  strona_glowna) union all select null-- zcqf 1  
  strona_glowna) waitfor delay '0:0:5' and (7531=7531 1  
  strona_glowna);select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna);select pg_sleep(5)-- 1  
  strona_glowna);select sleep(5)# 1  
  strona_glowna);waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  strona_glowna;select dbms_pipe.receive_message(chr(121)||chr(109)||chr(97)||chr(90),5) from dual-- 1  
  strona_glowna;select pg_sleep(5)-- 1  
  strona_glowna;select sleep(5)# 1  
  strona_glowna;waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  sympatycy 332  
  zajecia 1238  
  zajeciapdf 430  
  zarzad 852  
  1999 1  
  6278 1  
  6796 1  
  9292 1  
  Błędne odwołania 24  

 Liczba odwiedzin:
  Dzisiaj: 9   
  Wczoraj: 17   
  Przedwczoraj: 23   
  3 dni temu: 22   
  4 dni temu: 17   
  5 dni temu: 3   
  6 dni temu: 8   
  7 dni temu: 5   
  8 dni temu: 7   
  9 dni temu: 14   

Odwiedziny z wykluczonych ip:
  77.254.94.97 0  
  77.253.159.205 0  
  77.254.180.58 0  
  77.255.16.77 0  
  83.13.3.36 0  
  77.255.6.95 217  
  77.255.23.86 65  
  77.253.129.150 48  
  77.254.79.58 68  
  77.255.20.8 43  
  213.238.105.182 7  
  77.253.139.80 43  
  77.253.135.248 100  
  77.254.67.58 9  
  77.254.80.32 52  
  77.254.74.1 10  
  77.255.13.151 26  
  81.219.106.88 118  
  87.205.68.89 69  
  77.254.90.105 45  
  77.253.194.108 12  
  77.254.65.191 16  
  87.205.64.75 70  

Statystyka od:
2014.12.09
Średni rozkład roczny:

4356
STY

4577
LUT

6178
MAR

4403
KWI

3170
MAJ

2579
CZE

1626
LIP

1528
SIE

2049
WRZ

4747
PAŹ

3594
LIS

3998
GRU

Średni rozkład miesięczny:

1317
1.

1356
2.

1390
3.

1581
4.

1528
5.

1783
6.

1540
7.

1212
8.

1553
9.

1573
10.

1656
11.

1442
12.

1404
13.

1262
14.

1379
15.

1275
16.

1301
17.

1448
18.

1316
19.

1338
20.

1252
21.

1539
22.

1424
23.

1136
24.

1277
25.

1394
26.

1639
27.

1186
28.

1137
29.

1257
30.

910
31.

Średni rozkład dzienny:

873
0.

962
1.

527
2.

428
3.

455
4.

539
5.

616
6.

1187
7.

1871
8.

2314
9.

2206
10.

2222
11.

2137
12.

2187
13.

2206
14.

2458
15.

2328
16.

2222
17.

2821
18.

2808
19.

2859
20.

2833
21.

2242
22.

1505
23.

Najczęściej w dniach:Najczęsciej z hostów:
2015.03.27 410
2018.12.11 245
2015.10.22 243
2019.04.06 223
2015.03.30 182
2015.10.21 143
2018.03.09 130
2015.11.04 122
2018.03.31 118
2014.12.18 116
2018.03.15 111
2014.12.10 108
2015.03.31 99
2015.03.17 98
2016.05.22 95
2015.02.04 94
2015.11.17 91
2018.02.23 88
2016.10.06 87
2015.10.14 87
subscr-46-148-173-225.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 540
hostby.channelnet.ie 436
subscr-46-148-173-75.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 340
subscr-46-148-164-206.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 270
148.81.194.141 230
subscr-46-148-174-3.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 221
subscr-46-148-170-229.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 219
subscr-46-148-175-214.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 213
89-75-51-15.dynamic.chello.pl 209
198-48-165-160.cpe.pppoe.ca 186
subscr-46-148-168-149.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 185
oxa97.internetdsl.tpnet.pl 168
subscr-46-148-171-129.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 165
iqx242.internetdsl.tpnet.pl 158
subscr-46-148-171-239.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 156
subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 146
subscr-46-148-175-232.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 145
poczta.pup.zgorzelec.pl 142
host-178.219.121.119-c3.net.pl 138
94-75-119-66.mortin.pl 134

Ostatnie 200 odwiedzin
NrData
Godzina
PodstronaNazwa hosta
Adres IP
Przeglądarka
System operacyjny
1. 2019.04.26
12:47
plan apn-31-0-68-173.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.68.173)
Mozilla 5.0
Linux
2. 2019.04.26
12:33
foto17 public-gprs183873.centertel.pl
WHOIS (46.134.57.130)
Mozilla 5.0
Macintosh
3. 2019.04.26
11:25
plan subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
4. 2019.04.26
11:25
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
5. 2019.04.26
10:01
foto17 218.36.58.50
WHOIS (218.36.58.50)
Mozilla 5.0
Windows NT
6. 2019.04.26
06:27
foto17 218.36.67.223
WHOIS (218.36.67.223)
Mozilla 5.0
Windows NT
7. 2019.04.26
01:46
foto17 p5DD746AD.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (93.215.70.173)
Mozilla 5.0
Linux
8. 2019.04.26
01:44
strona_glowna p5DD746AD.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (93.215.70.173)
Mozilla 5.0
Linux
9. 2019.04.26
01:43
plan p5DD746AD.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (93.215.70.173)
Mozilla 5.0
Linux
10. 2019.04.25
22:33
strona_glowna subscr-46-148-174-134.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.134)
Mozilla 42.0
Windows NT
11. 2019.04.25
17:00
foto17 crawl-66-249-79-230.googlebot.com
WHOIS (66.249.79.230)
Googlebot-Image 1.0
brak danych
12. 2019.04.25
15:37
strona_glowna 188.146.54.114.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.54.114)
Mozilla 5.0
Macintosh
13. 2019.04.25
14:52
plan subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
14. 2019.04.25
14:52
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
15. 2019.04.25
14:36
strona_glowna 77.111.247.67
WHOIS (77.111.247.67)
Mozilla 5.0
Windows 58
16. 2019.04.25
14:21
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 66.0
Windows 66
17. 2019.04.25
14:20
plan 213-238-123-151.adsl.inetia.pl
WHOIS (213.238.123.151)
Mozilla 5.0
Linux
18. 2019.04.25
14:16
strona_glowna 213-238-123-151.adsl.inetia.pl
WHOIS (213.238.123.151)
Mozilla 5.0
Linux
19. 2019.04.25
10:48
plan apn-31-0-68-173.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.68.173)
Mozilla 5.0
Linux
20. 2019.04.25
10:33
plan 77.252.60.67
WHOIS (77.252.60.67)
Mozilla 5.0
Linux
21. 2019.04.25
10:23
strona_glowna 103.78.159.61
WHOIS (103.78.159.61)
Mozilla 66.0
Windows 66
22. 2019.04.25
09:59
strona_glowna mail.schwamm.de
WHOIS (212.18.216.2)
Mozilla 5.0
Windows 68
23. 2019.04.25
09:43
plan dynamic-78-10-108-57.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.108.57)
Mozilla 11.0
Windows NT
24. 2019.04.25
07:48
strona_glowna eac46.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.166.46)
Mozilla 5.0
Windows 68
25. 2019.04.25
05:54
foto17 111.68.55.29
WHOIS (111.68.55.29)
Mozilla 5.0
Windows 68
26. 2019.04.25
00:33
strona_glowna site-shot.com
WHOIS (94.130.167.247)
Mozilla 5.0
X11
27. 2019.04.24
22:02
plan p5DD746AD.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (93.215.70.173)
Mozilla 5.0
Linux
28. 2019.04.24
22:01
dokument p5DD746AD.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (93.215.70.173)
Mozilla 5.0
Linux
29. 2019.04.24
22:00
planpdf p5DD746AD.dip0.t-ipconnect.de
WHOIS (93.215.70.173)
Mozilla 5.0
Linux
30. 2019.04.24
21:52
strona_glowna google-proxy-64-233-172-252.google.com
WHOIS (64.233.172.252)
Mozilla 5.0
X11
31. 2019.04.24
21:35
strona_glowna user-188-33-158-11.play-internet.pl
WHOIS (188.33.158.11)
Mozilla 5.0
Windows 68
32. 2019.04.24
20:52
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
33. 2019.04.24
20:50
strona_glowna google-proxy-66-249-81-61.google.com
WHOIS (66.249.81.61)
Mozilla 5.0
X11
34. 2019.04.24
20:27
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
35. 2019.04.24
20:14
plan apn-31-0-68-173.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.68.173)
Mozilla 5.0
Linux
36. 2019.04.24
15:45
strona_glowna 159-205-6-62.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.6.62)
Mozilla 5.0
Windows 98
37. 2019.04.24
15:08
strona_glowna eac46.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.166.46)
Mozilla 5.0
Windows 58
38. 2019.04.24
14:10
planpdf dynamic-87-105-8-214.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (87.105.8.214)
Mozilla 5.0
Windows XP
39. 2019.04.24
14:09
plan dynamic-87-105-8-214.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (87.105.8.214)
Mozilla 5.0
Windows XP
40. 2019.04.24
14:09
strona_glowna dynamic-87-105-8-214.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (87.105.8.214)
Mozilla 5.0
Windows XP
41. 2019.04.24
13:12
strona_glowna 77-253-65-166.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.253.65.166)
Mozilla 5.0
Linux
42. 2019.04.24
13:12
foto17 77-253-65-166.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.253.65.166)
Mozilla 5.0
Linux
43. 2019.04.24
13:09
plan 77-253-65-166.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.253.65.166)
Mozilla 5.0
Linux
44. 2019.04.24
12:04
strona_glowna 195.37.151.77
WHOIS (195.37.151.77)
Mozilla 5.0
Linux
45. 2019.04.24
11:14
planpdf hdy100.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.187.102.100)
Mozilla 52.0
Windows XP
46. 2019.04.24
11:12
zajecia hdy100.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.187.102.100)
Mozilla 52.0
Windows XP
47. 2019.04.24
10:21
plan apn-31-0-68-173.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.68.173)
Mozilla 5.0
Linux
48. 2019.04.24
05:46
strona_glowna subscr-46-148-168-143.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.168.143)
Mozilla 66.0
Windows 66
49. 2019.04.24
03:08
foto17 192.0.116.114
WHOIS (192.0.116.114)
Mozilla 5.0
X11
50. 2019.04.23
22:59
strona_glowna 81-219-4-166.adsl.inetia.pl
WHOIS (81.219.4.166)
Mozilla 5.0
Macintosh
51. 2019.04.23
22:58
plan 81-219-4-166.adsl.inetia.pl
WHOIS (81.219.4.166)
Mozilla 5.0
Macintosh
52. 2019.04.23
20:10
plan subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 5.0
Windows 68
53. 2019.04.23
20:09
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 5.0
Windows 68
54. 2019.04.23
20:00
plan subscr-46-148-168-39.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.168.39)
Mozilla 5.0
Macintosh
55. 2019.04.23
18:37
foto17 cf59419d.dynamic.tele-ag.de
WHOIS (207.89.65.157)
Mozilla 5.0
Windows 68
56. 2019.04.23
18:37
hymn cf59419d.dynamic.tele-ag.de
WHOIS (207.89.65.157)
Mozilla 5.0
Windows 68
57. 2019.04.23
18:35
sympatycy cf59419d.dynamic.tele-ag.de
WHOIS (207.89.65.157)
Mozilla 5.0
Windows 68
58. 2019.04.23
18:34
info cf59419d.dynamic.tele-ag.de
WHOIS (207.89.65.157)
Mozilla 5.0
Windows 68
59. 2019.04.23
18:34
muzyczna cf59419d.dynamic.tele-ag.de
WHOIS (207.89.65.157)
Mozilla 5.0
Windows 68
60. 2019.04.23
18:33
zajecia cf59419d.dynamic.tele-ag.de
WHOIS (207.89.65.157)
Mozilla 5.0
Windows 68
61. 2019.04.23
18:32
plan cf59419d.dynamic.tele-ag.de
WHOIS (207.89.65.157)
Mozilla 5.0
Windows 68
62. 2019.04.23
18:31
onas cf59419d.dynamic.tele-ag.de
WHOIS (207.89.65.157)
Mozilla 5.0
Windows 68
63. 2019.04.23
18:29
strona_glowna cf59419d.dynamic.tele-ag.de
WHOIS (207.89.65.157)
Mozilla 5.0
Windows 68
64. 2019.04.23
17:18
planpdf subscr-46-148-165-112.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.112)
Mozilla 5.0
Macintosh
65. 2019.04.23
17:18
plan subscr-46-148-165-112.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.112)
Mozilla 5.0
Macintosh
66. 2019.04.23
16:58
strona_glowna google-proxy-66-249-93-93.google.com
WHOIS (66.249.93.93)
Mozilla 5.0
X11
67. 2019.04.23
14:31
foto17 95-210-249-26.ip.skylogicnet.com
WHOIS (95.210.249.26)
Mozilla 5.0
Macintosh
68. 2019.04.23
10:13
strona_glowna 159-205-91-24.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.91.24)
Mozilla 66.0
Windows 66
69. 2019.04.23
08:18
strona_glowna apn-95-40-114-204.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (95.40.114.204)
Mozilla 66.0
Windows 66
70. 2019.04.23
07:59
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 66.0
Windows 66
71. 2019.04.23
01:03
plan apn-31-0-68-173.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.68.173)
Mozilla 5.0
Linux
72. 2019.04.22
22:36
foto17 user-188-33-103-110.play-internet.pl
WHOIS (188.33.103.110)
Mozilla 5.0
Windows 68
73. 2019.04.22
22:33
strona_glowna user-188-33-103-110.play-internet.pl
WHOIS (188.33.103.110)
Mozilla 5.0
Windows 68
74. 2019.04.22
21:18
planpdf dynamic-78-10-108-57.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.108.57)
Mozilla 11.0
Windows NT
75. 2019.04.22
21:17
plan dynamic-78-10-108-57.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.108.57)
Mozilla 11.0
Windows NT
76. 2019.04.22
20:15
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 66.0
Windows 66
77. 2019.04.22
20:00
strona_glowna 77.252.60.31
WHOIS (77.252.60.31)
Mozilla 66.0
Windows 66
78. 2019.04.22
19:48
strona_glowna dynamic-87-105-134-54.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (87.105.134.54)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SAMSUNG SM-A510F Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser 9.2
Linux
79. 2019.04.22
18:41
strona_glowna 188.147.41.77.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.41.77)
Mozilla 5.0
Windows NT
80. 2019.04.22
16:33
plan 78.10.236.245
WHOIS (78.10.236.245)
Mozilla 5.0
Windows NT
81. 2019.04.22
16:32
strona_glowna 78.10.236.245
WHOIS (78.10.236.245)
Mozilla 5.0
Windows NT
82. 2019.04.22
15:34
archiwum nekstbot-18.nekst.pl
WHOIS (148.81.194.169)
Apache-HttpClient/4.5.6 (Java 1.8
brak danych
83. 2019.04.22
14:15
info apn-31-0-68-173.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.68.173)
Mozilla 5.0
Linux
84. 2019.04.22
14:14
zajecia apn-31-0-68-173.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.68.173)
Mozilla 5.0
Linux
85. 2019.04.22
14:14
plan apn-31-0-68-173.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.68.173)
Mozilla 5.0
Linux
86. 2019.04.22
13:17
foto17 103.225.58.70
WHOIS (103.225.58.70)
Mozilla 5.0
Windows 68
87. 2019.04.22
13:07
foto17 182.74.34.78
WHOIS (182.74.34.78)
Mozilla 5.0
Windows 68
88. 2019.04.22
01:59
foto17 192.171.244.194
WHOIS (192.171.244.194)
Mozilla 5.0
Macintosh
89. 2019.04.21
23:09
foto17 192.0.85.127
WHOIS (192.0.85.127)
Mozilla 5.0
X11
90. 2019.04.21
21:47
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
91. 2019.04.21
15:54
foto17 218.138.148.122.sta.dodo.net.au
WHOIS (122.148.138.218)
Mozilla 5.0
Windows 86
92. 2019.04.20
18:47
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Macintosh
93. 2019.04.20
15:24
plan public-gprs210079.centertel.pl
WHOIS (46.134.159.224)
Mozilla 5.0
Linux
94. 2019.04.20
14:55
strona_glowna site-shot.com
WHOIS (88.99.97.146)
Mozilla 5.0
X11
95. 2019.04.20
14:34
strona_glowna agne199.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.210.199)
Mozilla 11.0
Windows NT
96. 2019.04.20
12:59
foto17 crawl-66-249-79-230.googlebot.com
WHOIS (66.249.79.230)
Googlebot-Image 1.0
brak danych
97. 2019.04.20
11:37
foto17 ns560151.ip-54-39-105.net
WHOIS (54.39.105.144)
Mozilla 5.0
Windows 68
98. 2019.04.20
10:53
strona_glowna 66.220.149.33
WHOIS (66.220.149.33)
Mozilla 5.0
Windows 59
99. 2019.04.20
08:00
foto17 cache.google.com
WHOIS (94.190.64.164)
Mozilla 5.0
Windows NT
100. 2019.04.19
15:35
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 11.0
Windows NT
101. 2019.04.19
09:53
strona_glowna 159-205-122-30.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.122.30)
Mozilla 5.0
Windows 68
102. 2019.04.19
03:08
archiwum subscr-46-148-174-134.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.134)
Mozilla 42.0
Windows NT
103. 2019.04.19
03:06
strona_glowna subscr-46-148-174-134.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.134)
Mozilla 42.0
Windows NT
104. 2019.04.19
02:53
strona_glowna 106.12.117.91
WHOIS (106.12.117.91)
Mozilla 5.0
Macintosh
105. 2019.04.18
18:30
strona_glowna 77.111.247.234
WHOIS (77.111.247.234)
Mozilla 5.0
Windows 58
106. 2019.04.18
15:26
foto17 cpc88660-finc17-2-0-cust1666.4-2.cable.virginm.net
WHOIS (81.107.134.131)
Mozilla 5.0
Windows 68
107. 2019.04.18
14:48
plan agnm10.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.218.10)
Mozilla 5.0
Windows 68
108. 2019.04.18
14:48
foto17 agnm10.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.218.10)
Mozilla 5.0
Windows 68
109. 2019.04.18
14:47
zarzad agnm10.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.218.10)
Mozilla 5.0
Windows 68
110. 2019.04.18
14:13
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 5.0
Windows 68
111. 2019.04.18
08:49
plan subscr-46-148-169-117.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.169.117)
Mozilla 5.0
Macintosh
112. 2019.04.17
20:43
strona_glowna 61.157.96.18
WHOIS (61.157.96.18)
Mozilla 5.0
Macintosh
113. 2019.04.17
16:52
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Windows 68
114. 2019.04.17
16:43
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 66.0
Windows 66
115. 2019.04.17
16:43
foto17 subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 66.0
Windows 66
116. 2019.04.17
16:36
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Windows 68
117. 2019.04.17
16:25
strona_glowna 77.252.60.72
WHOIS (77.252.60.72)
Mozilla 66.0
Windows 66
118. 2019.04.17
12:06
plan 188.146.26.0.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.26.0)
Mozilla 5.0
Linux
119. 2019.04.17
11:38
onas 188.146.224.22.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.224.22)
Mozilla 5.0
Linux
120. 2019.04.17
11:37
strona_glowna 188.146.224.22.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.224.22)
Mozilla 5.0
Linux
121. 2019.04.17
10:30
strona_glowna apn-5-60-45-89.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (5.60.45.89)
Mozilla 66.0
Windows 66
122. 2019.04.17
08:51
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 11.0
Windows NT
123. 2019.04.17
07:43
plan 178-37-188-180.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.188.180)
Mozilla 5.0
Windows XP
124. 2019.04.17
05:24
plan subscr-46-148-168-143.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.168.143)
Mozilla 66.0
Windows 66
125. 2019.04.17
05:23
strona_glowna subscr-46-148-168-143.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.168.143)
Mozilla 66.0
Windows 66
126. 2019.04.16
23:20
strona_glowna aglr169.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.171.169)
Mozilla 5.0
Windows 68
127. 2019.04.16
22:23
planpdf agoe45.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.236.45)
Mozilla 5.0
Windows 68
128. 2019.04.16
22:22
strona_glowna agoe45.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.236.45)
Mozilla 5.0
Windows 68
129. 2019.04.16
21:49
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 5.0
Windows 68
130. 2019.04.16
16:54
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Macintosh
131. 2019.04.16
15:33
strona_glowna public-gprs394239.centertel.pl
WHOIS (37.47.171.64)
Mozilla 5.0
Linux
132. 2019.04.16
14:50
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 11.0
Windows NT
133. 2019.04.16
12:38
onas user-5-173-225-180.play-internet.pl
WHOIS (5.173.225.180)
Mozilla 5.0
Linux
134. 2019.04.16
12:37
kontakt user-5-173-225-180.play-internet.pl
WHOIS (5.173.225.180)
Mozilla 5.0
Linux
135. 2019.04.16
12:26
zajecia user-5-173-225-180.play-internet.pl
WHOIS (5.173.225.180)
Mozilla 5.0
Linux
136. 2019.04.16
12:26
strona_glowna user-5-173-225-180.play-internet.pl
WHOIS (5.173.225.180)
Mozilla 5.0
Linux
137. 2019.04.16
12:03
strona_glowna asu58.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.232.58)
Mozilla 5.0
Windows NT
138. 2019.04.16
11:55
foto17 adsl.viettel.vn
WHOIS (115.72.25.165)
Mozilla 5.0
Windows 78
139. 2019.04.16
11:38
foto17 31-154-132-18.orange.net.il
WHOIS (31.154.132.18)
Mozilla 5.0
Windows 68
140. 2019.04.16
10:58
planpdf 188.147.108.151.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.108.151)
Mozilla 5.0
Linux
141. 2019.04.16
10:42
strona_glowna user-5-173-248-177.play-internet.pl
WHOIS (5.173.248.177)
Mozilla 5.0
Linux
142. 2019.04.16
10:41
planpdf user-5-173-248-177.play-internet.pl
WHOIS (5.173.248.177)
Mozilla 5.0
Linux
143. 2019.04.16
10:41
plan user-5-173-248-177.play-internet.pl
WHOIS (5.173.248.177)
Mozilla 5.0
Linux
144. 2019.04.16
09:09
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Windows 68
145. 2019.04.16
08:49
zarzad 212-106-6-126.static.ip.netia.com.pl
WHOIS (212.106.6.126)
Mozilla 66.0
Windows 66
146. 2019.04.16
08:49
strona_glowna 212-106-6-126.static.ip.netia.com.pl
WHOIS (212.106.6.126)
Mozilla 66.0
Windows 66
147. 2019.04.16
08:00
strona_glowna bo12.cache.google.com
WHOIS (93.62.101.5)
Mozilla 5.0
Windows NT
148. 2019.04.16
03:03
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
149. 2019.04.16
02:24
foto17 n12-10-06.opera-mini.net
WHOIS (82.145.222.23)
Opera/9.80 (Android; Opera Mini/27.0.2254/138.54; U; en) Presto 2.12
brak danych
150. 2019.04.15
21:16
strona_glowna site-shot.com
WHOIS (94.130.167.247)
Mozilla 5.0
X11
151. 2019.04.15
20:31
foto17 78.185.35.95.dynamic.ttnet.com.tr
WHOIS (78.185.35.95)
Mozilla 66.0
Windows 66
152. 2019.04.15
16:39
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Windows 68
153. 2019.04.15
16:02
strona_glowna 159-205-91-24.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.91.24)
Mozilla 66.0
Windows 66
154. 2019.04.15
15:43
foto17 101.53.241.3
WHOIS (101.53.241.3)
Mozilla 5.0
Windows 68
155. 2019.04.15
14:50
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Windows 68
156. 2019.04.15
13:57
strona_glowna 52.162.211.179
WHOIS (52.162.211.179)
MSIE 9.0
Windows NT
157. 2019.04.15
13:51
foto17 poczta.pup.zgorzelec.pl
WHOIS (79.189.147.242)
Mozilla 52.0
Windows NT
158. 2019.04.15
13:50
foto16 poczta.pup.zgorzelec.pl
WHOIS (79.189.147.242)
Mozilla 52.0
Windows NT
159. 2019.04.15
13:48
foto12 poczta.pup.zgorzelec.pl
WHOIS (79.189.147.242)
Mozilla 52.0
Windows NT
160. 2019.04.15
13:47
strona_glowna poczta.pup.zgorzelec.pl
WHOIS (79.189.147.242)
Mozilla 52.0
Windows NT
161. 2019.04.15
13:00
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Windows 68
162. 2019.04.15
11:30
plan eag197.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.170.197)
Mozilla 5.0
Windows 68
163. 2019.04.15
11:30
planpdf eag197.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.170.197)
Mozilla 5.0
Windows 68
164. 2019.04.15
11:30
strona_glowna eag197.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.170.197)
Mozilla 5.0
Windows 68
165. 2019.04.15
10:48
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Windows 68
166. 2019.04.15
10:12
foto17 crawl-66-249-79-230.googlebot.com
WHOIS (66.249.79.230)
Googlebot-Image 1.0
brak danych
167. 2019.04.15
08:32
strona_glowna google-proxy-64-233-172-185.google.com
WHOIS (64.233.172.185)
Mozilla 5.0
Linux
168. 2019.04.15
08:31
strona_glowna google-proxy-66-102-9-57.google.com
WHOIS (66.102.9.57)
Mozilla 5.0
X11
169. 2019.04.15
08:27
foto17 14.49.36.67
WHOIS (14.49.36.67)
Mozilla 5.0
Windows 98
170. 2019.04.15
08:14
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Macintosh
171. 2019.04.15
07:32
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
172. 2019.04.15
07:30
strona_glowna google-proxy-66-249-93-93.google.com
WHOIS (66.249.93.93)
Mozilla 5.0
X11
173. 2019.04.15
07:30
strona_glowna vpn.pr-cy.ru
WHOIS (93.171.203.15)
Mozilla 5.0
brak danych
174. 2019.04.14
21:17
strona_glowna subscr-46-148-174-208.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.208)
Mozilla 5.0
Windows 68
175. 2019.04.14
09:33
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Windows 68
176. 2019.04.14
08:32
strona_glowna 188.146.166.202.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.166.202)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
177. 2019.04.14
06:35
onas ih786020.vds.myihor.ru
WHOIS (185.87.51.76)
Mozilla 5.0
Windows NT
178. 2019.04.14
04:36
foto17 47.247.122.185
WHOIS (47.247.122.185)
Mozilla 5.0
Windows 68
179. 2019.04.13
22:42
strona_glowna apn-31-0-69-216.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.69.216)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-A520F Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser 9.2
Linux
180. 2019.04.13
21:58
strona_glowna google-proxy-64-233-172-185.google.com
WHOIS (64.233.172.185)
Mozilla 5.0
X11
181. 2019.04.13
21:58
strona_glowna google-proxy-64-233-172-187.google.com
WHOIS (64.233.172.187)
Mozilla 5.0
Linux
182. 2019.04.13
21:13
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Windows 68
183. 2019.04.13
20:58
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
184. 2019.04.13
20:56
strona_glowna google-proxy-66-249-93-89.google.com
WHOIS (66.249.93.89)
Mozilla 5.0
X11
185. 2019.04.13
20:56
strona_glowna vpn.pr-cy.ru
WHOIS (93.171.203.15)
Mozilla 5.0
brak danych
186. 2019.04.13
19:40
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Windows 68
187. 2019.04.13
19:15
strona_glowna public-gprs385280.centertel.pl
WHOIS (37.47.136.65)
Mozilla 5.0
Linux
188. 2019.04.13
18:53
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Macintosh
189. 2019.04.13
17:26
strona_glowna agml26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.191.26)
Mozilla 11.0
Windows NT
190. 2019.04.13
16:47
foto17 c-71-62-188-107.hsd1.va.comcast.net
WHOIS (71.62.188.107)
Mozilla 5.0
Macintosh
191. 2019.04.13
14:44
strona_glowna 213-238-123-151.adsl.inetia.pl
WHOIS (213.238.123.151)
Mozilla 66.0
Windows 66
192. 2019.04.13
14:36
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Macintosh
193. 2019.04.13
13:55
strona_glowna 77-255-209-87.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.255.209.87)
Mozilla 5.0
Windows 68
194. 2019.04.13
13:29
strona_glowna google-proxy-66-249-93-93.google.com
WHOIS (66.249.93.93)
Mozilla 5.0
X11
195. 2019.04.13
11:46
kontakt apn-77-115-31-113.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (77.115.31.113)
Mozilla 5.0
Linux
196. 2019.04.13
10:43
strona_glowna subscr-46-148-174-38.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.174.38)
Mozilla 5.0
Macintosh
197. 2019.04.13
09:56
foto14 msnbot-207-46-13-98.search.msn.com
WHOIS (207.46.13.98)
Mozilla/5.0 (compatible; bingbot 2.0
brak danych
198. 2019.04.13
08:12
strona_glowna msnbot-157-55-39-10.search.msn.com
WHOIS (157.55.39.10)
Mozilla/5.0 (compatible; bingbot 2.0
brak danych
199. 2019.04.13
01:58
foto17 104.143.92.97
WHOIS (104.143.92.97)
Mozilla 48.0
Windows NT
200. 2019.04.13
00:08
plan ip-31-0-81-58.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.0.81.58)
Mozilla 5.0
Linux

REGGI-STAT   v. 0.9.5
Statystyka wygenerowana przez oprogramowanie firmy
REGGI Usługi Komputerowe Marek Reinowski
www.reggi.pl
  regg@reggi.pl
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3
tel. 0693 33 98 94, +58 530 09 39