Statystyka strony:  Cały serwis
Nazwa stronyIlość
Cały serwis
41230  
  (select (case when (1667=8139) then 1667 else 1667*(select 1667 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (case when (8732=8732) then 8732 else 8732*(select 8732 from information_schema.character_sets) end)) 1  
  (select (chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5471=5471) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113))) 1  
  (select 1005 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(1005=1005,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  (select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (1260=1260) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)) 1  
  (select concat(0x7170766b71,(select (elt(9355=9355,1))),0x7170716a71)) 1  
  archiwum 1173  
  array 1  
  biblioteka 268  
  dokument 737  
  forum 308  
  forumpdf 153  
  foto12 189  
  foto13 231  
  foto14 723  
  foto15 4666  
  foto16 200  
  foto17 4507  
  foto17&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 2  
  hymn 296  
  info 996  
  innepdf 347  
  kontakt 982  
  mdk 342  
  muzyczna 279  
  newsletter 674  
  o_nas 1  
  onas 1020  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a)-- xcel 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5))-- jsdy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5)-- nphz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3078=3370-- keth 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 3213=1944 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113)))-- nipy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric)-- wslv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7295=7295-- dsbm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual)-- izbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 and sleep(5)-- agre 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- kdve 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 order by 1-- pkmb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 2  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- iecs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lswk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- msck 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qbsq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- iqvo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- psmm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- ommv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null,null-- rpmq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- uyaz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null,null-- yfcm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- kigx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null,null-- zhhi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- aspm 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null,null-- cmnq 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- uxnd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null,null-- ztqk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- tnkv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null,null-- vczz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- itze 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 union all select null-- jhih 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0 waitfor delay '0:0:5'-- yafy 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7295=7295 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7551=1695 and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' and sleep(5) and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' order by 1-- fwda 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- qxue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- apkc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- vgwp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- hypu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null,null-- osij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null,null-- bdmx 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null,null-- ozev 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null,null-- exoe 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null,null-- bnij 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' union all select null-- doum 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%' waitfor delay '0:0:5' and '%'=' 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0%';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and 'krla'='krla 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and 'uktb'='uktb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and 'evue'='evue 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and 'kgbg'='kgbg 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5874=8312 and 'zbby'='zbby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and 'doga'='doga 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7295=7295 and 'fovj'='fovj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and 'mwok'='mwok 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' and sleep(5) and 'siwu'='siwu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' order by 1-- vvxj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- nmkd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yhfr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- buyj 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null,null-- jckh 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null,null-- hgoc 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null,null-- snsk 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null,null-- etoz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null,null-- nnaw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null,null-- dqbp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' union all select null-- ghha 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0' waitfor delay '0:0:5' and 'ennz'='ennz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and ('kere'='kere 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and ('yzhv'='yzhv 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and ('pujl'='pujl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 4089=1650 and ('ekfi'='ekfi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and ('schp'='schp 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and ('qplt'='qplt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7295=7295 and ('qymt'='qymt 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and ('kqeb'='kqeb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') and sleep(5) and ('wmxs'='wmxs 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') order by 1-- icot 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- sujf 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ewwb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- olbu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null,null-- aciw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null,null-- mwxw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null,null-- wakw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null,null-- uobb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null,null-- umby 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null,null-- dtgl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') union all select null-- fpfd 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0') waitfor delay '0:0:5' and ('zvlb'='zvlb 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0');waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0';waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  xwcchl">onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0'dipigs<'">xwcchl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0()))(,''.) 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and (select 6031 from(select count(*),concat(0x7170766b71,(select (elt(6031=6031,1))),0x7170716a71,floor(rand(0)*2))x from information_schema.character_sets group by x)a) and (2999=2999 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 1667=(select 1667 from pg_sleep(5)) and (8691=8691 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 2751=dbms_pipe.receive_message(chr(85)||chr(82)||chr(117)||chr(109),5) and (4277=4277 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5206=convert(int,(select char(113)+char(112)+char(118)+char(107)+char(113)+(select (case when (5206=5206) then char(49) else char(48) end))+char(113)+char(112)+char(113)+char(106)+char(113))) and (1258=1258 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 5957=cast((chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113))||(select (case when (5957=5957) then 1 else 0 end))::text||(chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)) as numeric) and (3370=3370 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7295=7295 and (1282=1282 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 7769=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(58)||chr(113)||chr(112)||chr(118)||chr(107)||chr(113)||(select (case when (7769=7769) then 1 else 0 end) from dual)||chr(113)||chr(112)||chr(113)||chr(106)||chr(113)||chr(62))) from dual) and (8183=8183 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and 8670=9199 and (7835=7835 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) and sleep(5) and (9159=9159 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) order by 1-- aeqr 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- glka 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- txrz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- kkmz 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null,null-- sgbi 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null,null-- ckju 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null,null-- urdw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null,null-- jtgo 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null,null-- gwqw 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null,null-- iitu 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) union all select null-- nltl 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0) waitfor delay '0:0:5' and (8076=8076 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0);waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select dbms_pipe.receive_message(chr(89)||chr(118)||chr(72)||chr(79),5) from dual-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select pg_sleep(5)-- 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;select sleep(5)# 1  
  onas&p=0&f=3&r=0&g=0&b=0;waitfor delay '0:0:5'-- 1  
  plan 2287  
  planpdf 2406  
  rada 594  
  rewizyjna 18  
  sprawozdaniepdf 221  
  strona_glowna 14578  
  sympatycy 327  
  zajecia 1210  
  zajeciapdf 422  
  zarzad 827  
  6278 1  
  9292 1  
  Błędne odwołania 23  

 Liczba odwiedzin:
  Dzisiaj: 19   
  Wczoraj: 7   
  Przedwczoraj: 19   
  3 dni temu: 14   
  4 dni temu: 52   
  5 dni temu: 35   
  6 dni temu: 20   
  7 dni temu: 17   
  8 dni temu: 12   
  9 dni temu: 24   

Odwiedziny z wykluczonych ip:
  77.254.94.97 0  
  77.253.159.205 0  
  77.254.180.58 0  
  77.255.16.77 0  
  83.13.3.36 0  
  77.255.6.95 217  
  77.255.23.86 65  
  77.253.129.150 48  
  77.254.79.58 68  
  77.255.20.8 43  
  213.238.105.182 7  
  77.253.139.80 43  
  77.253.135.248 100  
  77.254.67.58 9  
  77.254.80.32 52  
  77.254.74.1 10  
  77.255.13.151 26  
  81.219.106.88 118  
  87.205.68.89 69  
  77.254.90.105 45  
  77.253.194.108 12  
  77.254.65.191 16  
  87.205.64.75 70  

Statystyka od:
2014.12.09
Średni rozkład roczny:

4356
STY

4461
LUT

5432
MAR

3689
KWI

3170
MAJ

2579
CZE

1626
LIP

1528
SIE

2049
WRZ

4747
PAŹ

3594
LIS

3998
GRU

Średni rozkład miesięczny:

1243
1.

1288
2.

1365
3.

1531
4.

1475
5.

1551
6.

1499
7.

1186
8.

1513
9.

1523
10.

1567
11.

1412
12.

1348
13.

1228
14.

1345
15.

1242
16.

1273
17.

1414
18.

1273
19.

1290
20.

1225
21.

1510
22.

1379
23.

1080
24.

1200
25.

1339
26.

1588
27.

1133
28.

1102
29.

1232
30.

875
31.

Średni rozkład dzienny:

849
0.

734
1.

517
2.

415
3.

450
4.

522
5.

593
6.

1152
7.

1815
8.

2231
9.

2129
10.

2154
11.

2068
12.

2115
13.

2120
14.

2386
15.

2238
16.

2142
17.

2726
18.

2717
19.

2761
20.

2769
21.

2165
22.

1462
23.

Najczęściej w dniach:Najczęsciej z hostów:
2015.03.27 410
2018.12.11 245
2015.10.22 243
2015.03.30 182
2015.10.21 143
2018.03.09 130
2015.11.04 122
2018.03.31 118
2014.12.18 116
2018.03.15 111
2014.12.10 108
2015.03.31 99
2015.03.17 98
2016.05.22 95
2015.02.04 94
2015.11.17 91
2018.02.23 88
2015.10.14 87
2016.10.06 87
2015.10.12 87
subscr-46-148-173-225.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 540
subscr-46-148-173-75.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 340
subscr-46-148-164-206.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 270
148.81.194.141 230
hostby.channelnet.ie 223
subscr-46-148-174-3.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 221
subscr-46-148-170-229.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 219
subscr-46-148-175-214.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 213
89-75-51-15.dynamic.chello.pl 209
198-48-165-160.cpe.pppoe.ca 186
subscr-46-148-168-149.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 185
oxa97.internetdsl.tpnet.pl 168
subscr-46-148-171-129.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 165
subscr-46-148-171-239.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 156
subscr-46-148-175-232.dhcp-docsis.net.tomkow.pl 145
iqx242.internetdsl.tpnet.pl 138
host-178.219.121.119-c3.net.pl 138
poczta.pup.zgorzelec.pl 137
94-75-119-66.mortin.pl 134
64.62.252.164 132

Ostatnie 200 odwiedzin
NrData
Godzina
PodstronaNazwa hosta
Adres IP
Przeglądarka
System operacyjny
1. 2019.02.23
18:53
strona_glowna user-188-33-40-167.play-internet.pl
WHOIS (188.33.40.167)
Mozilla 5.0
Windows NT
2. 2019.02.23
18:31
foto17 ip195.ip-54-39-44.net
WHOIS (54.39.44.195)
Mozilla 62.0
Windows NT
3. 2019.02.23
18:28
strona_glowna 188.146.230.175.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.175)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; pl-pl; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
4. 2019.02.23
16:12
onas 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
5. 2019.02.23
16:12
plan 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
6. 2019.02.23
16:12
newsletter 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
7. 2019.02.23
16:11
kontakt 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
8. 2019.02.23
16:11
dokument 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
9. 2019.02.23
15:53
strona_glowna 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
10. 2019.02.23
14:56
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
11. 2019.02.23
14:56
foto17 subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
12. 2019.02.23
14:47
muzyczna host9773007384.direcway.com
WHOIS (97.73.84.73)
Mozilla 5.0
X11
13. 2019.02.23
11:50
strona_glowna google-proxy-64-233-172-139.google.com
WHOIS (64.233.172.139)
Mozilla 5.0
Linux
14. 2019.02.23
08:26
foto17 47.247.2.47
WHOIS (47.247.2.47)
Mozilla 48.0
brak danych
15. 2019.02.23
05:11
foto17 google-proxy-66-249-83-11.google.com
WHOIS (66.249.83.11)
Mozilla 5.0
Linux
16. 2019.02.23
01:16
newsletter 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
17. 2019.02.23
01:14
foto17 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
18. 2019.02.23
01:14
zarzad 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
19. 2019.02.23
01:13
strona_glowna 188.147.34.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.34.148)
Mozilla 5.0
Linux
20. 2019.02.22
22:00
strona_glowna subscr-46-148-167-2.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.2)
Mozilla 5.0
Windows NT
21. 2019.02.22
19:14
strona_glowna subscr-46-148-170-111.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.111)
Mozilla 65.0
Windows 65
22. 2019.02.22
17:22
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
23. 2019.02.22
14:27
foto17 45.56.183.61
WHOIS (45.56.183.61)
Mozilla 48.0
Windows NT
24. 2019.02.22
11:28
strona_glowna subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
25. 2019.02.22
10:09
strona_glowna 159-205-115-197.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.115.197)
Mozilla 5.0
Windows NT
26. 2019.02.22
04:07
strona_glowna 47.74.137.166
WHOIS (47.74.137.166)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
27. 2019.02.21
20:01
strona_glowna 188.147.109.26.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.109.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
28. 2019.02.21
18:25
foto17 a26-06-01.opera-mini.net
WHOIS (107.167.108.246)
Opera/9.80 (Android; Opera Mini/38.0.2254/131.123; U; en) Presto 2.12
brak danych
29. 2019.02.21
17:30
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
30. 2019.02.21
17:30
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
31. 2019.02.21
16:34
dokument agnw161.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.228.161)
Mozilla 65.0
Windows 65
32. 2019.02.21
16:34
strona_glowna agnw161.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.228.161)
Mozilla 65.0
Windows 65
33. 2019.02.21
16:04
strona_glowna agok140.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.242.140)
Mozilla 5.0
Windows NT
34. 2019.02.21
14:54
strona_glowna google-proxy-66-249-93-210.google.com
WHOIS (66.249.93.210)
Mozilla 5.0
X11
35. 2019.02.21
14:32
archiwum 188.147.109.215.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.147.109.215)
Mozilla 65.0
Windows 65
36. 2019.02.21
13:54
foto17 168.235.205.64
WHOIS (168.235.205.64)
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 5.1.1; en-US; SM-J700K Build/LMY48B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version 4.0
Linux
37. 2019.02.21
11:38
zajecia agoa153.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.232.153)
Mozilla 5.0
Windows NT
38. 2019.02.21
11:36
strona_glowna 178-37-188-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.188.4)
Mozilla 65.0
Windows 65
39. 2019.02.21
11:35
strona_glowna agoa153.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.232.153)
Mozilla 5.0
Windows NT
40. 2019.02.21
11:24
strona_glowna 47.74.130.0
WHOIS (47.74.130.0)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
41. 2019.02.21
09:54
strona_glowna aglc108.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.156.108)
Mozilla 5.0
Windows NT
42. 2019.02.21
09:37
strona_glowna agop126.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.247.126)
Mozilla 5.0
Windows NT
43. 2019.02.21
09:03
strona_glowna 178-37-188-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.188.4)
Mozilla 65.0
Windows 65
44. 2019.02.21
08:16
foto17 91.206.37.193.emag.ro
WHOIS (91.206.37.193)
Mozilla 5.0
Windows 97
45. 2019.02.21
05:36
foto14 nekstbot-13.nekst.pl
WHOIS (148.81.194.163)
Apache-HttpClient/4.5.6 (Java 1.8
brak danych
46. 2019.02.20
23:45
strona_glowna 70.42.131.170
WHOIS (70.42.131.170)
MSIE 8.0
Windows NT
47. 2019.02.20
20:19
plan dynamic-78-10-108-97.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.108.97)
Mozilla 5.0
Macintosh
48. 2019.02.20
20:06
strona_glowna 159-205-103-137.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.103.137)
Mozilla 5.0
Windows NT
49. 2019.02.20
18:34
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
50. 2019.02.20
18:31
strona_glowna ars26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.204.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
51. 2019.02.20
18:25
planpdf ars26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.204.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
52. 2019.02.20
16:04
foto17 192.0.116.114
WHOIS (192.0.116.114)
Mozilla 5.0
X11
53. 2019.02.20
15:13
kontakt public-gprs383466.centertel.pl
WHOIS (37.47.129.43)
Mozilla 65.0
Windows 65
54. 2019.02.20
10:59
strona_glowna iqx242.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (79.190.178.242)
Mozilla 52.0
Windows XP
55. 2019.02.20
10:49
foto17 192.0.112.178
WHOIS (192.0.112.178)
Mozilla 5.0
X11
56. 2019.02.20
10:10
strona_glowna 173.252.87.12
WHOIS (173.252.87.12)
Mozilla 5.0
Windows 85
57. 2019.02.20
07:36
strona_glowna 47.88.229.147
WHOIS (47.88.229.147)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
58. 2019.02.20
07:34
strona_glowna public-gprs187906.centertel.pl
WHOIS (46.134.73.67)
Mozilla 5.0
Linux
59. 2019.02.20
05:18
foto17 107.170.127.117
WHOIS (107.170.127.117)
Mozilla 5.0
Windows NT
60. 2019.02.19
22:53
onas aftr-5-146-248-207.unity-media.net
WHOIS (5.146.248.207)
Mozilla 5.0
Windows NT
61. 2019.02.19
22:48
plan aftr-5-146-248-207.unity-media.net
WHOIS (5.146.248.207)
Mozilla 5.0
Windows NT
62. 2019.02.19
22:47
strona_glowna aftr-5-146-248-207.unity-media.net
WHOIS (5.146.248.207)
Mozilla 5.0
Windows NT
63. 2019.02.19
20:57
plan dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
64. 2019.02.19
20:03
strona_glowna 89-71-92-27.dynamic.chello.pl
WHOIS (89.71.92.27)
Mozilla 5.0
Linux
65. 2019.02.19
20:02
onas 89-71-92-27.dynamic.chello.pl
WHOIS (89.71.92.27)
Mozilla 5.0
Linux
66. 2019.02.19
19:58
strona_glowna ecx41.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.239.41)
Mozilla 65.0
Windows 65
67. 2019.02.19
19:57
info ecx41.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.239.41)
Mozilla 65.0
Windows 65
68. 2019.02.19
18:36
foto17 google-proxy-64-233-173-41.google.com
WHOIS (64.233.173.41)
Mozilla 5.0
Linux
69. 2019.02.19
18:32
strona_glowna 159-205-119-191.adsl.inetia.pl
WHOIS (159.205.119.191)
Mozilla 5.0
Windows NT
70. 2019.02.19
18:02
plan 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
71. 2019.02.19
18:02
strona_glowna 78.10.204.55
WHOIS (78.10.204.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
72. 2019.02.19
17:39
strona_glowna google-proxy-66-102-8-162.google.com
WHOIS (66.102.8.162)
Mozilla 5.0
X11
73. 2019.02.19
15:47
plan 81-219-6-4.adsl.inetia.pl
WHOIS (81.219.6.4)
Mozilla 30.0
Windows XP
74. 2019.02.19
14:49
strona_glowna 178-37-182-24.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.182.24)
Mozilla 65.0
Windows 65
75. 2019.02.19
14:49
info 178-37-182-24.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.182.24)
Mozilla 65.0
Windows 65
76. 2019.02.19
14:36
strona_glowna agnj59.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.215.59)
Mozilla 5.0
Windows NT
77. 2019.02.19
14:09
strona_glowna baiduspider-220-181-108-76.crawl.baidu.com
WHOIS (220.181.108.76)
brak danych
brak danych
78. 2019.02.19
14:04
plan subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
79. 2019.02.19
14:04
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
80. 2019.02.19
14:03
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
81. 2019.02.19
13:46
strona_glowna 190.56.179.185.ip4.telecentrum.com.pl
WHOIS (185.179.56.190)
Mozilla 65.0
Windows 65
82. 2019.02.19
12:26
archiwum 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
83. 2019.02.19
12:25
dokument 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
84. 2019.02.19
12:25
newsletter 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
85. 2019.02.19
12:25
strona_glowna 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
86. 2019.02.19
12:16
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
87. 2019.02.19
12:12
planpdf dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
88. 2019.02.19
12:11
plan dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
89. 2019.02.19
12:10
strona_glowna 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
90. 2019.02.19
12:10
foto17 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
91. 2019.02.19
12:10
kontakt 188.146.230.161.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
WHOIS (188.146.230.161)
Mozilla 5.0
Linux
92. 2019.02.19
12:10
strona_glowna dynamic-78-10-106-195.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.10.106.195)
Mozilla 63.0
Windows NT
93. 2019.02.19
11:26
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
94. 2019.02.19
10:21
foto17 106.210.222.48
WHOIS (106.210.222.48)
Mozilla 5.0
X11
95. 2019.02.19
09:16
zajecia agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
96. 2019.02.19
09:16
planpdf agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
97. 2019.02.19
09:13
plan agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
98. 2019.02.19
09:08
strona_glowna agmd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.183.26)
Mozilla 5.0
Windows NT
99. 2019.02.19
08:41
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
100. 2019.02.19
06:50
strona_glowna google-proxy-66-102-9-34.google.com
WHOIS (66.102.9.34)
Mozilla 5.0
X11
101. 2019.02.19
06:17
foto17 c-71-195-202-30.hsd1.ut.comcast.net
WHOIS (71.195.202.30)
Mozilla 5.0
Macintosh
102. 2019.02.19
05:49
strona_glowna google-proxy-66-249-93-66.google.com
WHOIS (66.249.93.66)
Mozilla 5.0
X11
103. 2019.02.19
05:49
strona_glowna vpn.pr-cy.ru
WHOIS (93.171.203.15)
Mozilla 5.0
brak danych
104. 2019.02.19
04:58
foto17 45.56.155.171
WHOIS (45.56.155.171)
Mozilla 54.0
Windows NT
105. 2019.02.19
04:51
kontakt 180.163.220.66
WHOIS (180.163.220.66)
Mozilla 5.0
Windows 85
106. 2019.02.19
04:51
kontakt 50.93.203.10
WHOIS (50.93.203.10)
Mozilla 5.0
Windows 98
107. 2019.02.19
04:51
strona_glowna hn.kd.ny.adsl
WHOIS (42.236.10.78)
Mozilla 5.0
Macintosh
108. 2019.02.19
04:46
strona_glowna 50.93.203.120
WHOIS (50.93.203.120)
Mozilla 5.0
Windows 98
109. 2019.02.19
04:40
strona_glowna adsl.viettel.vn
WHOIS (115.72.240.55)
Mozilla 5.0
Windows NT
110. 2019.02.19
04:37
foto17 116.102.64.38
WHOIS (116.102.64.38)
Mozilla 5.0
Windows NT
111. 2019.02.19
02:47
strona_glowna 47.74.135.57
WHOIS (47.74.135.57)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
112. 2019.02.18
21:51
muzyczna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
113. 2019.02.18
19:14
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
114. 2019.02.18
19:14
plan subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
115. 2019.02.18
19:14
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
116. 2019.02.18
19:10
planpdf 178-37-181-152.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.181.152)
Mozilla 52.0
Windows XP
117. 2019.02.18
19:07
plan 178-37-181-152.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.181.152)
Mozilla 52.0
Windows XP
118. 2019.02.18
16:31
zajecia subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
119. 2019.02.18
16:31
plan subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
120. 2019.02.18
16:29
strona_glowna subscr-46-148-165-219.dhcp-tomplex801-112.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.165.219)
Mozilla 65.0
Windows 65
121. 2019.02.18
16:20
strona_glowna subscr-46-148-164-233.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.164.233)
Mozilla 5.0
Windows NT
122. 2019.02.18
15:58
onas dynamic-78-8-132-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.132.51)
Mozilla 5.0
Linux
123. 2019.02.18
15:57
strona_glowna dynamic-78-8-132-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.132.51)
Mozilla 5.0
Linux
124. 2019.02.18
15:56
dokument dynamic-78-8-132-51.ssp.dialog.net.pl
WHOIS (78.8.132.51)
Mozilla 5.0
Linux
125. 2019.02.18
14:43
plan agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
126. 2019.02.18
14:38
strona_glowna agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
127. 2019.02.18
14:38
info agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
128. 2019.02.18
14:36
innepdf agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
129. 2019.02.18
14:35
zajeciapdf agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
130. 2019.02.18
14:34
planpdf agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
131. 2019.02.18
14:34
archiwum agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
132. 2019.02.18
14:31
zajecia agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
133. 2019.02.18
14:29
onas agmb25.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.181.25)
Mozilla 5.0
Windows NT
134. 2019.02.18
14:28
foto17 37-165-68-22.coucou-networks.fr
WHOIS (37.165.68.22)
Mozilla 67.0
Windows 67
135. 2019.02.18
14:06
onas subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
136. 2019.02.18
14:06
dokument subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
137. 2019.02.18
14:06
strona_glowna subscr-46-148-167-202.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.167.202)
Mozilla 5.0
Windows NT
138. 2019.02.18
13:25
strona_glowna enx1.internetdsl.tpnet.pl
WHOIS (83.15.209.1)
Mozilla 64.0
Windows NT
139. 2019.02.18
13:03
newsletter 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
140. 2019.02.18
13:03
dokument 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
141. 2019.02.18
13:03
forumpdf 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
142. 2019.02.18
13:02
forum 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
143. 2019.02.18
13:00
strona_glowna 78.8.168.0
WHOIS (78.8.168.0)
Mozilla 5.0
Windows NT
144. 2019.02.18
11:23
strona_glowna 195.211.102.69
WHOIS (195.211.102.69)
Mozilla 5.0
X11
145. 2019.02.18
10:53
strona_glowna asj34.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.26.221.34)
Mozilla 5.0
Windows XP
146. 2019.02.18
01:51
foto17 207.228.78.55
WHOIS (207.228.78.55)
Mozilla 5.0
Macintosh
147. 2019.02.17
22:01
forum 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
148. 2019.02.17
22:00
info 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
149. 2019.02.17
21:26
planpdf 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
150. 2019.02.17
21:25
kontakt 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
151. 2019.02.17
21:25
plan 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
152. 2019.02.17
21:24
zajecia 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
153. 2019.02.17
21:24
strona_glowna 178-37-185-123.adsl.inetia.pl
WHOIS (178.37.185.123)
Mozilla 5.0
Windows NT
154. 2019.02.17
20:45
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
155. 2019.02.17
20:41
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
156. 2019.02.17
19:42
strona_glowna subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
157. 2019.02.17
19:40
planpdf subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
158. 2019.02.17
19:40
foto17 subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
159. 2019.02.17
19:39
kontakt subscr-46-148-172-254.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.172.254)
Mozilla 5.0
Linux
160. 2019.02.17
19:21
strona_glowna google-proxy-66-102-9-19.google.com
WHOIS (66.102.9.19)
Mozilla 5.0
Linux
161. 2019.02.17
19:20
onas google-proxy-66-102-9-25.google.com
WHOIS (66.102.9.25)
Mozilla 5.0
Linux
162. 2019.02.17
19:20
strona_glowna google-proxy-66-102-9-25.google.com
WHOIS (66.102.9.25)
Mozilla 5.0
Linux
163. 2019.02.17
16:31
strona_glowna agof176.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.237.176)
Mozilla 5.0
Windows NT
164. 2019.02.17
16:02
strona_glowna public-gprs383505.centertel.pl
WHOIS (37.47.129.82)
Mozilla 5.0
Linux
165. 2019.02.17
13:22
strona_glowna 178.43.225.220.ipv4.supernova.orange.pl
WHOIS (178.43.225.220)
Mozilla 5.0
Windows NT
166. 2019.02.17
09:48
foto17 zmap.sorengard.com
WHOIS (195.181.168.163)
Mozilla 5.0
Windows NT
167. 2019.02.16
22:14
foto17 cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
168. 2019.02.16
22:14
info cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
169. 2019.02.16
22:13
strona_glowna cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
170. 2019.02.16
22:13
zajecia cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
171. 2019.02.16
22:07
plan cpc120260-heme13-2-0-cust248.9-1.cable.virginm.net
WHOIS (86.4.10.249)
Mozilla 5.0
Macintosh
172. 2019.02.16
19:03
strona_glowna crawl.125-209-235-177.web.naver.com
WHOIS (125.209.235.177)
Mozilla/5.0 (compatible; Yeti 1.1
brak danych
173. 2019.02.16
19:00
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
174. 2019.02.16
15:42
strona_glowna dyg220.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (83.22.118.220)
Mozilla 5.0
Windows NT
175. 2019.02.16
11:43
strona_glowna hn.kd.ny.adsl
WHOIS (42.236.10.92)
Mozilla 5.0
Macintosh
176. 2019.02.16
11:01
strona_glowna agst105.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.97.105)
Mozilla 5.0
Windows NT
177. 2019.02.16
09:17
foto17 5.200.89.109
WHOIS (5.200.89.109)
Mozilla 5.0
Windows 98
178. 2019.02.16
09:01
planpdf 78.10.245.112
WHOIS (78.10.245.112)
Mozilla 5.0
Windows XP
179. 2019.02.16
09:01
strona_glowna 78.10.245.112
WHOIS (78.10.245.112)
Mozilla 5.0
Windows XP
180. 2019.02.16
09:01
plan 78.10.245.112
WHOIS (78.10.245.112)
Mozilla 5.0
Windows XP
181. 2019.02.16
06:24
foto17 14.63.195.2
WHOIS (14.63.195.2)
Mozilla 5.0
Windows 77
182. 2019.02.16
05:23
foto17 106.215.82.213
WHOIS (106.215.82.213)
Mozilla 5.0
Windows NT
183. 2019.02.16
03:51
foto17 localhost
WHOIS (27.64.250.109)
Mozilla 5.0
Windows NT
184. 2019.02.15
19:23
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows NT
185. 2019.02.15
19:14
foto17 42-110-143-80.live.vodafone.in
WHOIS (42.110.143.80)
Mozilla 65.0
Windows 65
186. 2019.02.15
16:20
strona_glowna host-195.242.235.194.c3.net.pl
WHOIS (195.242.235.194)
Mozilla 5.0
Windows NT
187. 2019.02.15
14:13
foto17 194.59.250.124
WHOIS (194.59.250.124)
Mozilla 5.0
Windows NT
188. 2019.02.15
13:36
onas agns136.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.224.136)
Mozilla 5.0
Windows 96
189. 2019.02.15
12:10
foto17 106.215.82.213
WHOIS (106.215.82.213)
Mozilla 5.0
Windows 96
190. 2019.02.15
11:51
strona_glowna subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows 98
191. 2019.02.15
11:51
foto17 47.247.20.26
WHOIS (47.247.20.26)
Mozilla 48.0
brak danych
192. 2019.02.15
10:01
foto17 8.37.231.17
WHOIS (8.37.231.17)
UCWEB/2.0 (Java; U; MIDP-2.0; Nokia203/20.37) U2/1.0.0 UCMini/10.6.8.732 (SpeedMode; Proxy; Android 7.0; INTEX_ELYT_E6 ) U2 1.0
brak danych
193. 2019.02.15
08:22
strona_glowna 47.88.175.215
WHOIS (47.88.175.215)
Mozilla/5.0 (YunSecurityBot 1.0
brak danych
194. 2019.02.15
06:56
strona_glowna agog118.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.238.118)
Mozilla 5.0
Windows NT
195. 2019.02.15
06:31
foto17 47.247.74.136
WHOIS (47.247.74.136)
Mozilla 48.0
brak danych
196. 2019.02.14
18:45
plan agog13.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.238.13)
Mozilla 11.0
Windows NT
197. 2019.02.14
18:44
planpdf agog13.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.238.13)
Mozilla 11.0
Windows NT
198. 2019.02.14
18:43
strona_glowna agog13.neoplus.adsl.tpnet.pl
WHOIS (217.99.238.13)
Mozilla 11.0
Windows NT
199. 2019.02.14
18:39
foto17 39.45.207.5
WHOIS (39.45.207.5)
Mozilla 65.0
Windows 65
200. 2019.02.14
18:39
zajecia subscr-46-148-170-242.dhcp-docsis.net.tomkow.pl
WHOIS (46.148.170.242)
Mozilla 5.0
Windows 98

REGGI-STAT   v. 0.9.5
Statystyka wygenerowana przez oprogramowanie firmy
REGGI Usługi Komputerowe Marek Reinowski
www.reggi.pl
  regg@reggi.pl
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3
tel. 0693 33 98 94, +58 530 09 39