Statystyka strony:  Cały serwis
Nazwa stronyIlość
Cały serwis
41786  
  (select (case when (1667=8139) then 1667 else 1667*(select 1667 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (8732=8732) then 8732 else 8732*(select 8732 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5471=5471) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113))) 1  
  (select 1005 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(1005=1005,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (1260=1260) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)) 1  
  (select concat(0x7170766b71,(select (elt(9355=9355,1))),0x7170716a71)) 1  
  archiwum 1191  
  array 1  
  biblioteka 269  
  dokument 746  
  forum 312  
  forumpdf 153  
  foto12 190  
  foto13 231  
  foto14 723  
  foto15 4666  
  foto16 203  
  foto17 4606  
  foto17&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 2  
  hymn 298  
  info 1009  
  innepdf 348  
  kontakt 993  
  mdk 344  
  muzyczna 280  
  newsletter 681  
  o_nas 1  
  onas 1038  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- xcel 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5))-- jsdy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5)-- nphz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3078=3370-- keth 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3213=1944 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)))-- nipy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric)-- wslv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295-- dsbm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- izbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5)-- agre 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- kdve 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- pkmb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- iecs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lswk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- msck 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qbsq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- iqvo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- psmm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- ommv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- rpmq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- uyaz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- yfcm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- kigx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- zhhi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- aspm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- cmnq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- uxnd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- ztqk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- tnkv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- vczz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- itze 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- jhih 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5'-- yafy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7295=7295 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7551=1695 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and sleep(5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1-- fwda 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qxue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- apkc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- vgwp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- hypu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null-- osij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null-- bdmx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null-- ozev 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null-- exoe 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null-- bnij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null-- doum 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' waitfor delay '0:0:5' and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'krla'='krla 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and 'uktb'='uktb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and 'evue'='evue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and 'kgbg'='kgbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5874=8312 and 'zbby'='zbby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and 'doga'='doga 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7295=7295 and 'fovj'='fovj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'mwok'='mwok 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and sleep(5) and 'siwu'='siwu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1-- vvxj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- nmkd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yhfr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- buyj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null-- jckh 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null-- hgoc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null-- snsk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null-- etoz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null-- nnaw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null-- dqbp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null-- ghha 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' waitfor delay '0:0:5' and 'ennz'='ennz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('kere'='kere 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and ('yzhv'='yzhv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and ('pujl'='pujl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 4089=1650 and ('ekfi'='ekfi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and ('schp'='schp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and ('qplt'='qplt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7295=7295 and ('qymt'='qymt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('kqeb'='kqeb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and sleep(5) and ('wmxs'='wmxs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1-- icot 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- sujf 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ewwb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- olbu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null-- aciw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null-- mwxw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null-- wakw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null-- uobb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null-- umby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null-- dtgl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null-- fpfd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') waitfor delay '0:0:5' and ('zvlb'='zvlb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  xwcchl">onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0'dipigs<'">xwcchl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0()))(,''.) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (2999=2999 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and (8691=8691 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and (4277=4277 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and (1258=1258 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and (3370=3370 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7295=7295 and (1282=1282 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (8183=8183 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 8670=9199 and (7835=7835 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and sleep(5) and (9159=9159 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1-- aeqr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- glka 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- txrz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- kkmz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null-- sgbi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null-- ckju 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null-- urdw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null-- jtgo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null-- gwqw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null-- iitu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null-- nltl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) waitfor delay '0:0:5' and (8076=8076 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  plan 2336  
  planpdf 2431  
  rada 596  
  rewizyjna 18  
  sprawozdaniepdf 221  
  strona_glowna 14840  
  sympatycy 330  
  zajecia 1217  
  zajeciapdf 426  
  zarzad 841  
  6278 1  
  9292 1  
  Błędne odwołania 23  

 Liczba odwiedzin:
  Dzisiaj: 15   
  Wczoraj: 38   
  Przedwczoraj: 27   
  3 dni temu: 14   
  4 dni temu: 9   
  5 dni temu: 10   
  6 dni temu: 29   
  7 dni temu: 32   
  8 dni temu: 21   
  9 dni temu: 35   

Odwiedziny z wykluczonych ip:
  77.254.94.97 0  
  77.253.159.205 0  
  77.254.180.58 0  
  77.255.16.77 0  
  83.13.3.36 0  
  77.255.6.95 217  
  77.255.23.86 65  
  77.253.129.150 48  
  77.254.79.58 68  
  77.255.20.8 43  
  213.238.105.182 7  
  77.253.139.80 43  
  77.253.135.248 100  
  77.254.67.58 9  
  77.254.80.32 52  
  77.254.74.1 10  
  77.255.13.151 26  
  81.219.106.88 118  
  87.205.68.89 69  
  77.254.90.105 45  
  77.253.194.108 12  
  77.254.65.191 16  
  87.205.64.75 70  

Statystyka od:
2014.12.09
Średni rozkład roczny:

4356
STY

4577
LUT

5872
MAR

3689
KWI

3170
MAJ

2579
CZE

1626
LIP

1528
SIE

2049
WRZ

4747
PAŹ

3594
LIS

3998
GRU

Średni rozkład miesięczny:

1273
1.

1301
2.

1372
3.

1559
4.

1515
5.

1560
6.

1534
7.

1198
8.

1520
9.

1552
10.

1602
11.

1433
12.

1380
13.

1257
14.

1355
15.

1251
16.

1287
17.

1441
18.

1311
19.

1305
20.

1225
21.

1510
22.

1394
23.

1086
24.

1217
25.

1360
26.

1618
27.

1160
28.

1102
29.

1232
30.

875
31.

Średni rozkład dzienny:

865
0.

739
1.

525
2.

423
3.

452
4.

527
5.

601
6.

1164
7.

1836
8.

2264
9.

2163
10.

2174
11.

2104
12.

2142
13.

2160
14.

2424
15.

2264
16.

2179
17.

2760
18.

2756
19.

2801
20.

2790
21.

2188
22.

1485
23.

Najczęściej w dniach:Najczęsciej z hostów:
2015.03.27 410
2018.12.11 245
2015.10.22 243
2015.03.30 182
2015.10.21 143
2018.03.09 130
2015.11.04 122
2018.03.31 118
2014.12.18 116
2018.03.15 111
2014.12.10 108
2015.03.31 99
2015.03.17 98
2016.05.22 95
2015.02.04 94
2015.11.17 91
2018.02.23 88
2015.10.12 87
2015.10.14 87
2016.10.06 87
subscr-46-148-173-225.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 540
subscr-46-148-173-75.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 340
subscr-46-148-164-206.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 270
148.81.194.141 230
hostby.channelnet.ie 223
subscr-46-148-174-3.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 221
subscr-46-148-170-229.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 219
subscr-46-148-175-214.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 213
89-75-51-15.dynamic.chello.pl 209
198-48-165-160.cpe.pppoe.ca 186
subscr-46-148-168-149.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 185
oxa97.internetdsl.tpnet.pl 168
subscr-46-148-171-129.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 165
subscr-46-148-171-239.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 156
subscr-46-148-175-232.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 145
iqx242.internetdsl.tpnet.pl 145
poczta.pup.zgorzelec.pl 138
host-178.219.121.119-c3.net.pl 138
94-75-119-66.mortin.pl 134
64.62.252.164 132

Ostatnie 200 odwiedzin
NrData
Godzina
PodstronaNazwa hosta
Adres IP
Przeglądarka
System operacyjny
1. 2019.03.20
14:34
strona_glowna google-proxy-66-249-93-91.google.com
WHOIS (66.249.93.91)
Mozilla 5.0
X11
2. 2019.03.20
14:32
planpdf agls184.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.172.184)
Mozilla 5.0
Windows NT
3. 2019.03.20
14:31
zajeciapdf agls184.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.172.184)
Mozilla 5.0
Windows NT
4. 2019.03.20
14:31
info agls184.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.172.184)
Mozilla 5.0
Windows NT
5. 2019.03.20
14:31
strona_glowna agls184.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.172.184)
Mozilla 5.0
Windows NT
6. 2019.03.20
14:30
onas agls184.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.172.184)
Mozilla 5.0
Windows NT
7. 2019.03.20
12:40
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
8. 2019.03.20
12:35
foto17 82-198-213-246.briteline.de
WHOIS (82.198.213.246)
Mozilla 5.0
Windows 75
9. 2019.03.20
12:35
planpdf 82-198-213-246.briteline.de
WHOIS (82.198.213.246)
Mozilla 5.0
Windows 75
10. 2019.03.20
12:34
strona_glowna 82-198-213-246.briteline.de
WHOIS (82.198.213.246)
Mozilla 5.0
Windows 75
11. 2019.03.20
11:50
kontakt 5.174.140.67
WHOIS (5.174.140.67)
Mozilla 5.0
Linux
12. 2019.03.20
07:14
strona_glowna 159-205-80-161.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.80.161)
Mozilla 5.0
Linux
13. 2019.03.20
07:13
zajecia 159-205-80-161.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.80.161)
Mozilla 5.0
Linux
14. 2019.03.20
05:55
archiwum ip-37-248-156-133.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
WHOIS (37.248.156.133)
Mozilla 65.0
Windows 65
15. 2019.03.20
01:01
strona_glowna dynamic-78-8-142-227.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.142.227)
Mozilla 5.0
Linux
16. 2019.03.19
22:46
strona_glowna 178-37-183-225.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.183.225)
Mozilla 5.0
Windows NT
17. 2019.03.19
22:46
archiwum eel167.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.21.23.167)
Mozilla 66.0
Windows 66
18. 2019.03.19
22:20
strona_glowna apn-37-7-83-200.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (37.7.83.200)
Mozilla 5.0
Windows NT
19. 2019.03.19
21:06
archiwum host.betatechholdings.net
WHOIS (185.205.204.188)
Mozilla 5.0
X11
20. 2019.03.19
21:06
foto17 host.betatechholdings.net
WHOIS (185.205.204.188)
Mozilla 5.0
X11
21. 2019.03.19
21:01
strona_glowna host.betatechholdings.net
WHOIS (185.205.204.188)
Mozilla 5.0
X11
22. 2019.03.19
20:37
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
23. 2019.03.19
19:32
plan agno229.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.220.229)
Mozilla 5.0
Windows NT
24. 2019.03.19
19:32
strona_glowna agno229.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.220.229)
Mozilla 5.0
Windows NT
25. 2019.03.19
19:02
foto17 visit.keznews.com
WHOIS (85.203.46.173)
Mozilla 52.0
Windows XP
26. 2019.03.19
18:23
strona_glowna public-gprs367080.centertel.pl
WHOIS (37.47.65.41)
Mozilla 5.0
Linux
27. 2019.03.19
16:00
strona_glowna subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
28. 2019.03.19
15:59
planpdf subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
29. 2019.03.19
15:55
foto17 188.146.233.173.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.233.173)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
30. 2019.03.19
15:53
strona_glowna 188.146.233.173.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.233.173)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
31. 2019.03.19
15:21
foto17 h20-04-10.opera-mini.net
WHOIS (82.145.211.239)
Opera/9.80 (Android; Opera Mini/39.1.2254/134.84; U; ms) Presto 2.12
brak danych
32. 2019.03.19
14:30
foto17 93-40-109-71.ip38.fastwebnet.it
WHOIS (93.40.109.71)
Mozilla 65.0
Macintosh
33. 2019.03.19
14:01
strona_glowna google-proxy-66-249-93-91.google.com
WHOIS (66.249.93.91)
Mozilla 5.0
X11
34. 2019.03.19
14:01
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
35. 2019.03.19
13:17
foto17 45.62.52.78
WHOIS (45.62.52.78)
Mozilla 54.0
Windows NT
36. 2019.03.19
13:05
plan iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
37. 2019.03.19
13:02
dokument iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
38. 2019.03.19
13:02
forum iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
39. 2019.03.19
13:01
foto17 ptr-203-110-90-155.deldsl.net
WHOIS (203.110.90.155)
Mozilla 5.0
Windows NT
40. 2019.03.19
12:59
strona_glowna iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
41. 2019.03.19
11:05
foto17 106.213.173.31
WHOIS (106.213.173.31)
Mozilla 5.0
Macintosh
42. 2019.03.19
10:14
planpdf user-5-173-16-168.play-internet.pl
WHOIS (5.173.16.168)
Mozilla 5.0
Linux
43. 2019.03.19
10:10
newsletter user-5-173-16-168.play-internet.pl
WHOIS (5.173.16.168)
Mozilla 5.0
Linux
44. 2019.03.19
10:10
strona_glowna user-5-173-16-168.play-internet.pl
WHOIS (5.173.16.168)
Mozilla 5.0
Linux
45. 2019.03.19
04:19
strona_glowna 23.100.232.233
WHOIS (23.100.232.233)
MSIE 9.0
Windows NT
46. 2019.03.19
03:28
strona_glowna google-proxy-66-102-6-125.google.com
WHOIS (66.102.6.125)
Mozilla 5.0
Linux
47. 2019.03.19
03:27
strona_glowna google-proxy-66-249-81-57.google.com
WHOIS (66.249.81.57)
Mozilla 5.0
X11
48. 2019.03.19
03:27
strona_glowna google-proxy-66-102-6-121.google.com
WHOIS (66.102.6.121)
Mozilla 5.0
Linux
49. 2019.03.19
03:25
strona_glowna 23.100.232.233
WHOIS (23.100.232.233)
MSIE 9.0
Windows NT
50. 2019.03.19
02:27
strona_glowna webcitens.webcitens.org
WHOIS (69.73.131.113)
Wget 1.12
brak danych
51. 2019.03.19
02:26
strona_glowna google-proxy-66-249-93-89.google.com
WHOIS (66.249.93.89)
Mozilla 5.0
X11
52. 2019.03.19
02:26
strona_glowna vpn.pr-cy.ru
WHOIS (93.171.203.15)
Mozilla 5.0
brak danych
53. 2019.03.19
00:25
strona_glowna 188.146.192.122.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.192.122)
Mozilla 5.0
Linux
54. 2019.03.18
23:15
sympatycy public724491.centertel.pl
WHOIS (5.185.117.76)
Mozilla 5.0
Macintosh
55. 2019.03.18
23:15
zarzad public724491.centertel.pl
WHOIS (5.185.117.76)
Mozilla 5.0
Macintosh
56. 2019.03.18
23:15
info public724491.centertel.pl
WHOIS (5.185.117.76)
Mozilla 5.0
Macintosh
57. 2019.03.18
23:15
plan public724491.centertel.pl
WHOIS (5.185.117.76)
Mozilla 5.0
Macintosh
58. 2019.03.18
23:15
archiwum public724491.centertel.pl
WHOIS (5.185.117.76)
Mozilla 5.0
Macintosh
59. 2019.03.18
23:12
strona_glowna public724491.centertel.pl
WHOIS (5.185.117.76)
Mozilla 5.0
Macintosh
60. 2019.03.18
21:23
strona_glowna 78.10.132.177
WHOIS (78.10.132.177)
Mozilla 5.0
Windows NT
61. 2019.03.18
19:55
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
62. 2019.03.18
17:48
kontakt tmo-103-129.customers.d1-online.com
WHOIS (80.187.103.129)
Mozilla 5.0
Linux
63. 2019.03.18
16:29
zajeciapdf agnc27.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.208.27)
Mozilla 5.0
Windows 75
64. 2019.03.18
16:29
archiwum agnc27.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.208.27)
Mozilla 5.0
Windows 75
65. 2019.03.18
16:27
foto17 agnc27.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.208.27)
Mozilla 5.0
Windows 75
66. 2019.03.18
16:26
dokument agnc27.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.208.27)
Mozilla 5.0
Windows 75
67. 2019.03.18
16:21
strona_glowna agnc27.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.208.27)
Mozilla 5.0
Windows 75
68. 2019.03.18
13:25
strona_glowna hpi153.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.188.138.153)
Mozilla 65.0
Windows 65
69. 2019.03.18
13:08
foto17 192.0.91.199
WHOIS (192.0.91.199)
Mozilla 5.0
X11
70. 2019.03.18
12:28
strona_glowna 193-0-108-43.uw.edu.pl
WHOIS (193.0.108.43)
Mozilla 5.0
Windows NT
71. 2019.03.18
12:27
foto17 172.58.59.209
WHOIS (172.58.59.209)
Mozilla 5.0
Macintosh
72. 2019.03.18
10:26
plan 178-37-151-57.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.151.57)
Mozilla 5.0
Linux
73. 2019.03.18
10:25
strona_glowna 178-37-151-57.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.151.57)
Mozilla 5.0
Linux
74. 2019.03.18
09:22
kontakt dynamic-87-105-139-152.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (87.105.139.152)
Mozilla 65.0
Windows 65
75. 2019.03.18
09:22
archiwum dynamic-87-105-139-152.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (87.105.139.152)
Mozilla 65.0
Windows 65
76. 2019.03.18
09:22
innepdf dynamic-87-105-139-152.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (87.105.139.152)
Mozilla 65.0
Windows 65
77. 2019.03.18
09:22
dokument dynamic-87-105-139-152.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (87.105.139.152)
Mozilla 65.0
Windows 65
78. 2019.03.18
09:17
strona_glowna dynamic-87-105-139-152.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (87.105.139.152)
Mozilla 65.0
Windows 65
79. 2019.03.18
08:23
strona_glowna 188.147.42.22.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.42.22)
Mozilla 5.0
Macintosh
80. 2019.03.18
02:46
foto17 36.75.80.6
WHOIS (36.75.80.6)
Mozilla 65.0
Windows 65
81. 2019.03.17
20:15
kontakt 5.174.140.67
WHOIS (5.174.140.67)
Mozilla 5.0
Linux
82. 2019.03.17
20:14
plan 5.174.140.67
WHOIS (5.174.140.67)
Mozilla 5.0
Linux
83. 2019.03.17
20:14
strona_glowna 5.174.140.67
WHOIS (5.174.140.67)
Mozilla 5.0
Linux
84. 2019.03.17
19:13
foto17 45.56.155.12
WHOIS (45.56.155.12)
Mozilla 52.0
Windows XP
85. 2019.03.17
15:50
foto17 google-proxy-64-233-172-199.google.com
WHOIS (64.233.172.199)
Mozilla 5.0
Linux
86. 2019.03.17
15:26
kontakt apn-31-1-165-208.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.1.165.208)
Mozilla 5.0
Linux
87. 2019.03.17
15:24
zajecia apn-31-1-165-208.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.1.165.208)
Mozilla 5.0
Linux
88. 2019.03.17
15:23
plan apn-31-1-165-208.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.1.165.208)
Mozilla 5.0
Linux
89. 2019.03.17
15:18
strona_glowna apn-31-1-165-208.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (31.1.165.208)
Mozilla 5.0
Linux
90. 2019.03.17
13:26
foto17 16da3.w.time4vps.cloud
WHOIS (176.223.141.125)
Mozilla 5.0
Windows 75
91. 2019.03.17
11:23
foto17 104.237.95.54
WHOIS (104.237.95.54)
Mozilla 50.0
Windows NT
92. 2019.03.17
10:35
plan public-gprs383455.centertel.pl
WHOIS (37.47.129.32)
Mozilla 65.0
Windows 65
93. 2019.03.17
09:36
foto17 wordpress.com
WHOIS (192.0.99.66)
Mozilla 5.0
X11
94. 2019.03.17
08:53
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Macintosh
95. 2019.03.16
20:10
zajecia ear148.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.181.148)
Mozilla 5.0
Windows NT
96. 2019.03.16
20:09
plan ear148.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.181.148)
Mozilla 5.0
Windows NT
97. 2019.03.16
20:08
strona_glowna ear148.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.181.148)
Mozilla 5.0
Windows NT
98. 2019.03.16
20:01
strona_glowna 178-37-151-57.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.151.57)
Mozilla 65.0
Windows 65
99. 2019.03.16
20:01
info 178-37-151-57.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.151.57)
Mozilla 65.0
Windows 65
100. 2019.03.16
19:27
foto17 45.56.155.12
WHOIS (45.56.155.12)
Mozilla 48.0
Windows NT
101. 2019.03.16
19:08
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
102. 2019.03.16
08:36
strona_glowna dynamic-78-8-142-227.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.142.227)
Mozilla 5.0
Linux
103. 2019.03.16
08:04
foto17 google-proxy-64-233-172-203.google.com
WHOIS (64.233.172.203)
Mozilla 5.0
Linux
104. 2019.03.15
23:41
foto17 76-164-193.static.versaweb.net
WHOIS (76.164.193.85)
Mozilla 5.0
Windows NT
105. 2019.03.15
22:26
foto17 cache.google.com
WHOIS (200.52.21.4)
Mozilla 5.0
Windows NT
106. 2019.03.15
21:40
foto17 38.107.176.178
WHOIS (38.107.176.178)
Mozilla 65.0
Windows 65
107. 2019.03.15
17:40
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
108. 2019.03.15
17:11
strona_glowna 37.30.24.56.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (37.30.24.56)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
109. 2019.03.15
15:41
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
110. 2019.03.15
12:34
strona_glowna poczta.pup.zgorzelec.pl
WHOIS (79.189.147.242)
Mozilla 52.0
Windows NT
111. 2019.03.15
10:52
strona_glowna apn-95-40-158-244.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (95.40.158.244)
Mozilla 65.0
Windows 65
112. 2019.03.15
09:55
strona_glowna agoa82.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.232.82)
Mozilla 11.0
Windows NT
113. 2019.03.15
08:12
foto17 localhost
WHOIS (27.64.26.40)
Mozilla 5.0
Windows 75
114. 2019.03.14
23:43
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 65.0
Windows 65
115. 2019.03.14
23:33
strona_glowna 37.30.24.56.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (37.30.24.56)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
116. 2019.03.14
21:51
onas 91.231.124.218
WHOIS (91.231.124.218)
Mozilla 65.0
Windows 65
117. 2019.03.14
21:39
archiwum 77-254-50-46.adsl.inetia.pl
WHOIS (77.254.50.46)
Mozilla 5.0
Macintosh
118. 2019.03.14
21:33
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 65.0
Windows 65
119. 2019.03.14
19:18
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
120. 2019.03.14
17:15
foto17 google-proxy-66-102-7-139.google.com
WHOIS (66.102.7.139)
Mozilla 5.0
Linux
121. 2019.03.14
17:07
onas tmo-122-195.customers.d1-online.com
WHOIS (80.187.122.195)
Mozilla 5.0
Linux
122. 2019.03.14
17:05
zarzad tmo-122-195.customers.d1-online.com
WHOIS (80.187.122.195)
Mozilla 5.0
Linux
123. 2019.03.14
16:42
onas 188.146.225.73.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.225.73)
Mozilla 5.0
Linux
124. 2019.03.14
16:42
info 188.146.225.73.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.225.73)
Mozilla 5.0
Linux
125. 2019.03.14
16:18
strona_glowna dynamic-78-8-140-209.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.140.209)
Mozilla 65.0
Windows 65
126. 2019.03.14
16:18
newsletter dynamic-78-8-140-209.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.140.209)
Mozilla 65.0
Windows 65
127. 2019.03.14
16:16
onas dynamic-78-8-140-209.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.140.209)
Mozilla 65.0
Windows 65
128. 2019.03.14
16:16
info dynamic-78-8-140-209.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.140.209)
Mozilla 65.0
Windows 65
129. 2019.03.14
16:13
strona_glowna google-proxy-66-249-93-89.google.com
WHOIS (66.249.93.89)
Mozilla 5.0
X11
130. 2019.03.14
15:30
foto17 tmo-122-195.customers.d1-online.com
WHOIS (80.187.122.195)
Mozilla 5.0
Linux
131. 2019.03.14
15:09
kontakt tmo-122-195.customers.d1-online.com
WHOIS (80.187.122.195)
Mozilla 5.0
Linux
132. 2019.03.14
14:16
strona_glowna 159-205-4-250.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.4.250)
Mozilla 5.0
Macintosh
133. 2019.03.14
13:51
strona_glowna apn-46-215-32-75.dynamic.gprs.plus.pl
WHOIS (46.215.32.75)
Mozilla 65.0
Windows 65
134. 2019.03.14
13:50
zarzad hpi153.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.188.138.153)
Mozilla 65.0
Windows 65
135. 2019.03.14
13:49
strona_glowna hpi153.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.188.138.153)
Mozilla 65.0
Windows 65
136. 2019.03.14
10:44
foto17 google-proxy-64-233-173-41.google.com
WHOIS (64.233.173.41)
Mozilla 5.0
Linux
137. 2019.03.14
09:28
zarzad 78.10.243.120
WHOIS (78.10.243.120)
Mozilla 65.0
Windows 65
138. 2019.03.14
09:27
strona_glowna 78.10.243.120
WHOIS (78.10.243.120)
Mozilla 65.0
Windows 65
139. 2019.03.14
09:06
zajeciapdf 78.10.236.206
WHOIS (78.10.236.206)
Mozilla 5.0
Windows 79
140. 2019.03.14
09:05
foto17 78.10.236.206
WHOIS (78.10.236.206)
Mozilla 5.0
Windows 79
141. 2019.03.14
09:04
strona_glowna 78.10.236.206
WHOIS (78.10.236.206)
Mozilla 5.0
Windows 79
142. 2019.03.14
09:02
plan 78.10.236.206
WHOIS (78.10.236.206)
Mozilla 5.0
Windows 79
143. 2019.03.13
23:39
strona_glowna dynamic-78-8-142-227.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.142.227)
Mozilla 5.0
Linux
144. 2019.03.13
22:59
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 65.0
Windows 65
145. 2019.03.13
22:01
foto17 39.45.21.193
WHOIS (39.45.21.193)
Mozilla 5.0
Windows 98
146. 2019.03.13
19:57
planpdf 188.146.228.157.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.228.157)
Mozilla 65.0
Windows 65
147. 2019.03.13
19:55
plan 188.146.228.157.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.228.157)
Mozilla 65.0
Windows 65
148. 2019.03.13
19:46
dokument 78.10.243.120
WHOIS (78.10.243.120)
Mozilla 5.0
Linux
149. 2019.03.13
19:46
onas 78.10.243.120
WHOIS (78.10.243.120)
Mozilla 5.0
Linux
150. 2019.03.13
19:45
strona_glowna 78.10.243.120
WHOIS (78.10.243.120)
Mozilla 5.0
Linux
151. 2019.03.13
18:55
strona_glowna google-proxy-64-233-172-199.google.com
WHOIS (64.233.172.199)
Mozilla 5.0
Linux
152. 2019.03.13
18:13
strona_glowna exc171.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.20.252.171)
Mozilla 65.0
Windows 65
153. 2019.03.13
18:06
plan exc171.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.20.252.171)
Mozilla 65.0
Windows 65
154. 2019.03.13
17:32
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
155. 2019.03.13
17:28
plan 221.pool92-186-250.dynamic.orange.es
WHOIS (92.186.250.221)
Mozilla 5.0
Windows 98
156. 2019.03.13
17:28
strona_glowna 221.pool92-186-250.dynamic.orange.es
WHOIS (92.186.250.221)
Mozilla 5.0
Windows 98
157. 2019.03.13
17:27
foto17 27.6.197.14
WHOIS (27.6.197.14)
Mozilla 5.0
Windows NT
158. 2019.03.13
17:27
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
159. 2019.03.13
17:12
strona_glowna ars26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.204.26)
Mozilla 5.0
Linux
160. 2019.03.13
17:12
onas ars26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.204.26)
Mozilla 5.0
Linux
161. 2019.03.13
17:12
planpdf ars26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.204.26)
Mozilla 5.0
Linux
162. 2019.03.13
17:06
foto17 h12-08-07.opera-mini.net
WHOIS (82.145.209.140)
SAMSUNG-SM-B355E Opera/9.80 (J2ME/MIDP; Opera Mini/8.0.40326/134.84; U; en) Presto 2.12
brak danych
163. 2019.03.13
16:53
foto17 128-68-34-133.broadband.corbina.ru
WHOIS (128.68.34.133)
Mozilla 5.0
Windows 98
164. 2019.03.13
15:42
strona_glowna agmf204.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.185.204)
Mozilla 5.0
Windows 75
165. 2019.03.13
12:42
kontakt 102.umwd.pl
WHOIS (156.17.201.102)
Mozilla 5.0
Windows NT
166. 2019.03.13
12:36
zarzad 102.umwd.pl
WHOIS (156.17.201.102)
Mozilla 5.0
Windows NT
167. 2019.03.13
12:36
onas 102.umwd.pl
WHOIS (156.17.201.102)
Mozilla 5.0
Windows NT
168. 2019.03.13
12:35
strona_glowna 102.umwd.pl
WHOIS (156.17.201.102)
Mozilla 5.0
Windows NT
169. 2019.03.13
11:01
foto17 39.57.122.177
WHOIS (39.57.122.177)
Mozilla 5.0
Windows NT
170. 2019.03.13
10:50
strona_glowna 5.174.109.155
WHOIS (5.174.109.155)
Mozilla 65.0
Windows 65
171. 2019.03.13
10:47
kontakt user-5-173-241-194.play-internet.pl
WHOIS (5.173.241.194)
Mozilla 5.0
Linux
172. 2019.03.13
08:29
strona_glowna 188.146.168.126.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.168.126)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
173. 2019.03.13
02:00
strona_glowna 195.211.102.69
WHOIS (195.211.102.69)
Mozilla 5.0
X11
174. 2019.03.13
00:02
strona_glowna 159-205-5-181.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.5.181)
Mozilla 5.0
Macintosh
175. 2019.03.12
20:53
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
176. 2019.03.12
19:37
strona_glowna dynamic-87-105-134-2.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (87.105.134.2)
Mozilla 65.0
Windows 65
177. 2019.03.12
19:37
plan dynamic-87-105-134-2.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (87.105.134.2)
Mozilla 65.0
Windows 65
178. 2019.03.12
18:55
strona_glowna google-proxy-66-249-93-93.google.com
WHOIS (66.249.93.93)
Mozilla 5.0
X11
179. 2019.03.12
18:41
planpdf agnz160.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.231.160)
Mozilla 5.0
Windows NT
180. 2019.03.12
18:41
zajeciapdf agnz160.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.231.160)
Mozilla 5.0
Windows NT
181. 2019.03.12
18:41
onas agnz160.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.231.160)
Mozilla 5.0
Windows NT
182. 2019.03.12
17:18
strona_glowna dynamic-87-105-136-103.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (87.105.136.103)
Mozilla 5.0
Linux
183. 2019.03.12
17:08
strona_glowna dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
184. 2019.03.12
15:30
strona_glowna ars26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.204.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
185. 2019.03.12
15:30
planpdf ars26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.204.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
186. 2019.03.12
14:32
foto16 onf153.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.0.211.153)
Mozilla 59.0
Windows 59
187. 2019.03.12
14:32
zarzad onf153.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.0.211.153)
Mozilla 59.0
Windows 59
188. 2019.03.12
14:31
foto17 onf153.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.0.211.153)
Mozilla 59.0
Windows 59
189. 2019.03.12
14:31
strona_glowna onf153.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.0.211.153)
Mozilla 59.0
Windows 59
190. 2019.03.12
13:27
strona_glowna 78.10.243.120
WHOIS (78.10.243.120)
Mozilla 65.0
Windows 65
191. 2019.03.12
11:32
foto12 enx1.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.15.209.1)
Mozilla 65.0
Windows 65
192. 2019.03.12
11:32
archiwum enx1.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.15.209.1)
Mozilla 65.0
Windows 65
193. 2019.03.12
10:42
strona_glowna enx1.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.15.209.1)
Mozilla 5.0
Windows NT
194. 2019.03.12
03:04
foto17 45.56.155.12
WHOIS (45.56.155.12)
Mozilla 53.0
Windows NT
195. 2019.03.12
01:36
strona_glowna pppoe55.net46-233-235.se1.omkc.ru
WHOIS (46.233.235.55)
Mozilla 5.0
Windows 98
196. 2019.03.11
22:21
archiwum 159-205-5-79.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.5.79)
Mozilla 5.0
Windows NT
197. 2019.03.11
20:26
strona_glowna 188.147.43.70.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.43.70)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
198. 2019.03.11
18:59
foto17 39.52.41.250
WHOIS (39.52.41.250)
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 UBrowser 7.0
Windows 85
199. 2019.03.11
18:46
foto17 google-proxy-64-233-172-199.google.com
WHOIS (64.233.172.199)
Mozilla 5.0
Linux
200. 2019.03.11
16:36
foto17 abts-north-dynamic-075.208.162.122.airtelbroadband.in
WHOIS (122.162.208.75)
Mozilla 5.0
Windows 99

REGGI-STAT   v. 0.9.5
Statystyka wygenerowana przez oprogramowanie firmy
REGGI Usługi Komputerowe Marek Reinowski
www.reggi.pl
  regg@reggi.pl
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3
tel. 0693 33 98 94, +58 530 09 39