Transgraniczny Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w ZgorzelcuZarząd Stowarzyszenia


Prezes Zarządu  -
Wiceprezes Zarządu  -
Wiceprezes Zarządu  -
Sekretarz  -
Skarbnik  -
Członek Zarządu  -
  Anna Śliwińska
  Jolanta Rybotycka
  Łucja Wilińska
  Teresa Podbielska
  Elżbieta Cierzniak
  Renata Chmielewska

Komisja Rewizyjna


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  -
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej  -
Sekretarz Komisji Rewizyjnej  -
  Danuta Pawełczuk
  Teresa Robaczewska
  Barbara Jaszczyk


Administracja
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl